สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี
23/11/2021

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย ใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี

21/11/2021

เยี่ยมเยี่ยนน้องๆ ชาวดิน และดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาสารสนเทศระยะ 2 @ สำนักงานที่ดินแม่ริม สาขาสะเมิง

16/11/2021

มอบโฉนดที่ดิน @ ทุ่งคาโงก ให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดพังงา ในท้องที่ตำบลทุ่งคาโงก ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ียังไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดิน

Photos from กรมที่ดิน Fanpage's post
14/11/2021

Photos from กรมที่ดิน Fanpage's post

02/11/2021

เรื่อง ก้าวต่อไปไม่หยุด….กรมที่ดิน

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 1 - 15​ ตุลาคม 2564 ปีที่ 38 ฉบับที่ 19​​​ เป็นฉบับที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวดินในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ในปีงบประมาณ 2565 ที่ยึดประชาชนประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ประชาชน สะดวก สบาย ปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการกับกรมที่ดิน
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no19/mobile/index.html#p=1

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำภาค ตามมติ ครม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชสำน...
18/10/2021

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำภาค ตามมติ ครม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้งปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564
โดยเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำภาค ตามมติ ครม. และวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้งปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564
โดยเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมที่ดิน ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ แ...
15/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมที่ดิน ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ (ศาลตา-ยาย) เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

07/10/2021

พูดคุยกับผู้มาติดต่องานที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

04/10/2021

เรื่อง “ก้าวต่อไม่หยุด....กรมที่ดิน 2565 : DOL 2022”

วันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆ อยากมาบอกเพื่อนๆ ครับ ในปีหน้านี้ กรมที่ดินมีงานที่เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด 7 โครงการ ครับ จะเป็นงานนวัตกรรมต่อยอดสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสครับ

โครงการแรก การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท่านที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ใดๆ ก็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

โครงการที่สอง การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อการบริการ 2 ประเภท คือ 1. การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน 2. การตรวจสอบหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นการบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถชำระค่าใช้จ่ายการบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน จะเป็นงานนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย

โครงการที่สาม การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps กรมที่ดินจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps ให้เป็นช่องทางหลักเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นด้วย

โครงการที่สี่ แอพพลิเคชั่น CondoMaps ระบบค้นหาตำแหน่งอาคารชุด/ห้องชุด แบบ 3 มิติ แอพพลิเคชั่นตัวใหม่นี้ จะเป็นการพัฒนาต่อจากแอพพลิเคชั่น Landsmaps ซึ่งเป็นบริการของที่ดินพื้นราบ แต่ CondoMaps จะเป็นบริการแสดงตำแหน่งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิห้องชุดทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นนวัตกรรมอีกงานที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลอาคารห้องชุด ให้เป็นระบบ สร้างความสะดวกสบายให้ประชาชน และเป็นการสร้างศักยภาพของภาครัฐให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

โครงการที่ห้า การยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ โครงการนี้จะทำให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรังวัดในที่ดินทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สามารถยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบออนไลน์ และในวันรังวัดท่านก็เดินทางไปที่ที่ดินได้เลย ทำให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

โครงการที่หก การรับชำระค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ประชาชนที่รับบริการด้านการรังวัดที่ดิน สามารถเลือกที่จะชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเมื่อประชาชนชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที เป็นอีกโครงการที่ลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของภาครัฐมากขึ้น

โครงการที่เจ็ด โครงการสุดท้าย การออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน จะเป็นงานที่ช่วยสร้างตัวชี้วัด (KPI) ให้กับกรมที่ดินและประชาชน ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการจะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน นับแต่วันทำการรังวัด โดยที่ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินครอบครองและทำประโยชน์ และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 7 โครงการ จะเป็นนวัตกรรมที่กรมที่ดินจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประชาชน เป็นเสมือนเป้าหมายในการพัฒนาในปีหน้า เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ สร้างความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพิ่มมาตรฐานการทำงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐ และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

“สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนคำมั่นหมายของผม ที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนครับ”

29/09/2021

สรุปผลงานและความเคลื่อนไหวของกรมที่ดินในหนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"ฉบับวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564 ปีที่ 38 ฉบับที่ 17​​
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no17/mobile/index.html#p=1

ประกาศ เนื่องจากวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล)เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครจึงขอแจ้ง ปิด...
23/09/2021

ประกาศ เนื่องจากวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล)
เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้ง ปิดทำการ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 - 26 กันยายน 2564
เปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ เนื่องจากวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล)
เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้ง ปิดทำการ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 - 26 กันยายน 2564
เปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

07/09/2021

เรื่อง “เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนห้องรับแขกกรมที่ดิน”

กระผมเคยบอกน้องๆในกรมที่ดินเสมอๆว่าสำนักงานที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนห้องรับแขกของกรมที่ดินครับ

เมื่อวานผมถือโอกาสในการเริ่ใภารกิจในปี 2565 ประชุมขับเคลื่อนๆงานกรมที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ครับ มีเรื่องได้พูดคุยและปรึกษากับน้องๆ หลายเรื่องเลยครับ จึงอยากมาเล่าสู่กันฟัง

ประการแรกในปีนี้กรมที่ดินได้รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 15 สาขา จาก 17 สาขา ซึ่งอีก 2 สาขา ได้ผ่านเกณฑ์มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา เท่ากับว่า สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้ผ่านมาตรฐาน GECC ครบทุกสำนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่เราจะไดบริการชาวกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานระดับสากลครับ

ประการที่สอง การสร้างระบบงานในช่วงโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชั่น SmartLands : E-QLands สามารถช่วยให้การดำเนินงานเรื่องที่ดินผ่านไปได้ด้วยดี ประชาชนได้ระบบการบริการอย่างมีลำดับ เกิดความยุตธรรม ไม่ต้องไปรอคิวนานที่สำนักงาน ถือว่าพวกเราช่วยกันได้ดีมาก ยิ่งช่วงนี้เกิดโรคระบาดโควิด 19 ครับ

ประการที่สาม แอปพลิเคชั่น Smartlands ซึงมีแอปพลิเคชั่น Landsmaps ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลให้อยู่ใน Government Portal ซึ่งเป็นการพัฒนา Moblile Application การบริการภาครัฐ ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการไว้ที่จุดเดียว โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ขอให้สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบเยอะๆครับ

ประการที่สี่ การพัฒนางาน ปี 65 : ก้าวต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมที่ดินมีแผนพัฒนาระบบให้บริการประชาชน เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 และการก้าวเข้าสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” โดยมีการพัฒนาใน 7 บริการ ดังนี้
- จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : ท่านที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ใดๆ ก็ได้ในทุกสำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
- บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สำหรับการขอหนังสือรับรองราคาประเมิน และการตรวจสอบหลักทรัพย์ : เป็นการบริการประชาชน โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานที่ดิน ท่านสามารถขอรับบริการ และชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้
- กรมที่ดินได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพพัฒนาระบบ Landsmaps เพื่อบูรณาการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง และความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางระบบอีเล็กทรอนิกส์
- กรมที่ดินจะพัฒนาระบบ Condomap เพื่อค้นหาตำแหน่งอาคารชุด/ห้องชุด : เป็นการพัฒนาระบบเผยแพร่ และให้บริการแสดงตำแหน่งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิห้องชุด เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจเกิดความสะดวกครับ
- การพัฒนาการรับชำระค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ประชาชนสามารถเลือกที่จะชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องมาที่สำนักงานที่ดิน
- ยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรังวัด ท่านไม่ต้องมาสำนักงานที่ดิน ท่านจะสามารถยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบออนไลน์ และในวันรังวัดท่านก็เดินทางไปที่ที่ดินได้เลยครับ

การพัฒนางานกรมที่ดินปี 2565 น่าตื่นเต้นนะครับ

ประกาศ !! สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร แจ้งปรับระบบบริการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 256...
22/07/2021

ประกาศ !! สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร แจ้งปรับระบบบริการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ขอให้ ชะลอ การใช้บริการ Walk in และขอให้ใช้ ”บริการ”ผ่านช่องทาง นัดจดทะเบียนล่วงหน้าโดยการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-QLands เท่านั้น ทางสำนักงานฯ จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในอาคารไม่เกิน 20 คน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 “D M H T T” อย่างเคร่งครัด ขณะใช้บริการในอาคาร

21/07/2021
02/07/2021

เรื่อง เเจ้งบอกดิน 2 เพื่อทราบความคืบหน้าครับเพื่อนๆ fb ของผม

โครงการบอกดิน 2 ปี 2564 สิ้นสุดระยะเวลาการับแจ้งตำแหน่งที่ดิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนแล้วนะครับ มีผู้เข้ามาแจ้งตำแหน่งที่ดินเพื่อรับการตรวจสอบ จำนวนประมาณ 442,924 รายครับ ขอเวลาประมวลผลสักนิดครับ ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเบื้องต้นที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปครับ ที่ https://bokdin2.dol.go.th

25/06/2021

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่แต่ในบ้าน ไม่เดินทางหากไม่จำเป็น หรือทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 แต่หลายคนยังจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อติดต่อทำธุระเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมด้านที่ดินต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีวิธีตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่ง่ายกว่านั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์หรือบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินง่าย ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จึงได้พัฒนาระบบบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตขึ้น หรือที่เรียกว่า “LandsMaps” โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง และบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้วันนี้การค้นหาตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกว่า 84 ล้านครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง มีวิธีการใช้งานง่ายเพียงกรอกเลขโฉนดที่ดิน อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล ครับ

นอกจากนี้กรมที่ดินได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มฟังก์ชันดี ๆ ที่เปิดให้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาอีกมากมาย เช่น รองรับการเข้าใช้งานได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 200,000 ครั้ง แสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน และมีระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตและมีระบบลงทะเบียนผ่าน Social (Google Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business) ซึ่งกรมที่ดิน คาดหวังว่า “LandsMaps” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายและห่างไกลจากโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” หรือ “SMARTLANDS” ได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ครับ https://www.matichon.co.th/publicize/news_2794638

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"ฉบับวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 10https://spapp.dol.go.th/ebook_tra...
15/06/2021
ที่ดินสัมพันธ์ ออนไลน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 10

หนังสือพิมพ์"ที่ดินสัมพันธ์ออนไลน์"
ฉบับวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564​ ปีที่ 38 ฉบับที่ 10
https://spapp.dol.go.th/ebook_training/secretary/pr-year38-no10/mobile/index.html#p=1

ที่ดินสัมพันธ์ ออนไลน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 10

ที่อยู่

Phra Phiphit Rd.
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622255758

เว็บไซต์

http://bangkok.dol.go.th/bangkok/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครปรับปรุงใหม่สวยเริ่ดมากครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออก Ep_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
เรื่องผู้จัดการมรดก ใช้เวลาติดต่อราชการนานมั้ยที่ผมไปทำเรื่องมา ใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดิน 25 พ.ค.2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญญะ ( 5ดาว) โฉนด 3 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 10.00 -11.20 น. 28 พ.ค 2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาคลองหลวง คนเยอะมาก โฉนด 1 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.40 -11.55 น. 7 มิ.ย. 2561 สำนักงานที่ดิน จ.นครปฐม สาขาบางเลน "อันนี้ผมต้องกราบงามงาม" ผมออกจากกรุงเทพไปถึงก่อนเวลาทำงาน ราชการ เจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องผม แถมที่นั้นยังมีกาแฟเลี้ยงสำหรับผู้มาติดต่อ ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 8.00 -10.15 น. 8 มิ.ย.2561 สำนักงานที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ สาขาบางเขน เรื่องเดียว ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.30 -17.00 น. คิวที่ 11 โต๊ะที่ 6 6011 " สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 " ปล. ......ผมต้องติดต่อที่นี่อีก 3 เรื่องสงสัยต้องลางาน 3 วัน .......เขาจะแยกเรื่องเฉพาะ เรื่อง มรดก 1โต๊ะ ยกเว้น บางเขน .......หรือว่าที่นี่คือกรุงเทพ ........ต้องทำใจเหมือนชื่อคลอง "แสนแสบ" จากไอ้ขวาน
ค้นหาบ้านที่ดินคอนโด มือสอง
คำชมของท่านขอน้อมรับเพื่อส่งเป็นกำลังใจ คำติเตียนของท่านขอน้อมรับไว้เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากเจ้าหน้าที่การเงิน ส.กทม. ค่ะ เราทำงานเพื่อแผ่นดิน
ผู้ว่ากทม.ชื่ออะไรครับ ลูกชายจะสอบ เกรงมีอยู่ ในข้อสอบ จะได้บอกลูกครับ
สารคนขุ้เิงมึงเิาขุ้แทนสารตายไปตะกระกุล
เสียคนใส่ตำแหน่งลบชักนี้มาตามมัยหัยเิาฝากกัน
เพืี้นถือชำระำนี้ตลอดสงครบขอฝรรกันดัยขอบบตระกุล
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดีจำเลยึนมึงคน้อาขอลบตระกุลหาตระหึลภวกเปคดพาฏาสาเหตพระอง
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดี