Clicky

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก กรมส

เปิดเหมือนปกติ

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : การนำข้อมูลจาก TSD ไปยื่นภาษีบุคคลออนไลน์พบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี่ยนการยื่นแบบ...
16/03/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life
หัวข้อ : การนำข้อมูลจาก TSD ไปยื่นภาษีบุคคลออนไลน์
พบกันใน : TikTok efilingrevenue
#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

การนำข้อมูลจาก TSD ไปยื่นภาษีบุคคลออนไลน์ 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #มิจฉาชีพ #เสียภาษีออน....

📢ขณะนี้กรมสรรพากรได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2565 📣เพื่อประ...
15/03/2023

📢ขณะนี้กรมสรรพากรได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2565
📣เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ทราบหน้าที่ทางภาษีอากร และกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ โดยผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
✅ ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
✅ ยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
#ยื่นแบบฯ #ภงด90

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดทุนไทย...
15/03/2023

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดทุนไทย
#สรรพากร #ตลาดทุนไทย

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการ ณ ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการที่กำหนด...
10/03/2023

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
สามารถใช้บริการ ณ ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / ธ.กรุงไทย
ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการที่กำหนด
เริ่ม 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : ชำระภาษีผ่าน "เป๋าตังเปย์" ใช้ง่าย จ่ายสะดวก ไม่ยุ่งยากพบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปล...
10/03/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life

หัวข้อ : ชำระภาษีผ่าน "เป๋าตังเปย์" ใช้ง่าย จ่ายสะดวก ไม่ยุ่งยาก

พบกันใน : TikTok efilingrevenue

#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

ชำระภาษีผ่าน "เป๋าตังเปย์" ใช้ง่าย จ่ายสะดวก ไม่ยุ่งยาก 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #มิจฉาช.....

📢📢 สรรพากร เตือนประชาชน ‼️ อย่าหลงเชื่อเข้าร่วมขบวนการทุจริตขอคืนภาษี 📍 มีโทษทางกฎหมาย#ขบวนการทุจริต #กรมสรรพากร #เตือนป...
09/03/2023

📢📢 สรรพากร เตือนประชาชน ‼️ อย่าหลงเชื่อเข้าร่วมขบวนการทุจริตขอคืนภาษี 📍 มีโทษทางกฎหมาย
#ขบวนการทุจริต #กรมสรรพากร #เตือนประชาชน #มิจฉาชีพ #ทุจริต

✉️ขณะนี้กรมสรรพากรได้จัดส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2565📣เพื่อให้ท่านทราบหน้าที่ทางภาษีและกำหนดการยื่น...
08/03/2023

✉️ขณะนี้กรมสรรพากรได้จัดส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2565
📣เพื่อให้ท่านทราบหน้าที่ทางภาษีและกำหนดการยื่นแบบภาษี
💖ด้วยความห่วงใยจากกรมสรรพากร💖

📣Update มาตรการภาษีจากกรมสรรพากร ✅ ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Pac...
07/03/2023

📣Update มาตรการภาษีจากกรมสรรพากร
✅ ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2568
✅ ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ออกไปอีก 3 ปี
✅ สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation
✅ ขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
✅ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)
#ขยายเวลามาตรการภาษี #กองทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม #จ้างแรงงานผู้พ้นโทษ #กรมสรรพากร

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล "แอปฯเป๋าตัง" สำหรับบุคคลธรรมดาพบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี่...
02/03/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life

หัวข้อ : ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล "แอปฯเป๋าตัง" สำหรับบุคคลธรรมดา

พบกันใน : TikTok efilingrevenue

#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล "แอปฯเป๋าตัง" สำหรับบุคคลธรรมดา 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #เสียภาษ....

📣“สะดวก ง่าย ปลอดภัย”🎉📢ยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกรมสรรพ...
02/03/2023

📣“สะดวก ง่าย ปลอดภัย”🎉
📢ยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
สำหรับการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกรมสรรพากรมากมาย เช่น
✅บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing)
✅ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account)
✅ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)
✅ระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation)
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ☎RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่
#เป๋าตัง #ยืนยันตัวตนดิจิทัล
#ภาษี #กรมสรรพากร

⚠️ระวัง sms ปลอม‼️กรมสรรพากรไม่ส่งลิงก์ผ่าน sms ทางมือถือ#ระวังมิจฉาชีพ  #เตือนภัย #กรมสรรพากร
01/03/2023

⚠️ระวัง sms ปลอม‼️
กรมสรรพากรไม่ส่งลิงก์ผ่าน sms ทางมือถือ
#ระวังมิจฉาชีพ #เตือนภัย #กรมสรรพากร

📣กรมสรรพากรขยายเวลาให้บริการ RD Intelligence Center 1161 ☎️🗓ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 10 เม.ย. 66 ⏰ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ...
01/03/2023

📣กรมสรรพากรขยายเวลาให้บริการ RD Intelligence Center 1161 ☎️
🗓ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 10 เม.ย. 66
⏰ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น.
⏰และทุกวันเสาร์ (สิ้นสุด 10 เม.ย. 66) เวลา 08.30 – 16.00 น.
#สรรพากร #ขยายเวลา #ตอบปัญหาภาษี

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
28/02/2023

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

28/02/2023
📢Tax Station I ยอดขายออนไลน์ดีแบบตะโกน..ไม่มีภาษีย้อนหลัง

📢Tax Station I ยอดขายออนไลน์ดีแบบตะโกน..ไม่มีภาษีย้อนหลัง
✅ผู้ค้าออนไลน์ขายดีแบบตะโกน..👍
✅ทำอย่างไรให้ไม่มีภาษีย้อนหลัง..👍
✅ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนักวิชาการ ..🎉
⏰วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 I เวลา 14.00 น.
📌👉 www.rd.go.th 💙💙💙

#ขายของออนไลน์ไม่ได้แย่กว่าที่คิด #พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ #ภาษีย้อนหลัง #กรมสรรพากร

📣📣 เพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางกรมสรรพากร 👉 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ www.rd.go.th/rdeservice 📍 ให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย แ...
27/02/2023

📣📣 เพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางกรมสรรพากร
👉 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ www.rd.go.th/rdeservice
📍 ให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น
#กรมสรรพากร

📷 Tax Station ผู้ค้าออนไลน์ขายดีแบบตะโกนทำอย่างไรให้ไม่มีภาษีย้อนหลังร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนักวิชาการ พ...
27/02/2023

📷 Tax Station
ผู้ค้าออนไลน์ขายดีแบบตะโกน
ทำอย่างไรให้ไม่มีภาษีย้อนหลัง
ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนักวิชาการ
พบกันวันอังคารที่ 28 ก.พ.66 ⏰

#ขายของออนไลน์ไม่ได้แย่กว่าที่คิด #พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ #ภาษีย้อนหลัง

📷 Tax Station
ผู้ค้าออนไลน์ขายดีแบบตะโกน
ทำอย่างไรให้ไม่มีภาษีย้อนหลัง
ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนักวิชาการ
พบกันวันอังคารที่ 28 ก.พ.66 บ่าย 2โมง เป็นต้นไป ⏰

#ขายของออนไลน์ไม่ได้แย่กว่าที่คิด #พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ #ภาษีย้อนหลัง

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : เข้าสู่ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ MyTax Account ผ่าน D.DOPAพบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี...
24/02/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life

หัวข้อ : เข้าสู่ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ MyTax Account ผ่าน D.DOPA

พบกันใน : TikTok efilingrevenue

#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

เข้าสู่ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ MyTax Account ผ่าน D.DOPA 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #เสียภาษีออนไลน์ #บุ.....

✨กรมสรรพากรยกระดับ MY TAX ACCOUNT✨ ✅ยืนยันตัวตนก่อนใช้ มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย ผ่านช่องทาง Digital ID พร้อมบริการทางภาษีอีก...
24/02/2023

✨กรมสรรพากรยกระดับ MY TAX ACCOUNT✨
✅ยืนยันตัวตนก่อนใช้ มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย
ผ่านช่องทาง Digital ID พร้อมบริการทางภาษีอีกมากมาย ที่จะช่วยให้การยื่นแบบฯ สะดวกยิ่งขึ้น
📍พร้อมใช้งานแล้วที่ www.rd.go.th
#กรมสรรพากร #ยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวดี‼️ 📣สรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2...
22/02/2023

ข่าวดี‼️
📣สรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565
📣โดยไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565
#สรรพากร #ยกเว้นภาษี #ช่วยเหลือประชาชน

📌📌ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 จังหวัดภูเก็ต เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบั...
22/02/2023

📌📌ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 จังหวัดภูเก็ต เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
📌📌10 ปีมีครั้งเดียว
📌📌ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 ⏰⏰

#ปีที่52 #ภูเก็ต #ประเทศไทย #กรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร มาเตือนภัย เรื่อง มิจฉาชีพด้วยรักและห่วงใย ต่อผู้เสียภาษีและประชาชนทุกท่านhttps://vt.tiktok.com/ZS8acFF...
19/02/2023
รู้ออมรู้ลงทุน บน TikTok

อธิบดีกรมสรรพากร มาเตือนภัย เรื่อง มิจฉาชีพ
ด้วยรักและห่วงใย ต่อผู้เสียภาษีและประชาชนทุกท่าน

https://vt.tiktok.com/ZS8acFF4T/

#เตือนภัยมิจฉาชีพ #แก๊งคอลเซ็นเตอร์ #มิจฉาชีพเตือนภัยในtiktok #มิจฉาชีพ #ข่าวtiktok #ข่างดัง #ข่าว #กรมสรรพากร #แก๊งต้ม....

📍e-Filing in your Lifeหัวข้อ : RD Smart Tax แอปฯยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี...
17/02/2023
efilingrevenue บน TikTok

📍e-Filing in your Life
หัวข้อ : RD Smart Tax แอปฯยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
พบกันใน : TikTok efilingrevenue
#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

RD Smart Tax แอปฯยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #เสียภาษีออนไล....

เป๋าตังเปย์ จ่ายภาษีได้ง่ายๆ ไม่มีสะดุด#เป๋าตังเปย์ #เป๋าตัง  #ภาษี #กรมสรรพากร
15/02/2023

เป๋าตังเปย์ จ่ายภาษีได้ง่ายๆ ไม่มีสะดุด
#เป๋าตังเปย์ #เป๋าตัง #ภาษี #กรมสรรพากร

15/02/2023

สปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์
🚨 เตือนภัย ‼ มิจฉาชีพโทรหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร
🧐ไม่แน่ใจ 📱โทร.1161 ก่อน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ❌🚫
#มิจฉาชีพ #แอบอ้าง #คืนภาษี #โทร1161 #สรรพากร

🚨ระวัง‼ มิจฉาชีพโทรหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร โปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาด🧐ไม่แน่ใจ 📱โทร.1161 ก่อน จะได้ไม่ตก...
15/02/2023

🚨ระวัง‼ มิจฉาชีพโทรหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร โปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาด
🧐ไม่แน่ใจ 📱โทร.1161 ก่อน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ❌🚫
#มิจฉาชีพ #แอบอ้าง #คืนภาษี #โทร1161 #สรรพากร

สรรพากรจับมือกรุงไทย ลงนาม MOU เพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภา...
14/02/2023

สรรพากรจับมือกรุงไทย ลงนาม MOU เพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป “เป๋าตัง” เพื่อเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน ยกระดับการให้บริการทางภาษี โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคารนานาเหนือ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่

กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”✅สะดวก มั่นใจ ...
14/02/2023

กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”
✅สะดวก มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย ป้องกันผู้อื่นสวมรอยใช้ข้อมูล
📍อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3RV10oO
#กรมสรรพากร #ธนาคารกรุงไทย #เป๋าตัง #ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

📣โค้งสุดท้าย “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 หักลดหย่อน ซื้อสินค้าหรือบริการ 🛒ใบกำกับภาษีลดหย่อนได้ 40,000 บาท ⚠️หากผู้ประกอบการไม...
13/02/2023

📣โค้งสุดท้าย “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 หักลดหย่อน ซื้อสินค้าหรือบริการ 🛒
ใบกำกับภาษีลดหย่อนได้ 40,000 บาท
⚠️หากผู้ประกอบการไม่ยอมออกใบกำกับภาษี บวกราคาเพิ่ม ‼️
📍แจ้งกรมสรรพากร ที่ ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี ได้ตลอดเวลา ที่ www.rd.go.th
#ช้อปดีมีคืนปี2566 #กรมสรรพากร #ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี

🚨ระวัง‼ มิจฉาชีพโทรหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งว่าจะคืนภาษีให้ หรือมีภาษีค้างจ่ายให้รีบชำระ ให้ระวัง‼ 🧐ไม่แน่ใจ ...
13/02/2023

🚨ระวัง‼ มิจฉาชีพโทรหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งว่าจะคืนภาษีให้ หรือมีภาษีค้างจ่ายให้รีบชำระ ให้ระวัง‼
🧐ไม่แน่ใจ 📱โทร.1161 ก่อน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ❌🚫
#มิจฉาชีพ #แอบอ้าง #คืนภาษี #โทร1161 #สรรพากร

นายสมควร วงศ์สวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13ประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภ...
10/02/2023

นายสมควร วงศ์สวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
ประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 23 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

พบเหตุ‼️ จงใจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในการออกใบกำกับภาษี🚫 หรือออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง❌📣สามารถแจ้งกรมสรรพากรได้ที่ระบบแจ้งเบาะ...
09/02/2023

พบเหตุ‼️ จงใจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในการออกใบกำกับภาษี🚫 หรือออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง❌
📣สามารถแจ้งกรมสรรพากรได้ที่ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี Website on mobile ผ่าน www.rd.go.th
#กรมสรรพากร #ช้อปดีมีคืน2566 #บวกราคาใบกำกับภาษี

-Filing in your Lifeหัวข้อ : บุคคลธรรมดา "ลืมรหัสผ่าน" ทำยังไงดี?พบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน...
09/02/2023
efilingrevenue on TikTok

-Filing in your Life
หัวข้อ : บุคคลธรรมดา "ลืมรหัสผ่าน" ทำยังไงดี?
พบกันใน : TikTok efilingrevenue
#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

บุคคลธรรมดา "ลืมรหัสผ่าน" ทำยังไงดี? 📌e-Filing in your Life ###กรมสรรพากร##ภาษี##ยื่นแบบออนไลน์##เสียภาษีออนไลน์##บุคคลธรรม...

❤️❤️e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน 🥰🥰✅สมัครใช้งานวันนี้ ได้ลดทั้งอัตราภาษี ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ✅ขยายเวลาลดอัต...
06/02/2023

❤️❤️e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน 🥰🥰
✅สมัครใช้งานวันนี้ ได้ลดทั้งอัตราภาษี ลดขั้นตอน ลดต้นทุน
✅ขยายเวลาลดอัตราภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2568
✅ติดต่อธนาคารพาณิชย์ได้ทุกแห่ง

#ลดภาษี #ลดต้นทุน #ลดขั้นตอน #กรมสรรพากร

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 66พบกันใน : TikTok efilingrevenue#เปลี่ยนการยื...
03/02/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life
หัวข้อ : "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 66
พบกันใน : TikTok efilingrevenue
#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

"ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ปีภาษี 66 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #เสียภาษีออนไลน์ #.....

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
02/02/2023

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

กรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “ยื่นภาษี easy กว่าที่คิด”  นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภา...
02/02/2023

กรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “ยื่นภาษี easy กว่าที่คิด”

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “ยื่นภาษี easy กว่าที่คิด” แนะนำระบบ My Tax Account ผู้ช่วยผู้เสียภาษี ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 และมาตรการช้อปดีมีคืน รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร ในรายการ “คิดดีสังคมดี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True Visions ในวันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 10.30 น. ขอเชิญผู้สนใจติดตามรับชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือรับชมผ่าน Youtube / Facebook : TNN2 True Visions784

แนะ 7 ขั้นตอนป้องกันสรรพากรเก๊‼️ หลอกยื่นภาษีประจำปี โดย ตำรวจไซเบอร์🔊ไม่อยากสูญทรัพย์ ไม่อยากตกเป็นเหยื่อรายต่อไป 🔊ขั้น...
27/01/2023

แนะ 7 ขั้นตอนป้องกันสรรพากรเก๊‼️ หลอกยื่นภาษีประจำปี โดย ตำรวจไซเบอร์
🔊ไม่อยากสูญทรัพย์ ไม่อยากตกเป็นเหยื่อรายต่อไป
🔊ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยท่านได้

26/01/2023

กรมสรรพากรร่วมกับ ธนาคาร SME D Bank และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดสัมมนาใหญ่ต้อนรับปี 2566 เปิดโอกาส SMEs ไทย ติดเครื่องธุรกิจสู่ความสำเร็จ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
#กรมสรรพากร #สสว

e-Filing in your Lifeหัวข้อ : ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แบบสแกนใบหน้า D.DOPA เพื่อยื่นแบบบุคคลออนไลน์ Part 2พบกันใน : TikTok...
25/01/2023
efilingrevenue on TikTok

e-Filing in your Life
หัวข้อ : ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แบบสแกนใบหน้า D.DOPA เพื่อยื่นแบบบุคคลออนไลน์ Part 2
พบกันใน : TikTok efilingrevenue
#เปลี่ยนการยื่นแบบออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย
#พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แบบสแกนใบหน้า D.DOPA เพื่อยื่นแบบบุคคลออนไลน์ Part 2 📌e-Filing in your Life #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออ...

ที่อยู่

อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 13, 15, 23, 24
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

FoodClup บ่าวท้าว-Eating KOCCA Thailand Norwegian Embassy in Bangkok JICA Thailand Office(JICAタイ事務所) tourists-assistance-foundation.org การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan Sahapanich panaksaman Punvithi School Embassy of Sweden in Bangkok Educational Technology Department SWU Department of Physics - Srinakharinwirot University Embajada de Chile en Tailandia TEBA - Thai-European Business Association (TEBA)