Clicky

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

SmartLands on TikTok
02/06/2022
SmartLands on TikTok

SmartLands on TikTok

“คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและ สาขา ...

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 5758ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงส...
24/05/2022

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 5758
ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวในขณะนี้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงสายสัญญาณโทรศัพท์ ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0 2222 8199 หรือทาง [email protected]ที่ดินกรุงเทพมหานคร https://lin.ee/fvOYNXG

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนตบริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดาวน์โหลดฟ...
19/05/2022

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนต
บริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ดาวน์โหลดฟรี ผ่าน Apple store และ Google play

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน
28/04/2022
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผย....

28/04/2022
จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนตบริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดาวน์โหลดฟ...
20/04/2022

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนต
บริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ดาวน์โหลดฟรี ผ่าน Apple store และ Google play

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวสันต์ สุภาภา เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ส่งมอบนโยบาย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่อง...
11/04/2022

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวสันต์ สุภาภา เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส่งมอบนโยบาย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องปรับปรุง แก้ไข ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. 2521 ให้กับหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและหัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ผ่านการประชุม Video Conference

วันที่ 1 เมษายน  2565 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน มอบซองใส่โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานที่ดินก...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน มอบซองใส่โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ☺️

23/03/2022

กรมที่ดินพัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทุกแห่งใกล้บ้านทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน ที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน

23/03/2022

🧡 เริ่มแล้ววันนี้...กรมที่ดินเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงานที่ดิน ภายใต้แนวคิด “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” ครอบคลุมโฉนดที่ดินมากกว่า 2 ล้าน 2 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้ปีละกว่า 9 แสนราย และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 50%
สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจสามารถดำเนินการได้ดังนี้
❤️ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android
💚 เลือกรายการ “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์" (เฉพาะ กทม.) โดยมีเงื่อนไขในการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต้องไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น
💙และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555
#กรมที่ดิน #กรุงเทพ #สำนักงานที่ดิน #สะดวก #รวดเร็ว #วันนี้

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
17/03/2022

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

18/02/2022

เรื่อง เริ่มแล้ว…วันนี้! "คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน"

17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมที่ดินครบรอบ 121 ปี เริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใต้แนวคิด "คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน" ครอบคลุมโฉนดที่ดินมากกว่า 2 ล้าน 2 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้ปีละกว่า 9 แสนราย และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำ
นิติกรรม มากกว่า 50% ประชาชนเกิดความสะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่าย และส่งผลต่อระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิด ความมั่นใจในการ
เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลือกรายการ "จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กทม.)" โดยมีเงื่อนไขในการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต้องไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการ
ด้วยตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5594 ‘มท.1’ คิกออฟเปิดสนง.ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสนง.แบบออนไลน์ | เดลินิวส์ | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/E2kY8P?utm_source=lineshare

17/02/2022

พิธีเปิด สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ E - Lands จดทะเบียนที่ดิน ออนไลน์ใกล้บ้านคุณ ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

16/02/2022

📙📘วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.📘📙
📗ห้ามพลาด...ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกรมที่ดิน
📗รับชมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์
จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์
📗ในวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 121 ปี

15/02/2022

เรื่อง เปิดใจใกล้ชิดประชาชนกับกรมที่ดิน : รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 🥇 ในระดับดีเด่น ประจำปี 2564

กรมที่ดินใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดระบบราชการ ด้วยการรวมบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว ใน Application “SMARTLANDS” เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบนัดจดทะเบียนล่วงหน้า (e-QLands) รวมถึงระบบ LandsMaps ซึ่งเป็นระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน

สิ่งสำคัญมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC ) ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน (right)(right)อีกหนึ่งความสำเร็จของกรมที่ดิน คือ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี "บอกดิน" ที่นำสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาปรับใช้ให้กลายเป็นพลังประชาชน
ทำให้กรมที่ดินสามารถนำข้อมูลที่รับแจ้งจากทั้งภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีการนำข้อมูลไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะ
ด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล ทำให้กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย นอกจากนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจ ส่งผลให้
มีการประกาศพื้นที่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ราษฎร จำนวน 50 จังหวัด จากเดิมปี 2563 จำนวน 24 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 26 จังหวัด คิดเป็น 208% ของจังหวัดที่มีการเดินสำรวจ รวมถึงเกิดแนวคิดพัฒนาปรับปรุงการบริการกรมที่ดินในปีต่อ ๆ ไป

10/02/2022
03/02/2022

เรื่อง โครงการ “บอกดิน 3”

เริ่มแล้ว! โครงการ “บอกดิน 3” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ฯลฯ ให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้แล้ว ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิ.ย. 2565 นี้

👉 ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใด และยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่มีเน็ต ไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน แล้วกดลิงค์ https://bokdin3.dol.go.th หรือท่านที่ดาวน์โหลดแอป “SmartLands” ไว้แล้ว ให้คลิกเลือกเมนู “บอกดิน” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หากไม่มีหลักฐานอะไรเลย เลือกอื่น ๆ แล้วกดส่ง เป็นเสร็จสิ้น ให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (ส่วนที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน)

"โครงการ บอกดิน 3" เปิดรับการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่เป็นโฉนดที่ดิน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565 โดยจะนำตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าว ไม่ใช่การขอออกโฉนดที่ดินแต่อย่างใด

📍การกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน จะเข้าระบบประมวลผลของส่วนกลาง (กรมที่ดิน) กรมที่ดินจะแจ้งผู้ที่กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามชื่อที่อยู่ที่กรอกข้อมูลลงไป ว่าที่ดินที่กดแจ้ง อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ หรืออยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ถ้าอยู่นอกเขตจะได้นำไปจัดทำแผนระยะยาว แผน 9 ปี สำหรับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต่อไปครับ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

28/01/2022

เรื่อง ผลงานดีๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน กพร.

🔷 กรมที่ดิน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 🎉โดยพัฒนานวัตกรรม ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTKGNSS Network) ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ด้วยวิธีโครงข่ายแบบจลน์ในทันที (Network-basedRTK) มาใช้ในการบริการรังวัดที่ดินในรูปแบบข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Location Based Service : LBS) ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

⭐️ มีจุดเด่นในด้านความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็ว คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และที่สำคัญสามารถบูรณาการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่งความถูกต้องสูงได้ ดังนั้น จึงสามารถประยุกต์เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การเดินเรือ การบิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

➡️ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ลดข้อพิพาทแนวเขตที่ดิน เพิ่มความสะดวดรวดเร็วในการรังวัดที่ดิน เพิ่มความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

D - Day 17 กุมภาพันธ์ 2565 คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน     จะดีกว่าไหม...ถ้าเราสามารถจดทะเบียนที่ดินแบบออน...
20/01/2022
D - Day 17 กุมภาพันธ์ 2565 คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน

D - Day 17 กุมภาพันธ์ 2565 คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน
จะดีกว่าไหม...ถ้าเราสามารถจดทะเบียนที่ดินแบบออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสามารถใช้งานระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา จำนวน 17 แห่ง สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด โดยจองคิวผ่าน App e-QLands กรมที่ดินจะขยายการให้บริการด้วยสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้

D - Day 17 กุมภาพันธ์ 2565 คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน จะดีกว่าไหม...ถ้าเราสามารถจดทะเบียนที่ดินแบบอ.....

18/01/2022

เรื่อง 0.01

เริ่มแล้ว 18มกราคม 2565 สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียม 0.01
กรมที่ดินขอประชาสัมพันธ์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน 2 มาตรการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประเภท ง ตอนพิเศษ ๑๑

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0014.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0015.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011/T_0016.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011

🎉"คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน"🎉👉 ดีเดย์ 17 กุมภาพันธ์ 2565📌📌จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ ต่างสำนักงาน...
17/01/2022

🎉"คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน"🎉
👉 ดีเดย์ 17 กุมภาพันธ์ 2565

📌📌จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์
ต่างสำนักงานได้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกสาขา รวม 17 แห่ง

สะดวก สบาย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง👍🏻🙏🥳

21/12/2021

วันนี้กรมที่ดินเปิดรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เพื่อพัฒนาแก้ไขให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตาม หลักธรรมมาภิบาลครับ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1u6PjIRkKfuQmwoB24P9W0Wik8lE1cRUN7WiAlKHTaX_i6A/viewform

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เข้ามอบนโยบาย และตรวจราชการ สำนักงานที่ดิน...
08/12/2021

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เข้ามอบนโยบาย และตรวจราชการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำตรวจ ณ ห้องประชุมพระพิพิธ ๑ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

05/12/2021

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

วันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2564
29/11/2021

วันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2564

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี
23/11/2021

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี

21/11/2021

เยี่ยมเยียนน้องๆ ชาวดิน และดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาสารสนเทศระยะ 2 @ สำนักงานที่ดินแม่ริม สาขาสะเมิง

16/11/2021

มอบโฉนดที่ดิน @ ทุ่งคาโงก ให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดพังงา ในท้องที่ตำบลทุ่งคาโงก ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ียังไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดิน

Photos from กรมที่ดิน Fanpage's post
14/11/2021

Photos from กรมที่ดิน Fanpage's post

02/11/2021

เรื่อง ก้าวต่อไปไม่หยุด….กรมที่ดิน

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 1 - 15​ ตุลาคม 2564 ปีที่ 38 ฉบับที่ 19​​​ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวดินในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีงบประมาณ 2565 ที่ยึดประชาชนประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ประชาชน สะดวก สบาย ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการกับกรมที่ดิน
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no19/mobile/index.html#p=1

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำภาค ตามมติ ครม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชสำน...
18/10/2021

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำภาค ตามมติ ครม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้งปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564
โดยเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมที่ดิน ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ แ...
15/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมที่ดิน ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ (ศาลตา-ยาย) เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

ที่อยู่

Phra Phiphit Rd.
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622255758

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครปรับปรุงใหม่สวยเริ่ดมากครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
เตรียมช้อปจุใจ‼️
📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE
📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่
จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน
---------------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออก Ep_2

https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ
บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง
ติดต่อ
0991141161 แอร์ ครับ
Line : ekker
[email protected] :

https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
เรื่องผู้จัดการมรดก ใช้เวลาติดต่อราชการนานมั้ยที่ผมไปทำเรื่องมา ใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดิน

25 พ.ค.2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญญะ ( 5ดาว) โฉนด 3 แปลง
ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 10.00 -11.20 น.

28 พ.ค 2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาคลองหลวง คนเยอะมาก
โฉนด 1 แปลง
ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.40 -11.55 น.

7 มิ.ย. 2561 สำนักงานที่ดิน จ.นครปฐม สาขาบางเลน "อันนี้ผมต้องกราบงามงาม" ผมออกจากกรุงเทพไปถึงก่อนเวลาทำงาน ราชการ เจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องผม แถมที่นั้นยังมีกาแฟเลี้ยงสำหรับผู้มาติดต่อ
ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 8.00 -10.15 น.

8 มิ.ย.2561 สำนักงานที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ สาขาบางเขน
เรื่องเดียว
ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.30 -17.00 น.
คิวที่ 11 โต๊ะที่ 6 6011 " สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 "

ปล. ......ผมต้องติดต่อที่นี่อีก 3 เรื่องสงสัยต้องลางาน 3 วัน
.......เขาจะแยกเรื่องเฉพาะ เรื่อง มรดก 1โต๊ะ ยกเว้น บางเขน
.......หรือว่าที่นี่คือกรุงเทพ
........ต้องทำใจเหมือนชื่อคลอง "แสนแสบ" จากไอ้ขวาน
ค้นหาบ้านที่ดินคอนโด มือสอง
คำชมของท่านขอน้อมรับเพื่อส่งเป็นกำลังใจ คำติเตียนของท่านขอน้อมรับไว้เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากเจ้าหน้าที่การเงิน ส.กทม. ค่ะ เราทำงานเพื่อแผ่นดิน
ผู้ว่ากทม.ชื่ออะไรครับ ลูกชายจะสอบ เกรงมีอยู่
ในข้อสอบ จะได้บอกลูกครับ
สารคนขุ้เิงมึงเิาขุ้แทนสารตายไปตะกระกุล
เสียคนใส่ตำแหน่งลบชักนี้มาตามมัยหัยเิาฝากกัน
เพืี้นถือชำระำนี้ตลอดสงครบขอฝรรกันดัยขอบบตระกุล
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดีจำเลยึนมึงคน้อาขอลบตระกุลหาตระหึลภวกเปคดพาฏาสาเหตพระอง
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดี
x

บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

GPB ชมรม To be number one ชุมชนพัชราภา CUD4S วิทยุ "หมอทาง" กรมทางหลวงชนบท ชมรมนักวิทยุอาสาธรรมศาสตร์ ช้อปของถูก - ShopKongg สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทาง Club CABB ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အျမန္ဝန္ Tangerine Clinic สำนักงานเขตราชเทวี Fiscal Policy Office