Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส

Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส Chinese Embassy in Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

31/12/2021

คำอวยพรปีใหม่ของเอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปี 2022 มาถึงตามนัด ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ในนามของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรจากใจจริงไปยังประชาชนไทยและพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย

ร้อยปีแห่งการบุกเบิก สร้างประวัติการณ์อันยิ่งใหญ่ ปี ค.ศ. 2021 เป็นการครบรอบ 100 ปีในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 100 ปีที่ผ่านมา พรรคฯ ได้นำพาประชาชนทุกชนชาติทั่วประเทศ ต่อสู้พัฒนาอย่างแข็งขัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ได้ค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่สุดในระยะเวลาหลายพันปีของประชาชาติจีน ปัจจุบัน ประเทศจีนได้บรรลุเป้าหมาย 100ปีอันที่หนึ่ง ซึ่งได้สร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านด้วยความสำเร็จ และได้เริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย 100ปีอันที่สอง ซึ่งก็คือสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยแข็งแกร่งอย่างรอบด้าน ประเทศจีนและประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี หุ้นส่วนที่ดี เพื่อนสนิท และญาติที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง “จีนไทยครอบครัวเดียวกัน” ได้ฝังลึกเข้าสู่หัวใจของประชาชนทั้งสองประเทศ ในปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ยามยากพิสูจน์มิตรแท้ ร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดทำให้มิตรภาพระหว่างจีน-ไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้เพิ่มพลังขับเคลื่อมากยิ่งขึ้นนสำหรับความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน

การเดินทางยังอีกยาวไกล มีเพียงการต่อสู้จึงจะถึงเส้นชัยได้ ปี ค.ศ. 2022 เป็นปีสำคัญสำหรับประชาชนจีนในการมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 100 ปีอันที่สอง การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เราจะใช้ความพยายามเดินไปข้างหน้าอย่างองอาจกล้าหาญ เพื่อสานต่อความฝันในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน การทูตจีนจะดำเนินต่อไป โดยการชี้นำของแนวคิดทางการทูตสี จิ้นผิง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ประเทศจีนจะร่วมมือกับสังคมโลกเพื่อสร้างบ้านเมืองที่สวยงามบนโลกใบนี้ ในปีใหม่นี้ ความสัมพันธ์จีน-ไทยจะบ่มเพาะความชีวิตชีวาและพลังอันแข็งแกร่งด้วยความสามัคคี และร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ การพัฒนาของทั้งสองประเทศและความร่วมมือฉันมิตรระหว่างกัน จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น ประเทศจีนยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทย ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสาตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศมีการพัฒนาใหม่ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ เคียงบ่าเคลียงไหล่ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ขจัดการก่อกวนและพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ความสัมพันธ์จีน-ไทยย่อมมีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญชวนทุกท่านต้อนรับแสงอรุณแห่งปีใหม่ด้วยกัน และขออวยพรให้ประเทศจีนและประเทศไทยมีความเจริญมั่งคั่ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มิตรภาพจีน-ไทยยั่งยืนยาวนานตลอดไป

Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Thursday spoke about the international situation and China's dip...
31/12/2021
Full text of interview given by Chinese FM Wang Yi on international situation, China's diplomacy in 2021-Xinhua

Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Thursday spoke about the international situation and China's diplomacy in 2021 in an interview with Xinhua News Agency and China Media Group. Please see the attachment for the full text of the interview.

https://english.news.cn/20211230/d2b1291cc10640c998022ae33b00f890/c.html

Full text of interview given by Chinese FM Wang Yi on international situation, China's diplomacy in 2021-

28/12/2021

จีน-ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จีนจะสนับสนุนไทยดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาในประเทศล้านช้าง-แม่โขง

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง(LMC)มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาของประเทศสมาชิกในอนาคตและนำประโยชน์อันแท้จริงให้ประชาชน นับตั้งแต่การริเริ่มความร่วมมือเมื่อ 5 ปีก่อน กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงที่จัดตั้งขึ้นโดยทุนจากประเทศจีนนั้น ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาที่ไทยเป็นผู้ดำเนินการหลักมาแล้ว 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาของประเทศที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการร่วมสร้างระเบียงเศรษฐกิจล้านช้าง–แม่โขงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค

China's State Council Information Office on Monday issued a white paper, titled "Hong Kong: Democratic Progress Under th...
20/12/2021
Full Text: Hong Kong: Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two Systems

China's State Council Information Office on Monday issued a white paper, titled "Hong Kong: Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two Systems."
Please see the attachment for the full text of the document.

BEIJING, Dec. 20 (Xinhua) -- China's State Council Information Office on Monday issued a white paper, titled "Hong Kong: Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two Systems."

15/12/2021

สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงอย่างแข็งขัน

เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จีนจะสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยของไทยดำเนินโครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความมั่นคงทางอาหาร ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การอนามัยแม่และเด็ก และการตรวจสอบทางการเกษตร ฯลฯ
นับตั้งแต่การริเริ่มความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง(LMC)เมื่อปี พ.ศ. 2559 สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยของประเทศไทยได้สมัครและดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงอย่างแข็งขัน เฉพาะปีนี้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงก็ได้สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในไทย อาทิเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยในไทย อาทิเช่นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยเหล่านี้กำลังช่วยผลักดันให้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงพัฒนาไปในเชิงลึกและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนทางปัญญาและทางองค์การต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง
ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นนเวทีความร่วมมือระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ที่จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 6 ประเทศร่วมก่อตั้งและพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง 6 ประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งหลายในอนุภูมิภาค เสริมสร้างระเบียงเศรษฐกิจล้านช้าง–แม่โขงด้วยกัน สร้างประชาคมร่วมอนาคตของประเทศล้านช้าง-แม่โขง และเพื่อเป็นส่วนช่วยต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ร่วมกันพิทักษ์รักษาและส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

Universities and Scientific Institutions in Thailand Actively Participate in Lancang-Mekong Cooperation

On 14 December 2021, H.E. Mr. Han Zhiqiang, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand, and Professor Sirirurg Songsivilai, Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom of Thailand, signed in Bangkok a Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Lancang-Mekong Cooperation Special Fund (LMCSF) 2021. China will support Thailand’s universities and scientific institutions in such projects as aquaculture, food security, logistics information, maternity healthcare, agricultural monitoring, etc.
Since the establishment of the Lancang-Mekong Cooperation (LMC) mechanism in 2016, universities and scientific institutions in Thailand have been actively participating in the application and implementation of the LMCSF projects. In 2021 alone, with the support of the LMCSF, Chiang Mai University, Suranaree University of Technology, Far Eastern University, Burapha University and the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, among other universities and scientific institutions, have been conducting pragmatic projects in various fields. These universities and scientific institutions are actively promoting the LMC’s further progress in depth and substance and providing intellectual and organizational support for the sub-region’s sustainable development.
The LMC is a new model of sub-regional cooperation platform co-launched by China, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam in 2016 and has been being jointly built by these six countries. The LMC aims at deepening the good neighborliness, friendship and pragmatic cooperation among these six countries, bolstering the economic and social development of the riparian countries, forging an economic development belt in the Lancang-Mekong basin, building a community with a shared future for the Lancang-Mekong countries, assisting the building of the ASEAN Community and regional integration, and jointly maintaining and promoting the sustained peace, development and prosperity of the region.

11/12/2021

หาน จื้อเฉียง: ใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นประชาธิปไตย

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีนคนที่ 16 และกล่าวในงานพิธีว่า สหรัฐอเมริกาเพิ่งจัดการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยโดยยึดถือตัวเองว่าเป็นแบบอย่างและระดับชั้นครูของประชาธิปไตยโลก แม้กระทั่งการเชิญกลุ่มอาชญากรที่ก่อการจลาจลตามท้องถนน ที่เคยทุบตี ปล้น และเผาฮ่องกง ให้ไปพูดในที่ประชุม ซึ่งถือเป็นเรื่องตลกร้ายอย่างสิ้นเชิง

สหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก แต่กลับคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 800,000 รายและผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ล้านคนจากการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การแบ่งขั้วทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในสหรัฐฯ ทวีความรุนแรง เหตุกราดยิงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้ที่อยู่ในอำนาจก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เปิดสงครามและปฏิบัติการติดอาวุธในอัฟกานิสถาน อิรัก ลิเบีย และซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนและมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายสิบล้าน สหรัฐฯ จุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติสีในทุกที่ ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่ำ และความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั้นยากลำบาก สหรัฐฯ พยายามที่จะแทรกแซงฮ่องกง สร้างความวุ่นวายในซินเจียง และสนับสนุน "เอกราชของไต้หวัน" โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและยับยั้งการพัฒนาของจีน

ด้วยการกระทำที่ชั่วร้ายและการบริหารที่เลวร้ายเช่นนี้ ยังไม่มีความละอายที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยโลก นี่เป็นการกระทำที่ลวงโลกอย่างชัดเจน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้โจมตีประเทศอื่น ๆ และได้คิดค้นคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น "ประเทศที่ล้มเหลว" และ "ประเทศที่ชั่วร้าย" ตอนนี้ปรากฏว่าคำเหล่านี้เหมาะสมที่สุดสำหรับสหรัฐฯ เองประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ มีหลายวิธีที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยได้ ประชาธิปไตยแบบเห็นแก่ตัวและประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกนั้น มิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ที่ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นในระบอบประชาธิปไตย

เอกอัครราชทูตหานชี้ให้เห็นว่า จีนยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศอย่างสันติ ที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เรายึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ พยายามอย่างขันแข็งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศของเรา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกด้วยการพัฒนาของจีนเอง เรายืนหยัดในแนวคิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์และข้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติ จีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศเสมอ

เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่  7 เดือน...
10/12/2021

เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เดือนธันวาคม นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงมีความเห็นว่า ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทแน่นแฟ้น การแลกเปลี่ยนฉันมิตรและความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในปริมณฑลต่างๆ ได้รับผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อเผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 ทั้งสองประเทศได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และฟันฝ่ายามยากด้วยกัน สัมพันธไมตรีที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้มีการกระชับใกล้ชิดขึ้น ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทรงใส่ใจและสนับสนุนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจีนกับไทย ทรงสร้างคุณูปการอันสำคัญยิ่งที่มิอาจทดแทนได้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพจีน–ไทยในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตรภรณ์” อันสมพระเกียรติยิ่ง ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป เพื่อเอาชนะโควิด-19และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยแน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงต้อนรับเอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงเข้ารับตำแหน่ง ทรงขอบคุณประเทศจีนให้การสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้โควิด-19 และช่วยพัฒนากิจการด้านสาธารณสุขและการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร ทรงให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมมือดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จฯเยือนประเทศจีนอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง

เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เดือนธันวาคม นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงมีความเห็นว่า ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทแน่นแฟ้น การแลกเปลี่ยนฉันมิตรและความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกันในปริมณฑลต่างๆ ได้รับผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อเผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 ทั้งสองประเทศได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และฟันฝ่ายามยากด้วยกัน สัมพันธไมตรีที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้มีการกระชับใกล้ชิดขึ้น ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทรงใส่ใจและสนับสนุนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจีนกับไทย ทรงสร้างคุณูปการอันสำคัญยิ่งที่มิอาจทดแทนได้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพจีน–ไทยในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตรภรณ์” อันสมพระเกียรติยิ่ง ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป เพื่อเอาชนะโควิด-19และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยแน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงต้อนรับเอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียงเข้ารับตำแหน่ง ทรงขอบคุณประเทศจีนให้การสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้โควิด-19 และช่วยพัฒนากิจการด้านสาธารณสุขและการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร ทรงให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมมือดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จฯเยือนประเทศจีนอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง

จากสถิติของสำนักงานศุลกากรจีน ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ ปริมาณการนำเข้าและการส่งออกโดยรวมระหว่างจ...
10/12/2021

จากสถิติของสำนักงานศุลกากรจีน ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ ปริมาณการนำเข้าและการส่งออกโดยรวมระหว่างจีนและไทยมีมูลค่า 107.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการส่งออกของไทยไปจีนมีมูลค่า 51.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.9% สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 54.8% เศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ จีนยินดีร่วมมือกับไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และร่วมกันสร้าง "สายแถบและเส้นทาง" ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นแรงผลักดันอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค

จากสถิติของสำนักงานศุลกากรจีน ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปีนี้ ปริมาณการนำเข้าและการส่งออกโดยรวมระหว่างจีนและไทยมีมูลค่า 107.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการส่งออกของไทยไปจีนมีมูลค่า 51.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.9% สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 54.8% เศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ จีนยินดีร่วมมือกับไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และร่วมกันสร้าง "สายแถบและเส้นทาง" ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นแรงผลักดันอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค

รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงค์ไทยเมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสที่รัฐบาลจีนถวายแด่...
09/12/2021

รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงค์ไทย

เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสที่รัฐบาลจีนถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งมาถึงกรุงเทพฯ โดยจนถึงขณะนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส

รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงค์ไทย

เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสที่รัฐบาลจีนถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งมาถึงกรุงเทพฯ โดยจนถึงขณะนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.35 ล้านโดส

ที่อยู่

57 Ratchadaphisek Road,Dindaeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 11:00
15:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66-2-2450088

เว็บไซต์

http://www.chinaembassy.or.th/eng

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คำอวยพรปีใหม่ของเอกอัครราชทูตหาน จื้อเฉียง วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปี 2022 มาถึงตามนัด ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ในนามของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรจากใจจริงไปยังประชาชนไทยและพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ร้อยปีแห่งการบุกเบิก สร้างประวัติการณ์อันยิ่งใหญ่ ปี ค.ศ. 2021 เป็นการครบรอบ 100 ปีในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 100 ปีที่ผ่านมา พรรคฯ ได้นำพาประชาชนทุกชนชาติทั่วประเทศ ต่อสู้พัฒนาอย่างแข็งขัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ได้ค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่สุดในระยะเวลาหลายพันปีของประชาชาติจีน ปัจจุบัน ประเทศจีนได้บรรลุเป้าหมาย 100ปีอันที่หนึ่ง ซึ่งได้สร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านด้วยความสำเร็จ และได้เริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย 100ปีอันที่สอง ซึ่งก็คือสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยแข็งแกร่งอย่างรอบด้าน ประเทศจีนและประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี หุ้นส่วนที่ดี เพื่อนสนิท และญาติที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง “จีนไทยครอบครัวเดียวกัน” ได้ฝังลึกเข้าสู่หัวใจของประชาชนทั้งสองประเทศ ในปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ยามยากพิสูจน์มิตรแท้ ร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดทำให้มิตรภาพระหว่างจีน-ไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้เพิ่มพลังขับเคลื่อมากยิ่งขึ้นนสำหรับความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน การเดินทางยังอีกยาวไกล มีเพียงการต่อสู้จึงจะถึงเส้นชัยได้ ปี ค.ศ. 2022 เป็นปีสำคัญสำหรับประชาชนจีนในการมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 100 ปีอันที่สอง การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เราจะใช้ความพยายามเดินไปข้างหน้าอย่างองอาจกล้าหาญ เพื่อสานต่อความฝันในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน การทูตจีนจะดำเนินต่อไป โดยการชี้นำของแนวคิดทางการทูตสี จิ้นผิง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ประเทศจีนจะร่วมมือกับสังคมโลกเพื่อสร้างบ้านเมืองที่สวยงามบนโลกใบนี้ ในปีใหม่นี้ ความสัมพันธ์จีน-ไทยจะบ่มเพาะความชีวิตชีวาและพลังอันแข็งแกร่งด้วยความสามัคคี และร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ การพัฒนาของทั้งสองประเทศและความร่วมมือฉันมิตรระหว่างกัน จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น ประเทศจีนยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทย ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสาตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศมีการพัฒนาใหม่ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ เคียงบ่าเคลียงไหล่ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ขจัดการก่อกวนและพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ความสัมพันธ์จีน-ไทยย่อมมีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนทุกท่านต้อนรับแสงอรุณแห่งปีใหม่ด้วยกัน และขออวยพรให้ประเทศจีนและประเทศไทยมีความเจริญมั่งคั่ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มิตรภาพจีน-ไทยยั่งยืนยาวนานตลอดไป
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Thursday spoke about the international situation and China's diplomacy in 2021 in an interview with Xinhua News Agency and China Media Group. Please see the attachment for the full text of the interview. https://english.news.cn/20211230/d2b1291cc10640c998022ae33b00f890/c.html
จีน-ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จีนจะสนับสนุนไทยดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาในประเทศล้านช้าง-แม่โขง ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง(LMC)มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาของประเทศสมาชิกในอนาคตและนำประโยชน์อันแท้จริงให้ประชาชน นับตั้งแต่การริเริ่มความร่วมมือเมื่อ 5 ปีก่อน กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงที่จัดตั้งขึ้นโดยทุนจากประเทศจีนนั้น ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาที่ไทยเป็นผู้ดำเนินการหลักมาแล้ว 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาของประเทศที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการร่วมสร้างระเบียงเศรษฐกิจล้านช้าง–แม่โขงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค
China's State Council Information Office on Monday issued a white paper, titled "Hong Kong: Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two Systems." Please see the attachment for the full text of the document.
China's State Council Information Office on Saturday released a white paper titled "China: Democracy That Works." Please see the attachment for the document. http://www.news.cn/english/2021-12/04/c_1310351231.htm
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงอย่างแข็งขัน เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกับศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำปี พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จีนจะสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยของไทยดำเนินโครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความมั่นคงทางอาหาร ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การอนามัยแม่และเด็ก และการตรวจสอบทางการเกษตร ฯลฯ นับตั้งแต่การริเริ่มความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง(LMC)เมื่อปี พ.ศ. 2559 สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยของประเทศไทยได้สมัครและดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงอย่างแข็งขัน เฉพาะปีนี้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงก็ได้สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในไทย อาทิเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยในไทย อาทิเช่นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยเหล่านี้กำลังช่วยผลักดันให้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงพัฒนาไปในเชิงลึกและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนทางปัญญาและทางองค์การต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นนเวทีความร่วมมือระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ที่จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 6 ประเทศร่วมก่อตั้งและพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง 6 ประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งหลายในอนุภูมิภาค เสริมสร้างระเบียงเศรษฐกิจล้านช้าง–แม่โขงด้วยกัน สร้างประชาคมร่วมอนาคตของประเทศล้านช้าง-แม่โขง และเพื่อเป็นส่วนช่วยต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน ร่วมกันพิทักษ์รักษาและส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของภูมิภาค Universities and Scientific Institutions in Thailand Actively Participate in Lancang-Mekong Cooperation On 14 December 2021, H.E. Mr. Han Zhiqiang, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand, and Professor Sirirurg Songsivilai, Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation of the Kingdom of Thailand, signed in Bangkok a Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Lancang-Mekong Cooperation Special Fund (LMCSF) 2021. China will support Thailand’s universities and scientific institutions in such projects as aquaculture, food security, logistics information, maternity healthcare, agricultural monitoring, etc. Since the establishment of the Lancang-Mekong Cooperation (LMC) mechanism in 2016, universities and scientific institutions in Thailand have been actively participating in the application and implementation of the LMCSF projects. In 2021 alone, with the support of the LMCSF, Chiang Mai University, Suranaree University of Technology, Far Eastern University, Burapha University and the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, among other universities and scientific institutions, have been conducting pragmatic projects in various fields. These universities and scientific institutions are actively promoting the LMC’s further progress in depth and substance and providing intellectual and organizational support for the sub-region’s sustainable development. The LMC is a new model of sub-regional cooperation platform co-launched by China, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam in 2016 and has been being jointly built by these six countries. The LMC aims at deepening the good neighborliness, friendship and pragmatic cooperation among these six countries, bolstering the economic and social development of the riparian countries, forging an economic development belt in the Lancang-Mekong basin, building a community with a shared future for the Lancang-Mekong countries, assisting the building of the ASEAN Community and regional integration, and jointly maintaining and promoting the sustained peace, development and prosperity of the region.
หาน จื้อเฉียง: ใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นประชาธิปไตย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีนคนที่ 16 และกล่าวในงานพิธีว่า สหรัฐอเมริกาเพิ่งจัดการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยโดยยึดถือตัวเองว่าเป็นแบบอย่างและระดับชั้นครูของประชาธิปไตยโลก แม้กระทั่งการเชิญกลุ่มอาชญากรที่ก่อการจลาจลตามท้องถนน ที่เคยทุบตี ปล้น และเผาฮ่องกง ให้ไปพูดในที่ประชุม ซึ่งถือเป็นเรื่องตลกร้ายอย่างสิ้นเชิง สหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก แต่กลับคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 800,000 รายและผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ล้านคนจากการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การแบ่งขั้วทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในสหรัฐฯ ทวีความรุนแรง เหตุกราดยิงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้ที่อยู่ในอำนาจก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เปิดสงครามและปฏิบัติการติดอาวุธในอัฟกานิสถาน อิรัก ลิเบีย และซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนและมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายสิบล้าน สหรัฐฯ จุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติสีในทุกที่ ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่ำ และความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั้นยากลำบาก สหรัฐฯ พยายามที่จะแทรกแซงฮ่องกง สร้างความวุ่นวายในซินเจียง และสนับสนุน "เอกราชของไต้หวัน" โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและยับยั้งการพัฒนาของจีน ด้วยการกระทำที่ชั่วร้ายและการบริหารที่เลวร้ายเช่นนี้ ยังไม่มีความละอายที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยโลก นี่เป็นการกระทำที่ลวงโลกอย่างชัดเจน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้โจมตีประเทศอื่น ๆ และได้คิดค้นคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น "ประเทศที่ล้มเหลว" และ "ประเทศที่ชั่วร้าย" ตอนนี้ปรากฏว่าคำเหล่านี้เหมาะสมที่สุดสำหรับสหรัฐฯ เองประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ มีหลายวิธีที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยได้ ประชาธิปไตยแบบเห็นแก่ตัวและประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกนั้น มิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ที่ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นในระบอบประชาธิปไตย เอกอัครราชทูตหานชี้ให้เห็นว่า จีนยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศอย่างสันติ ที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เรายึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ พยายามอย่างขันแข็งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศของเรา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกด้วยการพัฒนาของจีนเอง เรายืนหยัดในแนวคิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์และข้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติ จีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศเสมอ