สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร Strategy and Evaluation Department, Bangkok Metropolitan Admistration (BMA)

เปิดเหมือนปกติ

(24 พ.ย. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย นายประสพสุข พิมพโกวิท นายสุพรพล หนูค...
24/11/2021

(24 พ.ย. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย นายประสพสุข พิมพโกวิท นายสุพรพล หนูครองสิน
และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 9 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการมาลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันอั...
23/11/2021

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมิน เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นำเสนอประเด็นความเป็นมาและกรอบความร่วมมือฯ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบความร่วมมือ Smart Change ไตรภาคีระหว่างกรุงเบอร์ลิน - กรุงจาการ์ตา - กรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น สำหรับการพิจารณาโครงการความร่วมมือฯ การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือฯ และขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมิน (นายประสพสุข พิมพโกวิท และนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) หัวหน้าส่วนราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการเมืองแห่งอนาคต (Global Future Cities) ครั้งที่ 5 เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภู...
22/11/2021

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการเมืองแห่งอนาคต (Global Future Cities) ครั้งที่ 5 เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เส้นทางการปรับตัวและการคิดเชิงระบบ"

---
💻 สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
⏰ วันที่ 25 พ.ย. 64 | เวลา 16.00 - 17.30 น.
🎧 มีล่ามแปลภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
📱 Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ฟรี"

เชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน👉 ตั้งแต...
22/11/2021

เชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน

👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

-------
ที่มา : https://www.facebook.com/prbangkok/posts/4039220036177587

✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ✨

❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง

🧑‍💻พบกับการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากพันธมิตรมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

🎁 ทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเลือกชมสินค้าต่าง ๆ จากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Virtual Fair ได้ทาง 🖥️ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/ 👉 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

และเชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน 👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

-------

⚠️⚠️ ใกล้จะหมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะ ⚠️⚠️ใครยังลังเลอยู่รีบส่งเข้ามาได้เลยค่าพวกเรารออ่านความทรงจำดีดีจากทุกท่านอยู่นะค...
22/11/2021

⚠️⚠️ ใกล้จะหมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะ ⚠️⚠️

ใครยังลังเลอยู่รีบส่งเข้ามาได้เลยค่า
พวกเรารออ่านความทรงจำดีดีจากทุกท่านอยู่นะคะ
.
ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. ร่วมกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” เนื่องในโอกาสที่ สยป. กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยบอกเล่าความประทับใจหรือเหตุการณ์สำคัญของ สยป. ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ในความทรงจำของท่าน
.
สามารถส่งเรื่องเล่าของท่านได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ส่งเรื่องเล่าด้วยตนเองที่ สก.สยป.
- ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/hzw18aMAzzjSg5Qq9
.
มาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำดีดีที่เรามีร่วมกันตลอด 50 ปี ด้วยกันนะคะ 💖

⚠️⚠️ ใกล้จะหมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะ ⚠️⚠️

ใครยังลังเลอยู่รีบส่งเข้ามาได้เลยค่า
พวกเรารออ่านความทรงจำดีดีจากทุกท่านอยู่นะคะ
.
ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. ร่วมกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” เนื่องในโอกาสที่ สยป. กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยบอกเล่าความประทับใจหรือเหตุการณ์สำคัญของ สยป. ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ในความทรงจำของท่าน
.
สามารถส่งเรื่องเล่าของท่านได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ส่งเรื่องเล่าด้วยตนเองที่ สก.สยป.
- ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/hzw18aMAzzjSg5Qq9
.
มาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำดีดีที่เรามีร่วมกันตลอด 50 ปี ด้วยกันนะคะ 💖

16/11/2021

จองคิวนัดหมายบริการ กทม. ง่ายๆ ด้วย BMA Q

บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา
สะดวก ปลอดภัย ลดแออัด

สามารถดาวน์โหลดแอป BMA Q ได้ทาง App store และ Google Play

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
16/11/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. มาใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล”🗓 วันพุธที...
16/11/2021

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. มาใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล”

🗓 วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564
⏰ เวลา 09.00 – 15.00 น.

สถานที่หน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย คือ
📍 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ชั้น 5 ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
📍 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 9 อาคารธานีนพรัตน์

- เตรียมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- หรือบัตรประจำตัวประชาชน
- สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะ​ห่าง
- อย่าลืมนำปากกาติดตัวเข้าคูหากันด้วยนะคะ

++ เข้าคูหากากบาท (X) เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข ++

ผอ.สยป. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดหนังราชวรวิหาร(15 พ.ย. 64) พระบาทสมเด็จ...
15/11/2021

ผอ.สยป. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดหนังราชวรวิหาร

(15 พ.ย. 64) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรุงเทพมหานครนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนังราชวรวิหาร

วันนี้ (11 พ.ย. 2564) สยป. มีกิจกรรมการเลือกกรรมการหัวหน้าส่วนราชการใน สยป. ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. โดยบรรยากาศเป็น...
11/11/2021

วันนี้ (11 พ.ย. 2564) สยป. มีกิจกรรมการเลือกกรรมการหัวหน้าส่วนราชการใน สยป. ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับผลคะแนนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการหัวหน้าส่วนราชการใน สยป. คือ นายนิจกาล งามวงศ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์

(7 พ.ย. 64) กรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร...
09/11/2021

(7 พ.ย. 64) กรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับชุมชนเมืองและตัวแทนประชาชนในกรุงเทพมหานคร" นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วยนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานฯ

โดยมีการพูดคุยให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งล้วนแต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความเห็นในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการเมืองแห่งอนาคต (Global Future Cities) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำท่วม...
09/11/2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการเมืองแห่งอนาคต (Global Future Cities) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำท่วมในกรุงเทพ ชุด “ความสามารถในการรับมือเหตุการณ์น้ำท่วม” ครั้งที่ 3 เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ำท่วม (Economics in Flood Management)"

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานการต่างประเทศ ดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำท่วม (DSS) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนง ความเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดน้ำท่วม การวางผังเมือง และการคมนาคมแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ การวางผังและพัฒนาเมือง การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ

---

💻 สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
⏰ วันที่ 11 พ.ย. 64 | เวลา 16.00 - 17.30 น.
🎧 มีล่ามแปลภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
📱 Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ฟรี"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการเมืองแห่งอนาคต (Global Future Cities) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำท่วมในกรุงเทพ ชุด “ความสามารถในการรับมือเหตุการณ์น้ำท่วม” ครั้งที่ 3 เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ำท่วม (Economics in Flood Management)"

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานการต่างประเทศ ดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำท่วม (DSS) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนง ความเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดน้ำท่วม การวางผังเมือง และการคมนาคมแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ การวางผังและพัฒนาเมือง การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ

---

💻 สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
⏰ วันที่ 11 พ.ย. 64 | เวลา 16.00 - 17.30 น.
🎧 มีล่ามแปลภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
📱 Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ฟรี"

(29 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมิ...
29/10/2021

(29 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

พร้อมขอเชิญชวนพี่น้อง สยป. ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

(29 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพ...
29/10/2021

(29 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องธนพัฒน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

(29 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมประชุมกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องธนพัฒน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เนื่องในโอกาสที่ สยป. กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. ร่วมกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” โดย...
29/10/2021

เนื่องในโอกาสที่ สยป. กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. ร่วมกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” โดยบอกเล่าความประทับใจหรือเหตุการณ์สำคัญของ สยป. ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ในความทรงจำของท่าน

สำหรับ 50 ความทรงจำที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน จะได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” ของงานสถาปนา สยป. ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 ที่จะถึงนี้

สามารถส่งเรื่องเล่าของท่านได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
• ส่งเรื่องเล่าด้วยตนเองที่ สก.สยป.
• ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/hzw18aMAzzjSg5Qq9

มาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำดีดีที่เรามีร่วมกันตลอด 50 ปี ด้วยกันนะคะ

เนื่องในโอกาสที่ สยป. กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ขอเชิญชวนพี่น้องชาว สยป. ร่วมกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” โดยบอกเล่าความประทับใจหรือเหตุการณ์สำคัญของ สยป. ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ในความทรงจำของท่าน

สำหรับ 50 ความทรงจำที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน จะได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “50 ความทรงจำดีดี 50 ปี สยป.” ของงานสถาปนา สยป. ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 ที่จะถึงนี้

สามารถส่งเรื่องเล่าของท่านได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
• ส่งเรื่องเล่าด้วยตนเองที่ สก.สยป.
• ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/hzw18aMAzzjSg5Qq9

มาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำดีดีที่เรามีร่วมกันตลอด 50 ปี ด้วยกันนะคะ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564              วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 ...
27/10/2021

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564 โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชันซูม (Application Zoom)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2564 โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชันซูม (Application Zoom)

เชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้แทนบุุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการใน ก.ก."📌 วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 2564 ...
26/10/2021

เชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้แทนบุุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการใน ก.ก."

📌 วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

#รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการใน ก.ก.
📌#เข้าคูหากาเบอร์เดียว ❎

📌วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
➡️เตรียมหลักฐานแสดงตน ดังนี้
☑️บัตรประจำตัวลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ไม่หมดอายุ)
☑️หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
😷สวมหน้ากากอนามัย ⛔️ เว้นระยะ​ห่าง ยืนห่างกัน 1-2 เมตร
🖋️นำปากกาติดตัวเข้าคูหา 🗳️ลดการสัมผัส​นะคะ😊

เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ”📌...
26/10/2021

เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง “กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ”

📌 วันศุกร์ที่ 29 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
20/10/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

(20 ต.ค. 64) เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเ...
20/10/2021

(20 ต.ค. 64) เวลา 13.30 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มภารกิจด้านงบประมาณ การคลัง และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 2/2564(20 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเ...
20/10/2021

ประชุมคณะผู้บริหาร สยป. ครั้งที่ 2/2564

(20 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายประสพสุข พิมพโกวิท นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

(18 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประ...
20/10/2021

(18 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Command Center) ณ ชั้น 21 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อนำมารายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

(8 ต.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์แ...
09/10/2021

(8 ต.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี พ.ศ.2565 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบทางไกล (ZOOM) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

(7 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่ว...
08/10/2021

(7 ต.ค. 64) นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูน...
06/10/2021

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 52/2564 ผ่านระบบ Teleconferrence webex meeting โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความคืบหน้าการให้บริการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน หรือทีม CCRT การให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ การให้บริการวัคซีนโควิด-19 และการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งและจัดเก็บชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้อง

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

พบเห็นข้าราชการและบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กระทำทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทรศัพท์/Fax 02 224 3007

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622242988

เว็บไซต์

https://webportal.bangkok.go.th/sed

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายขจิต ชัชวานิชย์) และรองผู้อำนวยการสำนักฯ (นายพีระพงศ์ ศิริเกษม) เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านIT เกี่ยวกับการติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และรองสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนจิตอาสา งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตคลองสาน