สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค หน่วยงานราชการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

23/04/2021

เรื่อง “กรมที่ดิน” ปลื้มยอดดาวน์โหลดแอป “SMARTLANDS” พุ่งเกิน 100,000 ครั้งแล้วครับ

กรมที่ดิน “ปลื้ม” เสียงตอบรับท้วมท้นจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดการดาวน์โหลดแอป “SMARTLANDS” พุ่งทะยานเกินกว่า 100,000 ครั้ง ในเวลาเพียง 5-6 เดือน เท่านั้นครับ

ภายใต้นโยบายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กรมที่ดินได้ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมบริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถสร้างความปลอดภัยและตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง “New Normal” ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 มีจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” รวมกว่า 100,343 ครั้ง และพบว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มียอดการดาวน์โหลดสูงถึง 10,000 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจากเดิมแอปพลิเคชัน "SMARTLANDS" เปิดให้บริการเพียง 15 ด้าน และปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 ด้าน รวมทั้งสิ้น 17 บริการแล้วครับ

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน : เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน ทั้งในเว็บไซต์ Facebook หรือ Youtube เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ และอื่นๆครับ

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า : ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) : เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น 20.43 ล้านราย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน : กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน : กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันที

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และ เช่า

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม : กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน : กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน : กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์ : ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ

บริการที่ 12 LINE @teedin : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการที่ 16 โครงการ “บอกดิน” : กรมที่ดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านฟังก์ชัน “บอกดิน” บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

บริการที่ 17 ระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการ : กรมที่ดินเปิดรับข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมที่ดินได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นี่คือบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อให้บริการประชาชน และกรมที่ดินจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขอเชิญชวนทุกท่านได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "SMARTLANDS" มาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ที่สำคัญสามารถสร้างความปลอดภัยและตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง “New Normal” ในปัจจุบัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS หากเป็นระบบปฏิบัติการ Android สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/2HBvjkd และระบบปฏิบัติการ iOS สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่ : https://apple.co/35W2Uht หรือจะพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store แล้วกดติดตั้ง ก็สามารถใช้งานได้ทันที "SMARTLANDS : แอปเดียวจบ…ครบทุกเรื่องที่ดิน"
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6354780

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY
13/04/2021
"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

"กรมที่ดิน" สร้างมิติใหม่เช็คประกาศสนง.ที่ดิน ผ่าน“SMARTLANDS Application” | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังต.....

วันศุกรที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบนโนบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการประชุมเจ้าพ...
02/04/2021

วันศุกรที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบนโนบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ณ ห้องประชุมพระพิพิธ ๑ ชั้น ๒ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
11/03/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

03/03/2021

เรื่อง เริ่มแล้ว “บอกดิน 2” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่

นับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ (LINE Official Account) โดยในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา กรมที่ดินเปิดรับการแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนแจ้งข้อมูลกว่า 11,899 ครั้ง ซึ่งกรมที่ดินได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และรองรับการจัดทำ Big Data ด้านข้อมูลที่ดินของประเทศไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการ “บอกดิน” ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th

2. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”

3. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”

4. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้ว ให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล

หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

03/02/2021
02/02/2021

เปิดตัว แอปพลิเคชัน e-QLands จองคิวนัดหมายการจดทะเบียนนิติกรรมและรังวัดที่ดินล่วงหน้าครับ

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
15/01/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินกร...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ครั้ง 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล
(Web Conference) ณ ห้องประชุมพระพิพิธ1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนตบริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดาวน์โหลดฟ...
08/01/2021

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนต
บริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ดาวน์โหลดฟรี ผ่าน Apple store และ Google play

จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เนต
บริการใหม่จากกรมที่ดิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ดาวน์โหลดฟรี ผ่าน Apple store และ Google play

07/01/2021

เรื่อง นัดจดทะเบียนที่ดิน และนัดรังวัดล่วงหน้า ด้วยแอพพลิเคชั่น e-QLands

วันนี้ ผมได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนัดจดทะเบียน และนัดรังวัดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น e-QLands ผมได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สำหรับประชาชนให้มากที่สุด และกรมที่ดินจะเปิดตัวให้ประชาชนได้ใช้ในเร็วๆนี้ครับ

ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน

สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไปครับ

07/01/2021
Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post
06/01/2021

Photos from นิสิต จันทร์สมวงศ์'s post

06/01/2021
สำนักงานที่ดินปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ตามเวลารา...
29/12/2020

สำนักงานที่ดินปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ตามเวลาราชการคะ

สำนักงานที่ดินปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ตามเวลาราชการคะ

28/12/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
25/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “SMARTLANDS” แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน สร้างความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ผมขอเรียนว่ากรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อส่งความสุขรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 สู่ประชาชน โดยได้คัดเลือก “แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน เป็น 1 ใน 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ครับ

“แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS เป็นนวัตกรรมการให้บริการประชาชนเรื่องที่ดินบนโทรศัพท์มือถือ สร้างความสะดวกสบาย...เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ปัจจุบันเปิดให้บริการประชาชน ทั้งสิ้น 15 รายการ โดยสามารถใช้บริการได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มีบริการอยู่ 15 บริการครับ

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน : เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน อาทิ เว็บไซต์ Facebook Youtube เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ และจะดำเนินการไปเรื่อย

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า : ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Qlands บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ทันที ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปครับ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) : เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการปี 2563 กว่า 19 ล้านราย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน : กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน : กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันทีครับ

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม : กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน : กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน : กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์ : ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง มั่นใจได้ครับ จะดูแลให้ทุกเรื่อง

บริการที่ 12 LINE @teedin : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนติดตามงานของตนเองได้ง่ายครับ

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการทั้ง 15 รายการนี้ ผมยืนยันว่าสามารถใช้บริการได้ทันทีบนแอพพลิเคชัน “SMARTLANDS” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที นี่คือหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสุขบนวิถีชีวิตปกติใหม่ในปัจจุบันครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทย Happy เมืองไทย Healthy เพื่อนๆของผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าครับ

ที่อยู่

Phra Phiphit Rd.
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622255758

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครปรับปรุงใหม่สวยเริ่ดมากครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออก Ep_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
เรื่องผู้จัดการมรดก ใช้เวลาติดต่อราชการนานมั้ยที่ผมไปทำเรื่องมา ใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดิน 25 พ.ค.2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญญะ ( 5ดาว) โฉนด 3 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 10.00 -11.20 น. 28 พ.ค 2561 สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาคลองหลวง คนเยอะมาก โฉนด 1 แปลง ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.40 -11.55 น. 7 มิ.ย. 2561 สำนักงานที่ดิน จ.นครปฐม สาขาบางเลน "อันนี้ผมต้องกราบงามงาม" ผมออกจากกรุงเทพไปถึงก่อนเวลาทำงาน ราชการ เจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องผม แถมที่นั้นยังมีกาแฟเลี้ยงสำหรับผู้มาติดต่อ ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 8.00 -10.15 น. 8 มิ.ย.2561 สำนักงานที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ สาขาบางเขน เรื่องเดียว ใช้เวลาตั้งแต่ยื่นเรื่องจนเสร็จ 9.30 -17.00 น. คิวที่ 11 โต๊ะที่ 6 6011 " สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 " ปล. ......ผมต้องติดต่อที่นี่อีก 3 เรื่องสงสัยต้องลางาน 3 วัน .......เขาจะแยกเรื่องเฉพาะ เรื่อง มรดก 1โต๊ะ ยกเว้น บางเขน .......หรือว่าที่นี่คือกรุงเทพ ........ต้องทำใจเหมือนชื่อคลอง "แสนแสบ" จากไอ้ขวาน
ค้นหาบ้านที่ดินคอนโด มือสอง
คำชมของท่านขอน้อมรับเพื่อส่งเป็นกำลังใจ คำติเตียนของท่านขอน้อมรับไว้เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากเจ้าหน้าที่การเงิน ส.กทม. ค่ะ เราทำงานเพื่อแผ่นดิน
ผู้ว่ากทม.ชื่ออะไรครับ ลูกชายจะสอบ เกรงมีอยู่ ในข้อสอบ จะได้บอกลูกครับ
สารคนขุ้เิงมึงเิาขุ้แทนสารตายไปตะกระกุล
เสียคนใส่ตำแหน่งลบชักนี้มาตามมัยหัยเิาฝากกัน
เพืี้นถือชำระำนี้ตลอดสงครบขอฝรรกันดัยขอบบตระกุล
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดีจำเลยึนมึงคน้อาขอลบตระกุลหาตระหึลภวกเปคดพาฏาสาเหตพระอง
คนหลวงหัยตระกุลทิ้งชัดคนเสียประกันคดี