ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์4.0

ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์4.0 โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0"

เปิดเหมือนปกติ

ใครชอบขี่รถขึ้นเขา ลงเนิน ต้องระวังๆ กันด้วยนะครับ วันนี้มาเรียนรู้เรื่องการขับขี่รถขึ้นและลงที่ลาดชันกันครับ#ขับขี่ปลอด...
05/10/2018

ใครชอบขี่รถขึ้นเขา ลงเนิน ต้องระวังๆ กันด้วยนะครับ
วันนี้มาเรียนรู้เรื่องการขับขี่รถขึ้นและลงที่ลาดชันกันครับ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

หลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย 10 ประการที่ควรรู้#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
21/09/2018

หลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย 10 ประการที่ควรรู้
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0

คนพร้อม รถพร้อมหรือยัง ... ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะครับ #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0
18/09/2018

คนพร้อม รถพร้อมหรือยัง ... ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะครับ #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

แต่งตัวอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนออกจากบ้าน #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0
18/09/2018

แต่งตัวอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนออกจากบ้าน
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"สานพลังประชารัฐ โดยกรมการขนส่งทางบก#ขับขี่ปลอดภั...
17/09/2018

โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
สานพลังประชารัฐ โดยกรมการขนส่งทางบก
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
15 กันยายน 2561

โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
สานพลังประชารัฐ โดยกรมการขนส่งทางบก
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
15 กันยายน 2561

16/09/2018
"ขับขี่ต้องปลอดภัย"

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
นายสรายุทธ หลงหา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
ชม 20 คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทาง
youtube กรมการขนส่งทางบก Safedriving4.0
https://youtu.be/QYAhC7Uleeg

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ผลงาน นายสรา.....

16/09/2018
"อย่าเร่งรีบ ปลอดภัยไว้ก่อน"

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
นางสาวศศิธร วุฒิสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
ชม 20 คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทาง
youtube กรมการขนส่งทางบก Safedriving4.0

https://youtu.be/BGgVf4Fj5FQ

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ผลงาน นางสาว.....

16/09/2018
"Voice of Traffic Sign"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
ทีมเล่าก๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0

ติดตามชม 20 คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทาง
youtube กรมการขนส่งทางบก Safedriving4.0
https://youtu.be/f-2yYmRCOzw

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ผลงาน ท...

16/09/2018
"รุ่นใหญ่"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
นายธนาธร ธนาเลขะพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
ชม 20 คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทาง
youtube กรมการขนส่งทางบก Safedriving4.0
https://youtu.be/tNv9pvT99EU

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ผลงาน น...

16/09/2018
"ขับขี่ปลอดภัย"

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน"ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0"
นายอฤณ ชาติศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0
ชม 20 คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ทาง
youtube กรมการขนส่งทางบก Safedriving4.0

https://youtu.be/_80sp11BiVw

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ผลงาน นายอ.....

16/09/2018

เมื่อวาน แอดมินก็ว่าโพสต์รายชื่อผู้ชนะการประกวดคลิปละนะ แต่ไม่รู้ปลิวไปไหน ไม่เป็นไร โพสต์๋ใหม่ก็ได้
ทีมที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ครับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอฤณ ชาติศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางบก
หมวกนิรภัย Kawasaki มูลค่า 2,300 บาท จาก เรียล การาจ บางนา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนาธรณ์ ธนาเลขะพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางบก
หมวกนิรภัย Kawasaki มูลค่า 2,300 บาท จาก เรียล การาจ บางนา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเล่าก๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางบก
หมวกนิรภัย Kawasaki มูลค่า 2,300 บาท จาก เรียล การาจ บางนา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวศศิธร วุฒิสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายสรายุทธ หลงหา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าเดินทางทีมละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางบก
หมวกนิรภัย Kawasaki มูลค่า 2,300 บาท จาก เรียล การาจ บางนา

ยินดีกับน้องๆ ทุกทีมด้วย และติดตามทุกคลิปที่ชนะการประกวด รวมถึงคลิปที่เข้ารอบ 20 ทีมได้ทาง YouTube ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 และทางเพจนี้ได้ สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับ

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมรณรงค์ความร่วมมือความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0"  แอดมินจะนำภาพความประทับใจมาฝา...
15/09/2018

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมรณรงค์ความร่วมมือความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0" แอดมินจะนำภาพความประทับใจมาฝากแบบเต็มๆ เร็วๆ นี้ครับ #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

ความสนุกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 Smart Ride - Safe Lives  ที่บ...
15/09/2018

ความสนุกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 Smart Ride - Safe Lives ที่บริเวณลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา ตามมายังทันครับ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0  (ไม่เรียงลำดับคะแนน)ธนาธรณ์ ธนาเลขะพัฒน์  ม...
13/09/2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0 (ไม่เรียงลำดับคะแนน)

ธนาธรณ์ ธนาเลขะพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศศิธร วุฒิสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สรายุทธ หลงหา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อฤณ ชาติศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เล่าก๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะครับ และขอเชิญร่วมฟังการประกาศผลการตัดสิน พร้อมรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร วันเสาร์ที่ 15 กันยายนนี้ ที่เมกา บางนา เวลา 13.30 น.เป็นต้นไปครับ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

วันเสาร์ที่ 15 กันยายนนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานพลังประชารัฐ  ขับขี่ปลอดภัย Smart Ride - Safe Lives พบนัก...
10/09/2018

วันเสาร์ที่ 15 กันยายนนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานพลังประชารัฐ ขับขี่ปลอดภัย Smart Ride - Safe Lives พบนักร้องประจำโครงการ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร พูดคุยกับนักแข่งรถมืออาชีพระดับโลก ฟิล์ม รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ (A.P. Honda Racing Thailand) , ปูเน่ อนัญญาลัลลน์ วัฒนะนุพงษ์ (Core Kawasaki Thailand Racing Team) ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท และ มินิคอนเสิร์ตจาก Helmetheads (Spicydisc) พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย
ไปพบกันได้ที่ลานน้ำพุ ห้างเมกาบางนา ตั้งแต่ บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

10/09/2018

Wow ก่อนอื่นแอดต้องขอบคุณน้องๆ ที่สนใจการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในโครงการขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 จำนวนมากเลยทีเดียวจากหลากหลายสถาบัน ทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานจาก 45 ผลงาน เหลือ 20 ผลงาน และจะคัดเลือกอีกครั้งในวันพุธนี้ ให้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน และจะประกาศผู้ชนะในวันเสาร์ที่ 15 กันยายนนี้ ที่ห้างสรรพสินค้า เมกาบางนา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ครับ ขอให้ทุกทีมโชคดีครับ (พรุ่งนี้แอดมินจะแอบเอารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมมาประกาศให้ทราบก่อนนะ) #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0

สนุกสนานและได้ความรู้กันไป สำหรับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 ที่ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ส...
07/09/2018

สนุกสนานและได้ความรู้กันไป สำหรับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 ที่ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนุกแค่ไหนไปดูบรรยาการ แล้วพบกันใหม่ วันที่ 15 กันยายน ที่เมกาบางนา คร้บ..... #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0 #KMITL

สนุกสนานและได้ความรู้กันไป สำหรับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 ที่ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนุกแค่ไหนไปดูบรรยาการ แล้วพบกันใหม่ วันที่ 15 กันยายน ที่เมกาบางนา คร้บ..... #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0 #KMITL

สนามที่ 4 แล้ว สำหรับการไปมอบสาระ ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยพร้อมความบันเทิงแก่น้องๆ มหาวิทยาลัย   วันพ...
04/09/2018

สนามที่ 4 แล้ว สำหรับการไปมอบสาระ ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยพร้อมความบันเทิงแก่น้องๆ มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายนนี้ เราพบกันที่ @สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
-พบสาระความรู้ด้านการขับขี่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
-พูดคุยกับนักแข่งอาชีพ มุก มุกข์ลดา สารพืช (A.P Honda Racing Thailand) , ซีเค ชัยวิชิต นิสกุล (Core Kawasaki Thailand Racing Team)
-มินิคอนเสิร์ตจากวง 60 Miles (BEC TERO)
-ทดสอบขับขี่ภาคสนามอย่างสนุกสนาน
-ตอบคำถามชิงรางวัล
มารับสาระและความสนุกด้วยกันนะครับ ....
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0 #KMITL #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"ยาง" นั้น สำคัญไฉน สำคัญมากครับอย่าลืมตรวจเช็คลมยางให้ดีก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับ.. #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมกา...
31/08/2018

"ยาง" นั้น สำคัญไฉน สำคัญมากครับอย่าลืมตรวจเช็คลมยางให้ดีก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับ.. #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

เริ่มแล้ว.. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0" ภาคเช้า
29/08/2018

เริ่มแล้ว.. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0" ภาคเช้า

สัญญาณไฟจราจร มีหน้าที่เพื่อควบคุมการใช้รถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ ทำความเข้าใจ...
27/08/2018

สัญญาณไฟจราจร มีหน้าที่เพื่อควบคุมการใช้รถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ ทำความเข้าใจกับสัญญาณไฟกันหน่อยนะครับ

ไม่ใช่เห็นไฟเหลืองละรีบบึ่งเลย ไฟเหลือเขาให้ชลอจ้า

#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทงบก #safedriving4.0

สัปดาห์สุดท้ายของการส่งคลิปมาประกวดกันนะครับ เงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศ จากกรมการขนส่งทางบก รอน้องๆ อยู่ครั...
27/08/2018

สัปดาห์สุดท้ายของการส่งคลิปมาประกวดกันนะครับ เงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศ จากกรมการขนส่งทางบก รอน้องๆ อยู่ครับ

#กรมการขนส่งทางบก #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลดน์4.0 #safedriving4.0

พร้อมสนุก....กันรึยัง วันพุธที่ 29 สิงหาคมนี้ น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เตรียมพบกับกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์...
22/08/2018

พร้อมสนุก....กันรึยัง
วันพุธที่ 29 สิงหาคมนี้ น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เตรียมพบกับกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำกิจกรรมดีๆ ไปมอบให้ถึงที่ ทั้งนิทรรศการเรื่องการขับขี่ปลอดภัย พบนักแข่งที่มากด้วยประสบการณ์ อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ (แสตมป์) , เดชา ไกรศาสตร์ (ตั้น) ร่วมสนุกรับของรางวัล เสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Sixty Miles เวลา 9 โมงเช้าเป็นต้นไป ....
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0 #งานประชาสัมพันธ์จันทรเกษม PR.CRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #Chandrakasem Rajabhat University

ส่งกันมารึยัง... ใกล้หมดเขตแล้วนะครับ แล้วมาดูกันว่าคลิปใดจะเป็นสุดยอดคลิปจากน้องๆ กัน *********************************...
21/08/2018

ส่งกันมารึยัง... ใกล้หมดเขตแล้วนะครับ แล้วมาดูกันว่าคลิปใดจะเป็นสุดยอดคลิปจากน้องๆ กัน
*********************************************
กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที (1 – 2 นาที)
เน้นว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
*************************************************
กติกาการส่งผลงาน
1.ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง ตัดต่อเพียง 1 นาที
2.เนื้อหาในคลิป ต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
4.ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
5.สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชั้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
6.ส่งผลได้ทาง อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

ส่งผลงานพร้อมชื่อ/เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-9733214
#ประกวดคลิป #มหาวิทยาลัย #ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #Safedriving4.0

เหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห์นะครับ น้องๆ ที่สนใจรีบส่งผลงานกันเลย ....กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ“ควา...
14/08/2018

เหลือเวลาเพียง 3 สัปดาห์นะครับ น้องๆ ที่สนใจรีบส่งผลงานกันเลย ....

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที
เน้นว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
*************************************************
กติกาการส่งผลงาน
1.ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง ตัดต่อ ไม่ต่ำกว่า 1 นาที
2.เนื้อหาในคลิป ต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
4.ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
5.สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
6.ส่งผลได้ทาง อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

ส่งผลงานพร้อมชื่อ/เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-9733214
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0 #ประกวดคลิปสั้น #มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ #นิสิตนักศึกษา

กิจกรรมนอกสถานีที่ กับการให้ความรู้และบันเทิงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งครั้งนี้ไปจัดกันที่มหาวิทยาลั...
09/08/2018

กิจกรรมนอกสถานีที่ กับการให้ความรู้และบันเทิงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งครั้งนี้ไปจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไปชมบรรยาการกันครับ

กิจกรรมนอกสถานีที่ กับการให้ความรู้และบันเทิงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งครั้งนี้ไปจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไปชมบรรยาการกันครับ

08/08/2018

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ สนุกสนานมาก ขอบคุณน้องๆ ที่มาร่วมสนุกและอยู่ยาวจนนาทีสุดท้าย แอดมินจะรีบนำรูปสวยๆ มาลงให้ชมกันโดยเร็วครับ...

เริ่มมีน้องๆ ส่งกันเข้ามาแล้วนะครับ ใครผลิตเสร็จแล้ว ส่งมากันได้เลย เดี๋ยวหมดเวลาสะก่อน .... ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย ไม่จำกั...
06/08/2018

เริ่มมีน้องๆ ส่งกันเข้ามาแล้วนะครับ ใครผลิตเสร็จแล้ว ส่งมากันได้เลย เดี๋ยวหมดเวลาสะก่อน .... ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดผลงาน ส่งมาได้เยอะๆ เลยครับ

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที
เน้นว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
*************************************************
กติกาการส่งผลงาน
1.ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง ตัดต่อ ไม่ต่ำกว่า 1 นาที
2.เนื้อหาในคลิป ต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
4.ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
5.สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
6.ส่งผลได้ทาง อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

ส่งผลงานพร้อมชื่อ/เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-9733214
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0 #ประกวดคลิปสั้น #มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กิจกรรมดีๆ มาแล้ว  วันพุธที่ 8 สิงหาคมนี้ น้องมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เตรียมพบกับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด...
03/08/2018

กิจกรรมดีๆ มาแล้ว วันพุธที่ 8 สิงหาคมนี้ น้องมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เตรียมพบกับกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำกิจกรรมดีๆ ไปมอบให้ถึงที่ ทั้งนิทรรศการเรื่องการขับขี่ปลอดภัย พบนักแข่งที่มากด้วยประสบการณ์ ปูเน่ อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์ ร่วมสนุกรับของรางวัล เสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Sixty Miles 9 โมงเช้าเป็นต้นไป ....
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0 #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ

03/08/2018
ขี่รถอย่างไรเมื่อเจอพื้นที่น้ำท่วมขัง

ระยะนี้หลังฝนตก หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ขับขี่จักรยานยนต์อย่างไรให้ปลอดภัย เรามีเทคนิคดีๆ มาฝากครับ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

**ส่งมารึยัง ส่งมารึยัง***กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยา...
31/07/2018

**ส่งมารึยัง ส่งมารึยัง***

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที
เน้นว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
*************************************************
กติกาการส่งผลงาน
1.ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง ตัดต่อ ไม่ต่ำกว่า 1 นาที
2.เนื้อหาในคลิป ต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
4.ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
5.สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
6.ส่งผลได้ทาง อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

ส่งผลงานพร้อมชื่อ/เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-9733214
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ หลายคนคงเลี่ยงไม่ได้  ทำอย่างไรเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง วันนี้เรามีเทคนิ...
25/07/2018

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ หลายคนคงเลี่ยงไม่ได้ ทำอย่างไรเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง วันนี้เรามีเทคนิคมาบอกครับ
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #safedriving4.0

***ยังรอรับผลงานของน้องๆ อยู่นะครับ***กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยาน...
24/07/2018

***ยังรอรับผลงานของน้องๆ อยู่นะครับ***
กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
“ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที
เน้นว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
*************************************************
กติกาการส่งผลงาน
1.ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ ด้วยตนเอง ตัดต่อ ไม่ต่ำกว่า 1 นาที
2.เนื้อหาในคลิป ต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3.ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
4.ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
5.สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
6.ส่งผลได้ทาง อีเมล์ [email protected] หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

ส่งผลงานพร้อมชื่อ/เบอร์โทร.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-9733214
#ขับขี่ปลอดภัยไทยแลนด์4.0 #กรมการขนส่งทางบก #Safedriving4.0

ที่อยู่

Bangkok
10900

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์4.0ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ขับขี่ปลอดภัย ไทยแลนด์4.0:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด