สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
(9)

เปิดเหมือนปกติ

05/11/2020
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมเกียรติ รองเดช หัวหน้าฝ่ายทะเบีย...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมเกียรติ รองเดช หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และนายรชฏ จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงาน...
15/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และนายรชฏ จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี...
13/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันพุธ ที่ 9 กันยายน  2563 เวลา 16.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการ...
09/09/2020

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบหมายงานและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

วันพุธ ที่ 9 กันยายน  2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเด...
09/09/2020

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 / 2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ ของท่านอธิบดีกรมที่ดินให้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักงานที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ นวลแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 1 - 2 เข้าตรวจราชการรอบที่ 3 เ...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ นวลแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 1 - 2 เข้าตรวจราชการรอบที่ 3 เพื่อประเมินผลสำเร็จการดำเนินงาน "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็วโปร่งใส ใส่ใจบริการ" และตรวจประเมินผลตามโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปี โดยมี นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

13/08/2020
13/08/2020
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดื...
06/08/2020

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8 / 2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ ของท่านอธิบดีกรมที่ดินให้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักงานที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ...
05/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบหมายงานและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานที่ดิ...
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาท่าน้ำเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 17.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิรัตน์ วิโรจน์ชีวั...
29/07/2020

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 17.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิรัตน์ วิโรจน์ชีวัน นายช่างรังวัดอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 17.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิรัตน์ วิโรจน์ชีวัน นายช่างรังวัดอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี...
29/07/2020

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้า...
16/07/2020

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้าฝ่ายรังวัด และหัวหน้างานการเงินและบัญชี ได้เข้าตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา โดยมี นางเบญจภัทร นิยมดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

15/07/2020
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้า...
14/07/2020

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้าฝ่ายรังวัด และหัวหน้างานการเงินและบัญชี ได้เข้าตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี โดยมี นางพวงเพชร ทัดภู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้าฝ่...
09/07/2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, หัวหน้าฝ่ายรังวัด และหัวหน้างานการเงินและบัญชี ได้เข้าตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง โดยมี นายชัชวาลย์ สุดลาภา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

03/07/2020
17/06/2020
17/06/2020
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยนายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมส...
10/06/2020

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยนายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจได้เข้าตรวจเยี่ยมและ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “บริหารวิกฤติ บริหารโอกาส” โดยมี นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ศาลาท่าน้ำเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานข้อมูลต่าง...
25/05/2020

การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเ...
20/05/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.
นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายทะเบียน เพื่อมอบหมายงานและซักซ้อมขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพิ่มบริการ "นัดจดทะเบียนล่วงหน้า" ผ่านทางไลน์ "@ที่ดินปทุมธานี"สามารถแอดไลน์ได้ที่นี่ : h...
22/04/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพิ่มบริการ "นัดจดทะเบียนล่วงหน้า" ผ่านทางไลน์ "@ที่ดินปทุมธานี"
สามารถแอดไลน์ได้ที่นี่ : https://lin.ee/4wkNWqr
หรือเข้าใช้งานโดยตรงได้ที่ https://forms.gle/JTYLv3MiKjpbTizJ8
------------------------------------------------------------
อีกทั้งท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. สอบถามข้อสงสัยเรื่องที่ดิน
2. สอบถามราคาประเมิน
3. สอบถามค่าใช้จ่ายในการรังวัด
4. สอบถามค่าธรรมเนียม/ภาษีอากร

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวิรัตน์ วิโรจน์ชีวันหัวหน้าฝ่ายรังวั...
17/04/2020

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวิรัตน์ วิโรจน์ชีวันหัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ไปร่วมตรวจสอบเรื่องหลักหมุดที่ดิน กรณีของ รศ ดร สุดใจฯได้ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับคณะกรรมการของสำนักงานที่ดินสาขาลำลูกกา,รองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วและปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอลำลูกกาในฐานะผู้ปกครองท้องที่ โดยมี รศ ดร สุดใจฯและบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) คู่กรณีเข้าร่วมตรวจสอบด้วย

15/04/2020
เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดส...
09/04/2020

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมรับฟังการให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เป็นประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญและทีมงาน เป็นวิทยากร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเ...
09/04/2020

เมื่อวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

08/04/2020
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง...
31/03/2020

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “ โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

27/03/2020
Timeline Photos
27/03/2020

Timeline Photos

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช...
25/03/2020

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ที่อยู่


https://www.google.co.th/maps/@14.0209054,100.5341527,21z

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ของกรมที่ดิน “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ” พันธกิจ กรมที่ดิน 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดิน เพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดินและ การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 581 6301

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ