สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ซอย ราชพฤกษ์ 6, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

17/12/2019
รัฐบาลขอเชิญชวนศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั

https://youtu.be/QKLDnVLvvUA

รัฐบาลขอเชิญชวนศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย" ๓๑ ธันวาคม ๒....

28/11/2019
กรมการศาสนา

https://www.facebook.com/Drathai.gov/videos/387368905324349/

Live พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม #สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo
26/11/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
26/11/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓ **สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ ***เว็บไ...
21/11/2019

ช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓
**สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่

***เว็บไชต์ กรมการการศาสนา *** http://www.dra.go.th/site.NYP/about.Thai-25-322-0-0.0.html
สอบถาม โทร ๑๗๖๕ (สายด่วน) วัฒนธรรม ๐๒-๒๐๙-๓๖๙๙

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
14/11/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo
11/11/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo

11/11/2019

กิจกรรม”สวดมนต์ข้ามปี” ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. - ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย
๒๐.๐๐ - ๒๓.๓๐ น. - กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- สวดบทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
๒๓.๔๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๒๓.๔๕ - ๒๓.๕๐ น. สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม ๓ จบ
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิ โส ภะคะวา)
- บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๒๔.๐๐ น. - จุดไฟพระฤกษ์(ไฟประทานจากสมเด็จพระสังฆราช)
- ลั่นฆ้องชัย ๙ ครั้ง
- บทชัยมงคลคาถา (ชยันโต)
๐๗.๐๐ น. - ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
09/10/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo
09/10/2019

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post
07/01/2019

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post
07/01/2019

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post
07/01/2019

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
31/10/2018

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo
31/10/2018

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo

23/05/2018
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

รัฐบาล เชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
๒๕๖๑ วันสำคัญสากลของโลก https://youtu.be/VNo85TkkKLo

กรมการศาสนา
03/05/2018

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

กรมการศาสนา
03/05/2018

กรมการศาสนา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-11-12-1-3770.html?view=full

กรมการศาสนา
01/05/2018

กรมการศาสนา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัด และพุทธศาสนสถาน ใกล้บ้าน ด้วยการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

สามารถดาวน์โหลด ป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iV_uMXaNlzqyqxf2A3SytyfcCbkwHFNe

13/03/2018
มาฆบูชา ปี 2561

...เชื่อหรือไม่ !! คนไทยนิยม หันหน้าเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ทำทานมากขึ้น
....เชื่อ!!ทำบุญดีชีวิตดี ถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา..
https://youtu.be/uHsYAZhL6AI

สรุปการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑

23/02/2018
วันมาฆบูชา 2561

รัฐบาล เชิญชวน "ชาวพุทธ" เข้าวัด ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมสืบสานธำรงพระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทย เนื่องในเทศกาล"มาฆบูชา"ประจำปี 2561 ณ วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
https://youtu.be/tDvWB-pESxA

รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาที่จะถึงนี้ ...

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post
12/12/2017

Photos from สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's post

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
12/12/2017

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo
12/12/2017

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม's cover photo

Profile Pictures
14/11/2017

Profile Pictures

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
16/07/2017

สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

24/12/2016
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ถวายเป็นพระราชกุศล พุทธศักราช ๒๕๖๐
https://youtu.be/hDXi6AaZQi8

29/12/2015
สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ "สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย"

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับพปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พุทธศักราช 2559

รัฐบาลขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ "สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย" ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

ที่อยู่

ซอย ราชพฤกษ์ 6
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 422 8812

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👏👏👏สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุววรวิหาร และวัดใกล้บ้านในจังหวัดสกลนคร🎇 ☎️☎️☎️ติดต่อสอบถาม ได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร.๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗ โทรสาร.๐๔๒ ๗๑๖ ๒๑๔📞📞📞
👏👏👏สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุววรวิหาร และวัดใกล้บ้านในจังหวัดสกลนคร🎇 ☎️☎️☎️ติดต่อสอบถาม ได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร.๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗ โทรสาร.๐๔๒ ๗๑๖ ๒๑๔📞📞📞 https://youtu.be/p8yvYbHX9_s
สัพพีติโยกราบ3ครั้ง
สำหรับท่านที่มองหาที่สวดมนต์ข้ามปีบนเรือ ฟรี ส่งท้ายปีนี้ครับ