Clicky

สำนักงานรับรองความรู้ความส

สำนักงานรับรองความรู้ความส สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กร สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

03/08/2022
03/08/2022
Skills Competition - YouTube
03/08/2022
Skills Competition - YouTube

Skills Competition - YouTube

แพร่ภาพพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่29 ระดับภาค

28/07/2022

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-----------------------
ในโอกาสนี้ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

27/07/2022
Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
27/07/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อ...
08/07/2022

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
04/07/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

04/07/2022

วันอังคารที่ 5/07/ 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญรับฟังรายการ
สถานีแรงงาน "ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"
📢พบกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ผู้ดำเนินรายการ :นางสาวสุพรรษา ทองมี และนายอัสนี พิภูษณกาญจน์)
🔸️ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ AM 1467 KHz
🔸️Facebook Live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
🔸️Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
24/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
24/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
23/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
23/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
22/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
16/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

13/06/2022

วันที่13/06/ 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญรับฟังรายการ
สถานีแรงงาน "ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"
📢พบกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ผู้ดำเนินรายการ :นางสาวสุพรรษา ทองมี และนายอัสนี พิภูษณกาญจน์)
🔸️ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ AM 1467 KHz
🔸️Facebook Live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
🔸️Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
10/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
09/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้สิบเอก ภูมิศักดิ์...
06/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้สิบเอก ภูมิศักดิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2) ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักษ์ว...
06/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ รูปแบบและส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
06/06/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้สิบเอก ภูมิศักดิ์...
02/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้สิบเอก ภูมิศักดิ์ ลาภเหลือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักษ์ว...
02/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ รูปแบบและส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2) ณ สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดชลบุรี

01/06/2022

กรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
👉ผ่านระบบออนไลน์ 1-15 มิถุนายน 2565
http://eit2.dsd.go.th/~sign03jun2565/index.php

#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

26/05/2022
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานการ...
24/05/2022

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23/05/2022

วันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 10.15-10.30 น.
ขอเชิญรับฟังสัมภาษณ์ “การประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติม 6️⃣กลุ่มอาชีพ 1️⃣6️⃣สาขา” กับโฆษกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
23/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
20/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
18/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
17/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
11/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

11/05/2022
Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
11/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

09/05/2022

วันนี้0️⃣9️⃣0️⃣5️⃣6️⃣5️⃣
🔔เวลา 18.00 - 19.00 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญรับฟังรายการ
สถานีแรงงาน "ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"
📢พบกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ผู้ดำเนินรายการ :นางสาวธิดารัตน์ รัตนมนตรี และ นางสาวกฤติการ์ พะกะจ่าง
🔸️ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ AM 1467 KHz
🔸️Facebook Live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
🔸️Facebook Live
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
06/05/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

04/05/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนามือแรงงาน

03/05/2022
01/05/2022
🔵ถ่ายทอดสด การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565

📌📢 ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565

>>> นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2565

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
29/04/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
29/04/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post
28/04/2022

Photos from กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's post

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622484788

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานรับรองความรู้ความสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานรับรองความรู้ความส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่อง ททบ5 (17.55) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับอีนิแม้นแอร์ สร้างแอร์คุณภาพ รับไลเซนส์ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ #สุรชัยวงศ์สวัสดิ์
เชียงใหม่ตรวจหรือเปล่าครับ
สำหรับช่างที่ยังไม่มีใบอนุญาตินะครับ
ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบัตรปลอมหรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างไรคะ
ขอสอบถามเรื่อง...ถ้าทำบัตรประจำตัว ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หายครับ...
ต้องมีขั้นตอนการขอบัตรใหม่...อย่างไรบ้างครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํา สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ. DGA Thailand กองทุนคุ้มครองเด็ก ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนส មូលនិធិក្តីសង្ឃឹមថ្មី New HOPE Foundat กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ท Phaya Thai District กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน