มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก เพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เปิดเหมือนปกติ

รายงานการถอดบทเรียน การประชุมวิชาการ #GIPEC2021 #Webinar4 เรื่อง Student engagement and progress monitoring in online le...
15/07/2021

รายงานการถอดบทเรียน การประชุมวิชาการ #GIPEC2021 #Webinar4 เรื่อง Student engagement and progress monitoring in online learning เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถ download PDF File ได้ที่http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/07/Report-GIPEC-Webinar4.pdf

อย่าลืมติดตามการประชุม Webinar ครั้งที่ 5 วันที่ 21กรกฏาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ในหัวข้อ Proactive assessment to enhance learning in New normal.
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/

เมื่อวันที่ 1-4 เมษษยน 2564 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาด้านส...
15/07/2021

เมื่อวันที่ 1-4 เมษษยน 2564 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมกับ #ภาควิชาสหเวชชุมชน #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #โรงพยาบาลด่านซ้าย #โรงพยาบาลมวกเหล็ก #โรงพยาบาลแก่งคอย #โรงพยาบาลหล่มเก่า #โรงพยาบาลท่าม่วง #โรงพยาบาลอุบลรัตน์ #โรงพยาบาลน้ำพอง #คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม #CommunityEngaged #HealthProfessional #Education จากสถาบันการศึกษาและการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเขตบริการสุขภาพเขตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

Download ผลการถอดบทเรียนได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/download/

เมื่อวันที่ 1-4 เมษษยน 2564 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมกับ #ภาควิชาสหเวชชุมชน #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #โรงพยาบาลด่านซ้าย #โรงพยาบาลมวกเหล็ก #โรงพยาบาลแก่งคอย #โรงพยาบาลหล่มเก่า #โรงพยาบาลท่าม่วง #โรงพยาบาลอุบลรัตน์ #โรงพยาบาลน้ำพอง #คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม #CommunityEngaged #HealthProfessional #Education จากสถาบันการศึกษาและการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเขตบริการสุขภาพเขตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

Download ผลการถอดบทเรียนได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/download/

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอ พระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแ...
13/07/2021

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอ พระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอ พระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

วีดีโอย้อนหลัง การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 หัวข้อหลัก "How Education sector ...
06/07/2021
GIPEC2021- Full Video - Webinar4 Student engagement and progress monitoring in online learning.

วีดีโอย้อนหลัง
การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021
หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"

Webinar ครั้งที่ 4 Student engagement and progress monitoring in online learning.
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 14.00-15.30 น.
รับชมได้ที่ https://youtu.be/HZyhoX1R3JE

พบกับการประชุมWebinar ครั้งที่ 5 Proactive assessment to enhance learning in New normal
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 14.00-15.30 น. นี้จ้า

#GIPEC2021 #health #education #studentlearning #Engagement #onlinelearning #HealthSystem #Learningmonitoring #LearningEvaluation #StudentPerspective #TeachingMethod #Teaching #Newnornal #NextNornal #Healthprofession #educationalreform #TransformativeLearning #Nurse #Medical #Physician #PhysicalTherapy #MedicalTechnology #ThaiTraditionalMedicine #Dentist #veterinary #PubicHealth

วีดีโอย้อนหลัง การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"Webina...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก...
04/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพThe Global...
21/06/2021

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ
The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021
หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"
(Webinar Series)
โดย Webinar ครั้งที่ 5 Proactive assessment to enhance learning in New normal
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 14.00-15.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพทุกวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ
The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021
หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"
(Webinar Series)
โดย Webinar ครั้งที่ 5 Proactive assessment to enhance learning in New normal
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 14.00-15.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/

10/06/2021
GIPEC 2021 Greetings: ผศ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช

ผศ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช (วิทยากร) อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพเข้าร่วมการประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2021 “How Education sector responds to VUCA Health System”

โดยในครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ: Student Engagement and Progress Monitoring in online Learning. วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. - 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรที่มีค...
09/06/2021

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและพนักงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

Developing IP Competency Virtually Aug 6-8, 2021IntroductionFollowing the 1st International Conference in Interprofessio...
09/06/2021

Developing IP Competency Virtually
Aug 6-8, 2021

Introduction
Following the 1st International Conference in Interprofessional Education, Practice & Care (ICON-IPEPC) in 2018, Centre of Transformative Learning, Manipal University College Malaysia, together with Manipal-FAIMER Institute, MAEMHS and MAAM brings to you the 2nd ICON-IPEPC 2020. Whether you are a learner, scholar or practitioner, ICON-IPEPC 2021 promises an exciting 3 days, focused on collaborative person-centerd practice and care.

Discuss conceptual framework for IPE & IPP.
Appraise teaching learning methods involved in delivery of IPE curriculum online.
Discuss assessment strategies for Interprofessional education and collaborative practice online.
Describe the role of technology including simulation in advancing Interprofessional education and collaborative practice.
Discuss approaches for online faculty and staff development related to Interprofessional education and collaborative practice.
Discuss the approaches to sustain collaborative practice & teamwork.
Initiation of community practice of IPE in Malaysian context.
Plenary Speakers
Prof. Ciraj A M, India
Prof. John Gilbert, Canada
Prof Dinesh Badyal, India
Prof. Dr.Alam Sher Malik, Malaysia
Prof. Wanicha Chuenkongkaew, Thailand

Aug 6:
Pre-Conference Webinar
8 CPD Points (MMA) 2 CPD Points (MDC)

Aug 7-8:
Main Conference Webinar
16 CPD Points (MMA) 6 CPD Points (MDC)

CLICK BELOW TO PRE-REGISTER:
https://forms.gle/QrRAivQfowzDZYrW7

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2564ขอพระองค์ทรงพระเจร...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

31/05/2021
GIPEC2021 Greetings: ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี

ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ดำเนินการอภิปราย) เชิญชวนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกท่าน เข้าร่วม

การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021
หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"

Webinar ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ Student engagement and progress monitoring in online learning
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 14.00-15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การประชุม GIPEC2021 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประชุมครั้งถัดไป Webinar ครั้งที่ ...
25/05/2021

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การประชุม GIPEC2021
ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การประชุมครั้งถัดไป Webinar ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ: Student Engagement and Progress Monitoring in online Learning.
วิทยากร:
1) ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ผศ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) นางสาวมณีวรรณ สมสุไทย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ดำเนินการอภิปราย:
- ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการอภิปรายร่วม:
- อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/
(สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมครั้งที่ 1-3 แล้ว กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง)

#GIPEC2021 #Blendedlearning #tranfomativelearning #Webinar #Healthprofession #education #21stcenturyeducation #physician #nurse #medicaleducation #dentist #แพทยศาสตร์ #พยาบาล #เทคนิคการแพทย์ #ทันตแพทย์ #สาธารณสุข #สัตวแพทย์ #กายภาพบำบัด #แพทย์แผนไทย #onlinelearning

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การประชุม GIPEC2021
ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การประชุมครั้งถัดไป Webinar ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ: Student Engagement and Progress Monitoring in online Learning.
วิทยากร:
1) ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ผศ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) นางสาวมณีวรรณ สมสุไทย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ดำเนินการอภิปราย:
- ผศ.สพญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการอภิปรายร่วม:
- อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/
(สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมครั้งที่ 1-3 แล้ว กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง)

#GIPEC2021 #Blendedlearning #tranfomativelearning #Webinar #Healthprofession #education #21stcenturyeducation #physician #nurse #medicaleducation #dentist #แพทยศาสตร์ #พยาบาล #เทคนิคการแพทย์ #ทันตแพทย์ #สาธารณสุข #สัตวแพทย์ #กายภาพบำบัด #แพทย์แผนไทย #onlinelearning

กราบสวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุม GIPEC2021ท่านสามารถรับชมวีดีโอฉบับเต็มย้อนหลัง 3rd Webinar: Is Blended learning Effective...
22/05/2021
GIPEC2021-Full video- 3rd Webinar: Is Blended learning Effective in Health Profession Education?

กราบสวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุม GIPEC2021

ท่านสามารถรับชมวีดีโอฉบับเต็มย้อนหลัง
3rd Webinar: Is Blended learning Effective in Health Profession Education?
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ที่ https://youtu.be/myMrn0K2Kqo

สำหรับ Webinar ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ Student engagement and progress monitoring in online learning
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 14.00-15.30 น.
กรุณาติดตามการลงทะเบียนได้เร็ว ๆ นี้ ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/

#GIPEC2021 #Blendedlearning #tranfomativelearning #Webinar #Healthprofession #education #21stcenturyeducation #physician #nurse #medicaleducation #dentist #แพทยศาสตร์ #พยาบาล #เทคนิคการแพทย์ #ทันตแพทย์ #สาธารณสุข #สัตวแพทย์ #กายภาพบำบัด #แพทย์แผนไทย #onlinelearning

คลิปย้อนหลัง การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 "How Education sector responds to VUCA Health System"Webinar คร้ังที่3 I...

รายงานการประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference ; GIPEC 2021 "How Education sector responds to ...
17/05/2021

รายงานการประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference ; GIPEC 2021 "How Education sector responds to VUCA Health System""วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19"

The 2nd Webinar "Pain without Gain: teachers’ perspectives in online learning" วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2654

Download PDF ได้ที่http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/05/Report-GIPEC-Webinar2-.pdf

รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19"The 1st Web...
17/05/2021

รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 "วัคซีนการศึกษา วิถีใหม่ สู้ภัย Covid-19"
The 1st Webinar "Engaged or Lost: Students’ perspectives in online learning" (ฉบับปรังปรุง)

Download PDF ได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/02/GIPEC-wbinar1-19April2021-1.pdf

17/05/2021
GIPEC2021 Greetings; ผศ ทพ ดร ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนบุคลากรสุขภาพทุกท่านเข้าร่วมการประชุม The Global Interprofessional Education Conference หรือ GIPEC2021 “How Education sector responds to VUCA Health System”

Webinar series ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ:
Is Blended learning Effective in Health Profession Education?
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 14.00 น. - 15.30 น.

15/05/2021
GIPEC2021 Greetings; อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 "How Education sector responds to VUCA Health System"

ครั้งที่ 3 Is Blended learning Effective in Health Profession Education?
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org

13/05/2021
GIPEC2021 webinar3 Greetings; รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง

รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง (วิทยากร)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม การประชุม The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 "How Education sector responds to VUCA Health System"
สำหรับ Webinar ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในหัวข้อ
Is Blended learning Effective in Health Profession Education?
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ท่านสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลัง The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 "How Education sector respon...
13/05/2021
GIPEC 2021 (Full version); Webinar 2 Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning.

ท่านสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลัง The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 "How Education sector responds to VUCA Health System"

Webinar ครั้งที่ 2 Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning. วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น
ได้ที่ https://youtu.be/p2k9UlVW-fE

#Webinar3 ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ 17 พฤษภาคม 2564นี้

วีดีโอย้อนหลัง การประชุมวิชาการThe Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2021 หัวข้อหลัก "How Education sector responds to VUCA Health System"...

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล
10/05/2021

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

ทรงพระเจริญ4 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ทรงพระเจริญ
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบู...
28/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และพนักงาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน สำหรับประสบการณ์ แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพค่ะ#GIPEC2021 #Webinar2หัวข้อ ...
26/04/2021

ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน สำหรับประสบการณ์ แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพค่ะ
#GIPEC2021 #Webinar2
หัวข้อ Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning.
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ติดตามวีดีโอย้อนหลัง และ ข้อมูล Webinar ครั้งถัดไป เร็วๆ นี้ค่ะ

เนื้อหาการประชุม GIPEC 2021 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2564 ภายใต้หัวข้อ ENGAGED OR LOST: STUDENTS’ PERSPECTIVESIN ONLI...
23/04/2021

เนื้อหาการประชุม GIPEC 2021 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2564 ภายใต้หัวข้อ ENGAGED OR LOST: STUDENTS’ PERSPECTIVES
IN ONLINE LEARNING
ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาด้านสุขภาพทั้ง 7 วิชาชีพ มาร่่วมบอกเล่ามุมมอง ประสบการณ์การเรียนแบบ online learning และเสวนาเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ
เนื้อหาทั้งมีสาระ และสนุก ตรงกับประสบการณ์จริงของหลายๆท่าน จะเป็นอย่างไรนั้น เรามีสรุปมาฝากกันค่า
download PDF ได้ที่http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/04/GIPEC-webinar1-19April2021.pdf

สำหรับwebinar ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นวันจันทร์ที่ 26 เมษายน นี้แล้วนะคะ ฟังมุมมองของนักศึกษากันแล้ว อาจารย์จะว่าอย่างไรบ้าง ในหัวข้อ
Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning.
รีบลงทะเบียนกันนะคะ
ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/
มาฟังกันเยอะๆนะคะ

#ProfessionalEducation #Physician #Nurse #Phamacist #medicaltechnologist #Publichealth #dentist #Traditionalmedicine #transfomativelearning #onlinelearning #GIPEC2021 #studentperspective #studentengaged #engagedment #educationdevelopment #Profession #VUCA #healthsystem #teacher #การพัฒนาการศึกษาสุขภาพ #การเรียนออนไลน์ #การศึกษาด้านสุขภาพ

ที่อยู่

ถนน สาธารณสุข 6
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66873354312

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก:

วิดีโอทั้งหมด

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพไทย สู่สาธารณสุขยุคใหม่ เข้าใจประชาชน

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) หรือ The National Health Professional Education Foundation (NHPE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ โดยอิงหลักฐานเชิงวิชาการ พร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์กรให้เป็น “สถาบันส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพชั้นนำของเอเชียภายในปี 2020”

สำหรับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล องค์กรด้านบุคลากรสุขภาพ ชุมชน และพื้นที่ ที่สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ สามารถเข้าร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของไทย ศสช. ชวนติดตามข้อมูลด้านการปฏิรูปบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง - เพจเฟซบุ๊ก ศสช. www.facebook.com/healthprofessionals21thailand/ - เว็บไซต์ www.healthprofessionals21thailand.org - YouTube NHPE FOUNDATION

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
เตรียมตัวพบกับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
ขอบพระคุณ​ อาจารย์​สุรศักดิ์​ กรรมการในเครือข่ายของเราค่า
“เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง เน้นแต่เนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการ เน้นแต่ความจำ ไม่เน้นความคิด เน้นแต่ความคงที่ ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง เน้นแต่อดีต ไม่เน้นอนาคต เน้นตัวเอง ไม่เน้นสังคม เน้นเสิศหรู ไม่เน้นเรียบง่าย”