ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพ

ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
http://www.aseanthai.net

เปิดเหมือนปกติ

Flash Express บุกตลาด สปป.ลาว เปิดตัว “แฟลช ลาว”แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ร่วมลงทุนกับ AIF Group Laos เปิดตัว “แฟล...
15/09/2021

Flash Express บุกตลาด สปป.ลาว เปิดตัว “แฟลช ลาว”

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ร่วมลงทุนกับ AIF Group Laos เปิดตัว “แฟลช ลาว” (Flash Laos) ให้บริการขนส่งครบวงจรทั้งทางบก และทางอากาศ เพื่อบุกตลาด CLMV โดยลูกค้าได้รับความสะดวกสามารถใช้บริการขนส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการด้าน E-commerce แบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่แรกของคนไทยที่อยู่ในระดับยูนิคอร์น โดยนายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบไปยัง สปป.ลาว ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทสตาร์ท-อัพ สัญชาติไทย โดยสิ่งสำคัญคือการมีพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่าง AIF Group Laos

นายคมสันต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส และ AIF Group Laos ได้ทำการศึกษาและเล็งเห็นว่า กลุ่มประเทศ CLMV มีความพร้อมในเรื่องแรงงาน และทรัพยากร และโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐบาลยังได้มีการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับธุรกิจขนส่ง

สำหรับ “แฟลช ลาว” ใช้รูปแบบการให้บริการแบบเดียวกับ แฟลช เอ็กซ์เพรส ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย รวมกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนามาตลอด 3 ปี โดยยึดคอนเซปต์ คือ การเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายแรกและรายเดียวที่เปิดให้บริการ 365 วัน รวมถึงลูกค้าสามารถใช้บริการผ่าน Flash Express Application ที่ทำได้ตั้งแต่การจองเพื่อเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุ ตลอดจนการติดตามพัสดุ และตรวจสอบราคาค่าขนส่งด้วยตนเอง

ความร่วมมือระหว่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส และ AIF Group Laos ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 “แฟลช ลาว” ที่ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศไทยและนครหลวงเวียงจันทน์ และส่วนที่ 2 การขยายความร่วมมือในธุรกิจขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ สปป.ลาว รวมถึงการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน สำหรับส่วนที่ 2 จะเริ่มเปิดตัวในเดือน พ.ย. นี้

นอกจากนี้ แฟลช ลาว จะมีการเปิดรับผู้สนใจร่วมธุรกิจ ในลักษณะการให้บริการเป็นจุดรับส่งพัสดุ โดยใช้สถานที่ส่วนตัว เช่น บ้าน หรือร้านค้า ปรับเปลี่ยนเป็นจุดให้บริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจให้กับชาวลาว

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12109&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวอาเซียน #แฟลชลาว #สปปลาว

Flash Express บุกตลาด สปป.ลาว เปิดตัว “แฟลช ลาว”

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ร่วมลงทุนกับ AIF Group Laos เปิดตัว “แฟลช ลาว” (Flash Laos) ให้บริการขนส่งครบวงจรทั้งทางบก และทางอากาศ เพื่อบุกตลาด CLMV โดยลูกค้าได้รับความสะดวกสามารถใช้บริการขนส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการด้าน E-commerce แบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่แรกของคนไทยที่อยู่ในระดับยูนิคอร์น โดยนายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบไปยัง สปป.ลาว ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทสตาร์ท-อัพ สัญชาติไทย โดยสิ่งสำคัญคือการมีพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่าง AIF Group Laos

นายคมสันต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส และ AIF Group Laos ได้ทำการศึกษาและเล็งเห็นว่า กลุ่มประเทศ CLMV มีความพร้อมในเรื่องแรงงาน และทรัพยากร และโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐบาลยังได้มีการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับธุรกิจขนส่ง

สำหรับ “แฟลช ลาว” ใช้รูปแบบการให้บริการแบบเดียวกับ แฟลช เอ็กซ์เพรส ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย รวมกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนามาตลอด 3 ปี โดยยึดคอนเซปต์ คือ การเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายแรกและรายเดียวที่เปิดให้บริการ 365 วัน รวมถึงลูกค้าสามารถใช้บริการผ่าน Flash Express Application ที่ทำได้ตั้งแต่การจองเพื่อเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุ ตลอดจนการติดตามพัสดุ และตรวจสอบราคาค่าขนส่งด้วยตนเอง

ความร่วมมือระหว่าง แฟลช เอ็กซ์เพรส และ AIF Group Laos ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 “แฟลช ลาว” ที่ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศไทยและนครหลวงเวียงจันทน์ และส่วนที่ 2 การขยายความร่วมมือในธุรกิจขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ สปป.ลาว รวมถึงการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน สำหรับส่วนที่ 2 จะเริ่มเปิดตัวในเดือน พ.ย. นี้

นอกจากนี้ แฟลช ลาว จะมีการเปิดรับผู้สนใจร่วมธุรกิจ ในลักษณะการให้บริการเป็นจุดรับส่งพัสดุ โดยใช้สถานที่ส่วนตัว เช่น บ้าน หรือร้านค้า ปรับเปลี่ยนเป็นจุดให้บริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจให้กับชาวลาว

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12109&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวอาเซียน #แฟลชลาว #สปปลาว

สถานการณ์โรคโควิด - 19 อาเซียน 15 ก.ย. 641.อินโดนีเซีย อันดับ 132.ฟิลิปปินส์ อันดับ 193.มาเลเซีย อันดับ 214.ไทย อันดับ 2...
15/09/2021

สถานการณ์โรคโควิด - 19 อาเซียน 15 ก.ย. 64
1.อินโดนีเซีย อันดับ 13
2.ฟิลิปปินส์ อันดับ 19
3.มาเลเซีย อันดับ 21
4.ไทย อันดับ 29
5.เวียดนาม อันดับ 47
6.เมียนมา อันดับ 62
7.กัมพูชา อันดับ 107
8.สิงคโปร์ อันดับ 117
9.สปป.ลาว อันดับ 150
10.บรูไนฯ อันดับ 183
จาก 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ
#สถานการณ์โควิด19อาเซียน #สถานการณ์โควิด19อาเซียน 15 กันยายน 2564
ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อันดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอาเซียน 2564European Youth Forum เผยแพร่ดัชนีการเติบโตของเยาวชน ประจำปี 2564 (Youth Progress...
15/09/2021

อันดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอาเซียน 2564

European Youth Forum เผยแพร่ดัชนีการเติบโตของเยาวชน ประจำปี 2564 (Youth Progress Index 2021) แสดงข้อมูลคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยประเมินจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี และโอกาส รายละเอียดปัจจัยแสดงด้านท้าย

ดัชนีข้างต้นมีข้อมูลของ 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่
1. อันดับ 16 สิงคโปร์
2. อันดับ 48 มาเลเซีย
3. อันดับ 55 เวียดนาม
4. อันดับ 67 ไทย
5. อันดับ 76 อินโดนีเซีย
6. อันดับ 85 ฟิลิปปินส์
7. อันดับ 107 กัมพูชา
8. อันดับ 110 เมียนมา
9. อันดับ 114 สปป.ลาว

อ่านเพิ่มเติม http://www.aseanthai.net/1723/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=12108

#asean #อาเซียน #aseanthai #ข่าวสารอาเซียน #youth #เยาวชน

อันดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอาเซียน 2564

European Youth Forum เผยแพร่ดัชนีการเติบโตของเยาวชน ประจำปี 2564 (Youth Progress Index 2021) แสดงข้อมูลคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยประเมินจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี และโอกาส รายละเอียดปัจจัยแสดงด้านท้าย

ดัชนีข้างต้นมีข้อมูลของ 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่
1. อันดับ 16 สิงคโปร์
2. อันดับ 48 มาเลเซีย
3. อันดับ 55 เวียดนาม
4. อันดับ 67 ไทย
5. อันดับ 76 อินโดนีเซีย
6. อันดับ 85 ฟิลิปปินส์
7. อันดับ 107 กัมพูชา
8. อันดับ 110 เมียนมา
9. อันดับ 114 สปป.ลาว

อ่านเพิ่มเติม http://www.aseanthai.net/1723/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=12108

#asean #อาเซียน #aseanthai #ข่าวสารอาเซียน #youth #เยาวชน

เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้แล้ว วันนี้สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ h...
15/09/2021

เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้แล้ว วันนี้
สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ https://bit.ly/3zanKpS

เปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้แล้ว วันนี้
สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ https://bit.ly/3zanKpS

มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ไม่มีรายงานก่อการร้ายตามการแจ้งเตือนของญี่ปุ่นสำนักข่าว AFP รายงานอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพฟิลิป...
15/09/2021

มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ไม่มีรายงานก่อการร้ายตามการแจ้งเตือนของญี่ปุ่น

สำนักข่าว AFP รายงานอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ เมื่อ 14 ก.ย.64 ว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่มีรายงานภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนพลเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ให้เฝ้าระวังการโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย

โดยปัจจุบันกองทัพฟิลิปปินส์จัดระดับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศอยู่ระดับปานกลาง
ด้านสำนักข่าว Bernama ของมาเลเซียรายงานอ้างถ้อยแถลงของดาโต๊ะ ซรี อาคริล ซานี อับดุลเลาะห์ ผบ.ตร.มาเลเซีย ว่าไม่พบและไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามในประเทศ และย้ำว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยได้ และไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12106&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวอาเซียน #มาเลเซีย #ฟิลิปปินส์ #การก่อการร้าย

มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ไม่มีรายงานก่อการร้ายตามการแจ้งเตือนของญี่ปุ่น

สำนักข่าว AFP รายงานอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ เมื่อ 14 ก.ย.64 ว่า ฟิลิปปินส์ยังไม่มีรายงานภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนพลเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ให้เฝ้าระวังการโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย

โดยปัจจุบันกองทัพฟิลิปปินส์จัดระดับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศอยู่ระดับปานกลาง
ด้านสำนักข่าว Bernama ของมาเลเซียรายงานอ้างถ้อยแถลงของดาโต๊ะ ซรี อาคริล ซานี อับดุลเลาะห์ ผบ.ตร.มาเลเซีย ว่าไม่พบและไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามในประเทศ และย้ำว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยได้ และไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12106&index
#aseanthai #aseannews #ข่าวอาเซียน #มาเลเซีย #ฟิลิปปินส์ #การก่อการร้าย

เวียดนาม เร่งฉีดวัคซีนโควิด จะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ สิ้นเดือนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการเวียดนาม...
15/09/2021

เวียดนาม เร่งฉีดวัคซีนโควิด จะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ สิ้นเดือนนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการเวียดนาม เร่งเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน เพื่อให้สามารถผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในหลายเมืองใหญ่ภายในสิ้นเดือนนี้

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 1 ล้านโดส ให้ประชาชน ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ในเวลานี้ ร้อยละ 80 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดในกรุงฮานอย ราว 5 ล้าน 7 แสนคน ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 โดส และคาดว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคน จะฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 โดส ในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ขณะเดียวกัน นครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเวียดนาม ประกาศขยายการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ เพื่อยับยั้งการระบาดโรคโควิด-19 แบบกลุ่มและป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับภาวะตึงตัวรวมถึงเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #นครโฮจิมินห์ #เวียดนาม #เร่งฉีดวัคซีนโควิด

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เวียดนาม เร่งฉีดวัคซีนโควิด จะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ สิ้นเดือนนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการเวียดนาม เร่งเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน เพื่อให้สามารถผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในหลายเมืองใหญ่ภายในสิ้นเดือนนี้

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 1 ล้านโดส ให้ประชาชน ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ในเวลานี้ ร้อยละ 80 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดในกรุงฮานอย ราว 5 ล้าน 7 แสนคน ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 โดส และคาดว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคน จะฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 โดส ในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ขณะเดียวกัน นครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเวียดนาม ประกาศขยายการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ เพื่อยับยั้งการระบาดโรคโควิด-19 แบบกลุ่มและป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับภาวะตึงตัวรวมถึงเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #นครโฮจิมินห์ #เวียดนาม #เร่งฉีดวัคซีนโควิด

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นายกฯ ฮุน เซน ให้คำมั่นจะฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 3 ให้ประชาชนทุกคนสำนักข่าว AKP ของกัมพูชา และหนังสือพิมพ์ Khmer Times ฉบ...
15/09/2021

นายกฯ ฮุน เซน ให้คำมั่นจะฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 3 ให้ประชาชนทุกคน

สำนักข่าว AKP ของกัมพูชา และหนังสือพิมพ์ Khmer Times ฉบับ 14 ก.ย. 64 รายงานอ้างเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา ว่า นายกรัฐมนตรีฮุน เซนและนางบุน รานี ภริยา
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 (ไม่ระบุชนิด) ในวันเดียวกัน พร้อมกับให้คำมั่นว่าประชาชนทุกคน
จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3

ทั้งนี้ กัมพูชามีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วร้อยละ 71.69 จากประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 11.4 ล้านคน ครบโดส 9.7 ล้านคน และครบ 3 เข็ม ประมาณ 780,000 คน และมีวัคซีนในครอบครองทั้งจากการจัดซื้อและบริจาค รวม 29.6 ล้านโดส โดยมีวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตราเซเนกา และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12105&index
#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวอาเซียน #กัมพูชา #นายกฮุนเซน
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ภาพ ประชาชาติธุรกิจ

นายกฯ ฮุน เซน ให้คำมั่นจะฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 3 ให้ประชาชนทุกคน

สำนักข่าว AKP ของกัมพูชา และหนังสือพิมพ์ Khmer Times ฉบับ 14 ก.ย. 64 รายงานอ้างเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา ว่า นายกรัฐมนตรีฮุน เซนและนางบุน รานี ภริยา
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 (ไม่ระบุชนิด) ในวันเดียวกัน พร้อมกับให้คำมั่นว่าประชาชนทุกคน
จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3

ทั้งนี้ กัมพูชามีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วร้อยละ 71.69 จากประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 11.4 ล้านคน ครบโดส 9.7 ล้านคน และครบ 3 เข็ม ประมาณ 780,000 คน และมีวัคซีนในครอบครองทั้งจากการจัดซื้อและบริจาค รวม 29.6 ล้านโดส โดยมีวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตราเซเนกา และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=12105&index
#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวอาเซียน #กัมพูชา #นายกฮุนเซน
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ภาพ ประชาชาติธุรกิจ

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวความพร้อมของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาค...
15/09/2021

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวความพร้อมของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภายใต้แนวคิด "การขับเคลื่อนสู่อนาคต" หรือ “Mobility for the Future” เลือกช้อปสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทย พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันยิ่งใหญ่ตระการตา
ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live บน page กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

#wewillsurpriseyou #expo2020dubaithailand #expo2020dubai #depa #thailandpavilion #worldexpo

ที่มา เพจ กระทรวงการต่างประเทศ

จีน ส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมียนมาเพิ่มอีก 4 ล้านโดส รวมได้รับวัคซีนจากจีน 12.6 ล้านโดสสำนักข่าว Xinhua รายงานเมื่อ 13 ก.ย...
15/09/2021

จีน ส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมียนมาเพิ่มอีก 4 ล้านโดส รวมได้รับวัคซีนจากจีน 12.6 ล้านโดส

สำนักข่าว Xinhua รายงานเมื่อ 13 ก.ย.64 ว่า จีนจะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด ซิโนฟาร์ม ให้เมียนมาเพิ่มอีก 4 ล้านโดส ทำให้เมียนมาได้รับวัคซีนจากจีนรวมทั้งสิ้น 12.6 ล้านโดส

ทั้งนี้ สาธารณสุขเมียนมาระบุเมื่อ 12 ก.ย.64 ว่า การฉีดวัคซีนในเมียนมาคืบหน้าตามลำดับ โดยมีประชากรได้รับวัคซีนโดสแรกแล้วกว่า 1.7 ล้านคน และครบสองโดสกว่า 3.23 ล้านคน ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมายังคงเร่งนำเข้าออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนภายในประเทศ

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #เมียนมา #จีนบริจาควัคซีน #ซิโนฟาร์ม
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

จีน ส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมียนมาเพิ่มอีก 4 ล้านโดส รวมได้รับวัคซีนจากจีน 12.6 ล้านโดส

สำนักข่าว Xinhua รายงานเมื่อ 13 ก.ย.64 ว่า จีนจะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด ซิโนฟาร์ม ให้เมียนมาเพิ่มอีก 4 ล้านโดส ทำให้เมียนมาได้รับวัคซีนจากจีนรวมทั้งสิ้น 12.6 ล้านโดส

ทั้งนี้ สาธารณสุขเมียนมาระบุเมื่อ 12 ก.ย.64 ว่า การฉีดวัคซีนในเมียนมาคืบหน้าตามลำดับ โดยมีประชากรได้รับวัคซีนโดสแรกแล้วกว่า 1.7 ล้านคน และครบสองโดสกว่า 3.23 ล้านคน ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมายังคงเร่งนำเข้าออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนภายในประเทศ

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #เมียนมา #จีนบริจาควัคซีน #ซิโนฟาร์ม
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง ผลการศึกษาพบประเด็นท้าทายสำคัญสำหรับไทยที่มีอยู่ใน FTA ที่สหภาพยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่า...
15/09/2021

FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง

ผลการศึกษาพบประเด็นท้าทายสำคัญสำหรับไทยที่มีอยู่ใน FTA ที่สหภาพยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวกับยาและการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจฟื้นการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปอีกครั้ง

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #aseanthai #aseannews

FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง

ผลการศึกษาพบประเด็นท้าทายสำคัญสำหรับไทยที่มีอยู่ใน FTA ที่สหภาพยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวกับยาและการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจฟื้นการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปอีกครั้ง

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #aseanthai #aseannews

เมียนมา เลื่อนการไต่สวนอองซานซูจีเนื่องจากปัญหาสุขภาพสำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 13 ก.ย.64 อ้างทนายความส่วนตัวของอองซา...
14/09/2021

เมียนมา เลื่อนการไต่สวนอองซานซูจีเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 13 ก.ย.64 อ้างทนายความส่วนตัวของอองซานซูจี อดีตที่ปรึกษา
แห่งรัฐ ว่าปัจจุบันอองซานซูจีมีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย จึงไม่สามารถเดินทางไปยังศาลที่กรุงเนปยีดอเพื่อไต่สวนได้ตามกำหนดการใน 13 ก.ย.64

อย่างไรก็ดี ทนายความส่วนตัวยืนยันว่าอองซานซูจีไม่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศาลกรุงเนปยีดอประกาศเลื่อนการพิจารณาไต่สวนคดีต่ออองซานซูจีหลายครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #เมียนมา #อองซานซูจี #สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เมียนมา เลื่อนการไต่สวนอองซานซูจีเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อ 13 ก.ย.64 อ้างทนายความส่วนตัวของอองซานซูจี อดีตที่ปรึกษา
แห่งรัฐ ว่าปัจจุบันอองซานซูจีมีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง มีอาการเวียนศีรษะเล็กน้อย จึงไม่สามารถเดินทางไปยังศาลที่กรุงเนปยีดอเพื่อไต่สวนได้ตามกำหนดการใน 13 ก.ย.64

อย่างไรก็ดี ทนายความส่วนตัวยืนยันว่าอองซานซูจีไม่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศาลกรุงเนปยีดอประกาศเลื่อนการพิจารณาไต่สวนคดีต่ออองซานซูจีหลายครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #เมียนมา #อองซานซูจี #สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เวียดนาม ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม อันเป็นผลจากพายุโกนเซินสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโค...
14/09/2021

เวียดนาม ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม อันเป็นผลจากพายุโกนเซิน

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม ในพื้นที่ชายฝั่งและที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ อันเป็นผลจากพายุโกนเซิน แม้ว่าพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นดีเปรสชันแล้ว

ทั้งนี้ อิทธิพลของพายุโกนเซินก่อให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว โดยสำนักงานการจัดการภัยพิบัติเวียดนามแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คน บ้านเรือน 31 หลังพังเสียหาย และนาข้าวกว่า 6,000 ไร่ถูกน้ำท่วมขัง ส่วนแหล่งปลูกกาแฟในที่ราบสูงตอนกลางไม่ได้รับผลกระทบจากพายุ ขณะที่ทางการเวียดนามได้ส่งทหาร 500,000 นายลงพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและสั่งให้เรืองดออกจากฝั่งตั้งแต่พายุลูกนี้ยังมาไม่ถึง

ขณะเดียวกันทางการมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนก็กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นจันทู โดยประกาศยกระดับการตอบสนองฉุกเฉินสู่ขั้นสูงสุด ด้วยการสั่งปิดโรงเรียน รวมทั้งระงับเที่ยวบิน และการให้บริการเดินรถไฟในเมืองหลายแห่ง

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #พายุใต้ฝุ่น #เวียดนาม #พายุโกนเซิน

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เวียดนาม ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม อันเป็นผลจากพายุโกนเซิน

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม ในพื้นที่ชายฝั่งและที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ อันเป็นผลจากพายุโกนเซิน แม้ว่าพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นดีเปรสชันแล้ว

ทั้งนี้ อิทธิพลของพายุโกนเซินก่อให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว โดยสำนักงานการจัดการภัยพิบัติเวียดนามแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คน บ้านเรือน 31 หลังพังเสียหาย และนาข้าวกว่า 6,000 ไร่ถูกน้ำท่วมขัง ส่วนแหล่งปลูกกาแฟในที่ราบสูงตอนกลางไม่ได้รับผลกระทบจากพายุ ขณะที่ทางการเวียดนามได้ส่งทหาร 500,000 นายลงพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและสั่งให้เรืองดออกจากฝั่งตั้งแต่พายุลูกนี้ยังมาไม่ถึง

ขณะเดียวกันทางการมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนก็กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นจันทู โดยประกาศยกระดับการตอบสนองฉุกเฉินสู่ขั้นสูงสุด ด้วยการสั่งปิดโรงเรียน รวมทั้งระงับเที่ยวบิน และการให้บริการเดินรถไฟในเมืองหลายแห่ง

#aseanthai #aseannews #covid19 #ข่าวสารอาเซียน #พายุใต้ฝุ่น #เวียดนาม #พายุโกนเซิน

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

9 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 (The 24th Meeting of ASEAN Tourism Ministers)
ถูกใจมาก ขอบคุณค่ะ
ได้รับรางวัลแล้วร้า ขอบคุณมากๆค่ะ
ได้รับรางวัลเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
ได้รับเสื้อสวยๆแล้วจร้า เนื้อผ้าดี นุ่มมาก ขอบคุณมากๆจร้า
ได้รับเสื้อแล้วจร้า ผ้านิ่มมากๆ สวยจร้า ขอบคุณมากๆนะคะ
🇹🇭 🇹🇭......ติดตามรับชมรายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว ตอน “ไทยในบทบาทประธานอาเซียน”🔑 🔐 The Keyman : นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) ใน The key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว #thekeyseason3 #KPI #สถาบันพระปกเกล้า ✅ช่องทางการรับชม 👉 https://youtu.be/fBVwmj17IM0 👉 https://www.facebook.com/1486390098264958/posts/2392093301027962/
🔑🔐 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 การก่อตั้งประชาคมอาเซียน “10 ประเทศสมาชิก” พร้อมรับความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล หรือไม่ ประเทศไทย โชว์ศักยภาพผู้นำอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหน...? ร่วมไขคําตอบ UNLOCK กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” ใน The key ไขการเมือง .. เรื่องใกล้ตัว🔑🔑 **ติดตามรับชม** 📌วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. เวลา 22.00-22.30 น. สถานีโทรทัศน์ TNN 16 (ช่อง 16) 📌วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. เวลา 20.30-21.00 น. สถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) 📌วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. เวลา 22.00-22.30 น. สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ช่องทรูวิชั่น 784) 🎯ช่องทางรับชมออนไลน์ Facebook [email protected] (วันเสาร์ 22.00-22.30 น.) 🎯ช่องทางรับชมออนไลน์ Facebook [email protected] (วันจันทร์ 22.00-22.30 น.) #สถาบันพระปกเกล้า
สวัสดีคัปผมว่าดีเด้คัป
#ช่วยหนูที# หนูสองคนพี่น้องพิการ กำพร้าแม่เป็นใบ้พูดไม่ได้ ขาหักเดินไม่ได้ ไม่มีเงินจะรักษาต่อ ไม่มีบ้านอยู่ #ลำบากมากช่วยหนูที# ธ.ก.ส. 020078586697 เพื่อเด็กชาย วรการ หาญศรี 0650367539//0883543518ผู้ใหญบ้านตอนแม่ยังไม่ตายเคยอาศัยอยู่ที่ 149 หมู่5ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ห้องเช่ากับญาติ พ่อที่ปทุมธานี ขอเศษทานจากผู้ใจทั้งหลาย ร่วมช่วยเหลือบริจาคเอาบุญตามศรัทธาครับ
เชิญชวนลูกเพจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการถ่ายทอดสด งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน Thailand together for the ASEAN Chairmanship 2019 จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดงาน ร่วมกัน ร่วมใจประสาน ประเทศไทย สู่ประธานอาเซียน ด้วยกันนะคะ #แชร์โพสต์ถ่ายทอดสด #ASEAN2019
เข้าร่วมฟรี !!! โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) สมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 กิจการ เงื่อนไขผู้สมัคร กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป(ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์) และต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปอย่างจริงจัง พื้นที่ : จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพรชบูณณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งการสมัครได้ที่ นางสาวกัญจน์ชญา ผาคำ (อ้อค่ะ) มือถือ : 098-515-1446 คลิกที่ลิงค์ : https://goo.gl/forms/9FapkzRRgtT4Wjs93 หรือสแกนที่QR Code เพื่อสมัครได้เลยค่ะ #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2ร่วมกับบริษัทคิวคอมแพคจำกัด #พิษณุโลก #ตาก #อุตรดิตถ์ #สุโขทัย #เพรชบูรณ์