บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ม

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ม [email protected] บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
23/06/2015

Timeline Photos

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และ Thai-German Dual Excellence Initiati...
18/10/2014

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และ Thai-German Dual Excellence Initiative ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Industry 4.0 & Education 4.0 - Learning for future work" ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และ Thai-German Dual Excellence Initiative ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Industry 4.0 & Education 4.0 - Learning for future work" ในวันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok

18/10/2014

ประกาศ ! จากบัณฑิตฯ ศึกษาศาสตร์ ตามที่ได้มีนักศึกษาหลายท่านได้สอบถามถึง การส่งข้อมูลข่าวสารทาง E-mail จากผู้ไม่หวังดี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและเข้าใจผิดในเรื่องค่าเทอมที่เกินจริงนั้น ทางบัณฑิตขอแจ้งว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว และการส่งข้อมูลข่าวสารจากทางบัณฑิตฯ จะส่งทาง E-mail : [email protected] และการโทรแจ้ง จากเจ้าหน้าที่ เท่านั้น จึงขอให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามโดยตรงกับทางบัณฑิตฯ เบอร์ 02-868-6852 .....บัณฑิตศึกษาศาสตร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน” ณ มหาวิทยาลัย...
09/09/2014

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน” ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน” ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557

เอาตารางสอนภาคการศึกษา 1/2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์  มาฝากครับ
19/08/2014

เอาตารางสอนภาคการศึกษา 1/2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มาฝากครับ

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์นำโดย ท่านคณบดีและรองคณบดี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิท...
19/08/2014

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์นำโดย ท่านคณบดีและรองคณบดี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 10 ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จัดงานมุทิตาคารวะคณาจารย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 มีนักศึกษาท...
09/08/2014

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 10 ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จัดงานมุทิตาคารวะคณาจารย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 มีนักศึกษาทั้งปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน ได้แสดงมุทิตาต่อคณาจารย์และทานอาหารกลางวันร่วมกัน.......บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ รายงาน

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 10 ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จัดงานมุทิตาคารวะคณาจารย์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 มีนักศึกษาทั้งปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน ได้แสดงมุทิตาต่อคณาจารย์และทานอาหารกลางวันร่วมกัน.......บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ รายงาน

01/08/2014

แจ้งข่าว......"บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา กำหนดให้ นักศึกษา ป.โท-เอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 โดยนักศึกษาสามารถเข้ามากรอกใบลงทะเบียนที่สำนักงานฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ก่อนนำไปยื่นลงทะเบียน" มาก่อนลงก่อน มาช้าเกินกำหนดโดนปรับนะค่ะ

เรียนเชิญศิษย์เก่า - ปัจจุบัน ร่วมงานมุทิตาคารวะคณาจารย์
26/07/2014

เรียนเชิญศิษย์เก่า - ปัจจุบัน ร่วมงานมุทิตาคารวะคณาจารย์

SiamInformer
24/07/2014

SiamInformer

มีอะไรใหม่...ในมอ...ถ้าได้ผ่านไปใต้อาคาร 12 ใครหลายคนคงสะดุดตากับพื้นทางเดิน ซึ่งเป็นสัญญลักษลูกศร บอกทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า ซึ่งเป็นเส้นทางลัด จากอาคาร 12 เดินผ่านโรงอาหารข้างตึก15 ออกสู่ซอยวัดประดู่ นี้ เป็นนโยบายของ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า ต้อนรับเปิดเทอมนี้ ....รับรองว่าสะดวกกันมากขึ้น แน่ ๆ ค่ะ ได้ใช้เส้นทางลัดกันนะคะ

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่...
09/07/2014

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 4603 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

ภาพบรรยากาศการสอบโครงร่าง นักศึกษา ป.โท ทั้งนักศึกษาพระและฆราวาส ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
05/07/2014

ภาพบรรยากาศการสอบโครงร่าง นักศึกษา ป.โท ทั้งนักศึกษาพระและฆราวาส ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ภาพบรรยากาศการสอบโครงร่าง นักศึกษา ป.โท ทั้งนักศึกษาพระและฆราวาส ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
04/07/2014

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

ดร.พรชัย  มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลั...
27/06/2014

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน" ซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน" ซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา และ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยา...
27/06/2014

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา และ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมใจจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทยที่ผ่านมา

ประชุม สสอท. ครั้งที่ 1/57
27/06/2014

ประชุม สสอท. ครั้งที่ 1/57

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ น...
27/06/2014

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด ได้เดินทางไปในโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ Germany และ Switzerland ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด ได้เดินทางไปในโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ Germany และ Switzerland ระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ...
27/06/2014

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-4570068 ต่อ 5329
เปิดทำการทุกวัน วันจันทร์-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

25/06/2014

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม "การใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสยาม" จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+66 24570068 ext. 5329

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลูกศิษย์มีความก้าวหน้าอีกคนหนึ่ง. ยินดีกับ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ขอให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะคะ