สำนักงานรับรองความรู้ความส

สำนักงานรับรองความรู้ความส สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายวัชรพงษ์  มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าท...
20/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมชี้แจงผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

สงกรานต์อย่างไทยปลอดภัยโควิด "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ"💦#สุขไม่มีเสี่ยง
09/04/2021

สงกรานต์อย่างไทยปลอดภัยโควิด
"ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ"💦
#สุขไม่มีเสี่ยง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
02/04/2021

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ใช้ช่างที่มี License กันนะครับขณะนี้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคน จะต้องมีหนังสือรั...
26/03/2021
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญชวนทั้งผู้รับเหมาและช่างมาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้

ใช้ช่างที่มี License กันนะครับ

ขณะนี้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคน จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถถึงจะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหากทำงานจะต้องถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาที่จ้างก็จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญชวนทั้งผู้รับเหมาและช่างมาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท อายุของหนังสือรับรองฯ มีอายุถึง 5 ปี สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องระแวดระวังที่จะต้องโดนปรับ

#มีLicenseแล้วอุ่นใจ

ขณะนี้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคน จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้....

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และ เจ้าหน้าที่...
26/03/2021

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น.
นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มีนาคม
ณ บริเวณหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร

25 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์  มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...
26/03/2021

25 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายและเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และการอุทธรณ์ เป็นต้น
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
25/03/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
25/03/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

17 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นก...
17/03/2021

17 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย และเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับอัตราเงินสมทบ และวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ได้มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนายทวัชชัย ศรีโยธา ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมประชุมแทน

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
16/03/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์  มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ได้จัด...
10/03/2021

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมชี้แจงผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อทำการซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กระทรวงแรงงาน เตือนช่างอย่าลืมต่อหนังสือรับรองก่อนหมดอายุ 30 วัน คาดเข้าข่าย 1.2 หมื่นคน
04/03/2021
กระทรวงแรงงาน เตือนช่างอย่าลืมต่อหนังสือรับรองก่อนหมดอายุ 30 วัน คาดเข้าข่าย 1.2 หมื่นคน

กระทรวงแรงงาน เตือนช่างอย่าลืมต่อหนังสือรับรองก่อนหมดอายุ 30 วัน คาดเข้าข่าย 1.2 หมื่นคน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่.....

วันที่ 2 มี.ค.64 เวลา 18.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แบบเลือกเ...
03/03/2021

วันที่ 2 มี.ค.64 เวลา 18.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แบบเลือกเข้า ประจำปี 2564 ขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
02/03/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานใ...
02/03/2021

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรก การปรับปรุงร่างคู่มือปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้มีการปรับปรุงเว็บไชต์ อัพเดตข่าวสาร ช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชนในการให้บริการและข้อเสนอแนะอื่น ให้ใช้ช่องทางหลักของกรม

1 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้าน...
01/03/2021

1 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือแรงงานในสถานการณ์ COVID - 19 ปีที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี สมศักด์ พรหมดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
24/02/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โดยนายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวย...
23/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ โดยนายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างและค่าตอบแทน การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การยืมทรัพย์สินของทางราชการ และการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถได้

08/02/2021

ใครรอโครงการนี้อยู่ 🤣🤣🤣

08/02/2021

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

06/02/2021
04/02/2021

เชิญรับชม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สัมภาษณ์สด รายการ ตอบโจทย์
ออกอากาศ เวลา 20.30 - 21.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS
ประเด็น "มาตรการ ม.33 เรารักกัน"

04/02/2021

สถาบัน MARA จัดให้ 14 หลักสูตร รองรับ EEC

26/01/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า และผู้ประกอบอาหารไทย

สนใจสมัครได้ที่นี่...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmkStFHkRQ_JWbxWRUT2IWTLz-pWUb_0HJyEhohtmQUPPtQ/viewform

Photos from MARA : Manufacturing Automation and Robotics Academy's post
26/01/2021

Photos from MARA : Manufacturing Automation and Robotics Academy's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
21/01/2021

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
21/01/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
18/01/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
18/01/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม ทดลองปฏิบัติงานจริงช่วยสังคม
18/01/2021
ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม ทดลองปฏิบัติงานจริงช่วยสังคม

ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม ทดลองปฏิบัติงานจริงช่วยสังคม

ก.แรงงาน จับมือ เอกชน พัฒนามาตรฐานช่างยิปซัม 4 จังหวัด 102 คน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ลงปฏิบัติงานจริงช่วยส...

กระทรวงแรงงาน
07/01/2021

กระทรวงแรงงาน

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

กระทรวงแรงงาน
07/01/2021

กระทรวงแรงงาน

นฤมล ห่วงใยแรงงาน ชวนฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี ห่างไกลโควิด-19

รมช.แรงงาน ชวนฝึกอาชีพออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร ฟรี! รับวิถี New Normal ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 4 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดระรอก 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมที่รุนแรงขึ้น และในช่วงต่อไปสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ทำให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามไปด้วย จึงไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อแรงงานทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ new normal โดยการจัดฝึกทักษะผ่านออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่บ้าน ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน เทคนิค การสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบแอนดรอยด์ การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=newyear&searchbox=&department1=0&button_search=%A4%E9%B9%CB%D2 เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมเฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
“แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในรอบนี้จะแพร่ระบาดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบอย่าได้ละเลยการพัฒนาตนเองให้มีทักษะฝีมือด้านอาชีพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากแรงงานทุกคนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

กระทรวงแรงงาน
07/01/2021

กระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของ ศบค.รง. หรือข้อสั่งการในจังหวัด โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พร้อมทั้ง รับทราบประเด็นการนำเสนอเกี่ยวกับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจากการระบาดระลอกใหม่ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว(จำแนกสัญชาติ) ในจังหวัด จำนวนสถานประกอบการและภาพรวมสถานประกอบการที่มีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ การดำเนินการนำส่งสถานที่กักตัว หรือการส่งตัวเข้ารับการรักษา มาตรการในภาพรวม มาตรการเฉพาะด้านแรงงานของจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ และแนวโน้มการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด - 19

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
07/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้าประจําปี 2564 ซึ่งศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "พระบิดาของเหล่าทหารม้า"

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ จุลศักราช 1128 ตรงกับวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นพระยาวชิรปราการ พร้อมด้วยทหารเอกคู่พระราชหฤทัยอีก 4 นาย ได้ทรงทำการสู้รบกับทหารม้าข้าศึก จำนวน 30 คน ที่บ้านพรานนก ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน และทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ทหารม้า จึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า, อีกทั้งได้กำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปีเป็น "วันทหารม้า" ด้วย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นถึงวีรกรรมของทหารม้า

สำหรับศูนย์การทหารม้า มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยม และจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้า โดยมีพระประสงค์ให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด เพื่อยกระดับการฝึกสอนวิชาขี่ม้าให้ได้มารตรฐาน และมีพระดำริปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล และที่สำคัญยิ่งเพื่อรักษา สืบทอด และธำรง ไว้ในความเป็นเหล่าทหารม้า นอกจากนี้ยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

Cr.ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2245 1703 / 0 2248 4788 Line Square สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ : http://www.goo.gl/3Q45bH Website : http://www.dsd.go.th/oloc

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622484788

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานรับรองความรู้ความสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานรับรองความรู้ความส:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2245 1703 / 0 2248 4788 Line Square สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ : http://www.goo.gl/3Q45bH Website : http://www.dsd.go.th/oloc

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชียงใหม่ตรวจหรือเปล่าครับ
สำหรับช่างที่ยังไม่มีใบอนุญาตินะครับ
ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบัตรปลอมหรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างไรคะ
ขอสอบถามเรื่อง...ถ้าทำบัตรประจำตัว ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หายครับ... ต้องมีขั้นตอนการขอบัตรใหม่...อย่างไรบ้างครับ