ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา
จัดหาทนายความทั่วประเทศ
โทร 089-226-8899 เครือข่ายทนายความ ให้บริการ ปรึกษา จัดหาทนายความที่มีความรู้ และประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย
โทร 089-226-8899
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction
07/02/2019

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction

ทนายความคดีอาญา 099-464-4445http://www.thairath.co.th/content/1441268
10/12/2018
ขุนคลังฝรั่งเศสเตือน 'เสื้อกั๊กเหลือง' ประท้วง ทำเศรษฐกิจหายนะ

ทนายความคดีอาญา 099-464-4445
http://www.thairath.co.th/content/1441268

รัฐมนตรีการคลังฝรั่งเศสเตือน การประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองเป็นหายนะต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประ....

ทนายความคดีอาญา 099-464-4445http://www.thairath.co.th/content/1441268
10/12/2018
ขุนคลังฝรั่งเศสเตือน 'เสื้อกั๊กเหลือง' ประท้วง ทำเศรษฐกิจหายนะ

ทนายความคดีอาญา 099-464-4445
http://www.thairath.co.th/content/1441268

รัฐมนตรีการคลังฝรั่งเศสเตือน การประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองเป็นหายนะต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประ....

http://www.thairath.co.th/content/1440061ทนายความคดีอาวุธปืน 099-464-4445
07/12/2018
รออาญา 2 ปี เสกโลโซ รอดนอนคุก

http://www.thairath.co.th/content/1440061
ทนายความคดีอาวุธปืน 099-464-4445

ศาลอุทธรณ์พิพากษาโทษจำคุก 5 วัน ปรับ 2,500 บาท “เสก โลโซ” ร็อกเกอร์พันธุ์ดุ ยิงปืนขึ้นฟ้า 10 นัด โมโห ฝนตกหนักต้อง...

'จิ๊บ' วูบกลางสนามสนามบินอุดรฯ เย็บกว่า 5 เข็มทนายความคดีอาญา 099-464-4445 http://www.komchadluek.net/news/ent/354674
06/12/2018

'จิ๊บ' วูบกลางสนามสนามบินอุดรฯ เย็บกว่า 5 เข็ม
ทนายความคดีอาญา 099-464-4445 http://www.komchadluek.net/news/ent/354674

05/12/2018
เครือข่ายทนายความ 089-226-8899
04/12/2018

เครือข่ายทนายความ 089-226-8899

ถึงแม้ว่าจะเป็นทนายความมาแล้ว ตั้งแต่ ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน การทำคดีก็ต้องรู้ให้เยอะกว่าที่เคยมีประสบการณ์ ตามหลักของการ...
03/12/2018

ถึงแม้ว่าจะเป็นทนายความมาแล้ว ตั้งแต่ ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน การทำคดีก็ต้องรู้ให้เยอะกว่าที่เคยมีประสบการณ์ ตามหลักของการทำสงคราม “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

23/11/2018
23/11/2018
Photos from ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's post
22/11/2018

Photos from ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's post

21/11/2018
ผู้เยาว์มีอำนาจร้องทุกข์ได้เอง แล้วผู้เยาว์จะถอนฟ้องหรือคำร้องทุกข์นั้นได้หรือไม่
29/10/2018

ผู้เยาว์มีอำนาจร้องทุกข์ได้เอง แล้วผู้เยาว์จะถอนฟ้องหรือคำร้องทุกข์นั้นได้หรือไม่

29/10/2018

#ผู้เยาว์ได้ทำนิติกรรมสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของตน
#เป็นกรณีที่ผู้เยาว์กระทำนิติกรรมเอง
#ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นผู้กระทำจึงหาใช่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ไม่ #แต่กรณีต้องปรับตามมาตรา21 ซึ่งบัญญัติว่า #ผู้เยาว์จะกระทำนิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน #มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ...

#คำพิพากษาฎีกาที่ 1783/2558
ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 1524แก่โจทก์หรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า นิติกรรมที่โจทก์ทำกับจำเลยที่ 1 เป็นโมฆียกรรม เมื่อโจทก์บอกล้างแล้ว นิติกรรมก็ตกเป็นโมฆะ ทั้งสองฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จำเลยที่ 1 มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินไว้จนกว่าโจทก์จะคืนเงินมัดจำแก่จำเลยที่ 1 เห็นว่า โจทก์เป็นผู้เยาว์ได้ทำนิติกรรมจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลยที่ 1 เป็นกรณีที่ผู้เยาว์กระทำนิติกรรมเอง ไม่ใช่ผู้ปกครองของจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำ จึงหาใช่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ไม่ แต่ต้องปรับตามมาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้เยาว์จะกระทำนิติกรรมใด ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน มิฉะนั้น นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ เมื่อมีการบอกล้างก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 สัญญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ กรณีมิใช่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น ส่วนปัญหาว่า จำเลยที่ 1 ได้วางเงินมัดจำแก่โจทก์เป็นเงิน 3,500,000 บาท จริงหรือไม่ และจำเลยที่ 1 มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินเลขที่ 1524 หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้แม้จำเลยที่ 1 จะมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้โดยชัดแจ้งในคำให้การ แต่จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์ได้รับเงินมัดจำจำนวน 3,500,000 บาท จากจำเลยที่ 1 ครบถ้วน ดังนั้น เมื่อศาลวินิจฉัยว่าสัญญาพิพาทตามฟ้องถูกบอกล้างแล้วจึงตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ศาลก็ต้องพิจารณาว่า จำเลยที่ 1 วางเงินมัดจำแก่โจทก์จริงหรือไม่ หากเป็นความจริงจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิยึดหน่วงอันเป็นอำนาจตามกฎหมายที่จะไม่ยินยอมคืนโฉนดที่ดินแก่โจทก์ได้ ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวข้องต่อเนื่อง จึงต้องวินิจฉัยฎีกาดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ให้สิ้นกระแสความ เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีอาชีพรับราชการ ตำแหน่งศึกษานิเทศน์ การที่จำเลยที่ 1 จะให้บุคคลใดกู้เงินเป็นจำนวนมาก เชื่อว่า จำเลยที่ 1 จะต้องตรวจสอบประวัติ อาชีพ รวมทั้งโอกาสที่จำเลยที่ 1 จะได้รับชำระเงินกู้คืนมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ 1 ทราบดีว่าโจทก์ยังเป็นผู้เยาว์ ตามคำเบิกความของจำเลยที่ 1 และตามคำร้องเอกสาร จำเลยที่ 1 ทราบดีโจทก์ยังเป็นนักศึกษา ไม่มีอาชีพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินมากถึงขนาดนั้น ทั้งจำเลยที่ 1 เบิกความยอมรับว่า ในการกู้เงินแต่ละครั้งนั้น โจทก์ไม่เคยชำระเงินที่กู้ไปในครั้งก่อน ๆ แก่จำเลยที่ 1 เลย ดังนั้น พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่ายินยอมให้โจทก์กู้เงินไปหลายครั้งรวม 3,000,000 บาท จึงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยและไม่น่าเชื่อถือ แม้จำเลยที่ 1 จะอ้างภาพถ่ายเป็นภาพในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยโจทก์รับเงินจากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 500,000 บาท แต่ในภาพมีภาพของจำเลยที่ 3 เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะในภาพถ่ายแผ่นที่ 3 มีข้อความระบุว่า จำเลยที่ 3 รับเงินแทนโจทก์ ซึ่งไม่มีเหตุผลที่โจทก์จะให้จำเลยที่ 3 มารับเงินแทนและยังเป็นหลักฐานที่ขัดแย้งกันเองอีกด้วย นอกจากนี้ในสัญญาจะซื้อจะขาย กำหนดให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาต แต่ในข้อ 4. กลับระบุให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายหากโจทก์ผิดสัญญาเป็นเงินถึง 10,000,000 บาท อีกด้วย พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวไม่มีเหตุผลและน้ำหนัก แต่กลับส่อพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ว่า ได้ร่วมกันข่มขู่หลอกลวงโจทก์ โดยอาศัยที่โจทก์เป็นผู้เยาว์ ไม่มีบิดามารดา และยังมีเรื่องผิดใจกับนายจันทร์เที่ยง ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ต้องพักอาศัยกับบุคคลอื่น ให้อยู่ในสภาวะจำยอมต้องลงลายมือชื่อในสัญญาจะขายที่ดินโดยกำหนดเงินมัดจำและค่าเสียหายเป็นจำนวนสูงมากโดยไม่เป็นความจริงเพื่อจำเลยที่ 1 จะได้ที่ดินในราคาถูก ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไม่มีการวางเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายแก่โจทก์ เมื่อมีการบอกล้างโมฆียะกรรม โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่โจทก์ไม่มีหน้าที่จะต้องคืนเงินมัดจำแก่จำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินเลขที่ 1524 ไว้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาปัญหาข้อนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

29/10/2018

ชักชวน ผู้เยาว์ ระวังติดคุก
ผู้เยาว์หรือเยาวชนที่มีอายุเกิน 15 ปีแล้ว แต่ไม่ถึง 18ปี ตามกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองเพราะเป็นกลุ่มที่มักถูกชักจูงให้ไป
กับผู้อื่นผ่านสื่อออนไลน์หรือหลอกลวงในรูปแบบต่างๆได้ ทั้งนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอันจะนำไปสู่ปัญหาอาญชญากรรมและปัญหาสังคมตามมา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรค 1 กำหนดบทลงโทษผู้ที่พรากตัวผู้เยาว์อายุเกิน15 ปี แต่ไม่เกิน18 ปี ให้ไปจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองโดยที่ผู้เยาว์ไม่เต็มใจ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง10 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 บาท ถึง20,000 บาท

สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ ถือใบอนุญาตให้เป็นทนาย ปี 2531 เป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทสยาม อ...
09/09/2017
Lawyers 089-226-8899

สวัสดีครับ
ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ ถือใบอนุญาตให้เป็นทนาย ปี 2531 เป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด บริษัทเครือข่ายทนายความ จำกัด และบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท งานหลักของบริษัทสยามฯ คือให้บริการด้านกฎหมายกับลูกความต่างชาติ ส่วนบริษัทเครือข่ายฯ ให้บริการลูกความที่เป็นคนไทย และหางานให้เพื่อนสมาชิกทนายความทั่วประเทศ งานคดีต่างๆ มาจากออนไลน์ และโซเชียล มีเดีย และสื่อออฟไลน์และอื่นๆ สมาชิกสามารถรับส่งงานจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป้าหมายของเครือข่าย คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน มีกลุ่มงานคดีในไลน์ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือกัน สร้างความมั่นคงด้วยการ
กระจายงานไปให้กับสมาชิกในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ท่านสนใจร่วมกลุ่ม เป็นสมาชิกเครือข่าย ส่งรูปถ่ายสวมครุย แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือมาที่ผมได้เลยครับ ท่านจะมีเพจเป็นของท่านเอง โดยบริหารจัดการร่วมกับเรา เราทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อความสำเร็จและความมั่นคงของเพื่อนร่วมวิชาชีพครับ เรามีเวปไซต์
www.เครือข่http://xn--42c1bg7abc0b8edd.com/
www asialawyers.info
www.thailandlawyers.info
www.thailandlawyers.asia
page ทนายความจังหวัดต่างๆ
page ทนายความอำเภอต่างๆ และ
page ทนายความคดีต่างๆ
เข้ามาแวะเยี่ยมและทักทายเพื่อนสมาชิกของเรานะครับ

Certified Lawyers in Thailand. How can we help you. We provide Legal services, Consulting and litigation in any legal area in Thailand. Call Us 6689-226-8899

ค้นหาเราได้ที่นี่ www.thailandlawyers.asia
01/03/2017
Lawyers 089-226-8899

ค้นหาเราได้ที่นี่ www.thailandlawyers.asia

Certified Lawyers in Thailand. How can we help you. We provide Legal services, Consulting and litigation in any legal area in Thailand. Call Us 6689-226-8899

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's cover photo
27/02/2017

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's cover photo

Profile Pictures
19/02/2017

Profile Pictures

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's cover photo
19/02/2017

ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduction's cover photo

Profile Pictures
19/02/2017

Profile Pictures

Profile Pictures
19/02/2017

Profile Pictures

ทนายความคดีอาญา - พรากผู้เยาว์ Child Abduction
19/02/2017

ทนายความคดีอาญา - พรากผู้เยาว์ Child Abduction

ที่อยู่

22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

0892268899

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abduผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความคดีพรากผู้เยาว์ Child Abdu:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด