โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่, บางขุนเทียน, Bangkok.
(8)

เปิดเหมือนปกติ

19/05/2021

โรงเรียน กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชุมศบค.กทม.จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
11/03/2021

#ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

#ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
20/12/2020

หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

11/07/2020

วันอาทิตที่ 12 กรกฏาคม 2563
ป​ระชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
08.30 น. >> อ.1 , อ.2 , ป.1 , ป.2
10.30 น. >> ป.​3 , ป.4 , ป.5 , ป.6
13.30 น. >> ม.​1 , ม.2 , ม.3

#ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษและกำหนดการระยะเวลาแนวทางดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีก...
04/05/2020

#ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษและกำหนดการระยะเวลาแนวทางดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการรับสมัครและเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

#เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)​ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมในก...
16/04/2020
แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ของโรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ปีการศึกษา

#เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)​ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับนักเรียนทั้งกลุ่มที่มีความร้อมและกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ต่อไป
โดยท่านผู้ปกครองคลิกลิ้งค์ ด้านล่างและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
https://forms.gle/6yPDVAdsxxRaHNiWA

🙏ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ🙏

โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็น.....

31/03/2020

#ประกาศผลการเลื่อนชั้นของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงรุนแรงและต่อเนื่อง โรงเรียนจึงดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งผลการเลื่อนชั้นและซ้ำชั้นของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
#ผู้ปกครองสามารถดูผลการเลื่อนชั้นได้โดยคลิกที่ลิ้งค์หลังระดับชั้นของนักเรียน
ป.1 >> https://drive.google.com/open?id=1kU3Ptt6hVop2BujefKTQa6oC7XbUdLEg
ป.2 >> https://drive.google.com/open?id=1GHDhZlwAtxOzTEmrw3jDt7X9LgQ40lGy
ป.3 >> https://drive.google.com/open?id=1qP99QaWrbdq08kC0Mz-H_4SANOBR-cCw
ป.4 >> https://drive.google.com/open?id=18K0covZY6BpAp_K-zJh7kFAcem6vy75-
ป.5 >> https://drive.google.com/open?id=1MplsL-Ol7HkJ2Dc-osHYkrhAnQFiYWeB
ป.6 >> https://drive.google.com/open?id=12Qx4FH8J90V08WsH_k9kREO608c1tPtM
ม.1 >> https://drive.google.com/open?id=1q2MWWI9labRJW4IwRXxqf4Ds47-L566s
ม.2 >> https://drive.google.com/open?id=10noMlzH94JVfC1UzZdxf4HV3w2LcoN7H
ม.3 >> https://drive.google.com/open?id=10R25XUyb9iSFjKydayjzaTxp0JsfxvsH

#กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
29/01/2020

#กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

27/01/2020
Live NBT2HD

Live NBT2HD

พิธีปฎิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

#แจ้งเลื่อนประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหนังสือที่แจ้งผู้ปกครอง ขอเลื่อนการประชุมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3จากวั...
21/10/2019

#แจ้งเลื่อนประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหนังสือที่แจ้งผู้ปกครอง ขอเลื่อนการประชุมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

#แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ป.1 และป.2 ไปทัศนศึกษาวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562ขึ้นรถที่โรงเรียน เวลา 07.00 น.#นักเรีย...
17/06/2019

#แจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นอนุบาล ป.1 และป.2 ไปทัศนศึกษา
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
ขึ้นรถที่โรงเรียน เวลา 07.00 น.
#นักเรียนแต่งกายชุดพละ

12/06/2019
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร โรงเรียนราชมนตรี

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร โรงเรียนราชมนตรี

วันนี้ที่ศูนย์การจัดการขยะฯของเรา ***มีกิจกรรม เต้นประกอบเพลงนะ รู้ยัง?
ขอบคุณนักเรียนจิตอาสา ที่มาร่วมการรณรงค์กิจกรรม สร้างจิตสำนึก การทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกทิ้งให้ถูกถัง (ประเภท) ของศูนย์การเรียนรู้และการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อลดขยะ ในโรงเรียนให้เป็นศูนย์ (Zero waste School)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒#แต่งกายชุดนักเรียน
03/06/2019

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
#แต่งกายชุดนักเรียน

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร โรงเรียนราชมนตรี
25/05/2019

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร โรงเรียนราชมนตรี

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียนลูกราชมนตรี ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการลด งดใช้พลาสติก โดยการถ่ายรูปกิจกรรมพร้อมเขียนแคปชั่นโดนๆแล้วติดแฮชแท็ก #zero waste RT school # ศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจรโรงเรียนราชมนตรี
ปล.1 ช่วยกันรักษ์โลก ลดร้อนได้นะเอออออ
ปล2.แคปชั่นไหนโดนใจมีรางวัลให้จ้า
ตัวอย่างๆ พกช้อนมาเองสบายใจ ตักอะไรทานก็ไม่บาดปาก(เหมือนช้อนพลาสติก) #zero waste RT school # ศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจรโรงเรียนราชมนตรี

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่อมนุกูล
01/03/2019

โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่อมนุกูล

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo
01/03/2019

โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่อมนุกูล
23/02/2018

โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่อมนุกูล

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo
14/02/2018

โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo

ค่ายบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัย
27/08/2017

ค่ายบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนราชมนตรี   ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo
28/06/2017

โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่อมนุกูล's cover photo

28/03/2016
วง RT band 27/03/59

ชมผลงานการประกวดดนตรีสากล ของนักเรียนโรงเรียนราชมนตรี สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดดนตรีสากลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

11/03/2016

#แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นป.6 เดิม ยื่นความจำนงภายในวันที่ 19 มีนาคม 2559
นักเรียนใหม่ สมัครระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2559
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 3 เมษายน 2559
#สอบจัดลำดับห้องเรียน วันที่ 4 เมษายน 2559

ที่อยู่

บางขุนเทียน
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024151546

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนราชมนตรี ปลื้ม-เชื่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ผลสอบป.12563
จะซื้ออุปกรณ์การเรียนกับทางโรงเรียนต้องติดต่อที่ไหนค่ะ
คุณครูค่ะจะขอรบกวนถ่ายรูปผลสอบของเด็กให้หน่อยได้ไหมค่ะ
ไครเคยเรียนราชมนตรี 2550-2556 ทักทายมาเลยนะครับผม
ดิครับ ผมหาเด็กสินเก่าตอบดัวยนะครับ
รบกวนหน่อยนะคะ ใครมีเบอร์ครูดาวที่สอน เด็ก ป.6 บ้าง
กิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด clean up the world ลดการใช้พลาสติกและโฟมภายในโรงเรียน การแสดงของนักเรียน เพลงอีแซว เรื่อง ลดโลกร้อน
น้องในภาพได้รับของที่ระลึกในการสุ่มร่วมทำกิจกรรม โครงการร้อยต้นร้อยใจฯ....เข้าไปดูในเฟส khunkala น่ะคะ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออุนญาตินะครับถ้าผิดกฏลบได้นะครับ คิดถึงเพื่อน สมัย พ.ศ2545หาเพื่อนๆไม่เจอสักที😂