คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิ

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิ บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงอายุในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

05/12/2019
13/10/2019
11/08/2019
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
30/07/2019

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้า...
28/07/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
26/07/2019

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
02/06/2019

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

02/06/2019
04/05/2019
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
30/04/2019

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
14/01/2019

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 25611. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห...
19/10/2018

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
3. สวนสัตว์ดุสิต
4. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
5. สำนักหอสมุดแห่งชาติ
6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
7. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
9. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
10. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
https://goo.gl/F9Y1Uk

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันด...
13/10/2018

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)  จัดการประชุม  คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ...
11/06/2018
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดการประชุม คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องอิรวดี เมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคเอกชน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและพี้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนร....

19/01/2018
EEC Innovation Youth Camp

โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ?? ขอบคุณน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม "ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์" ทุกๆ ท่านนะคะ พบกันใหม่ในวันเด็กแห่งชาติปีหน้าาาาาาา

ความสุขและรอยยิ้มของน้องๆ คือของขวัญในการจัดกิจกรรม "ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์" วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลที่ผ่านมา

ขอบคุณน้องๆ ที่สร้างเสียงหัวเราะและความทรงจำที่ดีให้กับเรา ขอบคุณน้องๆ หลายๆ ท่านที่ไม่ยอมออกจากบูธไปไหน ทั้งๆ ที่มีบูธที่น่าสนใจมากมายที่นั่น แต่เลือกจะอยู่กันเหนียวแน่นจนเลิกงาน จนผู้ปกครองต้องขอร้องให้กลับบ้านกันเลยทีเดียว :-)

หวังว่ากิจกรรมของเราจะจุดประกายความชอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปนะคะ

โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ?? พบกันใหม่ วันเด็กแห่งชาติ ปีหน้าาาาาาาาาา

#okmd #EEC #คณะบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ #วันเด็กแห่งชาติ2561

OKMD
13/01/2018

OKMD

ท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ

ยังแวะมาได้นะคะ ยังพอมีของแจกทั้ง พัด สมุดโน้ต กระบองลม okmd และกระเป๋าค่า

#okmd #eec #EecInnovationYouthCamp #คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

บรรยากาศกำลังคึกคักที่บูธกิจกรรม   “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติ...
13/01/2018

บรรยากาศกำลังคึกคักที่บูธกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แวะมาได้เลยตอนนี้ ของแจกมากมายยย อาทิ ปฎิทิน พัด สมุดโน้ต กระบองลม okmd และกระเป๋า

#okmd #eec #EecInnovationYouthCamp #คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรม  “ชวนเล่น ชวนลอง...
13/01/2018

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ

#okmd #คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

Profile Pictures
12/01/2018

Profile Pictures

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 .1. องค์การพิพิธภัณฑ์ว...
12/01/2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
.
1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page จัดกิจกรรม“ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด“นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันเสาร์ที่ 11-13 มกราคม 2561
.
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดกิจกรรม “Sport Kids วิทย์สนุก” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
.
3. สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเด็กภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
.
4. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ระหว่างเวลา 07.00-16.00 น.
.
5. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา”
.
6. องค์การสวนพฤกศสาตร์ เปิดให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมฟรี
.
7. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดกิจกรรม “ลูกหลานไทย สืบสานพระราชปณิธาน” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น.
.
8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
จัดกิจกรรม “ต้นกล้าความดี ทรัพยากรธรณีก้าวไกล เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
.
9. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561.

10. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัด 3 กิจกรรม
- กิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์” โดยน้องๆ เยาวชนจะได้ทดลองบังคับหุ่นยนต์ และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
- กิจกรรม "TK Kid Rangers" เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ 14 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น.ณ TKpark
- กิจกรรม "กาลครั้งหนึ่ง ณ มิวเซียม ไทยละเล่น ไทยประเพณี" ชวนทุกครอบครัวมาสนุกไปกับประเพณีแบบไทยๆ ที่เราอยากได้ย้อนเวลาถอดรหัสความเป็นไทยผ่านการเล่น จากนิทรรศการถาวร ชุด "ถอดรหัสไทย" สู่การสร้างสรรค์เกมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 ณ มิวเซียมสยาม

รายละเอียดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
https://goo.gl/F9Y1Uk

Night at the Museum by ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ(จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560)www.sciplanet.org Night@Science ...
18/12/2017

Night at the Museum by ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
(จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560)
www.sciplanet.org

[email protected] Center for Education
1. อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และอาคารโลกใต้น้ำ

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 17.30 – 21.30 น. (ติดต่อรับสติกเกอร์ที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

1. ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง จำนวน 3 รอบ (18.00 / 19.00 / 20.00)
รอบละ 280 ที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ติดต่อรับบัตรสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

2. กิจกรรมสายฟ้าเทสลาโชว์ และล่าขุมทรัพย์เมืองไฟฟ้า ณ นิทรรศการเมืองไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร 2

3. กิจกรรมเป่าปี่ยาเสพติด ณ นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด ชั้น 1 อาคาร 2

4. กิจกรรมจรวดหลอด ณ นิทรรศการธีออส ดวงตาของชาติ ชั้น 1 อาคาร 2

5. กิจกรรมหุ่นยนต์แสนสนุก ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2

6. กิจกรรมอะไรเอ่ย? มีแต่หัว ณ โซนวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 1 อาคาร 2

7. กิจกรรมรถพลังยาง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2

8. กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ บริเวณลานอิฐแดง

9. ของเล่นชวนคิด ณ ชั้น 1 อาคาร 2

10. กิจกรรมมายากลแสนสนุก จำนวน 2 รอบ/วัน (18.00 น. และ 19.30 น.)

11. กิจกรรมรู้จักตัวเรา ณ ชั้น 1 อาคาร 2

12. หิ่งห้อยน้อยเรืองแสง ณ ห้อง DIY ชั้น 2 อาคาร 2

13. กิจกรรมแข่งกับเวลา ณ นิทรรศการกาล-อวกาศ ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เลขที่ 928 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เปิดบริการ 17.30 น.
ปิดบริการ 21.30 น.

http://www.sciplanet.org/?p=2557

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18/12/2017

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “Night at the museum เคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอ”ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ลานพินิจดารา ณ หว้ากอ” ณ ลานหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น.ประกอบด้วย กิจกรรมลงทะเบียน เพื่อชมนิทรรศการดาราศาสตร์ เรื่อง กาแล็กซี่ เนบิวลาเรียนรู้องค์ประกอบของกล้อง โทรทรรศน์ Dobsonian ชนิดของกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ กิจกรรมการชมจุดดำและพวยก๊าซ (Prominence) จากดวงอาทิตย์ ผ่านกล้องDobsonian จำนวน 40 ตัวที่ทางอุทยานได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นในเวลา 18.30 น.จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมร่วมชมวีดีทัศน์อนาคต 150 ปีหว้ากอ เวลา 18.45 – 19.20จะเป็นการบรรยายเรื่อง ความภาคภูมิใจของชาติ ,330 ปีดาราศาสตร์ไทย ,150 คราสพระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ,33 ปีเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ โดยคุณอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ในเวลา 19.30 น. – 21.00 น.ร่วมรับประทานอาหารในเมนูเบาๆ พร้อมร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์โดยทีมวิทยากรดาราศาสตร์หว้ากอ การค้นคว้าหากลุ่มดาวบนท้องฟ้าในฤดูกาลต่างๆ จากแผนที่ดาว เรียนรู้กลุ่มดาวจากโปรแกรม Starry night และ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ เมื่อ 150 ปีที่แล้ว และการเกิดสุริยุปราคา อีกครั้ง ณ หว้ากอ ในปี พ.ศ. 2613 รวมถึงกิจกรรมชมกลุ่มดาวจากท้องฟ้าสถานที่จริง เช่น กลุ่มดาวจักราศี กลุ่มดาวโอไรออน (ORION) กลุ่มดาวปีกาซัส (Pegasus) ฯลฯ หลังจากนั้นในเวลา21.00 น.-02.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.60 จะเป็นปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์”จากกลุ่มดาวคนคู่ โดยมีอัตราตก 60 ดวง/ชั่วโมง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงการระดับชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2532 สืบเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ในปัจจุบันคืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการเกิดสุริยุปราคาที่พระองค์ทรงคำนวณ และทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนสามารถประกาศล่วงหน้าได้ถึง 2 ปี ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสร้างลานหว้ากอให้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย

Night at the Museum  by จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สาขาจามจุรีสแควร์ สามย่านwww.nsm.or.th(จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-17 ธั...
18/12/2017

Night at the Museum by จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สาขาจามจุรีสแควร์ สามย่าน

www.nsm.or.th

(จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560)
Night at the Museum Theme
‘งานวัด Plus STEM Education’

1.สูงวัยไปด้วยกัน (Aging Society)
2.สนุกกับ 10 อาชีพนักวิทยาศาสตร์ (Enjoy Science Career)

เงื่อนไข :
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ศุกร์ เปิด 10.00- 20.30 น.
- เสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.30 น

(วันที่ 15-16 ธ.ค. 60)
Station 1 : วิทยาปาเป้า
- สนุกสนานกับการปาลูกดอกให้เข้าเป้า
- เรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตลอดจนความน่าจะเป็นในการปาให้ถูกเป้าหมายที่กำหนด

Station 2 : ห่วงยกขวด
- ได้ลองเล่นเกมส์โดยใช้ห่วงผูกเชือกแล้วทาให้ขวดตั้งขึ้นมาได้
- เรียนรู้เรื่องสมดุลอย่างง่ายที่จะทาให้ขวดแต่ละแบบสามารถตั้งได้ และยังฝึกสมาธิอีกด้วย

Station 3 : พื้นเอียงลำเลียงบอล
- น้องๆจะได้ปล่อยบอลไหลไปตามพื้นเอียงแล้วประลองความแม่นยาด้วยการปล่อยบอลให้ตกลงตามเป้าหมายที่กำหนด
- เรียนรู้เรื่องพื้นเอียงและมุมในการเอียงมีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของลูกบอล

เงื่อนไข station 1-3
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ไม่จำกัดจำนวน

Station 4 :
- ใบพัดหรรษา(15 ธ.ค.60)
- ป๋องแป๋ง (16 ธ.ค. 60)
- จักจั๋นเสียงใส (15 ธ.ค. 60)

เงื่อนไข:
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- จัดเป็นรอบๆละ10คน ใช้เวลา 15 นาทีต่อรอบ

Profile Pictures
15/12/2017

Profile Pictures

การจัดกิจกรรมยามค่ำคืนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ธันวาคม 2560พบกับกิจกรรมที่ให้สาระความรู้และความเพลิดเพลินหลากหลายรูป...
14/12/2017

การจัดกิจกรรมยามค่ำคืน
ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ธันวาคม 2560

พบกับกิจกรรมที่ให้สาระความรู้และ
ความเพลิดเพลินหลากหลายรูปแบบ

- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
.
กิจกรรมยามค่ำคืนของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
.
1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
.
• ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ จัดกิจกรรมภายใต้ธีมงาน [email protected] Center Education ประกอบด้วย 13 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สายฟ้าเทสลาโชว์ เป่าปี่ยาเสพติด จรวดหลอด หุ่นยนต์แสนสนุก รถพลังยาง เป็นต้น
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560
www.sciplanet.org
.
• อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จำนวน 3 กิจกรรม ภายใต้ธีมงาน “พินิจดารา ณ หว้ากอ” โดยมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดลานพินิจดารา ณ หว้ากอ กิจกรรมนับฝนดาวตก และกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
www.waghor.go.th

2) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว และกิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิคส์ ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนธันวาคม 2560 (กิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาว) วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (กิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิคส์)
www.narit.or.th
.
3) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ สาขาจามจุรีสแควร์ ภายใต้ธีมงานวัด Plus STEM Education มีกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560
www.nsm.or.th
.
4) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม Night at the Museum ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรม ณ มิวเซียมสยาม ภายใต้ ธีมงาน “งิ้ว กล้า ก้าว” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่ ด่านกล้าก้าว ด่านกล้าแต้ม ด่านกล้าแต่งด่านกล้าล้วง และโรงงิ้ว พร้อมการออกร้านอาหาร วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560
www.okmd.or.th | www.museumsiam.org

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.okmd.or.th/activities/OKMD/972/

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
14/12/2017

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

รอง นรม.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560รอง นรม....
04/12/2017
www.thaigov.go.th

รอง นรม.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560

รอง นรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา”

credit : ขอบคุณข่าวทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

Logo คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
30/10/2017

Logo คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo
01/10/2017

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้'s cover photo

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
01/10/2017

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

นักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ณ “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”คณาจารย์...
19/09/2017

นักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

คณาจารย์จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำนักศึกษากศน.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์กลางของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ สิ่งแวดล้อม ในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education และควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 23 ฐานการเรียนรู้ภายใต้ 3 กลุ่มใหญ่คือ

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน
2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ
3. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ ร่วมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ Thailand 4.0   จัดกิจกรรม STEM ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้...
19/09/2017

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ ร่วมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ Thailand 4.0
จัดกิจกรรม STEM ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และรร.วัดบัวขวัญ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำ” และ “การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ หวังเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 หวังให้น้องๆ เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ ร่วมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ Thailand 4.0
จัดกิจกรรม STEM ส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และรร.วัดบัวขวัญ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำ” และ “การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ หวังเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 หวังให้น้องๆ เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการบูรณาการฯ นำนักเรียนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเ...
19/09/2017

คณะกรรมการบูรณาการฯ นำนักเรียนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะนักเรียนจากโรงเรียนสามโคก กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภูมิปัญญา นวัตกรรมการเกษตร ภายใต้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการบูรณาการฯ นำนักเรียนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะนักเรียนจากโรงเรียนสามโคก กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภูมิปัญญา นวัตกรรมการเกษตร ภายใต้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ที่อยู่

CMMU
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:30 - 17:30
อังคาร 09:30 - 17:30
พุธ 09:30 - 17:30
พฤหัสบดี 09:30 - 17:30
ศุกร์ 09:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

02 105 6524

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[[ขออนุญาติประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่ายค่ะ]] 📣📣📣CUSmartlens ร่วมกับ กรมศิลปากร 📣📣📣 ในโครงการนวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “Let’s Magnify Our History / ส่องประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์” เพียงคุณโพสภาพรายละเอียด โบราณสถาน 🕍 หรือ โบราณวัตถุ ⚱️ ที่ถ่ายด้วย CUsmartlens กำลังขยายใดก็ได้ ที่หน้าเพจ CUsmartlens พร้อมระบุ 1.ชื่อภาพ 2.เกร็ดความรู้/รายละเอียดภาพที่สังเกตได้ 3.กำลังขยายที่ใช้ 4.ติดแท็ก #MagnifyHistory 5.คอมเม้นต์ใต้ภาพ: ภาพวัตถุขนาดจริง หรือ สถานที่ที่บันทึกภาพ 6.แชร์โพสนี้เป็นสาธารณะ ***หมดเขต 31 พ.ย.60 นี้ :: 🎁 รางวัล:: • รางวัลที่ 1 (2 รางวัล) Complete Set มูลค่า 3,700 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 1,500 บาท • รางวัลที่ 2 (2 รางวัล) ชุด Lens (20x,40x,50x) มูลค่า 1,900 บาท • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) 20x มูลค่า 490 บาท รวมมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท !!! :: เกณฑ์การตัดสิน :: 1.ความคมชัดของภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพ (ตัดสินโดยทีม CU SmartLens) 2.ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงามของมุมมองภาพ (ตัดสินจากจำนวนไลค์ของภาพ) 3.ความน่าเชื่อถือ และความรู้ที่ได้ (ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร) หมายเหตุ อาจมีรางวัลที่ไม่มีผู้ได้รางวัล เนื่องจากคะแนนไม่ถึงตามที่กำหนด :: ✨สิทธิพิเศษ :: ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติรับเชิญให้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายในงานอบรมสัมมนาของกรมศิลปากร ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 :: เงื่อนไข :: • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตามประกาศไว้เป็นสำคัญ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด https://www.facebook.com/cusmartlens/photos/a.1600123683581890.1073741835.1581489222112003/1904418009819121/?type=3&theater