Clicky

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสาม

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสาม ศูนย์กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post
10/08/2021

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post
10/08/2021

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post

10/08/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
รวม 19,843 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 19,445 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
ผู้ป่วยสะสม 767,088 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 22,806 ราย
หายป่วยสะสม 550,714 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 211,223 ราย
เสียชีวิต 235 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

07/08/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
รวม 21,838 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 20,915 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 923 ราย
ผู้ป่วยสะสม 707,659 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 21,108 ราย
หายป่วยสะสม 489,586 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 213,444 ราย
เสียชีวิต 212 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

05/08/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
รวม 20,920 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 20,658 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 262 ราย
ผู้ป่วยสะสม 664,442 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,926 ราย
หายป่วยสะสม 446,306 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 213,910 ราย
เสียชีวิต 160 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
04/08/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post
04/08/2021

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post

04/08/2021

☎️ คลองสามวา HOTLINE COVID-19 รับเรื่องผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้าระบบ การขอความช่วยเหลือต่างๆ

📌โทร. 0 2096 9202 จำนวน 20 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง

👨🏻‍⚕️ใครตกหล่น ใครยังไม่เข้าระบบ ใครต้องการอะไร โทรด่วน !!

🤟(ปล.ขออนุญาตผู้ที่โทรเข้ามา เฉพาะญาติที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 หรือ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 นะคะ เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียด และเป็นการสงวนสิทธิ์คู่สายในการติดต่อเข้ามาค่ะ)

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post
29/07/2021

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post
28/07/2021

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post
28/07/2021

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post
28/07/2021

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post
22/07/2021

Photos from สำนักงานเขตคลองสามวา's post

14/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
รวม 9,317 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,188 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 5,129 ราย
เสียชีวิต 87 ราย
ติดตามรายละเอียดได้ในการแถลงข่าว เวลา 12.30 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

09/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
รวม 9,276 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 8,998 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย
ผู้ป่วยสะสม 288,643 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 3,928 ราย
หายป่วยสะสม 212,651 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 72 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

07/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
รวม 6,519 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,464 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 55 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,148 ราย
ผู้ป่วยสะสม 272,309 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 54 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

06/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
รวม 5,420 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,383 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 37 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,586 ราย
ผู้ป่วยสะสม 265,790 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 57 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

02/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
รวม 6,087 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,880 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 207 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,638 ราย
ผู้ป่วยสะสม 242,058 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 61 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

01/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
รวม 5,533 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,489 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 44 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,223 ราย
ผู้ป่วยสะสม 235,971 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 57 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

30/06/2021

📣เพื่อทราบโดยทั่วกัน📣
ประกาศปิดให้บริการศูนย์เยาวชนพิพทธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และศูนย์กีฬา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2564
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Timeline photos
29/06/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
รวม 4,662 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 4,652 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,793 ราย
ผู้ป่วยสะสม 225,652 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 36 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
28/06/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
รวม 5,406 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย
ผู้ป่วยสะสม 220,990 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 22 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
17/06/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
รวม 3,129 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,672 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 457 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,651 ราย
ผู้ป่วยสะสม 178,861 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 30 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
15/06/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
รวม 3,000 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,360 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,774 ราย
ผู้ป่วยสะสม 173,401 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 19 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
10/06/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
รวม 2,310 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,208 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย
ผู้ป่วยสะสม 158,675 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 43 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post
04/06/2021

Photos from ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้'s post

Timeline photos
28/05/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
รวม 3,759 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,465 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,294 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,044 ราย
ผู้ป่วยสะสม 116,113 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 34 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
27/05/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
รวม 3,323 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,104 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,063 ราย
ผู้ป่วยสะสม 112,354 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 47 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

Timeline photos
25/05/2021

Timeline photos

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
รวม 3,226 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,344 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 882 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,094 ราย
ผู้ป่วยสะสม 106,576 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 26 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

20/05/2021

แนวทางให้คำแนะนำ การฉีด COVID-19 Vaccine กับประชาชน

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19

#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

Timeline photos
13/05/2021

Timeline photos

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,887 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 93,794 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 60,615 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 518 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,040,363 โดส
--------------------
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 22,753 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 81,529 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

เขตคลองสามวา
Bangkok
10510

ข้อมูลทั่วไป

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 18.00 น.

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 20:00
อังคาร 10:00 - 20:00
พุธ 10:00 - 20:00
พฤหัสบดี 06:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 22:00
เสาร์ 10:00 - 21:00
อาทิตย์ 10:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

025480621

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสาม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะ
งานวันเด็กออรไลน์ของศูนย์เยาวชนคลองสามวาค่ะ
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา เปลี่ยน facebook ใหม่เป็น
👇
👇
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา - สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ News

https://www.facebook.com/kswycenter
#ตู้ปันสุข #คนมีต้องปัน ❤️❤️❤️

วันนี้ไปตรวจเยี่ยม ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา Khlongsamwa Youth Center ที่จัดทำ #ตู้ปันสุข ตามข้อสั่งการของผู้ว่าฯอัศวินที่ต้องการที่จะให้ประชาชนและภาคเอกชนร่วมแบ่งปันกันในยามยาก ใครมีเหลือผมเชิญชวนมาแบ่งปันกันนะครับ #ทำแล้วมีความสุขครับ ❤️❤️❤️
สอบถามครับแถวกีบหมู มีแรงงานต่างด้าวเยอะ ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานเข้าตรวจ เชื้อบ้างไหมครับ..
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้ตรวจราชการสูง เขตตรวจราชการ 2 เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เกณฑ์ด้านกายภาพ
#ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา
#ศูนย์เยาวชนคลองสามวา
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองสามวา Khlongsamwa Youth Center
วันนี้สระว่ายน้ำเปิดให้ใช้การได้แน่นอนแล้วใช่ไหมครับ
ฝากหน่อยค่ะพอดีเพื่อนเก้บได้ติดต่อไปเบอร์ในโพส.ของเพื่อนได้เลยนะคะ
มี คอร์ส ลีลาส เมื่อไหร่คะ ขอข้อมูลด้วยค่ะ
ช่วยติดต่อ 0863407548 jeep ยากเล่นแบตมากง่ะครับ
ถ้า จะไปตีแบตด้วย แต่ตีไม่เก่ง ต้องติดต่อ คัยอย่างงัยคับ แนะนำหน่อยง่ะครับ
ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับ น้องๆนักเรียนคนไหนที่กำลังมองหาสายอาชีพพี่แนะนำที่นี่เลยเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส สาขาน่าสนใจทั้งนั้น โซนหทัยราษ มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลองติดต่อสอบถามได้เลย Yai Phuket รับรองค่าเทอมไม่แพลงอย่างที่คิดแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นมากมายจากวิทยาลัย

#คอมกราฟิก #การท่องเที่ยว #การโรงแรม #สถาปัตย์ #แฟชั่นดีไซต
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตคล Tattoo Studio Bangkok WASO Training Center Karita Mubee โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ์ - Natnapa สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัย แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ Aquoponic and energy ประไพภรณ์ เกียรติมนตรี Allianz Ayudhya MeanNon Hi-Tech Shop สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร สาข งานก่อสร้างภาคราชการ