ทนายกฤษดา

ทนายกฤษดา รับปรึกษาคดีอาญา

เปิดเหมือนปกติ

กู้ยืมเงินทาง Facebook/Line ไม่มีสัญญาเงินกู้ฟ้องร้องดำเนินคดีได้หรือไม่ และฟ้องโดยวิธีใด(มีคำพิพากษา)
18/12/2019
กู้ยืมเงินทาง Facebook/Line ไม่มีสัญญาเงินกู้ฟ้องร้องดำเนินคดีได้หรือไม่ และฟ้องโดยวิธีใด(มีคำ

กู้ยืมเงินทาง Facebook/Line ไม่มีสัญญาเงินกู้ฟ้องร้องดำเนินคดีได้หรือไม่ และฟ้องโดยวิธีใด(มีคำพิพากษา)

>>เกี่ยวกับคดีนี้ สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน และสมาชิกแฟนเพจ ทีมงานทนายความกฤษดา ได้รับการขอคำปรึกษามาเยอะ...

วิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่
13/12/2019
วิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถ

วิเคราะห์คดีแชร์ ท้าวแชร์ออนไลน์เปิดแชร์หลายวงมีความผิดหรือไม่ และเลขาวง หรือผู้ช่วยถือเป็นตัวการร่วมหรือไม่

ตามที่ทางทีมงานทนายกฤษดา เคยเขียนบทความ วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีการฟ้องคดี และอายุความ หากยังไม่เคยอ่าน คลิ...

(กลับหลักฎีกาเดิม)บุตรที่เกิดโดยบิดามารดาไมได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดหรือไม่
16/11/2019
(กลับหลักฎีกาเดิม)บุตรที่เกิดโดยบิดามารดาไมได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิฟ้องค่าอุปการะเลี้

(กลับหลักฎีกาเดิม)บุตรที่เกิดโดยบิดามารดาไมได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูย้อนหลังไปถึงวันที่เกิดหรือไม่

ทีมงานทนายกฤษดา เคยแนะนำบทความให้ความรู้ เกี่ยวกับ 8เรื่องต้องรู้ พร้อมวิธีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบ....

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ สู้คดียาเสพติดให้ยกฟ้อง
10/11/2019
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ สู้คดียาเสพติดให้ยกฟ้อง

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ สู้คดียาเสพติดให้ยกฟ้อง

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ สู้คดียาเสพติดให้ยกฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2351/2562 คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย.....

ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ อาจมีผลทำให้ศาลยกฟ้องจนแพ้คดีหรือไม่
15/07/2019
ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ อาจมีผลทำให้ศาลยกฟ้องจนแพ้คดีหรือไม่

ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ อาจมีผลทำให้ศาลยกฟ้องจนแพ้คดีหรือไม่

ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ อาจมีผลทำให้ศาลยกฟ้องจนแพ้คดีหรือไม่

การฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลกับนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงมีข้อแตกต่างกัน อย่างไร
10/07/2019
การฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลกับนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงมีข้อแตกต่างกัน อย่างไร

การฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลกับนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงมีข้อแตกต่างกัน อย่างไร

การฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลกับนิติกรรมที่เกิดจากเจตนาลวงมีข้อแตกต่างกัน อย่างไร

ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?
06/07/2019
ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

ทำสัญญาประนีประนอม คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่ฟ้องได้หรือไม่ ?

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฟ้องขับไล่
05/07/2019
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฟ้องขับไล่

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฟ้องขับไล่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5210/2561 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 47 บัญญัติว่า "ผู้เช่านามีสิทธิปลูกพืชอ.....

สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?
02/07/2019
สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

คำถาม สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ? คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีก.....

รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต สู้ยังไงให้ยกฟ้อง
01/07/2019
รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต สู้ยังไงให้ยกฟ้อง

รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต สู้ยังไงให้ยกฟ้อง

รวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต สู้ยังไงให้ยกฟ้อง

การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได้หรือไม่
28/06/2019
การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได

การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได้หรือไม่

การอ้าง การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบันดาลโทสะ สามารถอ้างเมื่อภยันตรายผ่านไปแล้วได้หรือไม่

วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีฟ้องคดีและอายุความในการฟ้อง
27/06/2019
ปรึกษาทนายความ lawyers.in.th

วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีฟ้องคดีและอายุความในการฟ้อง

วิเคราะห์คดีแชร์ วิธีฟ้องคดีและอายุความในการฟ้อง

ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง จากการที่ถูกฟ้องเท็จคดีอาญา ต้องรอให้ผลจากคดีอาญาถึงที่สุดก่อนหรือไม่
26/06/2019
ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง จากการที่ถูกฟ้องเท็จคดีอาญา ต้องรอให้ผลจากคดีอาญาถึงที่สุ

ฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่ง จากการที่ถูกฟ้องเท็จคดีอาญา ต้องรอให้ผลจากคดีอาญาถึงที่สุดก่อนหรือไม่

คําถาม โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจําเลยโดยอ้างว่าจําเลยฟ้องเท็จโจทก์ ในคดีอาญา โดยก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก.....

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่
25/06/2019
ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพ

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จ...

ขายฝากไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับขายฝากอ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่
19/06/2019
ขายฝากไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับขายฝากอ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0

ขายฝากไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับขายฝากอ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่

คำถาม ขายฝากไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับขายฝากอ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไ...

บัตรเครดิตถูกขโมย เจ้าของบัตรต้องรับผิดหรือไม่ (มีฎีกา)
18/06/2019
บัตรเครดิตถูกขโมย เจ้าของบัตรต้องรับผิดหรือไม่ (มีฎีกา) - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

บัตรเครดิตถูกขโมย เจ้าของบัตรต้องรับผิดหรือไม่ (มีฎีกา)

บัตรเครดิตหายถูกขโมย แม้ถูกคนร้ายนำไปใช้ เจ้าของบัตร ไม่ต้องรับผิด เพราะ??? ปัญหาบัตรเครดิตถูกนำไปใช้เกิด....

เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา)
17/06/2019
เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา) - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 08

เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา)

เงื่อนไขที่ศาลฎีกาใช้พิจารณาคดีเบิกความเท็จ มีว่าอย่างไร(มีฏีกา) คําพิพากษาฎีกาที่ 1346/2561 ศาลชั้นต้นวินิจฉั...

การครอบครองปรปักษ์ที่ดินผู้อื่น หรือถูกฟ้องแย่งที่ดิน ทำอย่างไร?
16/06/2019
การครอบครองปรปักษ์ที่ดินผู้อื่น หรือถูกฟ้องแย่งที่ดิน ทำอย่างไร? - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 08

การครอบครองปรปักษ์ที่ดินผู้อื่น หรือถูกฟ้องแย่งที่ดิน ทำอย่างไร?

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นอย่างไร หรือที่ดินมีโฉนดถูกแย่งกรรมสิทธิ์ได้ไหม หรือถูกฟ้องศ....

การตอบข้อสอบกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย
13/06/2019
การตอบข้อสอบกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

การตอบข้อสอบกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

การตอบข้อสอบกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ได้ให้ “คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย” ที่ทรง....

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่
11/06/2019
ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ ด้วยการสื่อสารปัจจุบันที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัม....

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาท
10/06/2019
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาท - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2813/2559 การเปิดบ่อนที่มีเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มิใช่เป็นเพียง...

รวมคำพิพากษาฎีกา สู้คดีครอบครองปรปักษ์
07/06/2019
รวมคำพิพากษาฎีกา สู้คดีครอบครองปรปักษ์ - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

รวมคำพิพากษาฎีกา สู้คดีครอบครองปรปักษ์

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6653/2561 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั.....

หลักการนับอายุความในคดีอาญา
06/06/2019
หลักการนับอายุความในคดีอาญา - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

หลักการนับอายุความในคดีอาญา

ถือเป็นปัญหาระดับชาติมาแล้ว สำหรับเรื่องอายุความ ที่ฟ้องไม่ทันบ้าง ขาดอายุความ เป็นส่วนหนึ่งของคดียกฟ้.....

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฉ้อโกง
06/06/2019
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฉ้อโกง - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา สู้คดีฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6404/2560 การที่จำเลยทั้งสองประสงค์ให้ร้าน ก. ของจำเลยทั้งสองได้รับงานรับจ้างทำความสะอาดโ....

เปิดคำพิพากษาศาล ฉบับเผยแพร่เต็ม คดีหวย30ล้าน ตัดสินว่าอย่างไร
04/06/2019
เปิดคำพิพากษาศาล ฉบับเผยแพร่เต็ม คดีหวย30ล้าน ตัดสินว่าอย่างไร - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

เปิดคำพิพากษาศาล ฉบับเผยแพร่เต็ม คดีหวย30ล้าน ตัดสินว่าอย่างไร

เฟสบุ๊คของศาลยุติธรรมได้เผยแพร่คำพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในคดีหวย 30ล้าน ตัดสินในประเด็นข้อกฎหมาย....

ทางจำเป็น ตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร
27/05/2019
ทางจำเป็น ตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

ทางจำเป็น ตามความหมายของคำพิพากษาศาลฎีกามีว่าอย่างไร

ทางจําเป็น หลักกฎหมาย มาตรา ๑๓๔๔ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึง ทางสาธารณะได้ไซร้ ...

อายุความบัตรเครดิต2ปีนับแต่วันไหน?
17/05/2019
อายุความบัตรเครดิต2ปีนับแต่วันไหน? - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

อายุความบัตรเครดิต2ปีนับแต่วันไหน?

การเริ่มนับอายุความและอายุความสำหรับคดีบัตรเครดิตนั้นยังคงมีความสับสนอยู่มากในประเด็นว่า อายุความจะเ.....

ออกเช็คเพื่อชําระ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกิน อัตราที่กฎหมายกําหนด มีความผิดทางอาญาหรือไม่
16/05/2019
ออกเช็คเพื่อชําระ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกิน อัตราที่กฎหมายกําหนด มีความผิดทางอาญาหรือ

ออกเช็คเพื่อชําระ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดเกิน อัตราที่กฎหมายกําหนด มีความผิดทางอาญาหรือไม่

ทางทีมงานเคยเขียนอธิบายเดี่ยวกับ การต่อสู้คดีเช็คเด้ง ว่าควรทำอย่างไรไปแล้วในบทความก่อน (หากยังไม่ได้อ.....

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่
15/05/2019
สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่ - ปร

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่ สบคบกันจดทะเบียนโอน....

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่
15/05/2019
สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่ - ปร

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่

สมคบกันโอนขายที่ดินโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกหนีเจ้าหนี้ สามารถฟ้องขอเพิกถอนได้หรือไม่ สบคบกันจดทะเบียนโอน....

เปิดฎีกาวิเคราะห์ มียาบ้าไว้เพื่อเสพ ต่างจากมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างไร
15/05/2019
เปิดฎีกาวิเคราะห์ มียาบ้าไว้เพื่อเสพ ต่างจากมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างไร - ปรึกษาท

เปิดฎีกาวิเคราะห์ มียาบ้าไว้เพื่อเสพ ต่างจากมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างไร

ในคดีทีมีจำเลยร่วมกันหลายคน การถูกจับกุมจากการล่อซื้อร่วมกัน ในคดีที่มียาเสพติดจำนวนมาก หากแท้จริงแล้ว...

ขับชนรถที่จอดอยู่ข้างทางใครผิด…ใครรับผิดชอบ
14/05/2019
ขับชนรถที่จอดอยู่ข้างทางใครผิด...ใครรับผิดชอบ - ปรึกษาทนายความ Lawyers.in.th : 0891427773

ขับชนรถที่จอดอยู่ข้างทางใครผิด…ใครรับผิดชอบ

  คำถาม ขับชนรถที่อยู่ข้างทางใครผิด.. ?   คำตอบ กรณีตามปัญหาเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ 1.กรณีกลางคื.....

องค์ประกอบของคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ มีว่าอย่างไรตามคำพิพากษาศาลฎีกา
25/04/2019
องค์ประกอบของคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ มีว่าอย่างไรตามคำพิพากษาศาลฎีกา - ปรึกษาทนายความ La

องค์ประกอบของคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ มีว่าอย่างไรตามคำพิพากษาศาลฎีกา

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาฎีกาล่าสุดที่ศาลเคยตัดสิน คําพิพากษาฎีกาที่ 2062/2561 ผู้ร้องบรรยายคําร้องข.....

ที่อยู่

ทางหลวง ชนบท อย. 5042
Bangkok
12000

เบอร์โทรศัพท์

0999170039

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายกฤษดาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ