Clicky

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที?

เปิดเหมือนปกติ

💦ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์💦ร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรม“เจดีย์ทรายรักษ์โลก”💜👨‍👩‍👧‍👧กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทรายไม่มีใครเหมือ...
31/03/2023

💦ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์💦
ร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรม
“เจดีย์ทรายรักษ์โลก”💜👨‍👩‍👧‍👧
กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย
ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร
เพราะเป็นเจดีย์ทรายที่ออกมาจากพลังความรักความสามัคคีของทุกคนในครอบครัว
เจดีย์รักษ์โลกในแบบฉบับของน้อง ๆ
🎉พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย🔥🎊🎁
กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 12 เมษายน 2566
ณ โซนนันทนาการสำหรับครอบครัว
ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1
แล้วเจอกันนะคะ👋🏻🫶🏻

#สงกรานต์สุขใจใส่ใจรักษ์โลกไปกับพพด2

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเท...
31/03/2023

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ซึ่งการสอบการคัดเลือกได้สิ้นสุดไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และผ่านเกณฑ์การตัดสิน

31/03/2023

มาสนุกไปกับกิจกรรมลูกเต๋าคู่ซื้ไปด้วยกันนะคะ 🙂

30/03/2023

ไม้ไอศกรีมสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานสวย ๆ ได้มากมาย วันนี้จะพาเด็ก ๆ มาสนุกไปกับกิจกรรมกล่องดินสอไม้ไอศกรีมค่ะ 🙂

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ----------------...
30/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Creative Learning Space "คบเด็กสร้างฝัน" 🔥1. ด.ญ.ลภัสรดา ศรียะวงษ์2. ด.ญ.สิริเพ...
30/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Creative Learning Space
"คบเด็กสร้างฝัน" 🔥

1. ด.ญ.ลภัสรดา ศรียะวงษ์
2. ด.ญ.สิริเพชรัตน์ เสริมวงศ์วัฒนา
3. ด.ญ.สิริวาริ เสริมวงศ์วัฒนา
4. ด.ญ.พิจิกา งามสมพล
5. ด.ญ.ฐิตารีย์ กุลธีรวิทย์
6. ด.ช.พิสิษฐ์ กุลธีรวิทย์
7. ด.ญ.อิสรีย์ กุลธีรวิทย์
8. ด.ญ.นภาภัช นาวีภิญโญภาพ
9. ด.ช.ณัฐธกรณ์ อมรพรวิวัฒน์
10. ด.ญ.ธัญญรัตน์ ตันติภิญโญวัฒน์
11. ด.ญ.ณัฐธยาน์ พิทย์เลิศพิทักษ์
12. ด.ญ.ปัญญรัช สุนารัตน์
13. คุณอมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
14. ด.ช.ภากร ประทานทิพย์
15. ด.ญ.ฉัตรชนก แตรชัตกุล
16. ด.ญ.ชนิดชนก พวงพันธ์
17. ด.ญ.นภัค เพียรชอบ
18. ด.ญ.ณชาฏา วัชระวงษภร
19. ด.ญ.ทัชชกร วัชระวงษภร
20. ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์
21. ด.ช.ภสุ วงศ์สุรวุฒิ
22. ด.ช.ติณณ์ ศรีบุญราช
23. ด.ช.ชยางกูร เลิศพรภักดีวงศ์
24. ด.ช.อคิรา เอมดี
25. ด.ช.วัศรทรรศน์ จรัสสุนทรวงศ์
26. ด.ช.ณฐวัฒน์ เกียรติประดังกุล
27. ด.ญ.สัณห์ภัสร์ ศรีมาลานนท์
28. ด.ช.อรัญ ปิยนราพร
29. ด.ญ.ณิชากมล มานะกิจ
30. ด.ญ.ชิชาพัชญ์ ชนาโชติสีห์สุข
31. ด.ญ.นิธินี จิตบรรเทิงพันธ์
32. ด.ช.สรกฤช จารุสินธนาการ
33. ด.ช.สุกุลวิชญ์ จารุสินธนาการ
34. คุณทัศนีย์ สีหามาตย์
35. ด.ช.สิริ สุทธีวงศ์
36. ด.ช.ณภกร อดุลย์กิติไพศาล
37. คุณรัชนีกร อดุลย์กิติไพศาล
38. ด.ญ.วรมน รัตนวิจิตราศิลป์
39. ด.ช.ปริญ อมรวัฒนยืนยง
40. ด.ช.จิณณ์ตา เกียรติกีรติสกุล
41. ด.ช.บรรพ์ชัย ฉัตรภัทรไชย
42. ด.ญ.ณพิชณ์นิตา แสงทอง
43. ด.ญ.ศิลป์รสา กาลัญญ
44. ด.ช.ตฤณ เล็กชอุ่ม
45. ด.ญ.อนัญญา ลิ้มวิริยะเลิศ
46. ด.ญ.เอริน สโนว์ โพธิ์รักษา
47. ด.ช.วธนกรศ์ ธรรมประศาสน์
48. คุณสุพิชญ์ญา เจนกิจวณิชย์
49. ด.ช.ณัฐเสฐ นาช อาเคร่า
50. คุณกุลศยา จิรภารัตน์

สำรอง
1. ด.ช.ธีรธวัช จุรีกานนท์
2. คุณธวชินี บูรณชัย
3. ด.ญ.ปิยะฉัตร กลิ่นรื่น
4. ด.ญ.ปาริชาติ กลิ่นรื่น
5. ด.ช.เตชัต รุ่งรัตนขจร
6. ด.ญ.รมิดา รุ่งรัตนขจร

⏰วันที่ 11 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2566🛸
เวลา 10.00 - 16.00 น.
📌ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน และต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป (หากมีอายุระหว่าง 7 - 10 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเท่านั้น อายุ 10 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมตามลำพังได้) กิจกรรมนี้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คนขึ้นไป
และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมอาหารกลางวันมาเอง (มีอาหารว่างให้)

📌หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือสละสิทธิ์ โปรดแจ้งมายังเบอร์ 064-6175787 (คุณทัศนาภรณ์)
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
และจะติดต่อไปยังรายชื่อสำรองต่อไป

🔥แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ🔥

29/03/2023

💚🦉 เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมฮูกน้อยจอมฟิตกันค่ะ 🙂

29/03/2023

มาเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับซูชิกันค่ะ 🙂

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ---------------------...
29/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตราวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ถึง...
29/03/2023

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

28/03/2023

👉🏼 เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม Squishy นุ่มนิ่ม ไปด้วยกันนะคะ 🙂

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตราวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ถึง...
27/03/2023

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

27/03/2023

👉🏼 เทคนิควิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก 🧒👧🏻 มีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลยค่ะ 🙂💚

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥🎡 Ferris Wheel Wood 💄 Lip D.I.Y 🎨 Wood Board 👜 Big Bag Yard 🔍กดดู...
26/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥

🎡 Ferris Wheel Wood
💄 Lip D.I.Y
🎨 Wood Board
👜 Big Bag Yard

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🎉🎉⚜️ศิราภรณ์💄Bridal Makeup💇🏼‍♀️Bride Hairstyle💃🏼รำวงมาตรฐาน🔍กดดูราย...
26/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🎉🎉

⚜️ศิราภรณ์
💄Bridal Makeup
💇🏼‍♀️Bride Hairstyle
💃🏼รำวงมาตรฐาน

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ🎈

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

❌❌❌  เต็มแล้ว!!!!  ❌❌❌กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥 ฟรี!!!พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)ร่วมกับ บริษัท ม...
26/03/2023

❌❌❌ เต็มแล้ว!!!! ❌❌❌

กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥 ฟรี!!!
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
ร่วมกับ บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
และมูลนิธิศึกษาพัฒน์
จัดกิจกรรม Bangkok Creative Learning Space
"คบเด็กสร้างฝัน"
กิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัวที่สนใจจะเริ่มก้าวแรก
ในการเขียน Coding และการสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบ Block-based coding รวมไปถึงกระบวนการออกแบบนวัตกรรม แบบ Human Centered Design อย่างง่ายโดยจะมีพี่ ๆ Facilitator คอยให้คำแนะนำ

⏰วันที่ 11 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม 2566🛸
เวลา 10.00 - 16.00 น.
📌ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน และต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป (หากมีอายุระหว่าง 7 - 10 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองเท่านั้น อายุ 10 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมตามลำพังได้)
และกิจกรรมนี้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คนขึ้นไป

ผอ.สสร. ให้เกียรติเข้าร่วม กิจกรรมอ่านผลิบานฯ ตอน “Family Book” ณ พพด.2วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโสภ...
26/03/2023

ผอ.สสร. ให้เกียรติเข้าร่วม กิจกรรมอ่านผลิบานฯ ตอน “Family Book” ณ พพด.2

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางสมศรี พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอ่านผลิบานเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ ครั้งที่ 8 ตอน Family Book : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) x สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น x แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน x แปลนทอยส์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้พื้นที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) สำหรับกิจกรรมสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
- Book Activity สารพันกิจกรรมทำมือ
🔅เล่านิทานเล่นสนุก จาก พาส เอ็ดดูเคชั่น
🔅ปั้นดินกระดาษ บีบๆ ขยำๆ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เสริมพัฒนาเด็ก
🔅เล่านิทาน Big Book สนุกกับเรื่องราวน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อย
🔅เล่านิทานพร้อมสื่อของเล่นไม้ (Sammy and the Skyscraper Sandwich)
🔅ลงมือทำอาหารเมนู “แซนด์วิชไข่ต้ม” จาก แปลนทอยส์

-Mini Talks “เลือกหนังสือตามช่วงวัย" วิทยากรโดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน คุณสิริลักษณ์ อุทยารัตน์ นักเขียนหนังสือนิทานเด็ก

#บางกอกวิทยา #เทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ
#อ่านผลิบาน Book
#สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น #แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน #แปลนทอยส์
#พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) #พพด2
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

26/03/2023

สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม สัตว์กล่อง (กะลา) ไปด้วยกันนะคะ 🙂

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥🦕Dinosaur Fossil🙂Incense🛴โตไปขับเป็น💚ของเล่นสร้างสรรค์พลังงานมอเต...
25/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥

🦕Dinosaur Fossil
🙂Incense
🛴โตไปขับเป็น
💚ของเล่นสร้างสรรค์พลังงานมอเตอร์
🔍เจ้าหนูนักส่องเซลล์

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

⛱️ อ่านผลิบาน ตอน Family Book ⛱️ชวนลูกอ่านอย่างไรให้สนุกสมวัย วันอาทิตย์นี้อ่านผลิบานชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟัง Mini Talks “เล...
25/03/2023

⛱️ อ่านผลิบาน ตอน Family Book ⛱️
ชวนลูกอ่านอย่างไรให้สนุกสมวัย วันอาทิตย์นี้อ่านผลิบานชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟัง Mini Talks “เลือกหนังสือตามช่วงวัย" โดยคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ คุณสิริลักษณ์ อุทยารัตน์ นักเขียนหนังสือนิทานเด็ก
ชวนคุณลูกมาสนุกกับสารพันกิจกรรมทำมือ Book Activity
🔅 เล่านิทานเล่นสนุก จาก พาส เอ็ดดูเคชั่น
🔅 ปั้นดินกระดาษ บีบๆ ขยำๆ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เสริมพัฒนาเด็ก
🔅 เล่านิทาน Big Book สนุกกับเรื่องราวน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อย
🔅 เล่านิทานพร้อมสื่อของเล่นไม้ (Sammy and the Skyscraper Sandwich)
🔅 ลงมือทำอาหารเมนู “แซนด์วิชไข่ต้ม” จาก แปลนทอยส์
เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง พบกัน วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2
พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 x สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน x แปลนทอยส์
⛱️ กำหนดการ ⛱️
อ่านผลิบาน ตอน Family Book
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2
โดย พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 x สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน x แปลนทอยส์
.
13.00-15.00 น. Book Activity สารพันกิจกรรมทำมือ
➡️ เล่านิทานเล่นสนุก จาก พาส เอ็ดดูเคชั่น
➡️ ปั้นดินกระดาษ บีบๆ ขยำๆ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เสริมพัฒนาเด็ก
➡️ เล่านิทาน Big Book สนุกกับเรื่องราวน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อย
➡️ เล่านิทานพร้อมสื่อของเล่นไม้ (Sammy and the Skyscraper Sandwich)
➡️ ลงมือทำอาหารเมนู “แซนด์วิชไข่ต้ม” จาก แปลนทอยส์
.
13.00 -14.30 น. Mini Talks “เลือกหนังสือตามช่วงวัย" โดย
คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
คุณสิริลักษณ์ อุทยารัตน์ นักเขียนหนังสือนิทานเด็ก

#บางกอกวิทยา

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥🥟เกี๊ยวซ่าไก่🍰เค้กวุ้นแฟนซี🕊จีบนก/ช่อม่วง🍉🍓ขนมลูกชุบ🔍กดดูรายละเอี...
25/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥

🥟เกี๊ยวซ่าไก่
🍰เค้กวุ้นแฟนซี
🕊จีบนก/ช่อม่วง
🍉🍓ขนมลูกชุบ

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥🪁 Thai Traditional Toys 🏠 ก่อร่างสร้างบ้าน🤖 Solar Robot✈️ จิ๊กซอว...
25/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥

🪁 Thai Traditional Toys
🏠 ก่อร่างสร้างบ้าน
🤖 Solar Robot
✈️ จิ๊กซอว์ต่อยานพาหนะ

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

24/03/2023

สนุกสนานไปกับกิจกรรม 🙂 agamograph 🙂กันค่ะ

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 -------------------...
24/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตราวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ถึง...
24/03/2023

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥🪴 สวนถาดกระถางดินเผา🎮 บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะ🎹 เลโก้กล่องดนต...
23/03/2023

📣ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥

🪴 สวนถาดกระถางดินเผา
🎮 บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะ
🎹 เลโก้กล่องดนตรี (Music Lego)
👩‍🎨 ศิลปะการทำบ้านจำลอง

🔍กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
หากไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 นาทีหลังเริ่มกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาลงทะเบียนหน้างาน
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

*หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ จะทยอยลงประกาศทางหน้าเพจภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะ📌

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ----------------...
23/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

🧓ไม่ได้มีแต่กิจกรรมเด็ก ๆ แต่วัยรุ่นรุ่นเก๋า เราก็จัดให้...🧑‍🦳✅กรุงเทพมหานครโดยส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ขอชวนวัยเก๋าวั...
23/03/2023

🧓ไม่ได้มีแต่กิจกรรมเด็ก ๆ แต่วัยรุ่นรุ่นเก๋า เราก็จัดให้...🧑‍🦳
✅กรุงเทพมหานครโดยส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ขอชวนวัยเก๋าวัยมันส์มาเป็น youtuber เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายคลิปวิดีโอแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง และเทคนิคสำหรับ youtuber มือใหม่อีกเพียบบบบ สนใจลงทะเบียนเลย งานนี้แจกไม้เซลฟี่ฟรีด้วยนะจ๊ะ รับจำนวนจำกัด! ♥️🥰

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ---------------------...
22/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน >> ให้ผู้มีสิทธิสอ...
22/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

>> ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังกล่าว นำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) หากพ้นกำหนดสัน เวลาดังกล่าสจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือก

⛱️ อ่านผลิบาน ตอน Family Book ⛱️ชวนลูกอ่านอย่างไรให้สนุกสมวัย วันอาทิตย์นี้อ่านผลิบานชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟัง Mini Talks “เล...
21/03/2023

⛱️ อ่านผลิบาน ตอน Family Book ⛱️
ชวนลูกอ่านอย่างไรให้สนุกสมวัย วันอาทิตย์นี้อ่านผลิบานชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟัง Mini Talks “เลือกหนังสือตามช่วงวัย" โดยคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ คุณสิริลักษณ์ อุทยารัตน์ นักเขียนหนังสือนิทานเด็ก
ชวนคุณลูกมาสนุกกับสารพันกิจกรรมทำมือ Book Activity
🔅 เล่านิทานเล่นสนุก จาก พาส เอ็ดดูเคชั่น
🔅 ปั้นดินกระดาษ บีบๆ ขยำๆ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เสริมพัฒนาเด็ก
🔅 เล่านิทาน Big Book สนุกกับเรื่องราวน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อย
🔅 เล่านิทานพร้อมสื่อของเล่นไม้ (Sammy and the Skyscraper Sandwich)
🔅 ลงมือทำอาหารเมนู “แซนด์วิชไข่ต้ม” จาก แปลนทอยส์
เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง พบกัน วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2
พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 x สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน x แปลนทอยส์
⛱️ กำหนดการ ⛱️
อ่านผลิบาน ตอน Family Book
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2
โดย พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 x สำนักพิมพ์พาสเอ็ดดูเคชั่น
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน x แปลนทอยส์
.
13.00-15.00 น. Book Activity สารพันกิจกรรมทำมือ
➡️ เล่านิทานเล่นสนุก จาก พาส เอ็ดดูเคชั่น
➡️ ปั้นดินกระดาษ บีบๆ ขยำๆ สร้างสรรค์ตามจินตนาการ เสริมพัฒนาเด็ก
➡️ เล่านิทาน Big Book สนุกกับเรื่องราวน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวน้อย
➡️ เล่านิทานพร้อมสื่อของเล่นไม้ (Sammy and the Skyscraper Sandwich)
➡️ ลงมือทำอาหารเมนู “แซนด์วิชไข่ต้ม” จาก แปลนทอยส์
.
13.00 -14.30 น. Mini Talks “เลือกหนังสือตามช่วงวัย" โดย
คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
คุณสิริลักษณ์ อุทยารัตน์ นักเขียนหนังสือนิทานเด็ก

#บางกอกวิทยา

มาแล้วตารางกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥ต้อนรับปิดเทอมให้น้อง ๆ เลือกสนุกไปกับสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่ใช่⏰ตั้งแต่วันที่ 2...
21/03/2023

มาแล้วตารางกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์🔥🔥ต้อนรับปิดเทอมให้น้อง ๆ เลือกสนุกไปกับสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่ใช่
⏰ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2566🛸

🔍อยากสนุกกับกิจกรรมไหน กดดูรายละเอียดที่ภาพได้เลย
ดูตารางแล้วอย่าลืมวางแผนเวลาในการเลือกทำกิจกรรมนะคะ
กิจกรรมเริ่มตรงเวลาโปรดเผื่อเวลาด้วยนะน้อง ๆ จะได้ไม่พลาดความสนุกแบบจัดเต็ม

🔥เตรียมตัวให้พร้อม อีกอึดใจเดียวเท่านั้น!!!🔥
ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.
แล้วมาสนุกไปด้วยกันนะคะ💜

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตราวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ถึง...
20/03/2023

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

20/03/2023

หม้อดินคลองสระบัว 👉🏼 อาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 -----------------...
19/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 -------------------...
18/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

ตำแหน่งผู้นำกิจกรรม สมัครได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566ตำแหน่งอาสาสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเท...
18/03/2023

ตำแหน่งผู้นำกิจกรรม สมัครได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566
ตำแหน่งอาสาสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ผู้นำกิจกรรมคหกรรมประดิษฐ์ 1 อัตรา
- ผู้นำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1 อัตรา
- ผู้นำกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY 1 อัตรา
สมัครได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=589073806593044&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ผู้นำกิจกรรมคหกรรมประดิษฐ์ 1 อัตรา
- ผู้นำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1 อัตรา
- ผู้นำกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY 1 อัตรา
สมัครได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=589073806593044&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 -------------------...
17/03/2023

ภาพบรรยากาศผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
---------------------------------------------------------------------------
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตราวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสมัครได้ถึง...
17/03/2023

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
รับสมัครงานตำแหน่งอาสาสมัคร 4 อัตรา
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สมัครได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
👇👇👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599310052236086&id=100064712884997&mibextid=Nif5oz

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
สอบถามเพิ่มเติม 02 426 3623

ที่อยู่

10 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่
Bangkok
10140

เวลาทำการ

อังคาร 10:00 - 16:00
พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624263623

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ถึงจะเลื่อน แต่พิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​ 2​ (ทุ่งครุ)​ ยังเปิดให้บริการตามปกติครับ
ภาพบรรยากาศผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
ขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งในสถานที่และออนไลน์
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลายในเร็ววัน

ขออภัยเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ยังเปิดให้บริการตามปกติ
ภาพบรรยากาศผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
ขอเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ

ห้ามพลาด! “วันเด็กออนไลน์เราจัดให้ สนุกได้แม้อยู่บ้าน”

ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ขอเชิญคุณน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกรับของขวัญของรางวัลผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

อย่าลืมอ่านกติกาการร่วมสนุกให้ชัดเจนและมาสนุกกันในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กันเยอะ ๆ นะคะ
พร้อมกันหรือยัง Magical Land
ดินแดนแห่งเวทมนตร์ กำลังจะเปิดขึ้นแล้ว
“กิจกรรมวันเด็ก 2565”
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
ตั้งเเต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ขอเชิญชวนน้อง ๆ เเละผู้ปกครอง
มาร่วมตะลุยท่องแดนเวทมนตร์
ทำกิจกรรมต่าง ๆ เเละลุ้นรับรางวัลอีกมากมายตลอดทั้งงาน
ก่อนมาพบกันอย่าลืมอ่านกฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป และจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ซึ่งออกให้จากหน่วยบริการสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมากับผู้ปกครองเท่านั้นไม่ต้องตรวจ ATK แต่ต้องมีการคัดกรองอาการหากมีอาการให้งดเข้าร่วมงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องการการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด แล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ

*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ทางเรามีการจัดงานแบบออนไลน์ไว้รอให้ท่านได้ร่วมสนุกในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ
หรือท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแบบ On-site เรายังจัดถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 ขอให้อดใจรอติดตามรายละเอียดกันนะคะ

https://forms.gle/AZBQK9HTFB214sqt7
ภาพบรรยากาศผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
ตำแหน่ง อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 480.-บาท
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2565
>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2426 3623 (ในวัน เวลาราชการ)
ตำแหน่ง ผู้นำกิจกรรมฯ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 1000.-บาท
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2565
>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2426 3623 (ในวัน เวลาราชการ)
ภาพบรรยากาศผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร 02 426 3623
https://www.facebook.com/BangkokFamilyCenter/
👉🏼 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2565 😀
กิจกรรมดีๆ เข้าใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมค่ะ 🎊🎉 มาร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ 🎀💛
🎉🎉สวัสดีปีใหม่ 2565🎉🎉
🎊🎊Happy New Year 2022🎊🎊

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
ขอส่งความสุขให้กับทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่

พบกันอีกครั้งวันที่ 4 มกราคม 2565 ครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเ Thainote Thanarat Nakpradith Onetoptravelbet RTP Cyber Village สน.ทุ่งครุ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณ IAQE Thailand CMG CMG EX Richky Edouard 𓅦𓃰 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร MeiLy Samphy สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office