Clicky

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง
หางาน บริการจัดหางาน

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 120 วัน ...
03/10/2022

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ
ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ
ก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 120 วัน (กรณีใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด 13 ก.พ. 66)
เริ่ม 17 ต.ค. 2565
📞สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-235-0620 ต่อ 24 หรือ 02-235-0627
***ช่องทางการดำเนินการต่ออายุจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

แจ้งประชาสัมพันธ์นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงาน สัญชาติ เมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุให้เร่งดำเนินการจอง...
03/10/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์นายจ้างและสถานประกอบการ
ที่มีแรงงาน สัญชาติ เมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุให้เร่งดำเนินการจองคิวเพื่อต่อเอกสารรับรองบุคคล (CI) ซึ่งเปิดให้บริการศูนย์จำนวน 4 จังหวัด

แจ้งประชาสัมพันธ์นายจ้างและสถานประกอบการเร่งดำเนินการตาม มติครม. 5 ก.ค. 65 โดยด่วน📣(ช่วงที่ 2) แบบยื่นคำขอ บต. 50 อ.4 ภา...
03/10/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์นายจ้างและสถานประกอบการ
เร่งดำเนินการตาม มติครม. 5 ก.ค. 65 โดยด่วน📣
(ช่วงที่ 2) แบบยื่นคำขอ บต. 50 อ.4 ภายใน 15 ต.ค. 65

มาแล้ว!!!📣 กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศซาอุฯ🇸🇦 จำนวนมากกว่า 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน ...
31/08/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

มาแล้ว!!!📣 กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศซาอุฯ🇸🇦 จำนวนมากกว่า 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

มาแล้ว!!!📣 กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศซาอุฯ🇸🇦 จำนวนมากกว่า 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 9...

ประกาศ!!แจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม มติ คร...
24/08/2022

ประกาศ!!
แจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อ
ในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ตาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65 (กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาด)
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข่าวดี! กรมการจัดหางานรับสมัครคนไทยทำงานซาอุ กว่า 1.4 พันอัตรา
20/08/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

ข่าวดี! กรมการจัดหางานรับสมัครคนไทยทำงานซาอุ กว่า 1.4 พันอัตรา

ข่าวดี! กรมการจัดหางานรับสมัครคนไทยทำงานซาอุ กว่า 1.4 พัน อัตรา #กระทรวงแรงงาน #กรมการจัดหางาน #ซาอุดีอาระเบีย...

19/08/2022
🎉กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ✨
17/08/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

🎉กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ✨

🎉กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี✨ #กระทรวงแรงงาน #กร.....

17/08/2022
กรมการจัดหางานได้เวียนหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง คนต่างด้าวที่ได้รับดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ถือว่าบุคค...
15/08/2022

กรมการจัดหางานได้เวียนหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง คนต่างด้าวที่ได้รับดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ถือว่าบุคคลต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่และทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

14/08/2022
กรมการจัดหางาน ได้เปลี่ยนแปลงลิงค์ระบบอนุญาตทำงานของคนต่าวด้าว (4 สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565 จา...
10/08/2022

กรมการจัดหางาน ได้เปลี่ยนแปลงลิงค์ระบบอนุญาตทำงานของคนต่าวด้าว (4 สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรฎาคม 2565 จากเดิม https://e-workpermit.doe.go.th/ เปลี่ยนเป็นลิงค์

https://alienfivejuly.doe.go.th/

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จึงขอ
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้
นายจ้าง/สถานประกอบการ/บริษัทนำคนต่าวด้าวเข้ามาทำงานในประเทศทราบโดยทั่วกัน

📣กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน 🔓ปลดล็อคต่างด้าว 4 สัญชาติ 🗓เริ่มยื่น Name List ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65✨
04/08/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

📣กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน 🔓ปลดล็อคต่างด้าว 4 สัญชาติ 🗓เริ่มยื่น Name List ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65✨

🔥กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน🔥 ปลดล็อคต่างด้าว 4 สัญชาติ เริ่มยื่น Name List ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 #กระทรวงแร....

20/07/2022
📣📣📣
05/07/2022

📣📣📣

#ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ประเภทกิจการ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์📣ผู้สมัครงานสนใจสามารถติดต่อกับนายจ้าง/สถา...
05/07/2022

#ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ประเภทกิจการ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

📣ผู้สมัครงานสนใจสามารถติดต่อกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้ด้วยตนเองหรือจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการส่งตัวเข้าพบนายจ้างได้ ตามแต่กรณีและความสะดวกของผู้ใช้บริการ

📣สำหรับแรงงานที่สนใจไปต่างประเทศ
04/07/2022

📣สำหรับแรงงานที่สนใจไปต่างประเทศ

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการสำรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้ดำเนินการต่อเอกสารรับรองบุคคล CI)
23/06/2022

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ
สำรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ที่ได้ดำเนินการต่อเอกสารรับรองบุคคล CI)

🔥🔥🔥แรงไม่หยุด🔥🔥🔥 แรงงานไทยสุดปัง✨ ซาอุฯรับพยาบาลชาวไทยเพิ่ม👩‍⚕️💕 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565 📍...
22/06/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

🔥🔥🔥แรงไม่หยุด🔥🔥🔥 แรงงานไทยสุดปัง✨ ซาอุฯรับพยาบาลชาวไทยเพิ่ม👩‍⚕️💕 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565 📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas📍

🔥🔥แรงไม่หยุด🔥🔥 แรงงานชาวไทยสุดปัง ซาอุฯ รับสมัครพยาบาลชาวไทยเพิ่ม👩‍⚕️ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุน.....

รมว.เฮ้ง สั่งกรมจัดฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตแรงงานต่างด้าว รับนโยบายเปิดประเทศนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกร...
20/06/2022

รมว.เฮ้ง สั่งกรมจัดฯ ติวเข้มเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตแรงงานต่างด้าว รับนโยบายเปิดประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลาย โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกระทรวงแรงงาน รับข้อสั่งการและได้มีการเตรียมแผนรองรับการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก หลังศบค.ปรับมาตรการฯ

“ปัจจุบันกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีการปรับแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อยๆคลี่คลาย ซึ่งความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องสำคัญส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการผู้ติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศปฏิบัติงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีหน้าที่ต้องบริหารราชการตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวบัญญัติ จึงกำหนดเปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมุ่งหวังขจัดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการของแต่ละจังหวัดหรือเขตท้องที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติทางกฎหมาย ลดปัญหาด้านเอกสารหรือระยะเวลาการพิจารณาหรือเงื่อนไขการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผ่านการระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน ซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยจัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 75 คน ทั้งหมดจะได้ทบทวนความรู้ในเรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59 มาตรา 60
และมาตรา 61 ระดับฝีมือชำนาญการ การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและกฎหมายอื่น อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

“ขอให้ข้าราชการกรมการจัดหางานที่ร่วมอบรมในวันนี้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ เสมอภาคเท่าเทียมแก่ผู้รับบริการ และไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

📣ประชาสัมพันธ์📣 สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ
08/06/2022

📣ประชาสัมพันธ์📣 สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ

ข่าวดี!!! กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan
31/05/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

ข่าวดี!!! กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan

ข่าวดี!!! กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ...

27/05/2022

รมว. ประชุม ศบต. พิจารณาแรงงานที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้รีบมาต่อใบอนุญาตเพื่อยืดอายุอีก 2 ปี #เบิร์ดเล่าเอง #กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน

รมว. ประชุม ศบต. พิจารณาแรงงานที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้รีบมาต่อใบอนุญาตเพื่อยืดอายุอีก 2 ปี #เบิร์ดเล่าเอง #กรมการจัดหางา...
27/05/2022
Thairath_news on TikTok

รมว. ประชุม ศบต. พิจารณาแรงงานที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้รีบมาต่อใบอนุญาตเพื่อยืดอายุอีก 2 ปี #เบิร์ดเล่าเอง #กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน

รมว. ประชุม คบต. พิจารณาแรงงานที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้รีบมาต่อใบอนุญาตเพื่อยืดอายุอีก 2 ปี #เบิร์ดเล่าเอง #ก.....

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายหวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกร...
27/05/2022

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายหวันสฤษดิ์ หมัดอะหิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตัดเย็บกางเกง โดยมีนางสาวกัลยา เหลากลม เป็นผู้นำกลุ่ม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 จัดอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเส...
25/05/2022

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 จัดอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ พร้อมทั้งสาธิตการประกอบอาชีพ คือ การทำยาดมสมุนไพร และการทำโลชั่นยากันยุง ณ ห้องประชุม ชั้น4 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง 9 คน

ประกาศ 📣📣📣 นายจ้าง/สถานประกอบการขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและอ...
23/05/2022

ประกาศ 📣📣📣
นายจ้าง/สถานประกอบการ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ณโรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า
ส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 25 พฤษภา 2565
*** ด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ขอบคุณครับ 🙏🏼

23/05/2022

ผู้ที่กำลังมองหาตำแหน่งงาน สามารถมาใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.go.th

กรมการจัดหางานบริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

19/05/2022

ประกาศ!!! นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการรับสมัครงาน สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th กรมการจัดหางานบริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

17/05/2022

📣📣ข่าวดีแรงงาน-ผู้ประกอบการ ไทยเปิดด่านรับแรงงานข้ามชาติไม่ต้องกักตัว หลังมติผ่อนคลายการเข้าประเทศ

🎉กรมการจัดหางานเชิญชวนใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th แหล่งรวมตำแหน่งงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานที่มากที...
13/05/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

🎉กรมการจัดหางานเชิญชวนใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th แหล่งรวมตำแหน่งงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานที่มากที่สุด

กรมการจัดหางาน เชิญชวนใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th แหล่งรวมตำแหน่งงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทจัดหาง...

#วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
11/05/2022

#วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

ด้วยรัก #จากกระทรวงแรงงานื่ออ่านได้เลยค่ะ
11/05/2022

ด้วยรัก #จากกระทรวงแรงงาน
ื่ออ่านได้เลยค่ะ

05/05/2022

สุดปัง!!! กรมการจัดหางาน บริการข้อมูลอาชีพอิสระแบบจัดเต็มเกือบ 200 อาชีพ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/vgnew #อาชีพ #อาชีพเสริม #กระทรวงแรงงาน #กรมการจัดหางาน #คนหางาน #ว่างงาน #อาชีพยอดฮิต

!ประกาศงดให้บริการรับเล่มใบอนุญาตทำงานชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2565 ถึง 9 พฤษภาคม 2565
27/04/2022

!ประกาศ
งดให้บริการรับเล่มใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2565 ถึง 9 พฤษภาคม 2565

25/04/2022

เตือนภัย คนหางานในประเทศและต่างประเทศ โดย กรมการจัดหางาน #คนหางาน #กระทรวงแรงงาน #กรมการจัดหางาน #กรมแรงงาน #ทํางานต่างประเทศ #หลอกลวง #ทํางานที่ไต้หวัน #ซาอุ

" ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเกษตรและปศุสัตว์ที่เกาหลี รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 11 "สมัครผ่านเว็...
21/04/2022

" ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเกษตรและปศุสัตว์ที่เกาหลี รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 11 "
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

📣ประชาสัมพันธ์📣
08/04/2022

📣ประชาสัมพันธ์📣

ก.แรงงาน ชวนคนไทยหางานผ่านเว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ" มีตำแหน่งงานรองรับ 1.5 แสนอัตรา
.
กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 159,703 อัตรา รองรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" คลิก > https://smartjob.doe.go.th/
.
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มองหางานทำสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่
.
นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางาน
.
ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ได้ดำเนินการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำ
.
โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่
✅แรงงานด้านการประกอบ
✅แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
✅พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
✅ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
✅ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53261

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

6 เมษายน วันจักรีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระอ...
06/04/2022

6 เมษายน วันจักรี
น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

ประกาศ!ให้บริการรับเล่มใบอนุญาตทำงานเฉพาะ กลุ่มที่ถือแบบคำขอ บต. 23 (ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 2563) และแบบคำขอ บต. 48 (ตามมติ ...
26/03/2022

ประกาศ!
ให้บริการรับเล่มใบอนุญาตทำงานเฉพาะ กลุ่มที่ถือแบบคำขอ บต. 23 (ตามมติ ครม. 4 ส.ค. 2563)
และแบบคำขอ บต. 48 (ตามมติ ครม.29 ธ.ค. 2563 และ 26 ม.ค. 2564)
เนื่องจากจะต้องนำไปถ่ายบัตรชมพูที่สำนักงานเขต

ส่วนกลุ่มอื่นขอความกรุณาชะลอการรับเล่มใบอนุญาตทำงานไว้ก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมการจ...
24/03/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรง
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากฝ่ายแรงงานประจำสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี แจ้งความต้องการจ้างงานของสถานประกอบการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(UAE) จำนวน ๓ แห่ง ๑๐ อัตรา ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือน !!! ผู้ที่สนใจไปทำงานซาอุฯ อย่าหลงเชื่อสายนายหน้าเถื่อน
14/03/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือน !!! ผู้ที่สนใจไปทำงานซาอุฯ อย่าหลงเชื่อสายนายหน้าเถื่อน

ด่วน!เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานก่อน31 มีนาคม 2565
06/03/2022

ด่วน!
เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานก่อน
31 มีนาคม 2565

📣ขอเชิญ…👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈📲 ลงทะเบียนร่วมงาน📲▶️นัดพบแรงงาน ออน...
28/01/2022
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานนัดพบ Online 2565

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

📲 ลงทะเบียนร่วมงาน📲

▶️นัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

(#)สำหรับนายจ้าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpK_3MfJi0BlUTBcdekEd_TrU2xz4j5inFtAdK7NjByu9UFQ/viewform?usp=sf_link

(#)สำหรับผู้สมัครงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLUmz2xRgvsk1Nb8WLV1LCDCiNyjqKS0OlT-V-cCrwiD5Og/viewform?usp=sf_link

🎉ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ🎉

นัดพบ IT 65 จัดโดย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

📣ขอเชิญ…👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈▶️เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ออนไลน์ 256...
28/01/2022

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

▶️เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📣
11/11/2021

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📣

รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงานลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต...
11/11/2021

รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ : ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📌
09/11/2021

📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📌

🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1⏩ ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs โดยรัฐ...
09/11/2021

🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

⏩ ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs โดยรัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างลูกจ้างคนไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทย 3,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 โทร.022350620 ต่อ 11,13,14,16
ช่องทางลงทะเบียนสมัคร..
https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

📣ประชาสัมพันธ์📣👉ขอเชิญชวนนายจ้างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs👈🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏https://xn--12clbad...
03/11/2021

📣ประชาสัมพันธ์📣

👉ขอเชิญชวนนายจ้างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs👈
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/

ที่อยู่

173 , 173/1 , 173/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริย
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622350620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

📲 ลงทะเบียนร่วมงาน📲

▶️นัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️

(#)สำหรับนายจ้าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpK_3MfJi0BlUTBcdekEd_TrU2xz4j5inFtAdK7NjByu9UFQ/viewform?usp=sf_link

(#)สำหรับผู้สมัครงาน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLUmz2xRgvsk1Nb8WLV1LCDCiNyjqKS0OlT-V-cCrwiD5Og/viewform?usp=sf_link

🎉ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ🎉
📣ขอเชิญ…
👉นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่กำลังหางาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป👈

▶️เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ออนไลน์ 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1◀️
📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📣
รัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ : ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
📣คุณสมบัติ และเงื่อนไขการเข้าร่วมครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs📌
🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

⏩ ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs โดยรัฐบาลอุดหนุนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างลูกจ้างคนไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทย 3,000 บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
หากนายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🌈สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 โทร.022350620 ต่อ 11,13,14,16
ช่องทางลงทะเบียนสมัคร..
https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
📣ประชาสัมพันธ์📣

👉ขอเชิญชวนนายจ้างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs👈
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
🔊โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุกิจ SMEs
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สถานประกอบการเริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการฯ 20 ต.ค. 64 ที่เว็บไซต์ https://xn--12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac0pf1b.doe.go.th/
ประชาสัมพันธ์แผนขับเคลื่อนการดำเนินเงินด้านสิทธิมนุษยชน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Sumana หินลับมีด อย่างดี ไม่เป็น สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ Embassy of the Kingdom of Belgium in Thailand SMART Visa Thailand Machine Work ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก Sahil Kumar งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร Soeng Mesa - ស៊ឹង មេសា ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาล UK in Thailand สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 กองบังคับการปราบปรามการกระ Embassy of the Sultanate of Oman - Bangkok