โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขต

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขต โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's post
03/10/2021

Photos from โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's post

02/10/2021

วาระเกษียณอายุราชการ ; ขอบพระคุณพลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดม่วงทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงตั้งแต่ปี 2558-2564 เป็นเวลา 6 ปี วันนี้ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แล้ว ขอบพระคุณในความร่วมมือทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมตามหลักบวร (บ้าน วัดและโรงเรียน) ขอกราบลาตาม วาระเกษียณอายุราชการ
จาก ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กทม.(30กย.64)

ดร.เพ็ญภา ชมเดช อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง คณะผู้บริหาร ครู ร...
02/10/2021

ดร.เพ็ญภา ชมเดช อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง คณะผู้บริหาร ครู ร่วมถวายเพลแด่ ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศาสนธำรง เจ้าคณะเขตหนองแขม เจ้าอาวาสวัดม่วง

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ประชุมชี้แจงข้อราชการและรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาภาพ , โพ...
02/10/2021

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ประชุมชี้แจงข้อราชการและรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

02/10/2021

เกษียณอายุราชการ ; รำฉุยฉาย อวยพรแด่ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง(30กันยายน 64)

02/10/2021

เสภาสดุดีแด่ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง ในงานกษียณอายุราชการ(30กย.64)

ยินดีต้อนรับ ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กทม. (1 ต.ค. 64)
02/10/2021

ยินดีต้อนรับ ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กทม. (1 ต.ค. 64)

เก่าและใหม่ ; ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 2 ท่าน ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง (อำลา) และ ดร.ธวัชชัย...
02/10/2021

เก่าและใหม่ ; ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 2 ท่าน ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง (อำลา) และ ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี รับตำแหน่งใหม่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโรงเรียน (29 ก.ย. 64)

วาระเกษียณอายุราชการ ; ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กทม. 30 กันยายน 2564
02/10/2021

วาระเกษียณอายุราชการ ; ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กทม. 30 กันยายน 2564

ฉลองโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ ชมเชย ระดับประเทศ ปีการศึกษา2563
02/10/2021

ฉลองโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ ชมเชย ระดับประเทศ ปีการศึกษา2563

01/10/2021
22/09/2021

📣ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทุกท่านทราบ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
จะมีการเบิกจ่ายเงินเยียวยาโควิด
และเงินค่าอาหารเดือนตุลาคม โดยการโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติดังนี้

1.เงินเยียวยาโควิด 2,000 บาท
2.เงินค่าอาหารเดือน ต.ค. 240 บาท

รวม 2,240 บาท

เมื่อถึงกำหนดวันให้ผู้ปกครองตรวจเช็คเงินเข้าบัญชีด้วยค่ะและเมื่อได้รับเงินแล้วขอให้แจ้งชื่อนักเรียน & และจำนวนเงินกับครูประจำชั้นด้วยค่ะ

ส่วนเงินค่าอาหารเดือน ส.ค. 840 บาทที่ตกค้าง
รอทางเขตฯ จัดการให้หลังการเบิกจ่ายเงินรอบนี้

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดม่วง

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ระวังและสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับ
12/09/2021

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ระวังและสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับ

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ระวังและสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับ

10/09/2021
โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มีความยินดีในการได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใ...
02/09/2021

โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มีความยินดีในการได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ ระดับประเทศ รางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มีความยินดีในการได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ ระดับประเทศ รางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

02/09/2021

๒ ก.ย. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. ภูริวัฒน์ คำบุญเรือง ป.๓/๒ มาให้ชมค่ะ

17/08/2021

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. พีรพงษ์ ดุลย์พัฒน์ ป.๔/๔ มาให้ชมค่ะ

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ. รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค และคุณอำนาจ ปานเผือก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน...
10/08/2021

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ. รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค และคุณอำนาจ ปานเผือก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดม่วง ที่ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทางเขตบางแคที่มาดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

08/08/2021

๘ ส.ค. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. ศรัณย์ จันทะกล ป.๓/๒ มาให้ชมค่ะ

พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง พร้อมด้วย ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวช...
28/07/2021

พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง พร้อมด้วย ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดม่วง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ ซักซ้อมและหารือเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน และแนวทางในการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหาร อาหารเสริมนม

ภาพ : ครูกิตติภัค วงศ์ไพศาลสิน
โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผน...
20/07/2021

ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนติดตามการสอนออนไลน์ เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการสอนออนไลน์ให้มากขึ้น

ภาพ : ครูกิตติภัค วงศ์ไพศาลสิน
โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

20/07/2021

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ญ. ปิยะธิดา หาดี ป.๔/๒ มาให้ชมค่ะ

15/07/2021

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. สหรัถ โพนนาล้อม ป.๓/๓ มาให้ชมค่ะ

ขณะนี้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ โรงเรียน ...
13/07/2021

ขณะนี้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า - กลางวัน ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน หากได้ข้อสรุปการเบิกจ่ายเงิน ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการแจ้งผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ขณะนี้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๓๗ โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า - กลางวัน ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน หากได้ข้อสรุปการเบิกจ่ายเงิน ทางโรงเรียนจะรีบดำเนินการแจ้งผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

05/07/2021

๕ ก.ค. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. พีรพงษ์ ดุลย์พัฒน์ ป.๔/๔ มาให้ชมค่ะ

28/06/2021

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. สหรัถ โพนนาล้อม ป.๓/๓ มาให้ชมค่ะ

19/06/2021

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. ภูริวัฒน์ คำบุญเรือง ป.๓/๒ มาให้ชมค่ะ

15/06/2021

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ช. ศรัณย์ จันทะกล ป.๓/๒ มาให้ชมค่ะ

13/06/2021

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ >>> นักเรียนโรงเรียนวัดม่วงยังอ่านหนังสือกันทุกวัน โดยการนำของ ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในกลุ่มไลน์มรดกการอ่าน ๖๓ ที่เอาใจใส่ในการสอนอ่านหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านในกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน วันนี้นำตัวอย่างวิดีโอของ ด.ญ. รัชนีกร ร้อยอำแพง ป.๓/๓ มาให้ชมค่ะ

11/06/2021

ประกาศ !!! ด่วน !!!

โรงเรียนวัดม่วง เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ (นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนแต่ให้เรียนอยู่ที่บ้าน) โดยคาดว่าหากสถานการณ์เป็นปกตินักเรียนจะเริ่มมาโรงเรียนในวันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ (แต่รอประกาศจากสำนักการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง) ระหว่างนี้ ทางโรงเรียนจะใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ On School Line เป็นหลัก หรือไลน์กลุ่มห้องเรียน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์จากทางโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ เพราะนักเรียนทุกคนสำคัญที่สุด “📖📖๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระกา...
24/02/2021

“ เพราะนักเรียนทุกคนสำคัญที่สุด “📖📖
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

จิตอาสา คือ จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ (สภานักเรียนร่วมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม)ภาพ : ครูนิธิ...
24/02/2021

จิตอาสา คือ จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ (สภานักเรียนร่วมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม)
ภาพ : ครูนิธิวัชร สมาน
โพสต์ : ครูนิธิวัชร สมาน

ที่อยู่

847 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:29 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:29 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 413 1490

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด