Clicky

Quốc hội Thái Lan

Quốc hội Thái Lan Quốc hội Thái Lan là cơ quan lập pháp của Thái Lan. Đây là một quốc hội lập pháp lưỡng viện, bao gồm: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện . Hạ viện thường được gọi là Nghị viện.Thượng nghị viện là một cơ quan phi đảng phái với các quyền hạn lập pháp hạn chế, bao gồm 200 thượng nghị sĩ được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử với mỗi tỉnh có ít nhất một thượng nghị sĩ.

Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và không được giữ một chức nào của chính phủ hoặc là đảng viên của một chính đảng nào. Theo quy định của phần lớn các hiến pháp trước đây, thượng nghị sĩ được nhà vua bổ nhiệm.Hạ nghị viện bao gồm 500 hạ nghị sĩ, 400 trong số này được bầu cử trực tiếp từ các đơn vị bầu cử, còn 100 đại biểu còn lại được rút theo tỷ lệ từ danh sách các đảng phái. Hạ viện đề nghị các

Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm và không được giữ một chức nào của chính phủ hoặc là đảng viên của một chính đảng nào. Theo quy định của phần lớn các hiến pháp trước đây, thượng nghị sĩ được nhà vua bổ nhiệm.Hạ nghị viện bao gồm 500 hạ nghị sĩ, 400 trong số này được bầu cử trực tiếp từ các đơn vị bầu cử, còn 100 đại biểu còn lại được rút theo tỷ lệ từ danh sách các đảng phái. Hạ viện đề nghị các

เปิดเหมือนปกติ

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 17:00 - 19:00
อาทิตย์ 17:00 - 19:00

เว็บไซต์

http://www.parliament.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Quốc hội Thái Lanผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด