สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง จอดรถด้านหลังสำนักงานภายในซอยบางนา-ตราด34 มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบเขตพระโนง ดังนี้
(1) วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพากร และสำนักงานสรรพากรภาค 2
(2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
(4) กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
(5) พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
(6) ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี
(7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
15/09/2021

Timeline Photos

15/09/2021

เชิญรับชม พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐทาง Facebook Live กรมสรรพากร
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

#เลิศรัฐ #รางวัล #หน่วยงานยอดเยี่ยม #กรมสรรพากร

14/09/2021

✨หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ✨
🔅บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
🔅ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
🔅สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง
👉อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3ljogNn

#eFiling #TaxfromHome #กรมสรรพากร #AntigenTestKit #ATK

06/09/2021

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save เก็บไว้เลย
⭐⭐ใช้บริการe-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้😆😆

#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

03/09/2021
01/09/2021

กรมสรรพากรมอบอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ร่วมมอบอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และผู้บริหารเทศบาลฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แทนเข้ารับมอบฯ ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารกรมสรรพากรได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

01/09/2021

👨💼สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ
ทำธุรกรรมภาษี e-Service ผ่านระบบ 𝗩𝗘S หรือ
VAT for Electronic Service

3 Step ง่ายผ่านระบบ VES 🙋‍♀️
☑ Step 1 จดทะเบียน
จดทะเบียนผ่านระบบ VES คลิก https://bit.ly/VESregistrations
โดยผู้ประกอบการ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดทะเบียน
◾ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ระบุปีที่ก่อตั้ง และประเทศที่ก่อตั้ง

☑ Step 2 ยื่นแบบ
เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ของเดือนถัดไป บนระบบ VES ผ่าน
👉 www.rd.go.th

☑ Step 3 ชำระภาษี
ชำระภาษีภายในวันที่ 1 - 23 ของเดือนที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) สามารถชำระภาษีได้ 2 ช่อง
◾ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากรโดยตรง
◾ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

‎#eservice #tax #VATforElectronicService #eservice #onlineservices #nonresidentplatform #easytax #RD

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
31/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

30/08/2021

สรรพากรชี้แจงประเด็นเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังของผู้ค้าขาย
กรมสรรพากรส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการ เป็นการแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ และให้ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เท่านั้น

29 และ 30 สิงหาคม 2564 เชิญชม Fb Live พูดคุยกับอธิบดีกรมสรรพากร #เรื่องกฎหมายภาษี e-Service
27/08/2021

29 และ 30 สิงหาคม 2564 เชิญชม Fb Live พูดคุยกับอธิบดีกรมสรรพากร #เรื่องกฎหมายภาษี e-Service

Timeline Photos
24/08/2021

Timeline Photos

23/08/2021
เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98
20/08/2021
เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98

เจาะลึก พ.ร.บ. e-Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศกับอธิบดีกรมสรรพากร | Executive Espresso EP.98

เราจะสามารถเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่าง Facebook, Google, YouTube และอื่นๆ อีกมากมายได.....

ดีเดย์! 1 ก.ย. 64 สรรพากรใช้ กม e - Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติมาฟังเพื่อหาคำตอบกัน: - ทำไมต้องเก็บภาษี e-service ...
20/08/2021
‘สรรพากร’ ลุยเก็บภาษี ‘e-Service’ 1 ก.ย. นี้ เผยแพลตฟอร์มต่างชาติลงทะเบียนแล้ว 18 ราย ลุ้นรีดรายได

ดีเดย์! 1 ก.ย. 64 สรรพากรใช้ กม e - Service เก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติ

มาฟังเพื่อหาคำตอบกัน:
- ทำไมต้องเก็บภาษี e-service นี้กับต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทย
- บริษัทข้ามชาติประเภทได้บ้างต้องมาจดทะเบียน VAT for E-service (VES) กับสรรพากร
- เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน VES เมื่อไรและมีบริษัทข้ามชาติเริ่มมาจดทะเบียนหรือยัง
- ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร
- จะเก็บเงินเข้าประเทศจากแพลต์ฟอร์มต่างชาติได้มากน้อยเพียงไร
- กม. E-Service นี้จะสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยได้อย่างไร
- บริษัทต่างชาติเหล่านี้จะผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภคคนไทยได้หรือไม่

#สรรพากร #eservicetax #VES
Cr.The Standard

https://thestandard.co/the-revenue-department-collects-tax-on-e-service-1-sept/

https://m.youtube.com/watch?v=kHNY-5Wo5N8

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการจัดเก็บภาษี e-Service ในอัตรา 7% ต่อปี

3 หน่วยงานดีเด่น ‘ก.ล.ต. - สรรพากร – กฟน.’ ตัวอย่างความสำเร็จใช้ Government e-Service เป็นบันไดสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่าน
18/08/2021
บลูบิค แนะบันได 6 ขั้นทรานสฟอร์มรัฐสู่ดิจิทัล

3 หน่วยงานดีเด่น ‘ก.ล.ต. - สรรพากร – กฟน.’ ตัวอย่างความสำเร็จใช้ Government e-Service เป็นบันไดสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่าน

บลูบิค แนะหน่วยงานภาครัฐวางแนวทางปฏิบัติ (Best Practice) 6 ขั้นตอน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเตรียมก้าวสู่ดิจิทัล (D...

18/08/2021

📌📢 ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

13/08/2021

เรียน ผู้เสียภาษีทุกท่าน
วันนี้ (13 สิงหาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร15 จะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
09/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

06/08/2021

📌📢 ขอแจ้งเหตุการณ์ COVID-19 เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

05/08/2021

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่
ต้องใช้แบบฯอะไร
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracyacademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosystem

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
05/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX
04/08/2021
New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX

New!! ระบบอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | TAX

ใหม่!! ระบบยื่นคำอุทธรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานสรรพากร

Timeline Photos
04/08/2021

Timeline Photos

04/08/2021

เมื่อธุรกิจในยุคนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถี 𝙉𝙀𝙒 𝙉𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇 ธนาคารกรุงเทพขอแนะนำบริการที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจจัดการงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ง่ายขึ้นผ่านทางออนไลน์ด้วยบริการ 𝐞-𝐖𝐢𝐭𝐡𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐱
โดยธนาคารจะเป็นผู้นำส่งเงินและข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแทนผู้จ่ายเงิน ทำให้ผู้จ่ายเงินไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) ให้กับผู้รับเงิน รวมทั้งไม่ต้องยื่นแบบ และชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเองอีกต่อไป ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถเรียกดูข้อมูล หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ตลอดเวลา
#ธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
● ประหยัด ลดต้นทุน ผู้จ่ายเงินไม่ต้องจัดทำและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งไม่ต้องยื่นแบบและชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง
● ตรวจสอบง่าย ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลด หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
● สะดวก ผู้จ่ายเงินสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ทีมงานพร้อมตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร... 𝟎𝟐 𝟔𝟔𝟔 𝟓𝟎𝟎𝟎
รายละเอียดบริการหรือให้ธนาคารติดต่อกลับ https://lnkd.in/g6uF6bC

01/08/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร >>https://bit.ly/37bFUvJ

29/07/2021

📣 ฟังทางนี้ใครต้อง #ผ่อนชําระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 อย่าลืมชําระภาษีงวดที่ 2
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้
ผ่อนชําระได้ง่ายๆ ผ่าน 3 วิธี
◾ ชําระผ่าน e-Payment ได้ที่ 👉 https://bit.ly/3gZtmw6
◾ ชําระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ QR Code ผ่าน Mobile Banking
◾ ชําระภาษีผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ATM, ATM Internet, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
*กรณีที่ 1 หากเลือกชําระงวดแรกผ่านสรรพากรพื้นที่สาขา จะไม่สามารถ เปลี่ยนมาชําระงวดท่ี 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
**กรณีที่ 2 หากไม่ชําระภาษีงวดที่ 2 หรือ งวดที่ 3 ภายในเวลาที่กําหนดไว้ จะหมดสิทธิ์การผ่อนชําระภาษีเป็นงวด และต้องชําระภาษีที่ยังค้างอยู่ทั้งจํานวนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย

#ภาษี #ภงด90 #ภงด91 #easytax #กรมสรรพากร #taxfromhome

28/07/2021

บริการ “Krungthai e-Withholding Tax Plus ฟรีค่าธรรมเนียม! 😍👍
>> ขยายระยะเวลาการสมัคร บริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ธ.ค. 65

ธนาคารกรุงไทยช่วยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ

สะดวก ลดต้นทุน มั่นใจ ตรวจสอบได้
ช่วยจัดการเอกสารเรื่องภาษี อาทิเช่น
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ
รายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวัน

รายะเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/629

#Krungthai #กรุงไทย #eWHTPlus #RD #Tax

20/07/2021

สรรพากรช่วยธุรกิจสู้วิกฤตโควิด 19
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3itieIv
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ ๓๔>>https://bit.ly/2V0Dugt

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

19/07/2021

📣📣กรมสรรพากรขอแจ้งปิดให้บริการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารวม 5 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาคลองเตย1
สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาประเวศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

✅สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวม 3 แห่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/3kytnKA

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

15/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://bit.ly/3z2iIfc

ที่อยู่

ตรงขัามเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 1250 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623619329

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
โรงงานทำทองต้องเสียภาษีหรือป่าวคับ เพราะเคยแจ้งเจ้าหน้าที่เขตไป ไม่เห็นว่าอะไรเพราะเจ้าของจ่ายใต้โต๊ะและก็เงียบไป เจ้าของรู้จักเจ้าหน้าที่ /โรงงานเสียงดังมากและมีมลพิษ ด่ากันเสียงดังไม่เกรงใจข้างบ้านแจ้งตำรวจก็ไม่มีอะไรเพาะจ่ายเงิน เป็นแบบนี้มา5-6ปีแล้ว ช่วยหน่อยครับ