สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง
หางาน
แจ้งว่างงาน
แรงงานต่างด้าว บริการจัดหางาน

เปิดเหมือนปกติ

02/09/2021
13/08/2021
ยอดจำนวนคนต่างด้าว3 สัญชาติที่ได้ทำการลงทะเบียน ณ วันที่ 15 มกราคม 2564- 25 มกราคม 2564  ณ เวลา 11:30
25/01/2021

ยอดจำนวนคนต่างด้าว3 สัญชาติที่ได้ทำการลงทะเบียน ณ วันที่ 15 มกราคม 2564- 25 มกราคม 2564 ณ เวลา 11:30

07/01/2021
www.doe.go.th

แบบฟอร์ม บต.48 แบบคำขอแทนต่างด้าว3สัญชาติ มติ ครม.29 ธค 63
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/2ee26270afbc6cb5f5d0f2c50b42f823.pdf

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Co-Payment💓💓
22/10/2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Co-Payment💓💓

18/09/2020
ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
#ไทยมีงานทำ

ขอเชิญ รับชมไลฟ์สด การแถลงข่าวการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020
18/09/2020

ขอเชิญ รับชมไลฟ์สด การแถลงข่าวการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020

18/09/2020
JOB EXPO THAILAND 2020

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
#ไทยมีงานทำ

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย 26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประ...
18/09/2020

ขอเชิญร่วมงาน "Job Expo Thailand 2020"
ที่เดียว งานดี กว่าล้านอัตราทั่วไทย
26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน !!!บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ปฏิบติงานที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 4ติดต่อ คุณแอล 063-202-...
10/06/2020

รับสมัครงาน !!!
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปฏิบติงานที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 4
ติดต่อ คุณแอล 063-202-6986

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
29/04/2020

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมชี้แจง การคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1,800 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หรือปรากฏในบางสื่อว่าข่าวดี! สิ้นเดือนนี้มนุษย์เงินเดือนได้เงินคืน 1,200 บาท จากประกันสังคมนั้น
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กรณีการหักเงินสมทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือ ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.8 (เดือนละ 86 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563) ทั้งยังขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ
- เงินสมทบเดือนมีนาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- เงินสมทบเดือนเมษายน ให้จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563
- เงินสมทบเดือนพฤษภาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563
โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า จากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวข้างต้นออกไป 3 เดือน พบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิม ร้อยละ 5 และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้น ผู้ประกันตนที่ชำระเกินกลุ่มนี้ขอให้นายจ้างยื่นเรื่อง ขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานฯ เพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ท่านได้เร่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคม “ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบ ต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
----------------------------------

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post
21/04/2020

Photos from สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1's post

รับสมัครงานค่าาาา 😊ผู้สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะ
17/04/2020

รับสมัครงานค่าาาา 😊
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะ

โรงพยาบาลยันฮีต้องการรับสมัครเรียน 6 เดือน 👩🏻‍🎓จบมาไม่ต้องหางานเอง อย่าลังเล สมัครด่วนก่อนเต็ม สอบถามเพิ่มเติมคลิก✍✔️เรี...
16/04/2020

โรงพยาบาลยันฮีต้องการรับสมัคร
เรียน 6 เดือน 👩🏻‍🎓จบมาไม่ต้องหางานเอง อย่าลังเล สมัครด่วนก่อนเต็ม สอบถามเพิ่มเติมคลิก✍
✔️เรียนได้ทุกสายการเรียน
✔️ไม่ต้องเก่งวิทย์-คณิต หรืออังกฤษ
✔️รับวุฒิ ม.3 - ม.6 กศน ปวช ปวส ป.ตรี
✔️หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน
✔️ค่าเทอมผ่อนชำระได้

📌 เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 31
👉 ทักแชทเลย >> m.me/yanheenursing/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
🌎 : https://yanheenursing.com/
☎️☎️ : 1723 ต่อ 50100

ช่องทางลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด...
15/04/2020

ช่องทางลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
คุณสมบัติ
-เป็นผู้ว่างงานทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
สมัครผ่านลิ่งค์ https://forms.gle/TSHwsUGMgG99NRM7A
หรือ คิวอาร์โค้ต

📌ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)1️⃣ กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)2️⃣ กรณีชรา...
08/04/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) :

📌ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

1️⃣ กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)
2️⃣ กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)
3️⃣ กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

👉เข้าตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ
👉👉https://www.sso.go.th/eform_news/e_form.html

SSO

📌(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย💢https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid1...
08/04/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์ - (สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุส

📌(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
💢https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html

SSO

📍"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ด้วยการใช้บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของกรมการจัดหางาน สามารถ...
25/03/2020

📍"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ด้วยการใช้บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของกรมการจัดหางาน สามารถแสกน OR CODE หรือเข้าเว็บไซต์ตามด้านล่างเลยค่ะ 😁

ประกาศ!!!!รับสมัครงานจร้า 😁🍜🍜“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ฮะจิบัง ราเมน” 🍜🍜งาน Walk in interview / สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที...
05/03/2020

ประกาศ!!!!รับสมัครงานจร้า 😁
🍜🍜“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ฮะจิบัง ราเมน” 🍜🍜
งาน Walk in interview / สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที
----------------ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563----------------
แล้วพบกันที่ โลตัสพระราม 1 ชั้น 1
เวลา: 10.00-18.00 น.
🔹เพื่อความรวมเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน มาให้พร้อมนะคะ😉

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1
20/02/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ทริปเปิล พีวอลล์ จำกัด

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ทริปเปิล พีวอลล์ จำกัด
20/02/2020

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ทริปเปิล พีวอลล์ จำกัด

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1
20/02/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ซี เอ เอ็กเพรส จำกัด

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ซี เอ เอ็กเพรส จำกัด
20/02/2020

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ซี เอ เอ็กเพรส จำกัด

03/02/2020
www.doe.go.th

แบบหนังสือรับรองการจ้าง ที่ต้องใช้แนบยื่นออนไลน์

03/02/2020
www.doe.go.th

แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1)

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/f662dc6da5e1385cd604aa1b614fa816.pdf

เยี่ยมนายจ้างสถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
28/01/2020

เยี่ยมนายจ้างสถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

27/01/2020
27/01/2020
วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานป...
17/01/2020

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกับศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ

ขั้นตอนการยื่น Name List ออนไลน์
14/01/2020

ขั้นตอนการยื่น Name List ออนไลน์

ขั้นตอนการยื่น Name List ออนไลน์
14/01/2020

ขั้นตอนการยื่น Name List ออนไลน์

ด่วน!!!!!🗣😃สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 เชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบ...
14/01/2020

ด่วน!!!!!🗣😃
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ"ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น2 โรงแรมตวันนา เขตบางรัก

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดวันที่ 1. 31 มีนาคม 25632. หมดอาย...
13/01/2020

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดวันที่
1. 31 มีนาคม 2563
2. หมดอายุไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

https://www.doe.go.th/prd/main/custom/param/site/1/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1119

รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า จำนวน 2 ตำแหน่ง 70 อัตรา!!!
27/12/2019

รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า จำนวน 2 ตำแหน่ง 70 อัตรา!!!

ที่อยู่

173 , 173/1 , 173/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
Bangkok
10500

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-235-0624 ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าาว 02-235-0627 , 02-235-0620-22 ต่อ 23-25 ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน 02-235-0620-22 ต่อ 26 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ 02-235-0623, 02-235-0620-22 ต่อ 11-17

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622350620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด