PCSH-Center ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-288-5920 โทรสาร 02-281
Excellent in science education bureau..

Office of the Basic Education Commissions. Ministry of Education, Thailand 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300 Office +662-288-5920 Fax +662-281-0825

เปิดเหมือนปกติ

วาระครบรอบ 10 ปีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแสดงผลงานค...
07/12/2021

วาระครบรอบ 10 ปีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จของความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดให้มีงาน 10 ปีความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น (10 Years of Cooperation of Japan to Princess Chulabhorn Science High Schools)

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยกิจกรรมประกอบด้วย คำกล่าวแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คำกล่าวแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น (MEXT) คำกล่าวแสดงความยินดีจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano (ฮิโรชิ อามาโนะ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน การนำเสนอผลความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น และการนำเสนอผลความสำเร็จของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น
#ThailandJapan

วาระครบรอบ 10 ปีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จของความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดให้มีงาน 10 ปีความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น (10 Years of Cooperation of Japan to Princess Chulabhorn Science High Schools)

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยกิจกรรมประกอบด้วย คำกล่าวแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คำกล่าวแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น (MEXT) คำกล่าวแสดงความยินดีจากเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษจาก Professor Dr. Hiroshi Amano (ฮิโรชิ อามาโนะ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ปี 2014 ผู้คิดค้น LED แสงสีน้ำเงิน การนำเสนอผลความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่น และการนำเสนอผลความสำเร็จของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น
#ThailandJapan

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔...
05/12/2021

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

📢 ประกาศ 🎉🎉สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน📌 ...
01/12/2021

📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 1️⃣4️⃣3️⃣ ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 2️⃣6️⃣ ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่ได้เข้ารับรางวัล Prime Minister Awards ประจำ...
10/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่ได้เข้ารับรางวัล Prime Minister Awards ประจำปีการศึกษา 2564 จาก พณ ท่านฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

1. รางวัล Prime Minister's Science Project Award 2021 Best of the year >> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับเงินรางวัล 50,000 บาท

2.รางวัล Prime Minister's Science Project Award 2021 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Best of the year (Best of Applied Science)
รับเงินรางวัล 50,000 บาท

05/11/2021

The 1st PCSHS Science Symposium 2021”
“มุ่งมั่นพัฒนาโครงงานและนวัตกรรม สู่จิตวิญญาณนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น” ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และบร...
04/11/2021

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และบรรยายพิเศษโดยท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานในพิธี
และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในข้อ
“Nanomaterials Tailored for Disruptive Technology” โดย รศ.ธีระพงษ์ พวงมะลิ
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
สามารถรับชมผ่าน Youtube Live ในช่อง PCSHS LOEI Official
https://youtube.com/channel/UC2M6MUSD7EQtp9AwEHmPts

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแ...
21/10/2021

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก
........................................................................................
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยภาพรวมจะดีขึ้นแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีจานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสัดส่วนนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น โรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรกออกไป จากเดิมที่กาหนดไว้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ไปเป็นวันที่ 16 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก
........................................................................................
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยภาพรวมจะดีขึ้นแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีจานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสัดส่วนนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น โรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรกออกไป จากเดิมที่กาหนดไว้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ไปเป็นวันที่ 16 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกาย...
13/10/2021

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

1 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
1.4 ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน
1.5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน

2 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ocsc.go.th/node/7389

#ทุนรัฐบาล
#ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
#ทุนกพ
#scholarship

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

1 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
1.4 ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน
1.5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน

2 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ocsc.go.th/node/7389

#ทุนรัฐบาล
#ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
#ทุนกพ
#scholarship

การประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทย...
13/10/2021

การประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยกับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่ม จำนวน 6 แห่ง ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ประจักษ์ชัดด้วยผลงานจากการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากที่ได้รับหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความรู้สึกยินดียิ่งที่จะได้ทำงานเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยด้วยกัน โดยเฉพาะหลายท่านที่รู้จักได้ฝากให้ถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ในการที่จะพัฒนาตามแนวทางของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะนำบทเรียนความสำเร็จในเรื่องนี้ไปต่อยอดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยายาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ผ่านมาคือกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สำคัญทั้ง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อดึงสรรถนะของผู้เรียนออกมาเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ของประเทศในการนำร่องและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
จากการดำเนินการที่ผ่านมาทราบว่ากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่สะดุด Covid Cannot Stop Learning
สิ่งสำคัญในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คือ มติทางสังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญและดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่เราจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ให้มีความปลอดภัย โดยมีประเด็นที่อยากจะฝากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการดำเนินการดังนี้
1. เมื่อเด็กกลับเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ว่าเด็กแต่ละคนขาดอะไรในจขณะที่เรียน Online ที่บ้าน ต้องเติมอะไรเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวะการเรียนแบบปกติ
2. สิ่งสำคัญ คือ มติทางสังคม การสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะในช่วงขณะที่เรียน Online นักเรียนขาดการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนามติทางสังคมและการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น
3. นักเรียนบางคนที่อาจเรียนแบบ On Demand ในช่วงที่ผ่านมา อาจขาดวิชาการในบางส่วน ทำอย่างไรที่โรงเรียนจะเติมสิ่งที่นักเรียนขาดหาย (Learning Loss) ให้เขาสามารถปรับตัวในการกลับมาเรียนรู้ได้อย่างสภาวะปกติได้ ซึ่งถ้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถทำเรื่องนี้ได้จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
4. การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาและแผนเผชิญเหตุ ให้โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาและให้โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รอบด้านโดยการประสานงานกับสถานพยาบาลในท้องถิ่นในการรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5. สพฐ.จะดำเนินการในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนและชุดตรวจ ATK เพื่อให้ครอบคลุมถึงนักเรียน ครูและผู้บริหารให้มีความพร้อมก่อนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ได้

รายงานโดย
ปรเมศวร์ ชรอยนุช
นักวิชาการศึกษา
สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

#สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การประชุมรับมอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

ท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้มอบนโยบายและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างปลอดภัยกับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่ม จำนวน 6 แห่ง ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ประจักษ์ชัดด้วยผลงานจากการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จากที่ได้รับหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความรู้สึกยินดียิ่งที่จะได้ทำงานเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยด้วยกัน โดยเฉพาะหลายท่านที่รู้จักได้ฝากให้ถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ในการที่จะพัฒนาตามแนวทางของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะนำบทเรียนความสำเร็จในเรื่องนี้ไปต่อยอดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยายาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ผ่านมาคือกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สำคัญทั้ง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อดึงสรรถนะของผู้เรียนออกมาเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ของประเทศในการนำร่องและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
จากการดำเนินการที่ผ่านมาทราบว่ากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่สะดุด Covid Cannot Stop Learning
สิ่งสำคัญในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คือ มติทางสังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญและดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่เราจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ให้มีความปลอดภัย โดยมีประเด็นที่อยากจะฝากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการดำเนินการดังนี้
1. เมื่อเด็กกลับเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ว่าเด็กแต่ละคนขาดอะไรในจขณะที่เรียน Online ที่บ้าน ต้องเติมอะไรเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวะการเรียนแบบปกติ
2. สิ่งสำคัญ คือ มติทางสังคม การสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะในช่วงขณะที่เรียน Online นักเรียนขาดการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนามติทางสังคมและการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น
3. นักเรียนบางคนที่อาจเรียนแบบ On Demand ในช่วงที่ผ่านมา อาจขาดวิชาการในบางส่วน ทำอย่างไรที่โรงเรียนจะเติมสิ่งที่นักเรียนขาดหาย (Learning Loss) ให้เขาสามารถปรับตัวในการกลับมาเรียนรู้ได้อย่างสภาวะปกติได้ ซึ่งถ้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถทำเรื่องนี้ได้จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
4. การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาและแผนเผชิญเหตุ ให้โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาและให้โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้รอบด้านโดยการประสานงานกับสถานพยาบาลในท้องถิ่นในการรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5. สพฐ.จะดำเนินการในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนและชุดตรวจ ATK เพื่อให้ครอบคลุมถึงนักเรียน ครูและผู้บริหารให้มีความพร้อมก่อนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ได้

รายงานโดย
ปรเมศวร์ ชรอยนุช
นักวิชาการศึกษา
สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

#สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ครม.เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มอีก 6 แห่ง https://m...
05/10/2021

ครม.เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มอีก 6 แห่ง

https://moe360.blog/2021/10/05/princess-chulabhorn-science-high-school/?fbclid=IwAR1rl7Qimb1iUbYx2PXIWzURi-YOQ0vVaLlXd5zyBIEKZ_Lhf7TDGFyBsjU
#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
#18โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ครม.เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มอีก 6 แห่ง

https://moe360.blog/2021/10/05/princess-chulabhorn-science-high-school/?fbclid=IwAR1rl7Qimb1iUbYx2PXIWzURi-YOQ0vVaLlXd5zyBIEKZ_Lhf7TDGFyBsjU
#โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
#18โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2564การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ...
05/10/2021

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2564
การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มจำนวน 6 แห่ง

​จากความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในทั้ง 12 แห่งการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ได้ผลสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดที่สำคัญในเรื่องจังหวัดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่มีจำนวน 7 – 8 จังหวัดต่อโรงเรียน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ,9 ,12 ,14 ,15 และ18 โดยมีแผนการรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ในปีการศึกษา 2566 และจะเริ่มรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ #โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย #18โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2564
การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มจำนวน 6 แห่ง

​จากความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในทั้ง 12 แห่งการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ได้ผลสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายเป็นอย่างดียิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดที่สำคัญในเรื่องจังหวัดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่มีจำนวน 7 – 8 จังหวัดต่อโรงเรียน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ,9 ,12 ,14 ,15 และ18 โดยมีแผนการรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ในปีการศึกษา 2566 และจะเริ่มรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ #โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย #18โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่

319 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885920

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PCSH-Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PCSH-Center:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Facebook Live 🔴 การรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ---------------------------------------------------------------- วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 พบกันเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. 🔸🔹 ติดตามการไลฟ์ได้ทางเพจ PCSH-Center
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน Science fair ระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะ ในชื่องานว่า The Kamnoetvidya Science Academy Invitational Science Fair (KVIS-ISF) เรียกสั้น ๆ ว่า The 4th KVIS-ISF ปีนี้มาใน Theme "Scientific Endeavors in One Click" ที่ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพงาน Science fair ได้แก่งาน The 7th Asia-Pacific Conference of Young Scientists (APCYS 2018) และ The International Students’ Science Fair (ISSF 2020) รวมถึงงาน KVIS-ISF ที่จัดมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน สำหรับปีนี้นั้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ปีนี้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ แม้ความเข้มข้นของความสนุกสนานจะไม่เท่ากับการเจอหน้ากัน แต่ทางโรงเรียนก็อยากให้มีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน จึงเกิดเป็นรูปแบบออนไลน์ขึ้นค่ะ Highlights: · The 4th KVIS-ISF ทลายกำแพงการเรียนรู้ด้วยการออนไลน์ข้ามพรมแดน ร่วมเป็นกำลังใจในการเรียนรู้ข้ามพรมแดนแบบออนไลน์ · 23 โรงเรียน 12 ประเทศ 61 โครงงาน ผสานพื้นที่สังสรรค์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ร่วมติดตามว่ามีโครงงานในสาขาวิชาใดบ้าง ซึ่งจะเห็นการต่อยอดทางความรู้อันหลากหลาย [ทางโรงเรียนจะเผยแพร่ข่าวรายละเอียดโครงงานทั้ง 8 สาขาหลังจากที่แต่ละทีมได้นำเสนอและตอบคำถามต่อกรรมการแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์และเพจโรงเรียน] · รู้จักโลกของ Ai โลกแห่งอนาคตกับ Machine Intelligence Inspired by Nature บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ นักวิจัยไทยด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ที่โด่งดังในเยอรมนี และปัจจุบันได้กลับมาทำงานให้ประเทศไทย · ลิ้งก์รับชมพิธีเปิดงาน [ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร นายธนาสรรค์ คำดี (ประธานนักเรียน) และ Keynote Speaker (ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์) จะอยู่ในช่วงพิธีเปิดนี้ค่ะ] Link: https://youtu.be/HRk0H8NvTjo · ลิ้งก์รับชมพิธีปิดงาน [ร่วมลุ้นว่ามีโครงงานวิจัยใดที่น่าสนใจจากการประกาศผลรางวัลต่าง ๆ] Link: https://youtu.be/ug6F1yVpmao ติดตามรายละเอียด ข่าวสาร และภาพบรรยากาศ เพิ่มเติมได้ที่ Website: http://app.kvis.ac.th/isf2021/ page: https://www.facebook.com/kvisofficial ขอบคุณมากค่ะ ^^ ทีมงานประชาสัมพันธ์และสื่อข่าวสารงาน The 4th KVIS-ISF
A New Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัส Covid19 ในปัจจุบันนี้ ทำให้พี่ๆน้องของเราชาว 12 จุฬาภรณ์ ทั้งศิษย์เก่าและครอบครัวของศิษย์ปัจจุบันได้เจอกับปัญหา ในการทำงานประกอบอาชีพ บางคนก็ถึงกับเปลี่ยนอาชีพไปเลย บ้างก็ มีอาชีพเสริม มีกิจการเล็กๆเพิ่มขึ้นมา เราเลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สำหรับซื้อขาย มาแนะนำตัวกัน ว่าใครมีอะไรมาขายบ้าง หรือใครตามหาอยากซื้ออะไรอยู่ ทั้งของกิน ของใช้ งานบริการ ฝากมาเลย อาหาร ขนม ของกิน ของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า รับสอน รับติว รับแปล ก่อสร้าง สอนเต้น รับออกแบบ บลาๆ อะไรก็ได้ ที่มันพอจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันแสนฝืดเคืองในช่วงนี้ไปได้ จัดมาเลย กติกาการ Post บอกชื่อและมาจากจุฬาภรณ์ไหนให้หน่อครับ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
There is a multicultural party in Ilsan, Goyangsi. We are all friends. I'm waiting for you. #ilsan #Goyangsi #dance #multiculture #party #latinurban