Community for all project

Community for all project สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย Aim of the project: Promoting an inclusive community for persons with disability (PWD) in Thailand

สมาคมช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศอิตาลี (Centro Italiano Auti all'Infanzia-CIAI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดทำ "โครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย สหภาพยุโรป ( European Union: EU)

สมาคมช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศอิตาลี (Centro Italiano Auti all'Infanzia-CIAI) ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดทำ "โครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย สหภาพยุโรป ( European Union: EU)

หน้าที่: This action aims at promoting an inclusive community for persons with disability (PWD) in Thailand through the set up of effective mechanism of dialogue between PWD and Local Authorities (LA) in charge of fostering their inclusion in the society as promoted by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), ratified by Thailand in 2007. This action will be implemented in 4 different regions, North, North-eastern, Central and South and will target at community level Sub­ district Administrative Organization (SAO - whose mandate is also to promote the development of the full potential and inclusion of women, children and youth, the elderly and of persons with disabilities), public health offices, schools, PWD and their organizations, self help groups and Disabled people organizations (DPO) and local communities; at district and provincial level Educational Service Areas, Health Departments, Local Non Governmental Organizations working not exclusively on disability issues, and representatives of the business sector; at national level the public opinion and finally through the dissemination of the experience will target other LA and Non State Actors (NSA) active in promoting the rights of PWD.

Phakmai SAO
21/10/2016

Phakmai SAO

Phakmai SAO

Discussion PWD's need @Maesai
02/08/2016

Discussion PWD's need @Maesai

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO.

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO. @Hindat
01/08/2016

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO. @Hindat

Activity 2.4 Set up and Capacity building of DPO groups in each SAO.

Village headman of Linthin who established the  accessible toilet collaborate with Operation Specialist - Kanchanaburi.
11/07/2016

Village headman of Linthin who established the accessible toilet collaborate with Operation Specialist - Kanchanaburi.

Group photo of  Service Providers whom recieve Plaque
18/04/2016

Group photo of Service Providers whom recieve Plaque

CIAI/APCD 'Community for All' Project Mid-Term Review, Phayao
14/01/2016

CIAI/APCD 'Community for All' Project Mid-Term Review, Phayao

Interviews to evaluate best practices on community involvement for inclusion
14/01/2016

Interviews to evaluate best practices on community involvement for inclusion

CIAI/APCD Project Mid-Term Review, Kanchanaburi
14/01/2016

CIAI/APCD Project Mid-Term Review, Kanchanaburi

Community for all project
29/12/2015

Community for all project

1.8) Production of visibility material
30/11/2015

1.8) Production of visibility material

1.8) Production of visibility material

Group photo of traineesCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 Oc...
30/11/2015

Group photo of trainees

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Group photo of traineesCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 Oc...
30/11/2015

Group photo of trainees

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Opening of the training in Tha SakCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailan...
30/11/2015

Opening of the training in Tha Sak

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Opening of the training in Tha SakCIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailan...
30/11/2015

Opening of the training in Tha Sak

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 19-22 October 2015

Explaining the CIAI/APCD Project to participants in Thongpapoom, KanchanaburiCIAI/APCD Project Capacity Building of Serv...
30/11/2015

Explaining the CIAI/APCD Project to participants in Thongpapoom, Kanchanaburi

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Kanchanaburi, Thailand, 13-15 October 2015

Group discussion between DPO and local service providers at Linthin SAO.CIAI/APCD Project Capacity Building of Service P...
30/11/2015

Group discussion between DPO and local service providers at Linthin SAO.

CIAI/APCD Project Capacity Building of Service Providers, Kanchanaburi, Thailand, 13-15 October 2015

Group discussion between DPO and local service providerCIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, P...
30/11/2015

Group discussion between DPO and local service provider

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Phayao, Thailand, 16-19 September 2015

Capacity building for local service providers in Maepuem, Phayao ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Building of Local Se...
30/11/2015

Capacity building for local service providers in Maepuem, Phayao Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Phayao, Thailand, 16-19 September 2015

Group photo of capacity building participants in Kantaralak, Sisaket ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Building of Loca...
30/11/2015

Group photo of capacity building participants in Kantaralak, Sisaket Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Sisaket, Thailand, 9-12 September 2015

Group discussion between DPOs and local service providers in Pak Mai, Sisaket ProvinceCIAI/APCD Project Capacity Buildin...
30/11/2015

Group discussion between DPOs and local service providers in Pak Mai, Sisaket Province

CIAI/APCD Project Capacity Building of Local Service Providers, Sisaket, Thailand, 9-12 September 2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Pr...
30/11/2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Project

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Pr...
30/11/2015

Discussing the establishment of the Community-based Inclusive Development Committee and defining the SAO plan for the Project

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak PoonCIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of...
30/11/2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak Poon

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak PoonCIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of...
30/11/2015

Group photo of the CBID Committee members of Pak Poon

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Nakhon Si Thammarat, Thailand 15-17 July 2015

Brainstorming session in Huay Khayeng sub-district on Disabled PersonsOrganizations-related activitiesCIAI-APCD Project ...
30/11/2015

Brainstorming session in Huay Khayeng sub-district on Disabled Persons
Organizations-related activities

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015Lin ...
30/11/2015

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

Lin Thin's deputy mayor and hospital director discussing the health situation of persons with disabilities

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-districtCIAI-APCD Project Establishment of CBID Comm...
30/11/2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-district

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-districtCIAI-APCD Project Establishment of CBID Comm...
30/11/2015

Discussion on the establishment of a CBID Committee in Lin Thin sub-district

CIAI-APCD Project Establishment of CBID Committee and Definition of SAO Plan, Kanchanaburi, Thailand 22-23 June 2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015
30/11/2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015
30/11/2015

CIAI-APCD Project Mid-Term Review, 25-27 May 2015

1.4) Workshops for community planning
27/11/2015

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning
27/11/2015

1.4) Workshops for community planning

1.4) Workshops for community planning

Training participants learning CBID principles
27/11/2015

Training participants learning CBID principles

1.3) Training of SAO members , services providers (health, education and transport) , business sector and non governmental organizations, on CBID methodology and management.

Training participants learning CBID principles
27/11/2015

Training participants learning CBID principles

1.3) Training of SAO members , services providers (health, education and transport) , business sector and non governmental organizations, on CBID methodology and management.

Accessibility audit at Goo SAO
27/11/2015

Accessibility audit at Goo SAO

ที่อยู่

APCD Bldg., 255 Rajvithi Rd., Rajthevi
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของคนพิการในด้านสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ดำเนินงาน 4 จังหวัดนำร่องจาก 4 ภาคของประเทศไทยประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี ภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์

(+66)023544669

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Community for all projectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด