Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและ

Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและ นอกเหนือจากที่ปรึกษา ISO เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในองค์กรของท่านด้วย ผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมิน(Auditor)ของ CB(Certified Body) รายใหญ่ของเมืองไทย บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ISO ทั่วไป ประสบการณ์มากมาย หลากหลายธุรกิจ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

TheCoach.in.th
10/01/2021

TheCoach.in.th

Learn From Home 8: แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล หรือ Individual Development Plan (IDP)

เริ่มต้นปีแบบนี้ เรามาทำ IDP กันเถอะครับ

IDP คือเรื่องของแผนงานสำหรับตัวเราในอนาคต

สร้างบ้านต้องมีพิมพ์เขียว สร้างชีวิตต้องมี IDP

สำหรับ Knowledge Workers มีเส้นทางสำหรับอนาคตระยะสั้นอยู่สี่เส้นทางคือ
1. พัฒนาบทบาทเดิมไปสู่ระดับยอดเยี่ยม
2. ขยายบทบาทเดิมเพื่อเพิ่มค่างาน
3. โยกย้ายในระดับเดิมเพื่อขยายศักยภาพ
4. เติบโตขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับอนาคตระยะยาวก็มีหลายทางเลือกเช่น
ก. ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข. ผู้บริหารระดับสูง
ค. ออกไปเป็นผู้ประกอบการ
ง. ออกไปเป็น Freelance/ที่ปรึกษา ฯลฯ ในงานที่ตนเองถนัด

เราต้องเพิ่มคุณค่าในตัวเรา เพื่อให้ค่างานสูงขึ้น เพื่อบริษัทจะได้เพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้สูงขึ้น

หากใครคิดว่าจะขอทำในสิ่งที่ตนเองทำไปจนเกษียณ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่า...
ก. วันหนึ่งบริษัทอาจหาคนที่ค่าตอบแทนต่ำกว่าเรามากมาแทนเรา
ข. วันหนึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีมาทดแทนเรา
ค. วันหนึ่งอาจมีการ Outsource งานเราออกไป
ง. วันหนึ่งอาจมีกระบวนการใหม่ทำให้ไม่ต้องการตำแหน่งเรา
เมื่อถึงวันนั้น หากเราจะมาเร่งพัฒนาตัวเองก็จะไม่ทัน

การทำงานในโลกกปัจจุบัน การเติบโตจึงเป็นความจำเป็นมิใช่ทางเลือกอีกต่อไป

วิธีการง่าย ๆ ในการจัดทำ IDP แบบระยะ 3 ปี คือ

1. ระบุตำแหน่งของเป้าหมายในอนาคต
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าใน 3 ปีข้างหน้าอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไร” โดยทั่วไปมี 4 ทางเลือกคือ
a. ทำงานในตำแหน่งเดิมให้เก่งขึ้น จากดีไปสู่ยอดเยี่ยม
b. ขอโอนย้ายไปตำแหน่งอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน
c. ได้รับการโปรโมทให้เติบโตขึ้นไปในสายงานตรง
d. ได้รับโปรโมทให้เติบโตไปในสายงานอื่น

2. ระบุคุณสมบัติของตำแหน่งนั้น
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าในตำแหน่งดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหลัก ๆ อะไรบ้าง”

3. ระบุช่องว่างของศักยภาพ
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าในคุณสมบัติคุณสมบัติที่สำคัญหลัก ๆ แต่ละข้อ คุณมีศักยภาพเพียงใด”
ลองใช้เกณฑ์ 1-10 ประเมินตนเองดู

4. วางแผนพัฒนา

4.1 แนวทางคำถาม “ในแง่ลำดับความสำคัญแล้ว คุณสมบัติข้อไหนที่จะต้องพัฒนาก่อน-หลัง”

4.2 “แผนการพัฒนาในแต่ละคุณสมบัติต้องทำอย่างไรบ้าง”

จากแนวคิด 10/20/70 ของ Morgan McCall, Michael Lombardo and Robert Eichinger เราเรียนรู้ 10% จากชั้นเรียน 20% จากโค้ชและพี่เลี้ยง และ 70% จากประสบการณ์
4.2.1 “คุณคิดว่าคุณต้องไปอบรมอะไรบ้าง”
4.2.2 “คุณคิดว่าใครจะเป็น โค้ช/พี่เลี้ยงให้คุณในเรื่องนี้ได้บ้าง”
4.2.3 “คุณคิดว่าคุณต้องหาประสบการณ์อะไรบ้างเพื่อพัฒนาในเรื่องนี้”

5. ลงมือพัฒนา
แนวทางคำถาม “คุณจะลงมือทำในแต่ละกิจกรรมเมื่อไร”

IDP กับกัลยาณมิตร
ในการทำ IDP จะให้ดีควรมีการหารือกับหัวหน้าโดยตรง และควรทำสม่ำเสมอ ปีละไม่ต่ำกว่าสองครั้ง
หากการหารือกับหัวหน้าคุณทำไม่ได้ ควรหา Mentor ภายในองค์กร
หากไม่มี Mentor ในองค์กร ควรมองหานอกองค์กร
หรือหากหาไม่ได้ การมี Coach ก็เป็นทางเลือกที่ควรทำเช่นกันครับ

วันเด็ก บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด ไม่หยุดให้บริการเราสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ เมื่อยังมี...
09/01/2021

วันเด็ก บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด ไม่หยุดให้บริการ
เราสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ เมื่อยังมี internet เช่นกันกับวันเด็กวันนี้

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต่างพากันลาหยุดงาน เพื่อวันเด็ก วันของลูกๆ แต่ปีนี้อาจจะเป็นอีกแบบในสถานการณ์แบบนี้

หวังว่า เด็กๆในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีเหตุผล คิดเป็น จริยธรรมนำการเงิน ขอให้เด็กๆเป็นเด็กที่มีจินตนาการ เพราะมันคือพื้นฐานของความคิดสร้างสรรบนพื้นฐานของ หิริ โอตตับปะ ฯลฯ

รับงานที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO ทุกระบบ
รับฝึกอบรมและตีความข้อกำหนด ISO ทุกระบบ
พร้อมคำแนะนำการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO ทุกระบบ
สอบถามได้ พร้อมเงื่อนไขพิเศษๆสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักเสมอ

สนใจสอบถาม
ศรัณภัสร์ ไกรวัฒน์ภัทรกุล(เล็ก)
MB No.089-6655184
Chayanin Consultant Co., Ltd.
บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด
แฟนเพจ1: Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ISO
แฟนเพจ2: ISO Guide
#ที่ปรึกษาISO
#ที่ปรึกษาISOไม่จำกัดแมนเดย์
#ที่ปรึกษาISOมืออาชีพ
#ที่ปรึกษาISOผู้ตรวจระบบ
#ที่ปรึกษาISOหน่วยตรวจหลัก
#ที่ปรึกษาISOAuditor
#ที่ปรึกษาISOมีประสบการณ์
#ที่ปรึกษาQMR
#ที่ปรึกษาDCC
#ไม่จำกัดแมนเดย์มีจริง
#ค่าใช้จ่ายถูกสุดๆ

ช่ายเลย#The Coach : ขอบคุณครับ
09/01/2021

ช่ายเลย
#The Coach : ขอบคุณครับ

Learn From Home 7: บริหารงานแบบมีวิสัยทัศน์

ในช่วงต้นปีแบบนี้ หากคุณเป็นหัวหน้าทีมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก คุณควรมีวิสัยทัศน์ และรีบแสดงวิสัยทัศน์ของคุณให้ทีมงานเห็นโดยเร็ว เพื่อจะได้ใช้วิสัยทัศน์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของคุณ

การเป็น หัวหน้าคน/หัวหน้าทีม/ผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์
และต้องสามารถ สื่อ วิสัยทัศน์ ออกมาให้ทีมงานเห็นภาพ และเข้าใจได้
จะดีไปกว่านั้นอีก หากสามารถ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ทีมงานได้ด้วย

เรามาดูแนวคิดในการจัดทำวิสัยทัศน์แบบง่าย ๆ กันดูครับ

แนวคิดนี้สามารถจะประยุกต์ใช้ได้กับทีมงานขนาดเล็ก หรือผูประกอบการขนาดกลาง/เล็ก (SME) ได้

เวลาที่บอกว่า “ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์” นั้น หมายความว่า ผู้บริหารได้มีชุดความคิดของ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่านิยมร่วม (Vision/Strategy/Values)

เราสามารถจัดทำสิ่งเหล่านี้ โดยใช้แนวทางคำถามเหล่านี้ครับ

1. เป้าหมาย: อยากเห็นทีมงานของเราเป็นอย่างไร
2. กลยุทธ์: เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีวิธีการอย่างไรบ้าง
3. ค่านิยมร่วม: ทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไร
4. การสนับสนุน: หัวหน้าจะสนับสนุนอะไรบ้าง
5. Slogan: คำขวัญของทีมคืออะไร

ตัวอย่าง เช่น หากคุณเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ใน Community Mall ขนาดกลางแห่งหนึ่งย่านกลางเมือง
โดยมีทีมงานในสาขาหกคน คุณอาจจะจัดทำวิสัยทัศน์ของทีมคุณดังนี้

1. เป้าหมาย: อยากเห็นร้านกาแฟของเราเป็นอย่างไร “เป็นร้านกาแฟที่เป็นขวัญใจของคนทำงาน Start Up”

2. กลยุทธ์: เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีมงานต้อง “ก. เข้าใจเรื่องความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มนี้ ข. มีทักษะบริการ ที่สอดคล้องพฤติกรรมเขา และ ค. ทุกคนทำหน้าที่แทนกันได้”

3. ค่านิยมร่วม: ทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกันโดย “ก. ให้เกียรติกันแบบมืออาชีพ ข. ฟังซึ่งกันและกัน ค. ไม่เกี่ยงงาน ง.หากเห็นใครพลาดให้บอกกันตรง ๆ ไม่โกรธกัน”

4. การสนับสนุน: หัวหน้าจะสนับสนุนโดย “ก. สอนงานทุกเช้าผ่าน Morning Brief ข. ประสานงานยาก ๆ แทนที่จะให้ลูกน้องทำ ค. เมื่อลูกค้ามีปัญหางานบริการให้ส่งให้หัวหน้าเคลียร์เอง”

5. Slogan: คำขวัญของทีมคือ “ร้านกาแฟที่รู้ใจคน Start Up ”

เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ให้สื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยที่เราต้องหมั่นทำให้ดู และพูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยตลอด เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และทำให้คนของเราจดจำได้ครับ

TheCoach.in.th
08/01/2021

TheCoach.in.th

Learn From Home 6: เรียนรู้ทักษะ Influencing Skills (IS)

IS คือการโน้มน้าวผู้อื่นด้วยเหตุและผล ทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุผลลัพธ์ ซึ่งทั้งคู่ยอมรับได้ในผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายจะได้รับ ด้วยความเต็มใจ

ต่างกับสิ่งเหล่านี้...
Persuasion คือการชักจูง โดยมุ่งเสนอผลประโยชน์ระยะสั้น และอาจไม่บอกถึงผลข้างเคียงทั้งหมด
Manipulation คือการจัดฉาก/หว่านล้อม ขุดบ่อล่อปลา โดยมีเจตนาที่จะได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่าย
Domination คือการสั่งการ/การใช้อำนาจ/การใช้อิทธิพลสั่งให้อีกฝ่ายยอมแม้เขาไม่เต็มใจ

IS เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้นำ โดยเฉพาะในยุค New Normal

เพราะว่า ผู้นำจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องด้วยอย่างโปร่งใส และเต็มใจจะไปในที่ที่เขายังไม่เคยไปและไม่คุ้นเคย แต่เขาไปเพราะเขาไว้วางใจในผู้นำ

จากประสบการณ์ที่เคยพบ บุคคลที่ผมคิดว่า IS เก่ง ๆ มีลักษณะร่วมกันคือ

1. มีความคิดชัดเจนว่า “ต้องการอะไร”
2. รู้ว่าคู่สนทนาคือใคร มีจริตอย่างไร
3. วางกลยุทธ์ในการสื่อสารให้เหมาะจริตผู้ฟัง
4. นำเสนอว่า ประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไร
5. รับฟังความเห็นต่างอย่างตั้งใจ
6. ชี้แจงประเด็นที่เห็นต่างตามจริตแต่ละคน

เราแต่ละคนจะพัฒนา IS ได้อย่างไร:

ผมมีคำถามชุดหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ ซึ่งคำถามชุดนี้ผมพัฒนาต่อยอดมาจากหนังสือ Go - put your strengths to work by Marcus Buckingham เพื่อการพัฒนา Soft Skills ต่าง ๆ

โดยตั้งคำถามว่า

a. คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาทักษะ....
b. คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มใดบ้าง
c. คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง
d. มีงานวิจัยอะไรที่ควรจะทำบ้าง
e. ใครที่คุณควรสังเกตการณ์การทำงานเขาซักระยะหนึ่ง
f. Mentors คนไหนที่ควรไปคุยด้วยเพื่อพัฒนาทักษะนี้
g. เราจะไปสอนใครได้บ้าง

สำหรับคำตอบข้อ a. มีตัวอย่างกิจกรรมที่ทำให้เรามีโอกาสฝึก IS มาก เช่น...

ก. การออกงาน Exhibition / งาน Fair ที่เราต้องเจอคนแปลกหน้ามาก ๆ
ข. การขอข้อมูลแบบสำรวจในที่สาธารณะ
ค. การออกตลาดกับพนักงานขายของบริษัท
ง. การขอรับบริจาคเงินเพื่อสังคม
จ. การนำประชุม Cross Functional Teams
ฉ. การนำเสนองานยาก
ช. การให้บริการลูกค้าโกรธ
ซ. การนำทีมที่ทีมงานเก่งกว่าเรา
ฌ. การเจรจาต่อรองที่เราเป็นไก่รองบ่อน
ญ. การเป็นจิตอาสาในเรื่องที่เรามี Passion
ฎ. การนำเสนอ/บรรยายเรื่องที่เรารู้จริง
ฏ. กิจกรรม CSR ของบริษัทนอกสถานที่ที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานหลายฝ่าย

หาคำตอบ แล้วลงมือฝึกฝนแบบเข้มข้นระยะหนึ่ง รับรอง IS เก่งขึ้นแน่ ๆ ครับ

ต้องระลึกไว้ทุกครั้งที่ไปนำเสนอ
07/01/2021

ต้องระลึกไว้ทุกครั้งที่ไปนำเสนอ

Learn From Home 5: เรียนรู้ทักษะ “การนำเสนอแบบมืออาชีพ”

ในการนำเสนอแบบมืออาชีพ นั้นมีสามหัวข้อที่ควรคำนึงคือ

1. ปัญหา
2. สาเหตุ
3. ทางแก้ไข

1. ปัญหาที่พบบ่อยคืออะไร

1.1 ตั้งใจดีอยากบอกทุกเรื่อง
1.2 เรียบเรียงลำดับไม่ดี
1.3 ไม่วางแผนเวลา

2. สาเหตุของปัญหาคืออะไร

2.1 เตรียมตัวน้อย
2.2 จัดลำดับเนื้อหาไม่ดี
2.3 สไลด์ดูยาก/เข้าใจยาก
2.4 วางแผนเวลาไม่ดี
2.5 ตอบคำถามไม่ดี
2.6 นำ้เสียง (เบา/สั่น/เร็ว/ไม่ชัดเจน)
2.7 ไม่มีการสบตาผู้ฟัง

3. ทางแก้ไข

3.1 ออกแบบโดยคำนึงถึงจริตผู้ฟัง
3.2 วางแผนการนำเสนอ และคำถาม
3.3 ซ้อมโดยบันทึก Video แล้วปรับปรุง

สำหรับทางแก้ไขเรื่อง 3.1 ออกแบบโดยคำนึงถึงจริตผู้ฟัง นั้น ทำได้ด้วย “การลำดับความคิด” ที่ดี

แม้เราจะมีความคิดดีเพียงใด แต่หากเราไม่สามารถถ่ายทอดความคิดดี ๆ ของเราออกมาให้คนอื่นเห็นและเข้าใจแบบเราได้ ความคิดดี ๆ เหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร

การที่เราจะถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำพูด (หรือบทความ) เราต้องมีวิธีการเรียบเรียงความคิดที่ดีให้ได้

หลักการลำดับความคิดที่ดีมีดังนี้ครับ

ก. เข้าใจจริตผู้รับสารแต่ละบุคคล/กลุ่มคน
ข. สื่อสารประโยชน์ที่เขาจะได้รับให้ชัดเจน
ค. ใช้ดุลพินิจเรียงลำดับความคิดที่เหมาะสม

ทางเลือกในการลำดับความคิดเช่น

1. บทนำ-เนื้อหา-บทสรุป
2. ภาพรวม-รายละเอียด-ภาพรวม
3. ปัญหา-สาเหตุ-แนวทางแก้ไข
4. อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
5. What-Why-How

เพิ่มเติมเรื่อง “การนำเสนอ”

ยึดหลัก ABC Model

- Audience: ผู้ฟังคือใคร / จริตเขาเป็นอย่างไร / เราจะออกแบบการนำเสนอให้ตรงจริตได้อย่างไร
- Benefit: ผูฟังแบบที่เรานำเสนอมีแรงจูงใจอะไร / ประโยชน์ที่เขาน่าจะได้จากการฟังการนำเสนอคืออะไร
- Consequence: ผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดหลังจบการนำเสนอคืออะไร เป็นความเข้าใจ / ความเห็นด้วย / การอนุมัติ / หรือความศรัทธา

เทคนิคการนำเสนอ

1. ชัดเจน ตรงประเด็น อย่าขี่ม้ารอบเมือง
2. อย่าโหมโรงเล่าบริบทนานจนเกินไป
3. ไม่ต้องสาธยายว่าตัวเองได้ทำอะไรไปมากมาย
4. อย่าบรรยายเหมือนอาจารย์ เขาสงสัยก็ถามเอง
5. คาดหมายคำถามที่อาจะถูกถามให้มากที่สุด
6. เตรียมข้อมูลสำรองสำหรับตอบให้เยอะที่สุด
7. จบก่อนเวลาที่เขาจัดสรรให้เล็กน้อย เพื่อหารือ

เมื่อวาน(6/01/2564)มีโอกาสไปนำเสนองานที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO 9001 เพื่อขอการรับรองระบบจากหน่วยตรวจ ณ. บริษัทนำเข้าชั...
07/01/2021

เมื่อวาน(6/01/2564)มีโอกาสไปนำเสนองานที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO 9001 เพื่อขอการรับรองระบบจากหน่วยตรวจ ณ. บริษัทนำเข้าชั้นนำแห่งหนึ่งย่านหัวลำโพง
ด้วยมุมมอง วิสัยทัศน์ และทัศนคติของท่านผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำระบบ ISO ในองค์กร ทางบริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสแสดงฝีมือและใช้ประสบการณ์จากการทำงานทั้งหมดในชีวิตถ่ายทอดสู่องค์กรของท่าน
(ยังไม่มีหลักฐาน ภาพถ่าย เพราะยังไม่ได้รับการยืนยันการเลือกบริษัทฯเราเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ)

รับงานที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO ทุกระบบ
รับฝึกอบรมและตีความข้อกำหนด ISO ทุกระบบ
พร้อมคำแนะนำการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO ทุกระบบ

สอบถามได้ พร้อมเงื่อนไขพิเศษๆสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักเสมอ

สนใจสอบถาม
ศรัณภัสร์ ไกรวัฒน์ภัทรกุล(เล็ก)
MB No.089-6655184
Chayanin Consultant Co., Ltd.
บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด
แฟนเพจ1: Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ISO
แฟนเพจ2: ISO Guide
#ที่ปรึกษาISO
#ที่ปรึกษาISOไม่จำกัดแมนเดย์
#ที่ปรึกษาISOมืออาชีพ
#ที่ปรึกษาISOผู้ตรวจระบบ
#ที่ปรึกษาISOหน่วยตรวจหลัก
#ที่ปรึกษาISOAuditor
#ที่ปรึกษาISOมีประสบการณ์
#ที่ปรึกษาQMR
#ที่ปรึกษาDCC
#ไม่จำกัดแมนเดย์มีจริง
#ค่าใช้จ่ายถูกสุดๆ

เมื่อมีโอกาสต้องรีบไขว่คว้า เพื่อนำพาคุณลูกค้าที่น่ารักผ่านวิกฤติไปด้วยกันที่ปรึกษาที่ไม่ใช่แค่ที่ปรึกษา บุญมา วาสนาส่งใ...
06/01/2021

เมื่อมีโอกาสต้องรีบไขว่คว้า เพื่อนำพาคุณลูกค้าที่น่ารักผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่แค่ที่ปรึกษา บุญมา วาสนาส่งให้เราได้มาพบกันครับ

รับฝึกอบรมและตีความข้อกำหนด ISO ทุกระบบ พร้อมคำแนะนำการประยุกต์ใช้
สอบถามได้ พร้อมเงื่อนไขพิเศษๆสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักเสมอ
สนใจสอบถาม
ศรัณภัสร์ ไกรวัฒน์ภัทรกุล(เล็ก)
MB No.089-6655184
Chayanin Consultant Co., Ltd.
บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด
แฟนเพจ1: Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ISO
แฟนเพจ2: ISO Guide
#ที่ปรึกษาISO
#ที่ปรึกษาISOไม่จำกัดแมนเดย์
#ที่ปรึกษาISOมืออาชีพ
#ที่ปรึกษาISOผู้ตรวจระบบ
#ที่ปรึกษาISOหน่วยตรวจหลัก
#ที่ปรึกษาISOAuditor
#ที่ปรึกษาISOมีประสบการณ์
#ที่ปรึกษาQMR
#ที่ปรึกษาDCC
#ไม่จำกัดแมนเดย์มีจริง
#ค่าใช้จ่ายถูกสุดๆ

ขออนุญาตินะครับ The Coachขอบคุณครับ ที่มีสิ่งดีๆมาให้แชร์ต่อเสมอ
05/01/2021

ขออนุญาตินะครับ The Coach
ขอบคุณครับ ที่มีสิ่งดีๆมาให้แชร์ต่อเสมอ

Learn From Home 3: เรียนรู้ทักษะ “การวิเคราะห์”

ทักษะสำคัญสำหรับ Knowledge Workers ในทุกระดับคือ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะนี้คนไทยเราไม่ถนัดเพราะระบบการศึกษาที่สอนให้เราจำมากกว่าพินิจพิเคราะห์

นอกจากนี้วัฒนธรรมไทยก็ไม่เอื้อ เพราะเด็กจะฝึกคิดวิเคราะห์ให้เก่งต้องเริ่มต้นด้วยถามเก่ง
แต่ว่า “ผู้ใหญ่” ไทยส่วนใหญ่ ไม่ว่าที่บ้าน/โรงเรียน/ที่ทำงาน มักไม่ค่อยชอบถูกถาม (มีบ้างส่วนน้อย)
ก็เลยปิดโอกาสของเด็กไทยจำนวนมากที่ไม่กล้าถาม จนอ่อน Critical Thinking ไปในที่สุด

หากจะวิเคราะห์เก่ง ต้องเริ่มที่ไหน

ก่อนจะทำการวิเคราะห์ เราต้องมีข้อมูล ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญก่อน

การจัดหาและเรียบเรียงข้อมูล จึงเป็นทักษะสำคัญของคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

เราจะจัดหา และเรียบเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อการวิเคราะห์ ได้อย่างไร

ลองใช้แนวทางคำถามเหล่านี้ดูครับ

ก. เรื่องที่เรากำลังวิเคราะห์มีวัตถุประสงค์อะไร
ข. เพื่อให้การวิเคราะห์ทำได้ดี เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
ค. ใคร/ที่ไหน คือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ง. เรามีวิธีเข้าหาแหล่งข้อมูลอย่างไร
จ. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลในอดีตทำอย่างไร
ฉ. บริบทในปัจจุบัน ควรเพิ่ม/ลด หมวดหมู่ข้อมูลเพียงใด
ช. ใครที่มีดุลพินิจที่ดีที่เราควรหารือเรื่องการจัดหมวดหมู่
ซ. คนที่จะนำข้อมูลไปใช้เขาคาดหวังการจัดหมวดหมู่อย่างไร

แล้วเราจึงลงมือ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้เป็นสาระที่สำคัญ ในการบริหารงานต่อไป

แนวทางการวิเคราะห์ ลองใช้แนวคำถามชุดนี้ดูครับ

1. จากชุดข้อมูลที่เรียบเรียงมา มีนัยอย่างไร
2. จากชุดข้อมูลที่เรียบเรียง มีแบบแผนอะไรที่น่าสังเกต
3. จากชุดข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างอะไรบ้าง
4. จากชุดข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันมีนัยอย่างไรในอนาคต
5. จากชุดข้อมูลย้อนหลังมีแนวโน้มเป็นอย่างไร/เพราะอะไร
6. ก่อนสรุป มีความเสี่ยงอะไร โอกาสเกิด และผลเสียคืออะไร
7. คนที่วิเคราะห์เก่ง เขามักตั้งคำถามด้วยแบบแผนอย่างไร

แผนพัฒนาทักษะนี้ในแต่ละวัน:

a. ตอนเช้าถามตัวองว่า “วันนี้เรามีโอกาสพบใครที่ช่างวิเคราะห์”
b. เราจะสังเกตอะไรจากเขา
c. ตอนเย็น บันทึกว่า “เราได้เรียนรู้อะไรจากเขา”
แล้วลองฝึกเยอะ ๆ ครับ ไม่นานก็น่าจะเก่งขึ้นครับ

Balancing นั้นสำคัญไฉน? ในบทบาทที่ปรึกษา ISOมุมมองของผู้ประกอบการ ก็ต้องพิจารณามุมมองของผู้บริหาร ก็ต้องพิจารณามุมมองของ...
05/01/2021

Balancing นั้นสำคัญไฉน? ในบทบาทที่ปรึกษา ISO

มุมมองของผู้ประกอบการ ก็ต้องพิจารณา
มุมมองของผู้บริหาร ก็ต้องพิจารณา
มุมมองของตัวแทนฝ่ายบริหาร ก็ต้องพิจารณา
มุมมองของผู้จัดการโรงงาน ก็ต้องพิจารณา
มุมมองของผู้จัดการส่วนงาน ก็ต้องพิจารณา
มุมมองของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ก็ต้องพิจารณา

https://www.facebook.com/ChayaninISOConsultant

เราสอน...การกำหนดวัตถุประสงค์หรือ KPIs หรือ KORsถ้าท่านติดตามเพจของเราที่ผ่านมา จะเห็นว่าเราสอนทุกอย่างมากมาย ซึ่งล้วนแล...
05/01/2021

เราสอน...การกำหนดวัตถุประสงค์หรือ KPIs หรือ KORs

ถ้าท่านติดตามเพจของเราที่ผ่านมา จะเห็นว่าเราสอนทุกอย่างมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ISO ที่เราให้คำปรึกษาทั้งสิ้น

ที่ปรึกษา คือ ผู้แชร์ประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเสมอ สำหรับองค์กรของท่านเสมอ
รับฝึกอบรมและตีความข้อกำหนด ISO ทุกระบบ พร้อมคำแนะนำการประยุกต์ใช้
สอบถามได้ พร้อมเงื่อนไขพิเศษๆสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักเสมอ
สนใจสอบถาม
ศรัณภัสร์ ไกรวัฒน์ภัทรกุล(เล็ก)
MB No.089-6655184
Chayanin Consultant Co., Ltd.
บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด
แฟนเพจ1: Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ISO
แฟนเพจ2: ISO Guide
#ที่ปรึกษาISO
#ที่ปรึกษาISOไม่จำกัดแมนเดย์
#ที่ปรึกษาISOมืออาชีพ
#ที่ปรึกษาISOผู้ตรวจระบบ
#ที่ปรึกษาISOหน่วยตรวจหลัก
#ที่ปรึกษาISOAuditor
#ที่ปรึกษาISOมีประสบการณ์
#ที่ปรึกษาQMR
#ที่ปรึกษาDCC
#ไม่จำกัดแมนเดย์มีจริง
#ค่าใช้จ่ายถูกสุดๆ

TheCoach.in.th
04/01/2021

TheCoach.in.th

Learn From Home 2: ฟังให้เก่งก่อนจะไป Upskill / Reskill

ในยุคที่ Knowledge Workers มีความจำเป็นจะต้องไปพัฒนาตนเอง
ที่เรียกกันว่า Upskill / Reskill นั้น

เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้เรื่อง “การสังเกต” ไปแล้ว

วันนี้ เราจะมากันด้วยเรื่อง “การฟังให้เก่ง”

มิฉะนั้นไป Upskill / Reskill เรื่องอะไรก็ตาม
ก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เพราะอะไร

จากหนังสือ Listening the forgotten skill - Madelyn Burley-Allen
- ในการสื่อสาร เราฟังถึง 40%
- ในขณะที่โดยเฉลี่ยคนฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพียง 25%

แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองฟังไม่ดีเท่าที่ควร
เขาคิดไปเองว่าตัวเองฟังได้เข้าใจ 100%

ครั้งสุดท้ายที่เราฝึกการฟังแบบมืออาชีพคือเมื่อไร

คนส่วนใหญ่จะตอบว่า “ไม่เคย”

เพราะว่าเรามองว่าการฟังเป็นธรรมชาติของมนุษย์

เราเกิดมามีหู เราก็ฟัง

ดังนั้น เราจึงเรียนรู้ “การติดนิสัยที่ไม่ดีในการฟัง” มาก่อนแล้ว เช่น...
- หยุดพูดด้วยเสียง แต่ยังพูดกับตัวเองในหัว
- หยุดพูด แต่ในใจคิดต่อต้าน
- หยุดพูด แต่ในใจกำลังตัดสินคนอื่นอยู่
- หยุดพูด แต่ในใจฉาย Home Video (คือมัวแต่นึกย้อนอดีตประสบการณ์ที่คล้ายกัน แล้วไม่ได้ฟัง)
- หยุดพูด แกล้งทำเป็นฟัง แต่ในใจคิดว่าจะพูดอะไรต่อ เมื่ออีกฝ่ายเงียบ
- หยุดพูด แต่ในใจกำลังคิดเรื่องอื่น ๆ อยู่

เรามาเรียนรู้ เทคนิค “การฟัง” กันครับ

1. หยุดทำและหยุดคิดทุกอย่างก่อน แล้วจึงเริ่มฟัง
2. สังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง ประกอบ เนื้อหา
3. ตั้งใจฟังให้เข้าใจว่าอะไรคือเจตนาที่เขาต้องการสื่อ
4. อยู่กับปัจจุบันโดยทวนสิ่งที่ได้ยินในใจเป็นระยะ ๆ
5. ระวังอย่าคิดว่าเราจะพูดอะไรต่อดีในขณะรับฟัง
6. ระวังอย่าตัดสินหรือด่วนสรุประหว่างที่เขาพูด
7. สรุปสิ่งที่ได้ยินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน

สุดท้าย...

ขอจบเรื่องการฟังให้เก่งด้วยเรื่องนี้ครับ...

เมื่อหลายปีก่อน ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณเร็จจี้ ลุดวิก (Rege Ludwig)
เขาเป็นสุดยอดโปโลโค้ชระดับโลก ชาวอเมริกัน

เขาเป็นคนที่ผมคิดว่า “ฟังเก่งที่สุด” เท่าที่เคยพบมา

ตอนท้าย ผมถามเขาว่า “เพราะอะไร เขาจึงฟังเก่ง”

เขาตอบว่า

"I listen attentively because there are many things I don't know.”
(“ผมฟังอย่างตั้งใจโดยตลอด เพราะว่ามีหลายสิ่งอีกมากที่ผมไม่รู้”)

ขอให้เราทุกคนฟังเก่งขึ้นครับ

ที่อยู่

223/32 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 00:00 - 23:59
อังคาร 00:00 - 23:59
พุธ 00:00 - 23:59
พฤหัสบดี 00:00 - 23:59
ศุกร์ 00:00 - 23:59
เสาร์ 00:00 - 23:59
อาทิตย์ 00:00 - 23:59

เบอร์โทรศัพท์

+66896655184

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chayanin ISO Consultant-รับงานที่ปรึกษาและ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ปัญหาที่ผู้ตรวจประเมินประสบในปัจจุบัน ที่องค์กรต่างๆใช้ที่ปรึกษาแล้ว ลูกค้าก็ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO ดีพอ

Chayanin Consult Co., Ltd. จึงถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการ implement ระบบ ISO ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดคุณค่า และผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะที่ปรึกษามีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ระดับวิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ QMR EMR หลากหลายธุรกิจ แต่บริษัทหลากหลายสัญชาติ ทั้งสัญชาติญี่ปุ่น ไทย จีน

1.จากประสบการณ์การตรวจประเมินหลายร้อยบริษัท พัฒนาการจากระดับผู้ใช้ระบบ(ระดับปฏิบัติการ) ผู้ดูแลระบบ(QMR & EMR)

2.ผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมิน(Auditor)ของ CB(Certified Body) รายใหญ่ของเมืองไทย บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ISO ทั่วไป ประสบการณ์มากมาย หลากหลายธุรกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด