โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพจโครงการอนุรักษ์ฯ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
(1)

เปิดเหมือนปกติ

#เต่ามะเฟือง
23/11/2020

#เต่ามะเฟือง

“ยินดีปรีดา แม่เต่ามะเฟืองวางไข่รังที่ ๕ แล้วที่บางสัก”
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ ๖ (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน อ.ตะกั่วป่า อบต.บางม่วง และผู้นำชุมชน ขุดค้นหาไข่เต่าทะเลตามที่ได้รับแจ้งจากคุณเริญ หาญทะเล ชาวบ้านบางสักใต้ ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางสัก ผลการขุดค้นหาที่ความลึก ๙๐ ซม. พบไข่เต่ามะเฟือง นับเป็นรังที่ ๕ ของปี ตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ ๕๘ ฟอง พบไข่ดี ๓๖ ฟอง ไข่ลม ๒๒ ฟอง คาดว่าที่ไข่เต่ามีจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นแม่เต่าแม่ใหม่ที่มีอายุน้อย ผลการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่เต่าวางไข่ที่พื้นผิวและก้นหลุม พบว่ามีผักบุ้งทะเลและรากขึ้นแซมทั่วบริเวณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟักของไข่ จึงได้นำไข่ขึ้นมาและเก็บกวาดผักบุ้งทะเล ทำความสะอาดหลุมไข่เต่า และฝังกลบไข่ไว้ในบริเวณหลุมเดิม ทั้งนี้ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง และกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางสัก เพื่อให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ไม่ต้องห่วงไข่เต่า เช้ายันหว่าง เราเฝ้าดูแลแทนทุกคน”
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ จ.พังงา โดยจัดเวรเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ ช่วงดึกต่อเนื่องเช้ามืดจะร่วมกับชุมชนเดินเต่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่แม่เต่ามะเฟืองเมื่อพบขึ้นมาวางไข่ โดยช่วงวันที่ผ่านมายังไม่พบการขึ้นมาวางไข่เพิ่มแต่อย่างใด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“หาดบางขวัญ บรรยากาศดีมีเพื่อนมาเยี่ยมชมตลอด”
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับผู้นำชุมชน ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ จ.พังงา โดยจัดนิทรรศการ กั้นคอก ให้บริการข้อมูล เพื่อดูแลป้องกันภัยหลุมฟักไข่เต่า และกำชับให้คอยระมัดระวัง หากมีเหตุที่จะเกิดอันตรายต่อหลุมฟักไข่ ให้รายงาน กรม ทช. ทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ต่อไป ส่วนตอนค่ำและหัวรุ่งจะเดินเต่า โดยยังไม่พบการขึ้นมาวางไข่เพิ่ม

19/11/2020
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ส่งใจช่วยทีมหมอ วันนี้อาการวาฬเพชฌฆาตดำดีขึ้น”
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานการช่วยชีวิตวาฬเพชฌฆาตดำ บริเวณบ้านเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร อาการโดยรวมวันนี้วาฬเพชฌฆาตดำยังมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำได้เอง อัตราการหายใจ ๘-๑๒ ครั้งต่อ ๕ นาที อัตราหัวใจ ๖๐-๘๐ ครั้งต่อนาที ผลการตรวจเลือดประจำวันพบว่าภาวะการขาดน้ำดีขึ้นตามลำดับ จากการให้สารน้ำ ยา และอาหาร
ทางสายยาง และได้เก็บตัวอย่างขี้วาฬจากทวาร พบว่ามีพยาธิอยู่ภายใน ทีมสัตวแพทย์จึงได้ปรับการให้ยา การให้อาหาร และจัดเวรเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“วาฬเพชรฆาตดำเกาะเตียบ อาการโดยรวมยังอ่อนแรง”
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ดูแลรักษาวาฬเพชรฆาตดำเกยตื้นบริเวณเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยอาการวันนี้ วาฬมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำได้เอง อัตราการหายใจอยู่ที่ ๙-๑๐ ครั้งต่อ ๕ นาที อัตราหัวใจ ๘๐-๑๐๐ ครั้งต่อนาที สัตวแพทย์เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจสุขภาพ และให้สารน้ำ น้ำตาล วิตามิน และยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด พร้อมให้อาหารเหลวทางสายยาง ทั้งนี้ใช้อวนล้อมรอบบริเวณที่รักษาวาฬอยู่ และจัดเวรยามเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“อาการยังไม่ดีขึ้น วาฬเพชรฆาตดำเกาะเตียบ ชุมพร”
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ดูแลรักษาวาฬเพชรฆาตดำเกยตื้นบริเวณเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยอาการวันนี้ วาฬมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำได้เอง อัตราการหายใจอยู่ที่ ๑๔-๒๐ ครั้งต่อ ๕ นาที อัตราหัวใจ ๖๐-๙๐ ครั้งต่อนาที สัตวแพทย์เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจสุขภาพ และให้สารน้ำ น้ำตาล และวิตามินทางเส้นเลือด ทั้งนี้ใช้อวนล้อมรอบบริเวณที่รักษาวาฬอยู่ และจัดเวรยามเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
15/11/2020

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ สักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร แล้วยังเสด็จทอดพระเนตรการฟ้อนรำของชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุม ทรงร่วมฟ้อนรำร่วมกับประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"เร่งช่วยวาฬเกยตื้น ทะเลปะทิว"
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานว่าเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ อ.ปะทิว จ.ชุมพร กรณีพบ วาฬเกยตื้น บริเวณชายหาดหน้าโครงการฯ ผลการตรวจสอบเป็น วาฬเพชฌฆาตดำ ความยาวประมาณ ๔ เมตร เกยตื้นแบบมีชีวิต เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันผลักดันออกสู่ทะเล แต่วาฬไม่สามารถว่ายน้ำออกไปได้ จึงเคลื่อนย้ายมาในพื้นที่อ่าวเกาะเตียบ ซึ่งมีคลื่นลมสงบ และพยายามผลักดันสู่ทะเลอีกครั้ง แต่วาฬก็กลับมาเกยตื้นซ้ำ จึงเริ่มปฐมพยาบาลและเฝ้าดูอาการในช่วงบ่ายของเมื่อวานจนค่ำเพื่อประเมินสภาพของวาฬต่อไป
ทั้งนี้ วาฬชนิดนี้ พบได้บริเวณนอกชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณอ่าวไทยตอนกลางสำรวจพบบริเวณเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี มีมากถึงประมาณ ๕๐ ตัว

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
13/11/2020

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงวางแผนงาน การอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า ปลาทะเล ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับผู้เเทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน

ทรงดำน้ำร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ด้วยทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
12/11/2020

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงวางแผนงาน การอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่า ปลาทะเล ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ร่วมกับผู้เเทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน

ทรงดำน้ำร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ด้วยทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย

เยาวชนให้ความสนใจนิทรรศการภาพถ่าย Before Dystopia ก่อนจะสิ้นสูญ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากเจ้าหญิงนักอนุรักษ์...
12/11/2020

เยาวชนให้ความสนใจนิทรรศการภาพถ่าย Before Dystopia ก่อนจะสิ้นสูญ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากเจ้าหญิงนักอนุรักษ์ ถ่ายทอดออกมาเป็น 12 ภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์แห่งปีของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังเเละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
.
โดยเยาวชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการต่างเเสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองเมื่อได้เห็นภาพเเต่ละภาพ พร้อมทั้งจะน้อมนำแนวความคิดที่สะท้อนอยู่ในภาพไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการอนุรักษ์ในชีวิตประจำวันของตนเอง

11/11/2020
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โปรดใช้คำสุภาพในการรับชมและแสดงความคิดเห็น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน แอดมินขอสงวนสิทธิ์แบนผู้ใช้และล....

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์แนวป...
11/11/2020

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
.
วันนี้ ( ๑๑ พ.ย.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงร่วมกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
.
เวลา ๑๓.๑๕ น.เสด็จถึงกองเรือยุทธการ ทรงสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ จากนั้น ทรงเสด็จมายังสโมสรสัญญาบัตร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ เสด็จเป็นองค์ประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในครั้งนี้
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

๒.เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๓.เพื่อให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

๔.เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีความสมดุลและยั่งยืน

๕.เพื่อกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

๖.เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไป ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และให้ความร่วมมือ ตลอดจนขยายผลการดำเนินโครงการฯในวงกว้าง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียให้ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบ

๗.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

๘.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
จากนั้นเสด็จออกจากห้องรับรองไปยังบริเวณจัดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ กราบทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
.
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา พระราชทานอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาด ให้กับหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้
-พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
-นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-นายสัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
-นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง
-นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
-รองศาสตราจารย์นันทริการ ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระดำริ ทรงทอดพระเนตรอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.๙๑” ทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๓๔ ตัว ทรงร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ทรงร่วมปล่อยปลาทะเล และทรงร่วมดำน้ำปลูกปะการัง ตามที่กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล โดยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ขึ้นมา และดำเนินโครงการฯมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

#เเม่เต่ามะเฟือง
10/11/2020

#เเม่เต่ามะเฟือง

“ยินดีต้อนรับ แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่รังที่๓ ที่เดิม”
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๐๐ น. กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ.ภูเก็ต กรณีคุณนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ ขณะกำลังลาดตระเวนชายหาด เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าตรวจสอบ พบแม่เต่ามะเฟืองกำลังเดินลงทะเลหลังวางไข่เสร็จ ซึ่งจุดที่พบห่างจากหลุมเดิมเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้นมาทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๐ เมตร ร่องรอยที่พบมีความกว้างของอก ๑๐๕ ซม. ความกว้างพาย ๑๙๐ ซม. ระยะทางจากรอยขึ้นถึงชายน้ำ ๑๓.๘ เมตร จึงเก็บรวมรวมข้อมูล นับเป็นรังที่ ๓ ของฤดูกาล ซึ่งสามารถพบตัวแม่เต่ามะเฟือง และสามารถบันทึกภาพได้ ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีแม่เต่าจะขึ้นวางไข่อีก ตั้งแต่พื้นที่หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องไปจนถึงหาดท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่วางไข่แหล่งสุดท้ายของเต่ามะเฟืองในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมและเฝ้ารอคอยการกลับมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟือง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่ ทำให้มีโอกาสพบเจอแม่เต่า และร่องรอยการขึ้นวางไข่อย่างต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10/11/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“เผยผลชันสูตรซากพะยูน จากเกาะเหลาเหลียง ตรัง”
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ผ่าชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งพบบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเหลาเหลียง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการชันสูตรพบว่า มีความหนาของชั้นไขมันเฉลี่ย ๒.๕ ซม. ความสมบูรณ์ทางโภชนะปานกลาง เมื่อเปิดผ่าไม่พบรอยช้ำของกล้ามเนื้อ ส่วนของอวัยวะภายในเน่าสลาย ไม่สามารถระบุรอยโรคได้ ในส่วนของทางเดินอาหาร พบหญ้าทะเล อัดแน่นอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ ส่วนใหญ่เป็นหญ้าใบมะกรูด ( Halophila ovalis ) พบพยาธิภายในกระเพาะอาหารเล็กน้อย และไม่พบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร และเนื่องจากอวัยวะสูญหายและซากมีสภาพเน่ามาก จึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างผิวหนัง ฟัน เพื่อตรวจทางพันธุกรรม และเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางโลหะหนัก สารชีวพิษ รวมทั้งเก็บตัวอย่างพยาธิและอาหารในกระเพาะอาหารเพื่อนำไปจำแนกทางห้องปฏิบัติการต่อไป

ผู้บัญชาการทหารเรือ ฟังการบรรยายสรุปการเตรียมจัดกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ...
06/11/2020

ผู้บัญชาการทหารเรือ ฟังการบรรยายสรุปการเตรียมจัดกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อติดตามผลการทำงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา เเละเตรียมการทำงานของโครงการฯ ต่อไป
.
โดยการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จะจัดขึ้น ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

01/11/2020
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โลมาปากขวดกว่า​ 50​ ตัว​ ว่ายน้ำโชว์ตัวที่เกาะห้า​ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา​ ขณะเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่

วานนี้​ (31/10/63)​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา​ ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มาถึงบริเวณเกาะห้า ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวน ปรากฏว่า พบฝูงโลมาปากขวดจำนวนมาก นับรวมแล้วกว่า 50 ตัว ว่ายน้ำหากินไล่ต้อนฝูงปลาเล็กๆเป็นอาหาร​ นับเป็นความสวยงามและบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหาสาเหตุการเกยตื้นของพะยูนอ่าวมาหยา.ผลชันสูตรซากพะยูน พบโดนกระแทกซี่โครงหัก .วันที่ ๒๘ ...
28/10/2020

เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหาสาเหตุการเกยตื้นของพะยูนอ่าวมาหยา
.
ผลชันสูตรซากพะยูน พบโดนกระแทกซี่โครงหัก
.
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ชันสูตรซากพะยูนเกยตื้นจากอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยก่อนการชันสูตรซาก เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายซากพะยูนไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (CT-scan; X-ray computed tomography) พบการหักของกระดูกซี่โครงบริเวณกลางลำตัว ๘ ซี่ และพบว่าลักษณะภายนอกมีบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมและของแข็งกระแทกอย่างรุนแรง บริเวณหลังด้านขวาของลำตัว พบกล้ามเนื้อเป็นรอยช้ำ อักเสบ และเป็นหนอง กระดูกซี่โครงบริเวณกลางลำตัวหัก และทะลุถึงช่องอกและช่องท้อง
.
ส่งผลให้ปอดด้านขวาติดเชื้ออักเสบอย่างรุนแรง พบลักษณะของแผ่นหนองปกคลุมทั่วทั้งบริเวณชั้นไขมันและเนื้อเยื่อปอดด้านขวา เนื้อเยื่อปอดยุบตัวลง (Lung collapse) และเสียสภาพไปจากปกติ มีภาวะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจซีด และมีภาวะหัวใจขาดเลือด
.
คาดว่าเกิดจากภาวะช็อกโดยเฉียบพลัน และพบต่อมน้ำเหลืองขยายขนาดใหญ่ทั่วร่างกายเนื่องจากภาวะการอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง ส่วนของทางเดินอาหารพบมีหญ้าทะเลจำนวนมากภายในกระเพาะอาหารและลำไส้ สรุปสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าถูกเรือวิ่งชน ซึ่งน่าจะเกิดมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า ๑ สัปดาห์ เนื่องจากรอยโรคพบลักษณะของหนองและการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกาย และมีสาหร่ายปกคลุมบริเวณลำตัว ตัวพะยูนถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนกระดูกซี่โครงหักทิ่มทะลุช่องอกและช่องท้อง ส่งผลให้ติดเชื้ออักเสบอย่างรุนแรงไปทั่วร่างกายร่วมกับภาวะช็อกอย่างเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุด
.
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างผิวหนัง เพื่อตรวจทางพันธุกรรม เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางโลหะหนัก สารชีวพิษ แบคทีเรียวิทยาและไวรัสวิทยา เก็บตัวอย่างกระดูกซี่โครงเพื่อตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เก็บตัวอย่างพยาธิและอาหารในกระเพาะอาหารเพื่อนำไปจำแนกทางห้องปฏิบัติการต่อไป

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
23/10/2020

HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงทักทายและฉายพระรูปร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

#ภาพถ่ายในสายพระเนตร

ที่อยู่

200 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มายาภาพแห่งสัมมาปฏิบัติ มายาทุกอย่างเป็นมายา เมื่อเราไม่หมายมั่นก็ไม่ทุกข์ ไปวุ่นวายกับมันมากมันก็ทุกข์ ค้นหาความจริงแห่งจิตคือธรรมะ อันดับทุกข์ อันไม่มีมายา มันก็พ้นจากภาพลวงตา อันหมายมั่นไว้นั้น มันไม่เกี่ยวกับสังขารธรรม มันเป็นอนัตตา ความเป็นมายาอันมีอยู่ ตั้งอยู่บนความว่างเปล่า หมายมั่นยึดมั่นอยู่ บนความว่างเปล่า ธรรมะอันบริสุทธิ์ มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังขาร ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากความคิด ความหมายมั่นในความรู้ เราก็ดับไปโดยความรู้แจ้งรู้จัก สังขารธรรมก็เดินไปด้วยมรรค อันเป็นทางดำเนินชีวิตให้ปรกติสุขชื่นบาน อันเป็นการคลายตัวของความกังวล และเป็นตัวส่งเสริมปัญญา มันไม่เคยข้องเกี่ยวกับธรรมโดยตรง มันก็ไม่เคยข้องติดกับธรรม เราเห็นความไม่ข้องติด ระหว่างความว่างเปล่ากับสังขารธรรม มันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นทั้งหลาย ธรรมะปฏิบัติ เธอไม่จำเป็นต้องกระทำ อย่างหมายมั่นโดยรูปลักษ์ กิเลสตัณหา เป็นเพียงมายา ปัญญาส่องสว่างเข้าไปก็สาปสูญ เหมือนเงาปีศาจกระทบแสงไฟฉนั้น
ขอให้พระองมีความสุขกลับสิ่งที่ทำดูแลสุขกภาพด้วยครับ. ทรงพระเจริอณ์
โครงการอนุรักษ็แนวปะการัง