สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ องค์กรเอกชนสาธารณกุศล ไม่แสวงหากำไร

เปิดเหมือนปกติ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คุณปืน:โกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ❤️ที่ได้จัดทำอาหารเพื่อ...
16/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณปืน:โกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ❤️
ที่ได้จัดทำอาหารเพื่อมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริหารและคณะพนักงาน❤️ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป...
16/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริหารและคณะพนักงาน

❤️ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด❤️
❤️ บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด❤️

ที่ได้กรุณานำเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

14/01/2022
💃 สตรีมหานคร ร่วมด้วยช่วยกัน EP.4

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
…ทำอะไร ?
…ช่วยเหลือสังคมอย่างไร?
…ใคร?ที่สามารถมาขอความช่วยเหลือ
…จะติดต่อบ้านพักฉุกเฉินอย่างไร?
และท่านผู้บริจาคและมีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้อย่างไร?
ฟังทุกคำตอบจาก ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการสมาคมฯ
ในรายการ
“สตรีมหานคร ร่วมด้วยช่วยกัน EP.4”
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=486769066411274&id=170584316340695

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565  13 มกราคม 2565 คุณพัฒนพงษ์ ลีวงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า สายงานเครือข่ายช่องทา...
14/01/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565  
13 มกราคม 2565 คุณพัฒนพงษ์ ลีวงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย เข้ามอบของขวัญ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในโอกาสปีใหม่ 2565
#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565  
13 มกราคม 2565 คุณพัฒนพงษ์ ลีวงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย เข้ามอบของขวัญ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในโอกาสปีใหม่ 2565
#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️คุณทวีพร และคณะกัลยานิมิตร ❤️ที่ได้กรุ...
14/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณทวีพร และคณะกัลยานิมิตร ❤️
ที่ได้กรุณามาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน สิ่งของ ทั้งของกินและของใช้ที่จำเป็น เช่น นมผง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แพมเพิส ครีมอาบน้ำเด็ก ฯลฯ

ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️ สภาอุตสาหกรรม❤️ที่ได้กรุณามาจัดส่งยาส...
14/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️ สภาอุตสาหกรรม❤️
ที่ได้กรุณามาจัดส่งยาสีฟัน ยาธาตุน้ำขาว และขนม มาให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️ สภาอุตสาหกรรม❤️
ที่ได้กรุณามาจัดส่งยาสีฟัน ยาธาตุน้ำขาว และขนม มาให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️ คุณธนธรณ์ พัฒนชัยโกศลและเพื่อนๆ❤️ที่ไ...
14/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️ คุณธนธรณ์ พัฒนชัยโกศลและเพื่อนๆ❤️
ที่ได้กรุณามาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของ ทั้งของกินและของใช้ที่จำเป็น

ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️ บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด❤️ที่ไ...
14/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️ บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคเงิน พร้อมทั้งบริจาคแปรงสีฟันเด็กและแปรงสีฟันผู้ใหญ่ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️ บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด❤️
ที่ได้กรุณาบริจาคเงิน พร้อมทั้งบริจาคแปรงสีฟันเด็กและแปรงสีฟันผู้ใหญ่ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คณะผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแล...
13/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คณะผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ❤️

ที่ได้นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 มามอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
✨ทั้งนี้สมาคมฯ ขอขอบพระคุณในน้ำใจและความเอื้อเฟื้อที่การท่าอากาศยานไทยมีให้กับสมาคมฯ โดยเฉพาะ “ความกรุณาที่มีต่อบ้านพักฉุกเฉินเสมอมา”🙏🙏🙏

#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565  4 มกราคม 2565 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ และรักษาการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าพบ พญ....
13/01/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565
4 มกราคม 2565 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ และรักษาการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าพบ พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ในโอกาสปีใหม่ 2565
#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

🎉สวัสดีปีใหม่ 2565
4 มกราคม 2565 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ และรักษาการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าพบ พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ในโอกาสปีใหม่ 2565
#สวัสดีปีใหม่2565 #เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา และมีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน เนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด 19 ณ ปัจจุบัน มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั...
11/01/2022

📌เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา และมีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน เนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด 19 ณ ปัจจุบัน มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะทำงานบริจาคของบ้านพักฉุกเฉินขออนุญาตงดออกรับบริจาคนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าระวังและงดความเสี่ยงต่อโรคของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏

ติดต่อ ☎ โทร.0945523569 หรือ ไลน์ id : @186unint

https://page.line.me/186unint

#บริจาค #ช่วยะเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา และมีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน เนื่องจาก สถานการณ์โรคโควิด 19 ณ ปัจจุบัน มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะทำงานบริจาคของบ้านพักฉุกเฉินขออนุญาตงดออกรับบริจาคนอกสถานที่ เพื่อเฝ้าระวังและงดความเสี่ยงต่อโรคของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏

ติดต่อ ☎ โทร.0945523569 หรือ ไลน์ id : @186unint

https://page.line.me/186unint

#บริจาค #ช่วยะเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 ❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️ที่ได้กรุณาจัดส่ง ไ...
10/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️

ที่ได้กรุณาจัดส่ง ไอศครีมเค้ก มาจัดเลี้ยงเด็กๆ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้ง staff ของบ้านพักฉุกเฉิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ🏠 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณอรอุมา มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3❤️

ที่ได้กรุณาจัดส่ง ไอศครีมเค้ก มาจัดเลี้ยงเด็กๆ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้ง staff ของบ้านพักฉุกเฉิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ🏠 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️บริษัท ทูล บ๊อกซ์ โซน จำกัด (สำนักงานใ...
10/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️บริษัท ทูล บ๊อกซ์ โซน จำกัด (สำนักงานใหญ๋) ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง รวมทั้งบริจาคเงิน และของใช้ที่จำเป็นให้กับบ้านพักฉุกเฉิน 🏠 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️บริษัท ทูล บ๊อกซ์ โซน จำกัด (สำนักงานใหญ๋) ❤️

ที่ได้กรุณานำอาหารมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง รวมทั้งบริจาคเงิน และของใช้ที่จำเป็นให้กับบ้านพักฉุกเฉิน 🏠 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สวัสดีค่ะ ตารางเรียนฝึกอาชีพอันใหม่ออกแล้วนะคะเพียง🙏แต่ยังไม่อัพเดทในเว็บไซต์นะคะ ***สำหรับหลักสูตรเรียนตัดเย็บวันอาทิตย...
05/01/2022

สวัสดีค่ะ ตารางเรียนฝึกอาชีพอันใหม่ออกแล้วนะคะเพียง🙏แต่ยังไม่อัพเดทในเว็บไซต์นะคะ
***สำหรับหลักสูตรเรียนตัดเย็บวันอาทิตย์ที่เริ่มเรียน 9 มกราคม65 ขอเลื่อนเป็นเปิดเรียน 16 มค - 13 กพ 65 นะคะ (ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ)
***พิเศษกว่านั้น สมาคมฯได้เปิดหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นดังนี้
1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 20 ชม.
2. การซ่อมแซมเสื้อผ้า 30 ชม. การเปลี่ยนซิป แก้เอว ตัดต่อขากางเกง ขยายเสื้อ
3. การปักผ้าด้วยมือ 20 ชม.
4. อาหารจานเดียว (ข้าวคลุกกะปิ + กุ๊ยช่ายนึ่ง)
5. การสร้างแพทเทริ์น+ตัดเย็บเสื้อผ้าลำลอง 30 ชม. เสื้อ กระโปรง ชุดแซก ชุดสูทลำลอง

📌ท่านใดสนใจสมัครกันเช้ามาได้นะคะ โดยก่อนสมัครสอบถามมาทาง inbox หรือ☎ 029292301-3 กด 111 หรือ 125
หรือติดต่อผ่านไลน์ EmergencyHome.APSW Line ID :@168unint
https://lin.ee/mEdezc0

***วิธีการสมัครเรียน***
1.สมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯวันจันทร์-ศุกร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ อาคาร นารินทร์กรุณา ชั้น 1 โลเคชั่น ตามนี้ค่ะ https://goo.gl/LURCL8
2.สำหรับผู้มี Gmail สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/jeDfLpAPzScTChtA9
3. สมัครทางอีเมลล์ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทาง E-MAIL : [email protected] 4. สมัครทางเฟซบุ๊กสมาคมฯ สอบถาม ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน : สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รูปถ่ายไม่ใช้แล้วนะคะ
การชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร
โอนเงินค่าสมัครเรียน ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง เลขบัญชี 105-217137-4
*กรุณายืนยันการชำระเงิน ด้วยการส่งหลักฐานการโอนเงิน/สลิปใบโอน ทาง E-MAIL: [email protected] หรือทางเฟซบุ๊กสมาคมฯ พร้อมชื่อและเบอร์โทร
*กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ ใบเสร็จรับเงินค่าเรียน สามารถมารับได้ในวันเปิดเรียน

#เรียนฝึกอาชีพ #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ #บ้านพักฉุกเฉิน #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

สวัสดีค่ะ ตารางเรียนฝึกอาชีพอันใหม่ออกแล้วนะคะเพียง🙏แต่ยังไม่อัพเดทในเว็บไซต์นะคะ
***สำหรับหลักสูตรเรียนตัดเย็บวันอาทิตย์ที่เริ่มเรียน 9 มกราคม65 ขอเลื่อนเป็นเปิดเรียน 16 มค - 13 กพ 65 นะคะ (ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ)
***พิเศษกว่านั้น สมาคมฯได้เปิดหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นดังนี้
1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 20 ชม.
2. การซ่อมแซมเสื้อผ้า 30 ชม. การเปลี่ยนซิป แก้เอว ตัดต่อขากางเกง ขยายเสื้อ
3. การปักผ้าด้วยมือ 20 ชม.
4. อาหารจานเดียว (ข้าวคลุกกะปิ + กุ๊ยช่ายนึ่ง)
5. การสร้างแพทเทริ์น+ตัดเย็บเสื้อผ้าลำลอง 30 ชม. เสื้อ กระโปรง ชุดแซก ชุดสูทลำลอง

📌ท่านใดสนใจสมัครกันเช้ามาได้นะคะ โดยก่อนสมัครสอบถามมาทาง inbox หรือ☎ 029292301-3 กด 111 หรือ 125
หรือติดต่อผ่านไลน์ EmergencyHome.APSW Line ID :@168unint
https://lin.ee/mEdezc0

***วิธีการสมัครเรียน***
1.สมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯวันจันทร์-ศุกร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ อาคาร นารินทร์กรุณา ชั้น 1 โลเคชั่น ตามนี้ค่ะ https://goo.gl/LURCL8
2.สำหรับผู้มี Gmail สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/jeDfLpAPzScTChtA9
3. สมัครทางอีเมลล์ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ทาง E-MAIL : [email protected] 4. สมัครทางเฟซบุ๊กสมาคมฯ สอบถาม ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
หลักฐานการสมัครเรียน : สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รูปถ่ายไม่ใช้แล้วนะคะ
การชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร
โอนเงินค่าสมัครเรียน ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง เลขบัญชี 105-217137-4
*กรุณายืนยันการชำระเงิน ด้วยการส่งหลักฐานการโอนเงิน/สลิปใบโอน ทาง E-MAIL: [email protected] หรือทางเฟซบุ๊กสมาคมฯ พร้อมชื่อและเบอร์โทร
*กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ ใบเสร็จรับเงินค่าเรียน สามารถมารับได้ในวันเปิดเรียน

#เรียนฝึกอาชีพ #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ #บ้านพักฉุกเฉิน #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️คุณภัทรพร  อินทร และคณะ❤️ที่ได้จัดเลี้...
04/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณภัทรพร อินทร และคณะ❤️

ที่ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวผัดกุ้งและขนมโดนัท)

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณภัทรพร อินทร และคณะ❤️

ที่ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวผัดกุ้งและขนมโดนัท)

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️คุณปรัชญา จันทร์หอม และครอบครัว,คุณปภั...
04/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณปรัชญา จันทร์หอม และครอบครัว,คุณปภัสรา รวยรื่นและครอบครัว ,คุณอรทัย เกิดทรัพย์ และครอบครัว ❤️

ที่ได้กรุณานำสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภค มาบริจาค🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณปรัชญา จันทร์หอม และครอบครัว,คุณปภัสรา รวยรื่นและครอบครัว ,คุณอรทัย เกิดทรัพย์ และครอบครัว ❤️

ที่ได้กรุณานำสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภค มาบริจาค🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค❤️คุณอรรถ สุนทรานน และครอบครัว และคุณ ณฐ...
01/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณอรรถ สุนทรานน และครอบครัว และคุณ ณฐวัฒน์ พรชัยศิริมงคล และครอบครัว ❤️
ที่ได้จัดเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม รวมทั้งบริจาคเงิน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏 คณะท่านผู้บริจาค

❤️คุณอรรถ สุนทรานน และครอบครัว และคุณ ณฐวัฒน์ พรชัยศิริมงคล และครอบครัว ❤️
ที่ได้จัดเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม รวมทั้งบริจาคเงิน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คุณปืน:โกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ❤️ที่ได้จัดทำอาหารเพื่อ...
01/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณปืน:โกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ❤️
ที่ได้จัดทำอาหารเพื่อมาจัดเลี้ยงอาหาร

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
เมื่อวันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คุณชำนาญ ทองพืมพ์และคณะ ❤️ที่ได้บริจาคเงิน รวมทั้งบริจา...
01/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณชำนาญ ทองพืมพ์และคณะ ❤️
ที่ได้บริจาคเงิน รวมทั้งบริจาคสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณชำนาญ ทองพืมพ์และคณะ ❤️
ที่ได้บริจาคเงิน รวมทั้งบริจาคสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คุณณภัสนันท์ โชติอนันต์ฐากุล และคณะ ❤️ที่ได้จัดเลี้ยงอา...
01/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณณภัสนันท์ โชติอนันต์ฐากุล และคณะ ❤️
ที่ได้จัดเลี้ยงอาหาร พิซซ่า และขนมวุ้นกะทิ พร้อมทั้งบริจาคสสิ่งของเสื้อผ้าและของใช้เด็ก รวมทั้งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณณภัสนันท์ โชติอนันต์ฐากุล และคณะ ❤️
ที่ได้จัดเลี้ยงอาหาร พิซซ่า และขนมวุ้นกะทิ พร้อมทั้งบริจาคสสิ่งของเสื้อผ้าและของใช้เด็ก รวมทั้งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏❤️คุณมนัสวิน พิมพา และคณะ ❤️ที่ได้มาทำบุญวันเกิดด้วยการจั...
01/01/2022

📌สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ขอขอบพระคุณ🙏🙏🙏

❤️คุณมนัสวิน พิมพา และคณะ ❤️
ที่ได้มาทำบุญวันเกิดด้วยการจัดเลี้ยงอาหารเย็น พร้อมทั้งลบริจาคเงินและสิ่งของ

🏠ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง เมื่อเย็นวันที่ 25 ธันวาคม 2564

#เลี้ยงอาหาร #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก #บ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ที่อยู่

501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง
Bangkok
10210

รถประจำทางที่ผ่าน รถปอ.สาย29,510,187,538 บอกกระเป๋ารถเมล์ว่า ลงป้ายสถานีตำรวจดอนเมือง ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าซอยสถานีตำรวจดอนเมือง ถนนเดชะตุงคะ ตรงเข้ามาประมาณ2.5กม.(สุดแฟลตทหารอากาศ)เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง ซอยเดชะตุงคะ1 เข่ามาประมาณ 200 เมตร ลอดซุ้มประตูเมืองใหม่ดอนเมืองแล้วเลี้ยวขวาแรกตรงเข่ามาติดต่อที่ป้อมยามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แจ้งว่า จะมาติดต่อบ้านพักฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์

029292301-7

เว็บไซต์

http://www.apsw-thailand.org

ผลิตภัณฑ์

๑. โครงการบ้านพักฉุกเฉิน ประกอบด้วย บ้านพักฉุกเฉิน คลีนิคผู้หญิง บ้านเด็กและศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์กนิษฐ์นารี และศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ซึ่งบ้านพักฉุกเฉิน เป็นร่มใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้มีความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย การให้การปรึกษาตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา การให้ทักษะชีวิตและความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ ซึ่งการบริการนี้รวมถึงการบริการด้านที่พักอาศัย เสื้อผ้า อาหาร และการดูแลด้านสุขภาพด้วย
๒. ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี ทำงานเชื่อมโยงกับบ้านพักฉุกเฉินเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน อีกทั้งยังร่วมมือประสานงานกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนหน่วยราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ จัดการศึกษานอกระบบและให้การฝึกอบรมด้านวิชาชีพแก่สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน สตรีผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารและการปกครองอย่างเหมาะสม
๓. ศูนย์พัฒนาเยาวชน จัดค่ายเยาวชนและดำเนินกิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อให้ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดและอบายมุข แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เสริมสร้างสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทั้งหญิงและชาย
๔.สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดำเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรี โดยอาศัยข้อมูลหญิงชายเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ:

วิดีโอทั้งหมด

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล ซึ่งไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 โดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ซึ่งท่านมองเห็นการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีและความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ อันนำไปสู่การลิดรอนสิทธิส่วนบุคคล การเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและเด็กในหลายลักษณะ เช่น ล่อลวง ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ บังคับให้ค้าประเวณี จนนำไปสู่ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม บ้างก็ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ติดเชื้อ HIV/AIDS และถูกรังเกียจจากบุคคลในครอบครัว ฯลฯ จึงก่อกำเนิดเป็นโครงการบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาวิกฤตในชีวิต ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้การปรึกษาแนะนำ การให้ความรู้ ทักษะชีวิต และให้กำลังใจ โดยใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ และ กระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต การพัฒนาศักยภาพ-ส่งเสริมความรู้ และฝึกอาชีพ นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยที่บ้านพักฉุกเฉิน ประมาณ 70-80 คน/วัน โดยมี นักสังคมสงเคราะห์ และ นักจิตวิทยา เป็นผู้ให้การดูแล ทั้งยังรับให้การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ เบอร์ 0 2 929 2222 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าเสื้อผ้าที่รับบริจาครับเสื้อผ้ามือสองด้วยไหมคะ
CUD15 คะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่เป็นอาสาสมัครช่วยจัดให้มูลนิธิฯคะ เผื่อมีใครสนใจทำบุญคะ เหลือเวลาอีกแค่ 3 วันที่ จะสิ้นสุดในการสมัครทำบุญในงานวิ่งการกุศล Run for Nurses 2020 virtual run คือ ภายในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ ร่วมทำบุญสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศนะคะ 🙏🏻🇹🇭💕👩🏻‍🎓 ถ้าสนใจสมัครได้ทาง berving.com หรือ หาข้อมูลได้ที่หน้าเฟ้สบุ้คของมูลนิธิฯคะ ที่ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #ทุนการศึกษาสมเด็จย่า90 #runfornurses2020 #รักสมเด็จย่า
จัดส่งให้แล้วนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งของเหล่านี้ จะมีส่วนได้ช่วยเหลือ คุณแม่ๆที่มีลูกเล็กๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ #เป็นกำลังให้คุณแม่ลูกอ่อนทุกท่านให้สู้อย่าท้อแท้
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีชุดคลุมท้อง และ อุปกรณ์ใช้กับเด็กอ่อน อยากส่งต่อให้หญิงตั้งครรภ์ ค่ะ
ถ้าเราเอาลูกที่กำลังเรียนอยู่ไปอยู่ที่นี้ได้มั้ยคะไปแบบไม่ให้ใครๆที่บ้านรู้ว่าลูกไปเรียนที่ไหนแบบว่าหนูอยากพาลูกหนีแบบพวกเค้าตามไม่เจอหนูมีลูกสาว2คน7ขาบเรียน ป.2 อีกคน1ขวบคะพ่อเค้ากินแต่เหล้าทุกๆวันเลย
สอนเขียนบทความออนไลน์ด้วย Blogger เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ #สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว เปิดเรียน 16 พค.62 โทร 025141840
อยากทราบว่าในระยองมีบ้านพักฉุกเฉินบ้างไหมค่ะ
วันอังคารที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค. มีฉายหนัง "เทศกาลหนังเฟมินิสต์" เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มี.ค. ณ โรงหนัง Bangkok Screening Room ชั้น ๒ ตึก Woof Pack ซ.ศาลาแดง ๑ (ทะลุออก ถ.พระรามที่ ๔) ตรงข้ามสวนลุมพินี แขวงสีลม เขตบางรัก (ประมาณ ๕๐๐ เมตรจาก รถไฟใต้ดิน MRT ลุมพินี) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536450143542558 พิเศษ วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค. เวลา ๑๘:๑๕ - ๒๐:๑๕ น. มีเสวนา "ประเด็นร้อนเรื่องผู้หญิง ๆ" วิทยากรโดย ลักขณา ปันวิชัย (คำ ผกา) คอลัมนิสต์ "กระทู้ดอกทอง" และพิธีกร Voice TV 21 และวิภาพรรณ วงษ์สว่าง (นานา) เพจ Thaiconsent ว่าด้วยความยินยอมพร้อมใจทางเพศ ดำเนินรายการโดย นรณฏฐ ไชยคำ (หนอ) พิธีกรรายการ Voice TV - World Trend บัตรราคา ๒๐๐ บาท นักศึกษาลดเหลือ ๑๗๐ บาท สมาชิกโรงหนัง Bangkok Screening Room ลดเหลือ ๑๖๐ บาท *** รายได้จากการขายบัตรงานเสวนาทั้งหมดมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมืองโดยไม่หักค่าใช้จ่าย *** https://www.facebook.com/thaiconsent/photos/a.214163315771244/534712330383006/ *** หนังทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *** กำหนดการทั้งหมด: https://www.facebook.com/bangkokscreeningroom/photos/a.735252879902865/2200169080077897/ รายละเอียดและตัวอย่างหนัง: https://bkksr.com/th/ff-movies-th แผนที่: https://bkksr.com/th/about-bkksr/your-visit ลิงค์กิจกรรม: https://www.facebook.com/events/423051448438014/ *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ขอบคุณมากน่ะค่ะ..ที่ดูเเลอ้อมา..วันนี้กลับมาทำตามสัญญาเเล้วน่ะค่ะ
ขอบคุณแม่ๆทุกทานที่ทำให้หนูมีวันนี้
สวัสดีค่ะ วันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือไป และส่งรายละเอียดไปทาง Inbox แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ