Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส

Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส Chinese Embassy in Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
(233)

เปิดเหมือนปกติ

วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2...
05/06/2021

วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้...
03/06/2021

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซ...
01/06/2021

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวคของจีน

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวคของจีน

จีนประกาศ 5 มาตรการสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 ทั่วโลก​​วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่ว...
29/05/2021

จีนประกาศ 5 มาตรการสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 ทั่วโลก

​​วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 อย่างสามัคคีกันของโลกต่อไป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงประกาศว่า:
​​
- จีนจะให้ความช่วยเหลืออีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้าแก่ประเทศต่าง ๆทั่วโลก เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

​​- จีนได้จัดหาวัคซีนให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 300 ล้านโดสแล้ว และจะพยายามจัดหาวัคซีนให้กับสังคมโลกมากขึ้นอย่างสุดความสามารถ
​ ​
- จีนสนับสนุนบริษัทผลิตวัคซีนของจีนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศกำลังพัฒนาและดำเนินการผลิตวัคซีนร่วมกัน
​​
- จีนได้ประกาศสนับสนุนการยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การการค้าโลกเพื่อจัดทำข้อตกลงนี้โดยเร็ว

​-จีนริเริ่มจัดตั้งฟอรั่มระหว่างประเทศสำหรับความร่วมมือด้านวัคซีน เพื่อให้ประเทศที่ผลิตวัคซีน บริษัทและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการจัดสรรวัคซีนไปทั่วโลกอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรม

จีนประกาศ 5 มาตรการสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 ทั่วโลก

​​วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 อย่างสามัคคีกันของโลกต่อไป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงประกาศว่า:
​​
- จีนจะให้ความช่วยเหลืออีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้าแก่ประเทศต่าง ๆทั่วโลก เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

​​- จีนได้จัดหาวัคซีนให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 300 ล้านโดสแล้ว และจะพยายามจัดหาวัคซีนให้กับสังคมโลกมากขึ้นอย่างสุดความสามารถ
​ ​
- จีนสนับสนุนบริษัทผลิตวัคซีนของจีนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศกำลังพัฒนาและดำเนินการผลิตวัคซีนร่วมกัน
​​
- จีนได้ประกาศสนับสนุนการยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การการค้าโลกเพื่อจัดทำข้อตกลงนี้โดยเร็ว

​-จีนริเริ่มจัดตั้งฟอรั่มระหว่างประเทศสำหรับความร่วมมือด้านวัคซีน เพื่อให้ประเทศที่ผลิตวัคซีน บริษัทและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการจัดสรรวัคซีนไปทั่วโลกอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรม

The Beijing 2022 Paralympic Winter Games will comprise of 6 sports, including Para Biathlon, Wheelchair Curling, Para Ic...
25/05/2021

The Beijing 2022 Paralympic Winter Games will comprise of 6 sports, including Para Biathlon, Wheelchair Curling, Para Ice Hockey, Para Alpine Skiing, Para Cross-Country Skiing, and Para Snowboard.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

Opening on 4 February 2022, the Games will feature 7 sports, 15 disciplines and 109 events. The disciplines include Shor...
24/05/2021

Opening on 4 February 2022, the Games will feature 7 sports, 15 disciplines and 109 events. The disciplines include Short Track Speed Skating, Speed Skating, Figure Skat - ing, Ice Hockey, Curling, Bobsleigh, Skeleton, Luge, Biathlon, Nordic Combined, Ski Jumping, Freestyle Skiing, Alpine Skiing, Cross-Country Skiing and Snowboard.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

Zhangjiakou competition zone has 4 competition venues, namely Zhangjiakou Genting Snow Park, Zhangjiakou National Ski Ju...
21/05/2021

Zhangjiakou competition zone has 4 competition venues, namely Zhangjiakou Genting Snow Park, Zhangjiakou National Ski Jumping Centre, Zhangjiakou National Cross Country Skiing Centre, Zhangjiakou National Biathlon Centre, where ski jumping, cross-country skiing, nordic combined, freestyle skiing, snowboard, and biathlon will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

รัฐบาลจีนจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต...
20/05/2021

รัฐบาลจีนจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลไทยอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประกาศว่า เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจีนจะบริจาควัคซีนอีกจำนวน 500,000 โดสให้แก่รัฐบาลไทยและพร้อมจัดส่งให้ถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

วัคซีนชุดแรกจำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคได้ส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ล้านโดส

รัฐบาลจีนจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลไทยอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประกาศว่า เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจีนจะบริจาควัคซีนอีกจำนวน 500,000 โดสให้แก่รัฐบาลไทยและพร้อมจัดส่งให้ถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

วัคซีนชุดแรกจำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคได้ส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ล้านโดส

20/05/2021

ในวันที่ 20 พฤษภาคม วัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลไทยจัดซื้อเพิ่มจำนวน 1.5 ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่

20/05/2021
Zhangjiakou competition zone

Zhangjiakou competition zone has 4 competition venues, namely Zhangjiakou Genting Snow Park, Zhangjiakou National Ski Jumping Centre, Zhangjiakou National Cross Country Skiing Centre, Zhangjiakou National Biathlon Centre, where ski jumping, cross-country skiing, nordic combined, freestyle skiing, snowboard, and biathlon will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

Yanqing competition zone has 2 competition venues, namely Yanqing National Alpine Skiing Centre and Yanqing National Sli...
19/05/2021

Yanqing competition zone has 2 competition venues, namely Yanqing National Alpine Skiing Centre and Yanqing National Sliding Centre, where alpine skiing, bobsleigh and luge will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

รัฐบาลจีนบริจาควัคซีนโควิด-19ให้รัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครร...
18/05/2021

รัฐบาลจีนบริจาควัคซีนโควิด-19ให้รัฐบาลไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนส่งมอบวัคซีนโควิด-19 จำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้รัฐบาลไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบที่กระทรวงสาธารณสุข

นายหยาง ซินกล่าวว่าเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนโควิด-19 500,000 โดสให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่จริงใจของชาวจีนที่มีต่อมิตรชาวไทยและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนในฐานะประเทศใหญ่ในการรักษาสัจจะ ให้ความสำคัญกับมิตรไมตรี ไวรัสไร้พรมแดน เมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดโรคโควิดทั่วโลก มีเพียงแต่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้การแพร่กระจายของโรคระบาดลดลงได้ จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมสาธารณสุขของมวลมนุษยชาติิและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการแพร่ระบาด วัคซีนเป็นอาวุธสำคัญในการเอาชนะโรคระบาด จีนเป็นประเทศแรกที่นำเสนอและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาว่าจีนจะเอาวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับโลกโดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศและส่งออกวัคซีนไปยังกว่า 50 ประเทศโดยตระหนักถึงความพร้อมใช้งานและความสามารถในการจัดซื้อวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา

นายหยาง ซินกล่าวอีกว่าหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด จีนและไทยร่วมมือกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดและเอาชนะความยากลำบากร่วมกันและทำให้มิตรภาพระหว่างกันชนิดที่ว่า "จีน ไทย พี่น้องกัน" ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองประเทศยังได้ดำเนินความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในเรื่องวิจัยและพัฒนาวัคซีน นับตั้งแต่วัคซีนจีนล็อตแรกเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จีนได้จัดหาวัคซีนให้แก่ไทยจำนวน 4.5 ล้านโดสและยังมี 1.5 ล้านโดสมาถึงกรุงเทพฯ ในเดือนนี้ เชื่อว่าวัคซีนจีนจะมีบทบาทเชิงบวกในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด่านหน้า เช่น แพทย์และพยาบาล ทหารและตำรวจ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยในอนาคต ฟ้าหลังฝนจะสดใส การแพร่ระบาดของไวรัสนั้นโหดร้ายแต่ผู้คนยังมีความรักต่อกัน ขอให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาด ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูชีวิตและการผลิตตามปกติโดยเร็ว จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับไทยต่อไปเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผลักดันให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยและความร่วมมือในเชิงรูปธรรมในทุกๆมิติระหว่างสองประเทศประสบผลสำเร็จใหม่อันยิ่งใหญ่ต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนขอบคุณรัฐบาลจีนที่ยื่นมือช่วยเหลืออีกครั้ง โดยกล่าวว่าความช่วยเหลือด้านวัคซีนที่จีนจัดหาให้นั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งของรัฐบาลจีนและประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไทยและประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดั่งครอบครัวเดียวกันระหว่างทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง การฉีดวัคซีนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19และรักษาสุขภาพของประชาชนจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยกำลังส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างจริงจังและเชื่อว่าวัคซีนของจีนจะมีบทบาทมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างแน่นอน

18/05/2021
Yanqing competition zone

Yanqing competition zone has 2 competition venues, namely Yanqing National Alpine Skiing Centre and Yanqing National Sliding Centre, where alpine skiing, bobsleigh and luge will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

Beijing 2022 competition zone has 6 competition venues, namely National Aquatics Centre, National Indoor Stadium, Nation...
18/05/2021

Beijing 2022 competition zone has 6 competition venues, namely National Aquatics Centre, National Indoor Stadium, National Speed Skating Oval, Capital Indoor Stadium, Wukesong Sports Centre, and Big Air Shougang, where short track speed skating, speed skating, figure skating, ice hockey, curling, and big air freestyle skiing will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

หลังจากวัคซีนซิโนแวคจำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาค...
15/05/2021

หลังจากวัคซีนซิโนแวคจำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกวัคซีนซิโนแวคชุดล่าสุดอีกจำนวน500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส

หลังจากวัคซีนซิโนแวคจำนวน 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกวัคซีนซิโนแวคชุดล่าสุดอีกจำนวน500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส

วันที่ 14 พฤษภาคม วัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่ประเทศไทยจำนวน 500,000 โดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว “วัคซีนที่ดีที่สุด ...
14/05/2021

วันที่ 14 พฤษภาคม วัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่ประเทศไทยจำนวน 500,000 โดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว “วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด” วัคซีนจีนจะช่วยไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

14/05/2021
the Shougang Industrial Park

As the only venue in the Beijing competition zone for snow events of the Beijing 2022 winter games, the Shougang Industrial Park has been being used since 2019. The site, which is located in the northern part of the Shougang compound, is the world's first permanent ski jump venue and it aims to combine dynamic sporting action with century-old industrial heritage with the vision of sustainability. Four gold medals will be contested here.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

13/05/2021
Beijing 2022 competition zone

Beijing 2022 competition zone has 6 competition venues, namely National Aquatics Centre, National Indoor Stadium, National Speed Skating Oval, Capital Indoor Stadium, Wukesong Sports Centre, and Big Air Shougang, where short track speed skating, speed skating, figure skating, ice hockey, curling, and big air freestyle skiing will be held.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก(Bloomberg)รายงานว่าประเทศอินโดนีเซียสำรวจติดตามผลในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 28 วัน หลังจา...
12/05/2021
China Sinovac Shot Seen Highly Effective in Real World Study

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก(Bloomberg)รายงานว่าประเทศอินโดนีเซียสำรวจติดตามผลในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 28 วัน หลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวค พบว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้100% และป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 96%
อ้างอิงจากรายงานฉบับเต็มตามลิงก์ต่อไปนี้
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/china-s-sinovac-shot-found-highly-effective-in-real-world-study

Sinovac Biotech Ltd.’s vaccine is wiping out Covid-19 among health workers in Indonesia, an encouraging sign for the dozens of developing countries reliant on the controversial Chinese shot, which performed far worse than western vaccines in clinical trials.

วัคซีนซิโนแวค 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้บรรจุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมาถึงประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้  จีนไ...
12/05/2021

วัคซีนซิโนแวค 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้บรรจุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมาถึงประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ จีนไทยพี่น้องกัน ประเทศไทยสู้ ๆ

วัคซีนซิโนแวค 500,000 โดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้บรรจุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะมาถึงประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ จีนไทยพี่น้องกัน ประเทศไทยสู้ ๆ

Recently, the Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) based in Sweden released a feature report tit...
11/05/2021
Reflections on Genocide as the Ultimate Crime - CounterPunch.org

Recently, the Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) based in Sweden released a feature report titled "The Xinjiang Genocide Determination As Agenda" to debunk the false accusation of "genocide" in Xinjiang fabricated by the US and other Western countries. The independent US website Counterpunch published an article titled "Reflections on Genocide as the Ultimate Crime", saying that the US allegation of "genocide" in Xinjiang was motivated by ideological posturing and was "unsupported by even a hint of evidence".
The links of relevant articles are as follows:
https://transnational.live/wp-content/uploads/2021/04/TFF-GenocideAsAgenda.pdf
https://www.counterpunch.org/2021/04/23/reflections-on-genocide-as-the-ultimate-crime/

The misuse of the word genocide is disdainful toward relatives of the victims of the Armenian massacres, the Holocaust, the Rwandan genocide – and as well a disservice to both history, law, and the prudent conduct of international relations. We already knew that we were adrift in an ocean of fake ...

The Olympic torch, both named as "Flying", debuted at a ceremony in Beijing’s iconic 2008 Summer Games venue the Nationa...
11/05/2021

The Olympic torch, both named as "Flying", debuted at a ceremony in Beijing’s iconic 2008 Summer Games venue the National Aquatics Center on Thursday where the curling competition will take place in 2022, marking the start of the 365-day countdown to the opening of the Games on Feb 4 next year.

The torch spirals upward to resemble two overlapping fluttering ribbons. The inner red ribbon evokes rising flames, with the outer one plated in silver to produce a striking contrast.

Beaming with dynamism and vitality, the two-tone torch presents a metaphor of ice and fire, symbolizing how it will bring light and warmth to the winter sports celebration.

The torch features the emblem of the Olympic Winter Games Beijing 2022 on its mid-section, with patterns of clouds and snowflakes painted from the bottom up to the flame.

As the torch turns, the whirling red line hidden in the gap seems to stretch endlessly, representing mankind’s relentless pursuit of light, peace, excellence and the values promoted by the Olympic Movement.

#Beijing2022

More information about Beijing 2022 can be found on the website:
https://www.beijing2022.cn/en/

ที่อยู่

57 Ratchadaphisek Road,Dindaeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66-2-2450088

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด