สำนักงานคณะกรรมการการเลือก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือก, หน่วยงานราชการ, 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง, Bangkok.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

22/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 31/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564
“28 มีนา 64 เลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ” “กกต.” จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
22/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
22/03/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
22/03/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
22/03/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

22/03/2021

การกระทำที่ผิดกฎหมายในการเลือกตั้งเทศบาล
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
มีข้อห้ามมิให้บุคคลหรือผู้ใดดำเนินการดังต่อไปนี้
.
🙅ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน
🙅‍♂ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
🙅 ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
🙅‍♂ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
🙅 ผู้ใดเล่นหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
.
ขอเชิญทุกคนที่มีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
.
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
#หน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้ง

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?

- หน้าที่และอำนาจของเทศบาล- องค์ประกอบของสภาเทศบาล- วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี- ....

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา - การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้...

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-แจ้งเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชั่น
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-แจ้งเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชั่น

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-แจ้งเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชั่น

- ตรวจสอบสิทธิผ่าน แอป Smart Vote- แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเลือกตั้งผ่านแอป ตาสับปะรดผลิตโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำน.....

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมา
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมา

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมา

- คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น- บุคคลต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น- วิธีการหาเสียง- ค่า...

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง- หลักฐานที่ใช้ในวันเลือกตั้ง- บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง- การเ...

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ทำอย่างไรในกรณีที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ทำอย่างไรในกรณีที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ทำอย่างไรในกรณีที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

- ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้- เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง- หากไ...

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (1)
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (1)

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (1)

- ลำดับ-ขั้นตอน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง- แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผู้สมัครเลือกตั้ง.....

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (2)
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (2)

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง (2)

- ในกรณีผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตัวเองได้ ต้องทำอย่างไร- การอำนวยความสะดวกแก...

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือกผู้แทนท้องถิ่น
22/03/2021
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือกผู้แทนท้องถิ่น

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือกผู้แทนท้องถิ่น

- ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทนท้องถิ่น- การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไม่สุจริตส่งผลเสียหายอย่างไร- การซื้อ...

22/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชม FaceBook live กิจกรรมรณรงค์ (BIGDAY) "28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ" ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.00 น. ทางแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เว๊บไซต์เฟชบุ๊ค : https://www.facebook.com/EctThailand

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
18/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
18/03/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

05/03/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 6 "การคํานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง"
05/03/2021
รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 6 "การคํานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง"

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 6 "การคํานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง"

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 6 "การคํานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง" ร่วมรายการโดย : นางสาว เสาวภา เดชาภิม.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวแอปพลิเคชัน CIVIC EDUCATION ทางแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการ...
04/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวแอปพลิเคชัน CIVIC EDUCATION ทางแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวแอปพลิเคชัน CIVIC EDUCATION ทางแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น.

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
25/02/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
23/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
22/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
22/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

เยี่ยมชม สำนักกิจการพรรคการเมืองและสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ภายใต้สังกัดสนง.กกต.
22/02/2021
เยี่ยมชม สำนักกิจการพรรคการเมืองและสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ภายใต้สังกัดสนง.กกต.

เยี่ยมชม สำนักกิจการพรรคการเมืองและสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ภายใต้สังกัดสนง.กกต.

พรรคการเมืองที่ดีต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วย.นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พาเยี.....

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำน...
17/02/2021

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้ให้งานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ให้พนักงานการเลือกตั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์และการใช้เครื่องลงคะแนนในะการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 โรงแรม ปรินซ์พาเลยมหานาค

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการ...
16/02/2021

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้ให้พนังงานการเลือกตั้งให้คำแนะนำขั้นตอนกระบวนการในการใช้เครื่องลงคะแนนให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
09/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
09/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

01/02/2021

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
.
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564
.
ศึกษารายละเอียดได้ที่https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20210128235034.pdf

01/02/2021

พรรคการเมือง คือตัวกลางระหว่างรัฐกับประชาชนในระบบการเมือง มีผลผลิตทางการเมืองออกมา เรียกว่า “นโยบายสาธารณะ” ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทุกๆ ด้าน โดยพรรคการเมืองจะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อกลั่นกรองบุคคลที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย จากนั้นดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ดังนั้น พรรคการเมืองที่จะได้รับการไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งมักจะเป็นพรรคที่มีนโยบายที่ตรงกับความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของประชาชนได้

#ความสำคัญของพรรคการเมือง
#กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ที่มา : Hogwood & Gunn’s Elements for Successful Implementation

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post
01/02/2021

Photos from กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง's post

28/01/2021

พรรคการเมืองกับประชาชนนั้น มีความใกล้ชิดกันมากกว่าที่คิด ในฐานะประชาชนไทย เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองได้ในระดับต่างๆ ความสมัครใจได้ดังต่อไปนี้

1. การติดตามข่าวสารบ้านเมือง
2. การใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. ริเริ่มพูดคุยประเด็นการเมือง
4. ชักจูง รณรงค์ให้ผู้อื่นสนับสนุนบุคคลและพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน
5. เสนอแนวคิด นโยบายต่อนักการเมืองและผู้นำทางการเมือง
6. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
7. ร่วมประชุมรณรงค์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
8. เป็นสมาชิกระดับแกนนำพรรคการเมือง
9. ร่วมระดมทุน
10. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งทางการเมือง

#ทุกคนมีส่วนร่วมกับการเมืองได้ผ่านพรรคการเมือง
#กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 20:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
แบ่งขายที่ดินบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี ที่สวยตั้งอยู่บนเนินเขา เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หอพัก บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า ประปาถึงที่ แบ่งขายเป็นแปลงๆเพียงตารางวาละ4,500บาท เอกสารโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจโทร 0937635411 พิกัดที่ดินแปลงนี้ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/