สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือก, หน่วยงานราชการ, 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานค...
26/12/2021

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งให้การสนับสนุน และเข้าร่วมสังเกตการณ์กับดูแลการนำเครื่องลงคะแนนไปใช้ในกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ พรรคไทยสร้างไทย ณ หอประชุมวิทยาลัเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง

24/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564
.
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

23/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
.
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

22/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564
.
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

22/12/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอแจ้งตารางการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง ซึ่งพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 และ 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1QaW3kcJCHI3JVuJg35mwK4LjmWa7MdRa?usp=sharing

21/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
.
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

20/12/2021

ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
.
ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 13 พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 10 นาที ยกเว้นเฉพาะพรรคการเมืองลำดับที่ 1 - 2 ออกอากาศพรรคการเมืองละไม่เกิน 20 นาที ดูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211217144918.pdf

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกร...
15/12/2021

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งให้การสนับสนุน และเข้าร่วมสังเกตการณ์กับดูแลการนำเครื่องลงคะแนนไปใช้ในกระบวนการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10/12/2021
วันอังคารที่ 7ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นายสำราญ ตันพานิช ผู...
07/12/2021

วันอังคารที่ 7ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้พนักงานการเลือกตั้ง จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ "หลักธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนากฏหมายในการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องลาแวนเดอร์ 2 อาคาร 3ชั้น3โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 ท่าน
ประกอบด้วย
1กลุ่มบุคลากร สนง.กกต.
2 กลุ่มนักการเมือง
3 กลุ่มนักกฏหมาย
เป็นต้น

วันเพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกร...
01/12/2021

วันเพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งฯ ลงพื้นที่จัดหน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ณ โรงแรม S.D. Avenue Hotel
ปิ่นเกล้า กทม.

01/12/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
.
โดยส่งความเห็นเป็นหนังสือมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือทางอีเมล [email protected] หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8582 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
.
ดาวน์โหลดร่าง พรป. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล ได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211130143248.pdf

28/11/2021

"ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ"
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

23/11/2021

คุณพร้อมหรือยัง?
.
ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์รู้ก่อนเลือก
https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ
#เลือกตั้งอบต28พย2564

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 38 “การหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
22/11/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 38 “การหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 38 “การหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 38 “การหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”ร่วมรายการโดย : นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รองผ....

22/11/2021

ราชกิจจานุเษกษาประกาศเผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ดูรายละเอียดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/076/T_0001.PDF

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะ...
10/11/2021

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์กับดูแลการนำเครื่องลงคะแนนไปใช้ในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิกสินจำกัด ต่อเจ้าหน้าที่และสมาชิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลาปิด การลงคะแนน 15.00น.

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายสำราญ ตันพานิชผู้อำนวยการสำนักงานคณะก...
03/11/2021

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
โดยนายสำราญ ตันพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้งนำเครื่องลงคะแนนมาสาธิตแนะนำขั้นตอนกระบวนการในการใช้เครื่องลงคะแนนในการนำไปใช้เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิกสินจำกัด ชั้น 8 ต่อเจ้าหน้าที่และสมาชิกฯ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให...
26/10/2021

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561และ ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และลงพื้นที่ตรวจติดตาม(คณะที่ 3)ดำเนินการทำลายบัตรฯ จำนวน 5เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย บางบอน หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย ณ TOP SECRET เขตหนองจอก กทม. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นวันสุดท้าย

25/10/2021

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผอ.สนง.กกต.กทม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561และ ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะที่ 2และคณะที่ 3 ดำเนินการทำลายบัตรฯ ประกอบด้วย เขตสะพานสูง ประเวศ สวนหลวง พระโขนง บางนา คลองสาน บางกอกใหญ่ ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณ บางขุนเทียน และบางพลัด ณ TOP SECRET เขตหนองจอก กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให...
25/10/2021

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561และ ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะที่ 2 ดำเนินการทำลายบัตรฯ จำนวน 2เขตเลือกตั้ง ประด้วย เขตสะพานสูง ประเวศ และสวนหลวง (คณะที่ 3) จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย พระโขนง บางนา คลองสาน บางกอกใหญ่ ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะบางขุนเทียนและบางพลัด ณ TOP SECRET เขตหนองจอก กทม. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วยดี

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's post
20/10/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's post

20/10/2021
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณ...
20/10/2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561และ ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะที่ 2 ดำเนินการทำลายบัตรฯ จำนวน 8
เขตเลือกตั้ง ประด้วย เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บางเขน บางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก และเขตลาดกระบัง ณ TOP SECRET เขตหนองจอก กทม. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วยดี

20/10/2021

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561และ ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะที่1 ดำเนินการทำลายบัตร จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตคลองเตย วัฒนา ดินแดง ห้วยขวาง
พญาไท ราชเทวี จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม ณ TOP SECRET เขตหนองจอก กทม. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วยดี

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ผอ.สนง.กกต. กทม./ รอง ผอ.สนง.กกต.กทม พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา ...
18/10/2021

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ผอ.สนง.กกต. กทม./ รอง ผอ.สนง.กกต.กทม พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายบัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 (คณะที่1)ได้ดำเนินการทำลายบัตรฯ จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง ณ TOP SECRET
ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
13/10/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

13/10/2021

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
.
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่วมพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
.
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

24/09/2021

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ :https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210923230544.pdf

20/09/2021

แจ้งเหตุทุจริตผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”
พบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ หรือวีดีโอ

#แอปพลิเคชันตาสับปะรด
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั้ง

รายการ กกต.ขอบอก EP : 28 "การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี"
19/09/2021
รายการ กกต.ขอบอก EP : 28 "การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี"

รายการ กกต.ขอบอก EP : 28 "การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี"

รายการ กกต.ขอบอก EP : 28 "การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี"#การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี#ส...

รายการ กกต. ขอบอก EP : 25 "ช่องทางการให้บริการและสนับสนุนพรรคการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาด
19/09/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 25 "ช่องทางการให้บริการและสนับสนุนพรรคการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาด

รายการ กกต. ขอบอก EP : 25 "ช่องทางการให้บริการและสนับสนุนพรรคการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาด

รายการ กกต. ขอบอก EP : 25 "ช่องทางการให้บริการและสนับสนุนพรรคการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว.....

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 20:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

http://www.ect.go.th/bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
แบ่งขายที่ดินบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี ที่สวยตั้งอยู่บนเนินเขา เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หอพัก บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า ประปาถึงที่ แบ่งขายเป็นแปลงๆเพียงตารางวาละ4,500บาท เอกสารโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจโทร 0937635411 พิกัดที่ดินแปลงนี้ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/