Community for all project

Community for all project สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย
Aim of the project: Promoting an inclusive community for persons with disability (PWD) in Thailand

สมาคมช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศอิตาลี (Centro Italiano Auti all'Infanzia-CIAI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดทำ "โครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย สหภาพยุโรป
( European Union: EU)

สมาคมช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศอิตาลี (Centro Italiano Auti all'Infanzia-CIAI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดทำ "โครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย สหภาพยุโรป
( European Union: EU)

Phakmai SAO
21/10/2016

Phakmai SAO

Phakmai SAO

Discussion PWD's need @Maesai
02/08/2016

Discussion PWD's need @Maesai

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO.

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO. @Hindat
01/08/2016

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO. @Hindat

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO.

Village headman of Linthin who established the  accessible toilet collaborate with Operation Specialist - Kanchanaburi.
11/07/2016

Village headman of Linthin who established the accessible toilet collaborate with Operation Specialist - Kanchanaburi.

Group photo of  Service Providers whom recieve Plaque
18/04/2016

Group photo of Service Providers whom recieve Plaque

CIAI/APCD 'Community for All' Project Mid-Term Review, Phayao
14/01/2016

CIAI/APCD 'Community for All' Project Mid-Term Review, Phayao

Interviews to evaluate best practices on community involvement for inclusion
14/01/2016

Interviews to evaluate best practices on community involvement for inclusion

CIAI/APCD Project Mid-Term Review, Kanchanaburi
14/01/2016

CIAI/APCD Project Mid-Term Review, Kanchanaburi

Community for all project
29/12/2015

Community for all project

1.8) Production of visibility material
30/11/2015

1.8) Production of visibility material

1.8) Production of visibility material

Group photo of traineesCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 Oc...
30/11/2015

Group photo of trainees

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Group photo of traineesCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 Oc...
30/11/2015

Group photo of trainees

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Opening of the training in Tha SakCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailan...
30/11/2015

Opening of the training in Tha Sak

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Opening of the training in Tha SakCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailan...
30/11/2015

Opening of the training in Tha Sak

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Explaining the CIAI/APCD Project to participants in Thongpapoom, KanchanaburiCIAI/APCD Project Capacity Building of Serv...
30/11/2015

Explaining the CIAI/APCD Project to participants in Thongpapoom, Kanchanaburi

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Kanchanaburi, Thailand, 13-15 October 2015

Group discussion between DPO and local service providers at Linthin SAO.CIAI/APCD Project Capacity Building of Service P...
30/11/2015

Group discussion between DPO and local service providers at Linthin SAO.

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Kanchanaburi, Thailand, 13-15 October 2015

Group discussion between DPO and local service providerCIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, P...
30/11/2015

Group discussion between DPO and local service provider

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Phayao, Thailand, 16-19 September 2015

Capacity building for local service providers in Maepuem, Phayao ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Building of Local Se...
30/11/2015

Capacity building for local service providers in Maepuem, Phayao Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Phayao, Thailand, 16-19 September 2015

Group photo of capacity building participants in Kantaralak, Sisaket ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Building of Loca...
30/11/2015

Group photo of capacity building participants in Kantaralak, Sisaket Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Sisaket, Thailand, 9-12 September 2015

Group discussion between DPOs and local service providers in Pak Mai, Sisaket ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Buildin...
30/11/2015

Group discussion between DPOs and local service providers in Pak Mai, Sisaket Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Sisaket, Thailand, 9-12 September 2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Pr...
30/11/2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Project

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Pr...
30/11/2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Project

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak P**nCIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of...
30/11/2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak P**n

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak P**nCIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of...
30/11/2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak P**n

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Brainstorming session in Huay Khayeng sub-district on Disabled PersonsOrganizations-related activitiesCIAI-APCD Project ...
30/11/2015

Brainstorming session in Huay Khayeng sub-district on Disabled Persons
Organizations-related activities

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015Lin ...
30/11/2015

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

Lin Thin's deputy mayor and hospital director discussing the health situation of persons with disabilities

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-districtCIAI-APCD Project Establishment of CBID Comm...
30/11/2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-district

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-districtCIAI-APCD Project Establishment of CBID Comm...
30/11/2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-district

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015
30/11/2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015
30/11/2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015

1.4) Workshops for community planning
27/11/2015

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning
27/11/2015

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning

Training participants learning CBID principles
27/11/2015

Training participants learning CBID principles

1.3) Training of SAO members , services providers (health, education and transport) , business sector and non governmental organizations, on CBID methodology and management.

Training participants learning CBID principles
27/11/2015

Training participants learning CBID principles

1.3) Training of SAO members , services providers (health, education and transport) , business sector and non governmental organizations, on CBID methodology and management.

Accessibility audit at Goo SAO
27/11/2015

Accessibility audit at Goo SAO

ที่อยู่

APCD Bldg., 255 Rajvithi Rd., Rajthevi
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของคนพิการในด้านสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ดำเนินงาน 4 จังหวัดนำร่องจาก 4 ภาคของประเทศไทยประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี ภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์

(+66)023544669

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Community for all projectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด