Clicky

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ องค์กรเอกชนสาธารณกุศล ไม่แสวงหากำไร

เปิดเหมือนปกติ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️บริษัทใช้เฮงเฮง  จำกัด❤️ที่ได้กรุณาบริจ...
07/06/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️บริษัทใช้เฮงเฮง จำกัด❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในทุกวันอังคาร ของเดือนมิถุนายน 2565 นี้

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️คุณหทัยชนก ม่วงโต และคณะ ❤️ที่ได้กรุณาทำ...
07/06/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️คุณหทัยชนก ม่วงโต และคณะ ❤️
ที่ได้กรุณาทำบุญจัดเลี้ยงอาหารเย็น และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งอุปโภคและบริโภค ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ครอบครัวตางาม ❤️ที่ได้กรุณาทำบุญจัดเลี้ย...
07/06/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ครอบครัวตางาม ❤️
ที่ได้กรุณาทำบุญจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข , มูลนิธิ...
07/06/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข , มูลนิธิมูลนิธิสุภา วงศ์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ❤️
ที่ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการ ปลดหนี้มีสุข ที่ได้กรุณารวบรวมเงินเพื่อบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ โตโยต้า สำนักงานใหญ่ ❤️ที่ได้กรุณานำ ขน...
01/06/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ โตโยต้า สำนักงานใหญ่ ❤️
ที่ได้กรุณานำ ขนมปังเนยสดและขนมปังนมสด
มาบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คณะเพื่อน ซ.จ.ฟ ❤️ที่ได้กรุณานำ ฝักและน...
31/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ คณะเพื่อน ซ.จ.ฟ ❤️
ที่ได้กรุณานำ ฝักและน้ำมะนาวคั้นสด เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
มาบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ร้านเศรษฐีบูติค❤️ที่ได้กรุณานำเสื้อผ้ามา...
31/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ร้านเศรษฐีบูติค❤️
ที่ได้กรุณานำเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

27พ.ค.65 P&G มอบผลิตภัณฑ์ P&G P&G ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บ...
30/05/2022

27พ.ค.65 P&G มอบผลิตภัณฑ์ P&G P&G ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด (P&G)นำโดย Mr. Nitin Darbari Senior Vice President Thailand , Myanmar , and Laos , คุณสาวสุณี โอสถารยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคอินโดจีน และคุณวรรณิภา พงศ์พิสุทธิ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรสัมพันธ์ (PGM) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ พร้อมทั้ง ทำพิธีมอบ ผลิตภัณฑ์ P&G ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นบนผ้าแอมบิเพอร์ ยาสีฟันและแปรงสีฟันออรัลบี น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ และผลิตภัณฑ์ เจลบอลซักผ้าดาวน์นี่ มูลค่ากว่า 80,000 บาท ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่ง ดร.เจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ รับมอบ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน
&G #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️คุณชัญญาพัชญ์ ประเสริฐภักดิ์ และครอบครัว...
30/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️คุณชัญญาพัชญ์ ประเสริฐภักดิ์ และครอบครัว ❤️
ที่ได้กรุณาทำบุญจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️ที่ได้กรุณาจัดส่งอา...
30/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏
❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️
ที่ได้กรุณาจัดส่งอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงอหารกลางวันให้กับเด็กๆ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้ง staff ของบ้านพักฉุกเฉิน 🏠
ในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คณะพนักงานในเครือ บริษัทพัฒนายนต์ ชลบุร...
30/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค
❤️ คณะพนักงานในเครือ บริษัทพัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️บริษัท อะแมสมี จำกัด นำโดยคุณ ฎุฤดี ธนกิตติภูมิ ❤️ที่ไ...
22/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️บริษัท อะแมสมี จำกัด นำโดยคุณ ฎุฤดี ธนกิตติภูมิ ❤️

ที่ได้กรุณาจัดทำอาหาร เพื่อมาเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️ที่ได้กรุณาจัดส่ง น...
22/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️

ที่ได้กรุณาจัดส่ง น้ำส้มสด By คริสโตเฟอร์ มาให้กับเด็กๆ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้ง staff ของบ้านพักฉุกเฉิน 🏠
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ บริษัท ใช้เฮงเฮง จำกัด ❤️       ...
22/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ บริษัท ใช้เฮงเฮง จำกัด ❤️

ที่ได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อทำบุญจัดเลี้ยง อาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

***สมาคมฯขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏ในความเอื้อเฟื้อของบริษัทใช้เเฮงเฮงจำกัก ที่ได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารที่บ้านพักฉุกเฉินมาโดยตลอด

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงาน “ทำบุญคุณย่า” เพื่อรำลึกถึงคุณย่า คุณหญิง...
22/05/2022

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงาน “ทำบุญคุณย่า” เพื่อรำลึกถึงคุณย่า คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี เยาวชน และแม่ชีในศาสนาพุทธ ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี และ "มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย" วิทยาลัยแม่ชีแห่งแรกของประเทศไทย
#ทำบุญคุณย่า #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ #บ้านพักฉุกเฉิน

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณสมพร แก้วสกลและครอบครัว ❤️     ...
22/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณสมพร แก้วสกลและครอบครัว ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยง อาหารกลางวัน รวมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ❤️มูลนิธิ วีวีแชร์ (VV Share ...
18/05/2022

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏
❤️มูลนิธิ วีวีแชร์ (VV Share Foundation) ❤️
❤️Tops Market สาขาประชานิเวศน์❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคอาหาร : ผัก ผลไม้🍊และเบเกอรี่ ให้กับ👇
🤱🤰🏻👩‍👧‍👦 สมาชิกผู้หญิงและเด็กที่พักพิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ิเวศน์ #เลี้ยงอาหาร #จิตอาสา #บำเพ็ญประโยชน์ #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ พ.ต.อ.ทรงโปรด - ลัลนารี - ด.ช.บวรภพ - ด...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ พ.ต.อ.ทรงโปรด - ลัลนารี - ด.ช.บวรภพ - ด.ช.บวรภัค สิริสุขขะ ❤️
❤️ รามาวดี - วรวีร์ - อัยย์ริสา - ปรินทร์ นาคฉัตริย์ ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหาร : ข้าวผัดกุ้ง มาบริจาคเพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก รวมทั้ง staff บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในเช้าวันอังคารที่ที 17 พฤษภาคม 2565

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณวัชราพร แก้วนพรัตน์ และคณะ ❤️   ...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณวัชราพร แก้วนพรัตน์ และคณะ ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยง อาหารกลางวัน รวมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณนพรัตน์ ชุติการมงคล และเพื่อนๆ ❤️  ...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณนพรัตน์ ชุติการมงคล และเพื่อนๆ ❤️

ที่ได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อทำบุญจัดเลี้ยง อาหารเย็น ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในเย็นวันจันทร์ที่ที 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณต่อบุญ มังคละคีร์ และ คุณนุจรินทร์ ม...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณต่อบุญ มังคละคีร์ และ คุณนุจรินทร์ มีภูงา ❤️

ที่ได้กรุณานำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน มาบริจาคให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันอาทิตย์ที 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณกชรัตน์ นิตยะประภา และเพื่อนๆ ❤️  ...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณกชรัตน์ นิตยะประภา และเพื่อนๆ ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยง อาหารเย็น รวมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในเย็นวันอาทิตย์ที 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

💒สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏💕ท่านผู้บริจาค :❤️คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนเทพสถิตย์❤️และ❤️ร้...
17/05/2022

💒สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

💕ท่านผู้บริจาค :❤️คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนเทพสถิตย์❤️
และ
❤️ร้าน Maocha - หม่าวชา ชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับแท้จากไต้หวัน สาขาสายไหม ❤️

ที่ได้นำชานมไข่มุก มาบริจาคให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก 👨‍👧‍👦ในบ้านพักฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

#บริจาค #เลี้ยงอาหาร #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค❤️ คุณนพรัตน์ ชุติการมงคล และครอบครัว ❤️ ...
17/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค

❤️ คุณนพรัตน์ ชุติการมงคล และครอบครัว ❤️

ที่ได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อทำบุญจัดเลี้ยง อาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันอาทิตย์ที 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค นำโดย❤️ โชติรัตน์ เฉลิมตรีวงศ์ และ คุณพิช...
14/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค นำโดย

❤️ โชติรัตน์ เฉลิมตรีวงศ์ และ คุณพิชาภพ กิติศรีปัญญา ❤️

ที่ได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อทำบุญจัดเลี้ยง อาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในวันเสาร์ที 14 พฤษภาคม 2565

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที 13 พฤษภาคม 2565📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค นำโดย❤️ คุณหฤษฎ...
13/05/2022

วันศุกร์ที 13 พฤษภาคม 2565

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ท่านผู้บริจาค นำโดย

❤️ คุณหฤษฎ์ ทองดี ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหาร เครื่องดื่มและขนมหวาน มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและได้มาพักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ❤️มูลนิธิ วีวีแชร์ (VV Share Foundation) ❤️❤️Tops Marke...
13/05/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏
❤️มูลนิธิ วีวีแชร์ (VV Share Foundation) ❤️
❤️Tops Market สาขาประชานิเวศน์❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคอาหาร : ผัก ผลไม้🍊และเบเกอรี่ ให้กับ👇
🤱🤰🏻👩‍👧‍👦 สมาชิกผู้หญิงและเด็กที่พักพิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ิเวศน์ #เลี้ยงอาหาร #จิตอาสา #บำเพ็ญประโยชน์ #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565) ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำของที่ระลึกไปมอบให้กับผู้บริจาค...
09/05/2022

วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565)
ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้นำของที่ระลึกไปมอบให้กับผู้บริจาค🙏🙏🙏

❤️คุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)❤️

ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือ ผู้หญิงและเด็กของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง) ตลอดมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📣ประกาศ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ยังเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอยู่นะคะ ท่านใดสนใจมาสมครได้เลยค่...
09/05/2022

📣ประกาศ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ยังเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอยู่นะคะ ท่านใดสนใจมาสมครได้เลยค่ะ

📣ประกาศ รับสมัครงาน

📍สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

📌รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
👉การศึกษา วุฒิ ม.3ขึ้นไป
👉มีทักษะการดูแลเด็ก
👉สามารถทำงานเป็นกะ และมีความคล่องตัวในการทำงาน
👉ไม่จำกัดอายุ

***สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่👇
Email:[email protected]
หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่
📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารนารินทร์กรุณา ชั้น1 เลขที่ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210
☎️โทร.02 - 929 - 2301-3 ต่อ 100 หรือ 116
Line id :
ตั้งแต่บัดนี้ - ยังไม่ปิดรับสมัคร

ที่อยู่

501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขว
Bangkok
10210

รถประจำทางที่ผ่าน รถปอ.สาย29,510,187,538 บอกกระเป๋ารถเมล์ว่า ลงป้ายสถานีตำรวจดอนเมือง ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าซอยสถานีตำรวจดอนเมือง ถนนเดชะตุงคะ ตรงเข้ามาประมาณ2.5กม.(สุดแฟลตทหารอากาศ)เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง ซอยเดชะตุงคะ1 เข่ามาประมาณ 200 เมตร ลอดซุ้มประตูเมืองใหม่ดอนเมืองแล้วเลี้ยวขวาแรกตรงเข่ามาติดต่อที่ป้อมยามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แจ้งว่า จะมาติดต่อบ้านพักฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์

029292301-7

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

๑. โครงการบ้านพักฉุกเฉิน ประกอบด้วย บ้านพักฉุกเฉิน คลีนิคผู้หญิง บ้านเด็กและศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์กนิษฐ์นารี และศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ซึ่งบ้านพักฉุกเฉิน เป็นร่มใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้มีความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย การให้การปรึกษาตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา การให้ทักษะชีวิตและความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ ซึ่งการบริการนี้รวมถึงการบริการด้านที่พักอาศัย เสื้อผ้า อาหาร และการดูแลด้านสุขภาพด้วย
๒. ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี ทำงานเชื่อมโยงกับบ้านพักฉุกเฉินเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน อีกทั้งยังร่วมมือประสานงานกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนหน่วยราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ จัดการศึกษานอกระบบและให้การฝึกอบรมด้านวิชาชีพแก่สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน สตรีผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารและการปกครองอย่างเหมาะสม
๓. ศูนย์พัฒนาเยาวชน จัดค่ายเยาวชนและดำเนินกิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อให้ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุข แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เสริมสร้างสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทั้งหญิงและชาย
๔.สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดำเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรี โดยอาศัยข้อมูลหญิงชายเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ:

วิดีโอทั้งหมด

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล ซึ่งไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 โดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ซึ่งท่านมองเห็นการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีและความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ อันนำไปสู่การลิดรอนสิทธิส่วนบุคคล การเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและเด็กในหลายลักษณะ เช่น ล่อลวง ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ บังคับให้ค้าประเวณี จนนำไปสู่ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม บ้างก็ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ติดเชื้อ HIV/AIDS และถูกรังเกียจจากบุคคลในครอบครัว ฯลฯ จึงก่อกำเนิดเป็นโครงการบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาวิกฤตในชีวิต ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้การปรึกษาแนะนำ การให้ความรู้ ทักษะชีวิต และให้กำลังใจ โดยใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ และ กระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต การพัฒนาศักยภาพ-ส่งเสริมความรู้ และฝึกอาชีพ นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยที่บ้านพักฉุกเฉิน ประมาณ 70-80 คน/วัน โดยมี นักสังคมสงเคราะห์ และ นักจิตวิทยา เป็นผู้ให้การดูแล ทั้งยังรับให้การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 0 2 929 2222 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าเสื้อผ้าที่รับบริจาครับเสื้อผ้ามือสองด้วยไหมคะ
CUD15 คะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่เป็นอาสาสมัครช่วยจัดให้มูลนิธิฯคะ เผื่อมีใครสนใจทำบุญคะ

เหลือเวลาอีกแค่ 3 วันที่ จะสิ้นสุดในการสมัครทำบุญในงานวิ่งการกุศล Run for Nurses 2020 virtual run คือ ภายในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ ร่วมทำบุญสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศนะคะ 🙏🏻🇹🇭💕👩🏻‍🎓
ถ้าสนใจสมัครได้ทาง berving.com หรือ หาข้อมูลได้ที่หน้าเฟ้สบุ้คของมูลนิธิฯคะ ที่ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90

#รักสมเด็จย่า
จัดส่งให้แล้วนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งของเหล่านี้
จะมีส่วนได้ช่วยเหลือ คุณแม่ๆที่มีลูกเล็กๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

#เป็นกำลังให้คุณแม่ลูกอ่อนทุกท่านให้สู้อย่าท้อแท้
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีชุดคลุมท้อง และ อุปกรณ์ใช้กับเด็กอ่อน อยากส่งต่อให้หญิงตั้งครรภ์ ค่ะ
ถ้าเราเอาลูกที่กำลังเรียนอยู่ไปอยู่ที่นี้ได้มั้ยคะไปแบบไม่ให้ใครๆที่บ้านรู้ว่าลูกไปเรียนที่ไหนแบบว่าหนูอยากพาลูกหนีแบบพวกเค้าตามไม่เจอหนูมีลูกสาว2คน7ขาบเรียน ป.2 อีกคน1ขวบคะพ่อเค้ากินแต่เหล้าทุกๆวันเลย
สอนเขียนบทความออนไลน์ด้วย Blogger เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ #สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว เปิดเรียน 16 พค.62 โทร 025141840
อยากทราบว่าในระยองมีบ้านพักฉุกเฉินบ้างไหมค่ะ
วันอังคารที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค. มีฉายหนัง

"เทศกาลหนังเฟมินิสต์"
เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มี.ค.

ณ โรงหนัง Bangkok Screening Room
ชั้น ๒ ตึก Woof Pack ซ.ศาลาแดง ๑ (ทะลุออก ถ.พระรามที่ ๔)
ตรงข้ามสวนลุมพินี แขวงสีลม เขตบางรัก
(ประมาณ ๕๐๐ เมตรจาก รถไฟใต้ดิน MRT ลุมพินี)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536450143542558

พิเศษ วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค. เวลา ๑๘:๑๕ - ๒๐:๑๕ น. มีเสวนา

"ประเด็นร้อนเรื่องผู้หญิง ๆ"

วิทยากรโดย ลักขณา ปันวิชัย (คำ ผกา) คอลัมนิสต์ "กระทู้ดอกทอง" และพิธีกร Voice TV 21
และวิภาพรรณ วงษ์สว่าง (นานา) เพจ Thaiconsent ว่าด้วยความยินยอมพร้อมใจทางเพศ

ดำเนินรายการโดย นรณฏฐ ไชยคำ (หนอ) พิธีกรรายการ Voice TV - World Trend

บัตรราคา ๒๐๐ บาท
นักศึกษาลดเหลือ ๑๗๐ บาท
สมาชิกโรงหนัง Bangkok Screening Room ลดเหลือ ๑๖๐ บาท

*** รายได้จากการขายบัตรงานเสวนาทั้งหมดมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมืองโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ***

https://www.facebook.com/thaiconsent/photos/a.214163315771244/534712330383006/

*** หนังทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ***

กำหนดการทั้งหมด:
https://www.facebook.com/bangkokscreeningroom/photos/a.735252879902865/2200169080077897/

รายละเอียดและตัวอย่างหนัง:
https://bkksr.com/th/ff-movies-th

แผนที่:
https://bkksr.com/th/about-bkksr/your-visit

ลิงค์กิจกรรม:
https://www.facebook.com/events/423051448438014/

*** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ขอบคุณมากน่ะค่ะ..ที่ดูเเลอ้อมา..วันนี้กลับมาทำตามสัญญาเเล้วน่ะค่ะ
ขอบคุณแม่ๆทุกทานที่ทำให้หนูมีวันนี้
สวัสดีค่ะ วันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือไป และส่งรายละเอียดไปทาง Inbox แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแ กองพันระวังป้องกัน สำนักกอง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง Wash Club Car DetailingCenter กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน ทอ. ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยกลุ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F ต้าต้าการไฟฟ้า ช่างกุญแจวิภาวดี 087 488 4333 สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of รับทำเว็บไซต์ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF