Clicky

PCSH-Center ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commissions.

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-288-5920 โทรสาร 02-281
Excellent in science education bureau.. Ministry of Education, Thailand 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300 Office +662-288-5920 Fax +662-281-0825

เปิดเหมือนปกติ

02/06/2022

🚀 กลับมาอีกครั้ง! การแข่งขัน "Space Youth Challenge : ยอดเยาวชนคนอวกาศ" ชวนเกมเมอร์ระดับมัธยมร่วมแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศผ่านเกม "Kerbal Space Program" ชิงตำแหน่ง #ยอดเยาวชนคนอวกาศ ประจำปี 2565
NARIT จับมือ Private Division เปิดสังเวียนเฟ้นหา “ยอดเยาวชนคนอวกาศ” (Space Youth Challenge 2022) เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท สมัครออนไลน์และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565
พิเศษ! ปีนี้สนับสนุนเกม Kerbal Space Program: Complete Edition ฟรี! ให้ผู้สมัครจำนวน 150 สิทธิ์ สำหรับทีมที่มีเกมอยู่แล้ว สามารถขออัพเกรดภาคเสริมได้ รวมจำนวน 50 สิทธิ์ (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) และสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน รับสิทธิ์เข้าร่วม workshop การออกแบบโครงการสำรวจอวกาศเบื้องต้นด้วยเกม Kerbal Space Program ผ่านทางโปรแกรม zoom ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นี้
📍 #สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 31 ก.ค. 65 : https://bit.ly/SYC2022-Reg (สมัครก่อน 17 มิ.ย. 65 รับสิทธิ์เข้าร่วม workshop ในวันที่ 18 มิ.ย.​ 65)
📍 #ส่งผลงาน บัดนี้ - 31 ก.ค. 65 : https://bit.ly/SYC2022-Submit
📍 กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.narit.or.th/index.php/SpaceYouthChallenge2022
📍 ติดตามข่าวสาร : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
📍 กลุ่มเฟซบุ๊กสำหรับผู้เข้าแข่งขัน : Space Youth Challenge

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
02/06/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

02/06/2022

รายละเอียด :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ร่วมมือกับอาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นชุดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้การอบรมแบบออนไลน์ และได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ซึ่งชุดสื่อดังกล่าว ใช้การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และดำเนินการทำชิ้นงานที่ห้อง FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จากการจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนพบว่า สื่อดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการคำนวณ รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการขยายผลการใช้สื่อดังกล่าวให้กับโรงเรียนที่สนใจ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท XYZPrinting (ประเทศไทย) จำกัด
🎯 เป้าหมายของ ชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีและชนิดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เบื้องต้น
2. รูปร่างและรูปทรงในวิชาเรขาคณิต
3. แบบจำลองทางทฤษฎีกราฟ
4. แนวคิดในการออกแบบโคมไฟลูกบาศก์
5. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโคมไฟลูกบาศก์
6. การประกอบโคมไฟลูกบาศก์
7. การติดตั้งโปรแกรม Arduino และการอัพโหลด Code ไปยังคอนโทรเลอร์
8. การแก้ไข Code เบื้องต้น
9. การออกแบบโมเดล 3 มิติ
10. การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

🌏 สื่อการเรียนรู้นี้ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดย สวทช. วางแผนจะมอบชุดสื่อฯ ให้กับโรงเรียนที่สนใจ โรงเรียนละ 1 ชุด ✅ สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานการใช้สื่อการสอนมาให้ สวทช. และผ่านการคัดเลือก ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 14 เครื่อง (โรงเรียนละ 1 เครื่อง)

หมายเหตุ : หมดเขตการส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้ 🚩

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลด้วยภาษาไทยเท่านั้น และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ Submit

https://www.nectec.or.th/stidb/training/6294648eab417
===============================================================
📢 แจ้งผลการพิจารณาวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ssh
✍️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์ 📧 e-mail : [email protected] ☎ โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
01/06/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

01/06/2022

สมัครการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online
สำหรับครูและนักเรียน ม.ปลายที่มีความสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล ภายใต้โจทย์ออกแบบสร้าง Dashboard และ Mood board โดยคำนึงถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม
สมัครออนไลน์ : https://shorturl.asia/8HMnQ
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.kid-bright.org/news/news-kidbright/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81/?fbclid=IwAR1fnn0f_XA49aVlgLym3S-3gMEkcSbGZOezChnbqRgXiU7ike9N7JHgaIM

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
31/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
29/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
28/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
28/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
26/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
26/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
26/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ประมงพื้นบ้าน กา...
22/05/2022

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศีกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโปรตีนจากฝ่าและเท่านของอาหารปูนาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของน้ำหนักปูนาพันธุ์พระเทพฯ

นักเรียนเจ้าของผลงาน
1) เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต
2) เด็กหญิงพิมพ์มณี วิเชียรปัญญา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวศรีกาญจน์ กรุมรัมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชื่อโครงงาน อาหารเม็ดปลาตะเพียนขาวจากเทาแม่น้ำโขง

นักเรียนเจ้าของผลงาน
1) เด็กหญิงพาขวัญ มณีภัณฑ์
2) เด็กหญิงนรตา โททอง

ครูที่ปรึกษา
นางเบญจรัตน์ คําภา

✨ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศมาแล้วครับ..
🐠การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565
🐬 ภายใต้หัวข้อ "ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)"

🔗 ดูผลประกาศได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/node/8033
🏆 ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รางวัลทุกผลงาน

☎️ สอบถามข้อมูล 02 577 9999 ต่อ 1793 (ธีระพล), 1745 (ปริตต์)
#โครงงานวิทยาศาสตร์ #โครงงานวิทย์ #กิจกรรมเยาวชน #การประกวดแข่งขัน #อพวช

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศโฆษ...
21/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 19700
ชื่อ: ตัวดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และกรรมวิธีการผลิตตัวดูดซับดังกล่าว

ผู้ขอรับสิทธิบัตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ :
นายสุภกร กอกน้อย,
นายพิชญ กองกาญจน์,
นายธรรมนิตย์ เจนสินธนานันท์,
นายวิเชียร ดอนแรม (ครูที่ปรึกษา)

19/05/2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและคว้ารางวัลในงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2022 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2022) เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 https://www.youtube.com/watch?v=e0N21cQDezw

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่ได...
17/05/2022

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานโลก Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ที่เดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกับตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยคว้า 3 รางวัลในเวทีระดับโลก

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก ที่งาน Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2565 ณ เมือง Atlanta มลรัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา

Grand Award อันดับ 2 (1 รางวัล)
1) Grand Award, Second Place Award in Earth and Environmental Sciences
จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “โครงการการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

Grand Award อันดับ 3 (1 รางวัล)
1) Grand Award, Third Place Award in Animal Science
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยแสงสีเพื่อลดอัตราการตายจากพฤติกรรมการสลัดขาทิ้ง”

Special Award (1 รางวัล)
3) Special Award First Life Science Award of $1500 จาก Sigma Xi, The Scientific
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “โครงการการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล ”

Photos from ตรีนุช เทียนทอง's post
15/05/2022

Photos from ตรีนุช เทียนทอง's post

14/05/2022

“ตรีนุช” ชื่นชมเด็กไทย คว้า 1 ใน 6 รางวัลสูงสุด พร้อม 10 รางวัลจากเวที “Regeneron ISEF 2022“ การประกวดโครงงานของนักเรียนมัธยมฯ ใหญ่ที่สุดในโลก

https://moe360.blog/2022/05/14/regeneron-isef-2022/

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
14/05/2022

Photos from ภารกิจ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกับตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยคว้า 3 รางวัลในเวทีระดับโลก จากการประกว...
14/05/2022

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจกับตัวแทนประเทศไทยจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยคว้า 3 รางวัลในเวทีระดับโลก

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก ที่งาน Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2565 ณ เมือง Atlanta มลรัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา

Grand Award อันดับ 2 (1 รางวัล)
1) Grand Award, Second Place Award in Earth and Environmental Sciences
จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “โครงการการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

Grand Award อันดับ 3 (1 รางวัล)
1) Grand Award, Third Place Award in Animal Science
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยแสงสีเพื่อลดอัตราการตายจากพฤติกรรมการสลัดขาทิ้ง”

Special Award (1 รางวัล)
3) Special Award First Life Science Award of $1500 จาก Sigma Xi, The Scientific
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากการส่งโครงงานเรื่อง “โครงการการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล ”

สรุปรางวัลความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการประกวดโครงงานโลก Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มล...
13/05/2022

สรุปรางวัลความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการประกวดโครงงานโลก Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกาในปีนี้ได้รับทั้งหมด 3 รางวัล

- รางวัล 2nd Award สาขา Earth & Environmental Sciences (Other)
- 1st Prize Special Award สาขา Life Scienceจาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society

จากโครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

ผู้พัฒนาโครงงาน
นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน
นายฐิติพงศ์ หลานเดช

ครูที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

- รางวัลที่ 3rd Awaed สาขา Animal science (Animal behavior)

จากโครงงานการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยแสงสี เพื่อลดอัตราการตายจากพฤติกรรมการสลัดขาทิ้ง

ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาวจรัสณัฐ วงษ์กำปั่น
นางสาวมาริสา อรรจนานนท์

ครูที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีในการได้รับรางวัล 2nd Grand Award ในการประกวดโคร...
13/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีในการได้รับรางวัล 2nd Grand Award ในการประกวดโครงงานโลก Regeneron ISEF 2022 จัดโดย Society for Science & the Public
ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565

รหัสโครงงาน EAEV076T
สาขา Earth & Environmental Sciences (Other)
การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

ผู้พัฒนาโครงงาน
นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน
นายฐิติพงศ์ หลานเดช
ครูที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ได้รับรางวัล 3rd Grand Award ในการประกวดโครงงานโลก...
13/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล 3rd Grand Award ในการประกวดโครงงานโลก Regeneron ISEF 2022 จัดโดย Society for Science & the Public
ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565

โครงงานการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยแสงสี เพื่อลดอัตราการตายจากพฤติกรรมการสลัดขาทิ้ง

สาขา Animal science (Animal behavior)

ผู้พัฒนาโครงงาน
นางสาวจรัสณัฐ วงษ์กำปั่น
นางสาวมาริสา อรรจนานนท์

ครูที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง

Photos from ศธ.360 องศา's post
13/05/2022

Photos from ศธ.360 องศา's post

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีในการได้รับรางวัล1st Prize Special Award สาขา Li...
13/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีในการได้รับรางวัล

1st Prize Special Award สาขา Life Science
จาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society ในการประกวดโครงงานโลก
Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

รหัสโครงงาน EAEV076T
สาขา Earth & Environmental Sciences (Other)
การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

ผู้พัฒนาโครงงาน
นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน
นายฐิติพงศ์ หลานเดช
ครูที่ปรึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง

13/05/2022

➡️ https://shorturl.asia/JLXOm
#คอร์สฟรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี 🎉
cr.CMMU Library cr.thaimooc

มาริสาและจรัสณัฐ นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับการสัมภาณ์เพื่อลงบทความใน ScienceNews ...
11/05/2022

มาริสาและจรัสณัฐ นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับการสัมภาณ์เพื่อลงบทความใน ScienceNews โดย Society for Science และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติในการสัมภาษณ์ในทุกๆวัน ในงาน Regeneron ISEF 2022 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

11/05/2022

ใน Regeneron ISEF 2022 ถึงจะเป็นการแข่งที่ต้องนำเสนอกันแบบปิดหน้า แต่ผลงานน้องๆ แต่ละทีมไม่ได้เป็นผลงานที่ต้องถูกปกปิดนะคะ เรื่องนี้ต้องขยายโดยน้องพร้อม น้องโชกุนกับโครงการการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล
Project Title: A Novel Floatable Planting Material for Inner Mangrove Forest Inspired by Barringtonia Asiatica
สาขา Earth and Environmental Sciences
ผู้พัฒนา นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์ หลานเดช
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายขุนทอง คล้ายทอง
ผลงาน รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม YSC 2022 จากศูนย์ประสานงานภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวัตกรรมวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากการเล็งเห็นปัญหาการลดลงของป่าชายเลนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงาน อาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ รวมถึงเป็นแนวชายป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของมนุษย์
นวัตกรรมชิ้นนี้จะช่วยให้ทุกเพศทุกวัยสามารถช่วยปลูกต้นแสมขาวซึ่งเป็นพืชที่ผู้พัฒนาเลือกมาทดลองเพื่อซ่อมแซมป่าชายเลนในบริเวณที่คนเข้าไปซ่อมแซมไม่ถึง ด้วยต้นทุนต่ำ และมีโอกาสการเจริญเติบโตสูง โดยการพัฒนาวัสดุปลูกลอยน้ำจากชานอ้อยและกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และมีแร่ธาตุอาหารและโครงสร้างที่เป็นรูปพรุนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นและราก โดยใช้นำยางเป็นตัวประสานเพื่อให้เกิดความแข็งแรง และใช้วิธีลอยวัสดุปลูกผ่านรากของพืชที่มีความหนาแน่น โดยอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น แรงของคลื่น ลม และน้ำขึ้นน้ำลง โดยผสมผสานการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้กับทักษะที่เกิดจากการเล่นเกมส์ซึ่งเป็นงานอดิเรก โดยเริ่มจากการศึกษาผลลักษณะรูปทรงของผลจิกทะเลเทียบกับทรงเลขาคณิตและพบว่ารูปทรงของจิกทะเลขเหมาะสมกว่าทรงกลม ทรงกระบอกและทรงกรวย จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ และจำลองการย่อยสลายให้ห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นได้ทำการทดสอบด้วย Simulation โดยใช้โปรแกรมในการสร้างเกมซึ่งเป็นงานอดิเรกของผู้พัฒนาทั้งสองคน เพื่อจำลองการไหลของวัสดุปลูก โดยจำลองปัจจัยการไหลของกระแสน้ำ ลม และความหนาแน่นของรากพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ปลูก ซึ่งได้ผลการจำลองการลอยเข้าถึงพื้นที่เปาหมาย 100% หลังจากทำการทดลองแล้ว ผู้พัฒนาได้เทียบเคียงวิธีการที่ใช้ โดยศึกษาผลดีผลเสียของการปลูกโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้โดรน การยิงหนังสติก พบว่าการใช้โดรน ขนส่งวัสดุปลูกได้ในปริมาณน้อย และมีราคาสูงทำให้คนเข้าถึงยาก การยิงหนังสติก ยิงได้ในปริมาณมาก แต่ขาดความแม่นยำ ในการทำให้ตัวเมล็ดปักลงดินน้อย เมื่อเทียบการการรอยวัสดุปลูกบ่อยน้ำเลียนแบบรูปทรงผลจิกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย
ในการฟืนฟูป่าชายเลนจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูได้ในปริมาณที่มากกว่าวิธีการปลูกแบบทั่วไปในระยะเวลาที่เท่ากัน อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เล็กหรือใหญ่ ตัวอย่างเช่น พืชในป่าชายเลนสามารถลดทอนแรงของคลื่นได้ ส่งผลให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่น หรือแม้แต่แสมขาวที่เป็นพืชตัวอย่างที่เราเลือกมาใช้ในการศึกษา ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมีตกค้างในป่าชายเลนได้อีกด้วย และนวัตกรรมชิ้นนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูแหล่งรายได้ที่สำคัญของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากการฟื้นฟูแหล่งทำประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การศึกษา และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ง่าย เนื่องจากนวัตกรรมชิ้นนี้ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาได้ง่าย ทำให้มีราคาถูก และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้งานจริงได้
EAEV076T: The Bioinspired Material for Mangrove Restoration
Finalist (s): Jirapon Sengnongban
Thitipong Larndate
Advisor (s): Khunthong Klaythong
School: Princess Chulabhon Science High School Pathumthani
Pathumthani, Thailand
ดูน้อยลง

ที่อยู่

319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885920

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PCSH-Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PCSH-Center:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางเพจ PCSH-Center
ในวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น. นะคะ
Facebook Live 🔴
การรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
----------------------------------------------------------------
วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 พบกันเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. 🔸🔹
ติดตามการไลฟ์ได้ทางเพจ PCSH-Center
สวัสดีค่ะ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน Science fair ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะ ในชื่องานว่า The Kamnoetvidya Science Academy Invitational Science Fair (KVIS-ISF) เรียกสั้น ๆ ว่า The 4th KVIS-ISF ปีนี้มาใน Theme "Scientific Endeavors in One Click"

ที่ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพงาน Science fair ได้แก่งาน The 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2018) และ The International Students’ Science Fair (ISSF 2020) รวมถึงงาน KVIS-ISF ที่จัดมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน

สำหรับปีนี้นั้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ปีนี้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ แม้ความเข้มข้นของความสนุกสนานจะไม่เท่ากับการเจอหน้ากัน แต่ทางโรงเรียนก็อยากให้มีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน จึงเกิดเป็นรูปแบบออนไลน์ขึ้นค่ะ

Highlights:
· The 4th KVIS-ISF ทลายกำแพงการเรียนรู้ด้วยการออนไลน์ข้ามพรมแดน
ร่วมเป็นกำลังใจในการเรียนรู้ข้ามพรมแดนแบบออนไลน์
· 23 โรงเรียน 12 ประเทศ 61 โครงงาน ผสานพื้นที่สังสรรค์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ร่วมติดตามว่ามีโครงงานในสาขาวิชาใดบ้าง ซึ่งจะเห็นการต่อยอดทางความรู้อันหลากหลาย
[ทางโรงเรียนจะเผยแพร่ข่าวรายละเอียดโครงงานทั้ง 8 สาขาหลังจากที่แต่ละทีมได้นำเสนอและตอบคำถามต่อกรรมการแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์และเพจโรงเรียน]
· รู้จักโลกของ Ai โลกแห่งอนาคตกับ Machine Intelligence Inspired by Nature
บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นักวิจัยไทยด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ที่โด่งดังในเยอรมนี และปัจจุบันได้กลับมาทำงานให้ประเทศไทย

· ลิ้งก์รับชมพิธีเปิดงาน [ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร นายธนาสรรค์ คำดี (ประธานนักเรียน) และ Keynote Speaker (ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์) จะอยู่ในช่วงพิธีเปิดนี้ค่ะ]
Link: https://youtu.be/HRk0H8NvTjo
· ลิ้งก์รับชมพิธีปิดงาน [ร่วมลุ้นว่ามีโครงงานวิจัยใดที่น่าสนใจจากการประกาศผลรางวัลต่าง ๆ]
Link: https://youtu.be/ug6F1yVpmao
ติดตามรายละเอียด ข่าวสาร และภาพบรรยากาศ เพิ่มเติมได้ที่
Website: http://app.kvis.ac.th/isf2021/
page: https://www.facebook.com/kvisofficial

ขอบคุณมากค่ะ ^^
ทีมงานประชาสัมพันธ์และสื่อข่าวสารงาน The 4th KVIS-ISF
A New Universe to Explore Alone

You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal!

https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t

Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe??

Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter?

I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis?

Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับ

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส Covid19 ในปัจจุบันนี้ ทำให้พี่ๆน้องของเราชาว 12 จุฬาภรณ์ ทั้งศิษย์เก่าและครอบครัวของศิษย์ปัจจุบันได้เจอกับปัญหา ในการทำงานประกอบอาชีพ บางคนก็ถึงกับเปลี่ยนอาชีพไปเลย บ้างก็ มีอาชีพเสริม มีกิจการเล็กๆเพิ่มขึ้นมา เราเลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สำหรับซื้อขาย มาแนะนำตัวกัน ว่าใครมีอะไรมาขายบ้าง หรือใครตามหาอยากซื้ออะไรอยู่ ทั้งของกิน ของใช้ งานบริการ ฝากมาเลย อาหาร ขนม ของกิน ของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า รับสอน รับติว รับแปล ก่อสร้าง สอนเต้น รับออกแบบ บลาๆ อะไรก็ได้ ที่มันพอจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันแสนฝืดเคืองในช่วงนี้ไปได้ จัดมาเลย

กติกาการ Post บอกชื่อและมาจากจุฬาภรณ์ไหนให้หน่อครับ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com
There is a multicultural party in Ilsan, Goyangsi. We are all friends. I'm waiting for you.

Saknarin Channark ลองค้นดูในกลุ่มนี้ก็ได้ครับ หรือลองสอบถามแอดมินดูนะ
ยินดีด้วย ครับ
ใกล้สอบ G*T ภาษาอังกฤษแล้ว ! อยากจะชวนน้องๆ ม.6 มาติว "เทคนิคการทำข้อสอบ G*T ภาษาอังกฤษ และสอบเข้ามหาวิทยาลัย " ( พาร์ท Error check ) กันครับ ภาษาอังกฤษ จริงๆ แล้วไม่ยากเลย ถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของคำศัพท์ ไม่ใช่ท่องแปลกันดื้อๆ ใครจะสอบพวกTOEIC, TOEFL, IELTS , CU-TEP , SMART1 หรืออยากใช้ภาษาอังกฤษเป็นจริงๆ ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ https://www.youtube.com/watch?v=XUEntOT5zX0 ดูรายละเอียดคอร์สเรียนและทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี!! ในระบบออนไลน์ทั้งระดับ -ประถมปลาย -ม.ต้น-ม.ปลาย-สอบเข้ามหาวิทยาลัย กับ"อาจารย์ชัชชัย ตั้งธรรม" เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ สอบถามโทร 08-6351-6461, 02-370-1623
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน Ministry of Education Thailand สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรีย กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั กองกำกับการอารักขา๑ RTP Cyber Village บช.น. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - บ United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั