กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดเหมือนปกติ

******************#กองกลางannounce#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
07/10/2021

******************

#กองกลางannounce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

******************

#กองกลางannounce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

06/10/2021

ขณะนี้ โทรศัพท์หมายเลข 02-473-7000 กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

******************

#กองกลางannounce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

06/10/2021

ขณะนี้ โทรศัพท์หมายเลข 02-473-7000 ขัดข้องชั่วคราว กำลังดำเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขออภัยในความไม่สะดวก

******************
#กองกลางannounce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

******************#กองกลาง #กองกลางสำนักงานอธิการบดี #announce​#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
30/09/2021

******************
#กองกลาง #กองกลางสำนักงานอธิการบดี #announce​
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลา Work On Site มากกว่า 50% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความยินดีค่ะ***********************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี #congratulations#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ...
29/09/2021

ขอแสดงความยินดีค่ะ

***********************
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี #congratulations
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “สิงห์ฆเณศ” ครั้งที่ 7 สาขานักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี โดยประกาศเกียรติคุณออกเผยแพร่ทางรายการพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.05 - 16.30 น.
----
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ #BSRUNews

โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ...
29/09/2021

โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สนับสนุนการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา”
จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น

ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

*****************************

#กองกลางannounce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด-19*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี #knowledge#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน...
27/09/2021

อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด-19

*****************************
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี #knowledge
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10 อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด (Long COVID-19) ที่พบมากที่สุด
ที่มา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23/09/2021

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*****************************
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101)
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง #BSRUNews

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23/09/2021

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด #BSRUNews

👏*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22/09/2021

👏

*****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
----
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก #BSRUNews

👏*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22/09/2021

👏

*****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
----
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ #BSRUNews

การประชุมบุคลากรกองกลาง 15 กันยายน 2564#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น *****************************#กองกลางwork#กองกลาง...
15/09/2021

การประชุมบุคลากรกองกลาง
15 กันยายน 2564

#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

👏*****************************#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15/09/2021

👏

*****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัล "ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราชปี 2564 สาขาข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี #BSRUNews

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นโครงการ ...
13/09/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น

โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สนับสนุนการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา”

*****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*****************************#กองกลางannonce#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
06/09/2021

*****************************

#กองกลางannonce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
----
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 08.00 - 16.30 น.
: https://link.bsru.ac.th/form-hrmd1
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล

*****************************#กองกลางannonce#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
06/09/2021

*****************************

#กองกลางannonce
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน
——
รอบประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

***ขยายเวลาประเมินถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 เท่านั้น
——
ได้ที่ : http://pa.bsru.ac.th/v5.0/login.jsp

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง แนวทางกาาจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจา...
31/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางกาาจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว*****************************#กองกลางwork#กองกลาง #สำนักงานอธิการบ...
26/08/2021

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อเรื่องหนังสือราชการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความคล่องตัว

การประชุมบุคลากรกองกลาง 18 สิงหาคม 2564#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น *****************************#กองกลางwork#กองกลาง...
19/08/2021

การประชุมบุคลากรกองกลาง
18 สิงหาคม 2564

#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อัน...
14/08/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*************
#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อัน...
31/07/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*************
#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายระยะเวลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนร่วมอบรมพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ ในโครงการประกวดการ...
26/07/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนร่วมอบรมพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ ในโครงการ
ประกวดการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ สำหรับอาจารย์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application
Meeting ID : 924 5416 3826
Passcode : 976457
Join Zoom Meeting : https://link.bsru.ac.th/4lv

****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนร่วมอบรมพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ ในโครงการ
ประกวดการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก รักษาสุขภาพ สำหรับอาจารย์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application
Meeting ID : 924 5416 3826
Passcode : 976457
Join Zoom Meeting : https://link.bsru.ac.th/4lv

****************************

#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23/07/2021

****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
ประชาชนที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ
——
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
——
สามารถจองคิวล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application QueQ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม จำนวน 700คิว/วัน ดังนี้

- ตรวจคัดกรองวันที่ 26 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 25 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 27 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 26 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 28 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 27 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 29 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 28 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 30 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 29 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 31 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 30 ก.ค. 64

- ตรวจคัดกรองวันที่ 1 ส.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 31 ก.ค. 64
——
#อย่าลืม
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตร 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
- ปากกาส่วนตัว (หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วม)
——
สอบถามเพิ่มเติม : 02-465-0025 ต่อ 5636-8
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

Congratulations *****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
21/07/2021

Congratulations

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้การแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141)
----
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ #BSRUNews

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร​ อันเนื่องมา...
19/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร​ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ​ไวรัสฌคโรนา​ 2019 ฉบับที่​ 7/2564

*************
#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ...
10/07/2021

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6/2564
*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6/2564
*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดมาตรการเข้ม "ล็อกดาวน์10จังหวัด" เริ่มตั้งแต่ 12 ก.ค.นี้*****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิกา...
09/07/2021

เปิดมาตรการเข้ม "ล็อกดาวน์10จังหวัด"
เริ่มตั้งแต่ 12 ก.ค.นี้

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📌เปิดมาตรการเข้ม "ล็อกดาวน์10จังหวัด"
เริ่มตั้งแต่ 12 ก.ค.นี้
-จำกัดการเดินทาง เว้นผู้ได้รับวัคซีน
-จำกัดเวลา ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าเปิดเฉพาะซูเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านอุปกรณ์สื่อสาร ปิดเวลา 20.00 น.
-ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน
-รถสาธารณะให้บริการถึง 21.00 น. (แก้ไข)
-ห้ามออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.

🙌*****************************#กองกลางworkmate#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
08/07/2021

🙌

*****************************

#กองกลางworkmate
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{ Announcement }
เชิญชวนนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อสอบข้าราชการครู
----
สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมการอบรมรม ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 59;60) และนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3wu0XUu
----
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองกลาง ตรวจเช็ค​ อุปกรณ์สื่อโสตฯ​ของห้องเรียนจำนวน​ 14​ ห้อง​ อุปกรณ์ใช้ได้ปกติ​ พร้อมใช้งาน22 มิ...
23/06/2021

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองกลาง ตรวจเช็ค​ อุปกรณ์สื่อโสตฯ​ของห้องเรียนจำนวน​ 14​ ห้อง​ อุปกรณ์ใช้ได้ปกติ​ พร้อมใช้งาน

22 มิถุนายน 2564
อาคาร 2

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ*****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
22/06/2021

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล #BSRUNews

*****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
21/06/2021

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
——
ณ จุดบริการห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม
——
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เพื่อทำการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนให้กับภาคประชาชน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชดำเนินการ ฉีดวัคซีนที่ได้รับจาก กรุงเทพมหานคร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับโอกาสสนับสนุนในด้านอาสาสมัครประจำจุดห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ทำหน้าที่ เช่น แจกบัตรคิว ให้ความรู้เบื้องต้น และอื่นๆ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2564 และผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน รับความรู้การป้องกันเชื้อโรค ก่อนการปฏิบัติหน้าที่
——
ลงทะเบียนอาสาสมัคร : https://forms.gle/4qGrrQQG12xb4dWx7
——
เลือกวันปฏิบัติงาน : https://link.bsru.ac.th/v01
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง​ การปิดพื้นที่อาคาร​ ๖  ชั้น​ ๖  และ​ ชั้น​ ๑๑  ชั่วคราว​**************...
15/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง​ การปิดพื้นที่อาคาร​ ๖ ชั้น​ ๖ และ​ ชั้น​ ๑๑ ชั่วคราว​

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี

*****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
15/06/2021

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี

{Announcement}
ประกาศ กำหนดวันฉีดวัคซีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประชุมบุคลากรกองกลาง 28 พฤษภาคม 2564#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น *****************************#กองกลางwork#กองกลาง...
02/06/2021

การประชุมบุคลากรกองกลาง
28 พฤษภาคม 2564

#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประชุมบุคลากรกองกลาง
28 พฤษภาคม 2564

#เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

*****************************

#กองกลางwork
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*****************************#กองกลาง#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี
30/05/2021

*****************************

#กองกลาง
#กองกลาง #สำนักงานอธิการบดี

คำแนะนำในการรับวัคซีนโควิด-19
สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง

แหล่งข้อมูล : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอพร้อม” นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด
#โควิด19

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-473-7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ..กระผมฝากทุกท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณาจารย์ฯ ครับ