Clicky

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งอยู่ที่ 861 ถน? สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งอยู่ที่ 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

เปิดเหมือนปกติ

#คลองสาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจแนะนำมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 คัดกรองอุณหภูมิ และตรวจATK ภิกษุ สารเณรที่เข้...
26/02/2022

#คลองสาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจแนะนำมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 คัดกรองอุณหภูมิ และตรวจATK ภิกษุ สารเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

(26 ก.พ. 65) เวลา 08.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายมงคล กองลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจแนะนำมาตรการในการป้องกันกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ตรวจATK ถวายภัตตาหารเพล และอำนวยความสะดวกแด่ภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง พร้อมทั้งได้ถวายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โควิด -19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และชุดPPE เป็นต้น แก่ภิกษุสงฆ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฉพาะ ณ สนามสอบวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน และสนามสอบวัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย

พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้า​ ฯ พระราชทาน​ ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของ​พระราชทาน​ แด่พระภิกษุ​ ...
26/02/2022

พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้า​ ฯ พระราชทาน​ ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของ​พระราชทาน​ แด่พระภิกษุ​ สามเณร​ ในการสอบบาลีสนามหลวง​ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำ​ปี​ พ.ศ. 2565​ ระหว่างวันที่ 26 -​ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(26 ก.พ. 65) เวลา 10.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดอนงคารามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสาน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน

#คลองสาน ลงพื้นที่แนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 สอบบาลีสนามหลวง ณ วัดทองนพคุณ ⚗️🧬🦠(25 ก.พ. 65) เวลา 10.00 น. : นางสาวอารีย...
25/02/2022

#คลองสาน ลงพื้นที่แนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 สอบบาลีสนามหลวง ณ วัดทองนพคุณ ⚗️🧬🦠

(25 ก.พ. 65) เวลา 10.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายมงคล กองลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำมาตรการในการป้องกันกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในการจัดสอบบาลีสนามหลวง ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 สนามสอบวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บไขมัน เขตคลองสาน 🚚🚚♻️♻️(25 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมา...
25/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บไขมัน เขตคลองสาน 🚚🚚♻️♻️

(25 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บไขมันในอาคารพักอาศัย เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ ลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด(25​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ป...
25/02/2022

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด

(25​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ มอบหมาย​ให้​นาย​กษิดิ์เดช​ สุข​สว่าง​ หัวหน้า​ฝ่าย​เทศกิจ​ จัด​เจ้า​หน้าที่​เทศกิจ​เขต​คลองสาน ​ชุด​สายตรวจ​ปฏิบัติการ ​254​ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด​ CCTV​ บริเวณ​สะพาน​ลอย​โค้ง​วงเวียน​ใหญ่​ ถ.สมเด็จ​พระเจ้า​ตากสิน​ หน้า​ชุมชน​หลังโรงพยาบาลสมเด็จ​เจ้าพระยา​ และ​บริเวณ​ปากซอย​ลาดหญ้า ​8 ​เหตุการณ์​ทั่วไป​ปกติ

#คลองสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ปรับภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยา และค...
25/02/2022

#คลองสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ปรับภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยา และคลองหลังวัดพิชัยญาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

(25 ก.พ. 65) เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด เปิดทางน้ำไหล ปรับภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยา และคลองหลังวัดพิชัยญาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

โดยมี คณะผู้บริหารเขตคลองสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การเทน้ำปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงคุณภาพน้ำคลอง การเก็บขยะในคลองและบริเวณริมคลอง การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

#คลองสาน ​ร่วมจิตอาสาพระราชทาน มอบของยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัดสุทธาราม(24​ ก.พ.​ 65)​ นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประ...
24/02/2022

#คลองสาน ​ร่วมจิตอาสาพระราชทาน มอบของยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัดสุทธาราม

(24​ ก.พ.​ 65)​ นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน, ผกก.สน.สำเหร่, ศูนย์บริการสาธารณสุข 28, กต.ตร.สน.สำเหร่, คณะกรรมการชุมชนวัดสุทธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมลงพื้นที่ภายในชุมชนวัดสุทธาราม โดยมอบของยังชีพ ได้แก่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง อาหารสําเร็จรูป แก่ตัวแทนผูู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

#คลองสาน ​ร่วมพิธีเปิด "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" พร้อมลงนามบันทึ...
24/02/2022

#คลองสาน ​ร่วมพิธีเปิด "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

(24​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 13.30 น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยมี ผกก.สน.สำเหร่, กต.ตร.สน.สำเหร่, ปปส. กทม, ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงนามในพิธี

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด(24​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 10.45 น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ปร...
24/02/2022

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด

(24​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 10.45 น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ มอบหมาย​ให้​นาย​กษิดิ์เดช​ สุข​สว่าง​ หัวหน้า​ฝ่าย​เทศกิจ​ จัด​เจ้า​หน้าที่​เทศกิจ​เขต​คลองสาน ​ชุด​สายตรวจ​ปฏิบัติการ ​251​ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด​ CCTV​ บริเวณ​ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ศาลเจ้ากวนอู)​ หอนาฬิกาวงเวียนเล็ก ถนนประชาธิปก และใต้สะพานลอย​ ถนนลาดหญ้า ​เหตุการณ์​ทั่วไป​ปกติ

24/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด ซอยเจริญนคร 40 ถึงซอยเจริญนคร 34 🧹💦

(24 ก.พ. 65) เวลา 05.30 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดรอบเช้าสาย (5) พร้อมรถบรรทุกน้ำ และรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็ก พัฒนาล้างทำความสะอาด จุดพักขยะ ถนนทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนเจริญนคร ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 40 ถึงซอยเจริญนคร 34 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ และเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (ค่า PM.2.5) ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#คลองสาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(24 ก.พ. 65) เวลา 08.00 น. นางสาวอารียา เพ็งป...
24/02/2022

#คลองสาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(24 ก.พ. 65) เวลา 08.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำข้าราชการในสังกัด วางพานพุ่มทองพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในบริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่

"HOME ISOLATION" 🏠⛑เตรียมความพร้อม เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรักษาโควิด 19 😷 .🔎 ต้องกักตัวที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย🔎 ...
23/02/2022

"HOME ISOLATION" 🏠⛑
เตรียมความพร้อม เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรักษาโควิด 19 😷
.
🔎 ต้องกักตัวที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย
🔎 ดูแลผู้ป่วยที่ต้องกักตัวที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย
.
📲 https://www.prbangkok.com/th/news/detail/1/10334#.YhNxzOjjL_o.lineme

#คลองสาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน ครั้งที่ 1/2565(2...
23/02/2022

#คลองสาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน ครั้งที่ 1/2565

(23 ก.พ. 65) เวลา 13.30 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน ครั้งที่ 1/2565

โดยมีคณะผู้บริหารเขตคลองสาน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองสาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ สามารถลดการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน พร้อมส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน

#คลองสาน ประชุมคณะผู้บริหารเขต​ ครั้งที่ 3/2565 (23 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานก...
23/02/2022

#คลองสาน ประชุมคณะผู้บริหารเขต​ ครั้งที่ 3/2565

(23 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต​คลองสาน​ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การติดตามเรื่องราวร้องทุกข์, ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565​ และข้อราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณซอยอิสรภาพ 10 -12 🧹💦(23 ก.พ. 65) เวลา 09.00 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำ...
23/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณซอยอิสรภาพ 10 -12 🧹💦

(23 ก.พ. 65) เวลา 09.00 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดรอบเช้าสาย (2) พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยการเก็บกวาดขยะ ใบไม้ ถอนวัชพืช บริเวณซอยอิสรภาพ 10 -12 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด(23​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ป...
23/02/2022

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด

(23​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ มอบหมาย​ให้​นาย​กษิดิ์เดช​ สุข​สว่าง​ หัวหน้า​ฝ่าย​เทศกิจ​ จัด​เจ้า​หน้าที่​เทศกิจ​เขต​คลองสาน ​ชุด​สายตรวจ​ปฏิบัติการ ​254​ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด​ CCTV​ บริเวณ​สะพาน​ลอย​โค้ง​วงเวียน​ใหญ่​ ถ.สมเด็จ​พระเจ้า​ตากสิน​ หน้า​ชุมชน​หลังโรงพยาบาลสมเด็จ​เจ้าพระยา​ และ​บริเวณ​ปากซอย​ลาดหญ้า ​8 ​เหตุการณ์​ทั่วไป​ปกติ

23/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด ซอยเจริญนคร 13 ถึงสะพานเจริญนคร 3 🧹💦

(23 ก.พ. 65) เวลา 05.30 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดรอบเช้าสาย (4) พร้อมรถบรรทุกน้ำ และรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็ก พัฒนาล้างทำความสะอาด จุดพักขยะ ถนนทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนเจริญนคร ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 13 ถึงสะพานเจริญนคร 3 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ และเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (ค่า PM.2.5) ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่...
23/02/2022

ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565​ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00​ น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

#คลองสาน พัฒนาทำความสะอาด ซอยลาดหญ้า 3-5  🧹🗑(22 ก.พ. 65) 🧭 เวลา 14.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองส...
22/02/2022

#คลองสาน พัฒนาทำความสะอาด ซอยลาดหญ้า 3-5 🧹🗑

(22 ก.พ. 65) 🧭 เวลา 14.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดรอบบ่าย สาย (7) พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยการเก็บกวาดขยะ ใบไม้ ถอนวัชพืช บริเวณซอยลาดหญ้า 3-5 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่

#คลองสาน ตรวจสอบร้านค้ามายื่นลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 4"(22 ก.พ. 65) : นางสาวอารียา เพ็งประเสร็ฐ ผู้อำนวยการเ...
22/02/2022

#คลองสาน ตรวจสอบร้านค้ามายื่นลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 4"

(22 ก.พ. 65) : นางสาวอารียา เพ็งประเสร็ฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสุพจนีย์ บรรณราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านค้าที่มายื่นลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 4" ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ​ ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ​ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล​ และต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้​

ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 4" สามารถขอเอกสารลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 0 2438 7176 ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

22/02/2022
#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่สูบสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนประชาชน  🚚🚽(22 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ...
22/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่สูบสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนประชาชน 🚚🚽

(22 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะอนามัย พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนประชาชน

ผู้ที่สนใจรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร 024379995

🟢#คลองสาน แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ปากซอยท่าดินแดง 9👷‍♂️(22 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ...
22/02/2022

🟢#คลองสาน แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ปากซอยท่าดินแดง 9

👷‍♂️(22 ก.พ. 65) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายสถาพร วัธนวาทิน หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าปากซอยท่าดินแดง 9 ด้วยการจัดเก็บขยะภายในท่อระบายน้ำ ตักดินโคลน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

👷🏻‍♂️ สำนักงานเขตคลองสาน จึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงท่อ เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตัน อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

#คลองสาน​ อาสาพาน้องข้ามถนน By school care ❤️🚸(22 ก.พ. 65)​ เวลา​ 07.30 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลอ...
22/02/2022

#คลองสาน​ อาสาพาน้องข้ามถนน By school care ❤️🚸

(22 ก.พ. 65)​ เวลา​ 07.30 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายกษิดิ์เดช สุขสว่าง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการ ชุด 255 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรใหันักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่การศึกษาเขตคลองสาน บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน เทศกิจ school care โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก พร้อมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น "มหานครแห่งความปลอดภัย"

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด(22​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ป...
22/02/2022

#คลองสาน ​#เทศกิจ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด

(22​ ก.พ.​ 65)​ เวลา​ 08.30​ น. : นางสาว​อารี​ยา ​เพ็ง​ประเสริฐ​ ผู้​อำนวย​การ​เขต​คลองสาน​ มอบหมาย​ให้​นาย​กษิดิ์เดช​ สุข​สว่าง​ หัวหน้า​ฝ่าย​เทศกิจ​ จัด​เจ้า​หน้าที่​เทศกิจ​เขต​คลองสาน ​ชุด​สายตรวจ​ปฏิบัติการ ​254​ ตรวจ​จุด​เสี่ยงภัย​ตู้​เขียว​และ​กล้อง​วงจรปิด​ CCTV​ บริเวณ​สะพาน​ลอย​โค้ง​วงเวียน​ใหญ่​ ถ.สมเด็จ​พระเจ้า​ตากสิน​ หน้า​ชุมชน​หลังโรงพยาบาลสมเด็จ​เจ้าพระยา​ และ​บริเวณ​ปากซอย​ลาดหญ้า ​8 ​เหตุการณ์​ทั่วไป​ปกติ

22/02/2022

#คลองสาน จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด ตั้งแต่สะพานเจริญนคร 2 ถึงซอยเจริญนคร 13 🧹💦

(22 ก.พ. 65) เวลา 05.30 น : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กวาดรอบเช้าสาย (4) พร้อมรถบรรทุกน้ำ และรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็ก พัฒนาล้างทำความสะอาด จุดพักขยะ ถนนทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนเจริญนคร ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่สะพานเจริญนคร 2 ถึงซอยเจริญนคร 13 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ และเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (ค่า PM.2.5) ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

#คลองสาน ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดรื้อสายสื่อสาร และจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณ ถนนเจริญนคร (21 ก.พ. 65)...
21/02/2022

#คลองสาน ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดรื้อสายสื่อสาร และจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณ ถนนเจริญนคร

(21 ก.พ. 65) : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายสถาพร วัธนวาทิน หัวหน้าฝ่ายโยธา เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (3BB, NT, JASTEL, True, DTAC, AIS, C Connect) ลงพื้นที่ตัดรื้อสายสื่อสาร และจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณถนนเจริญนคร ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 5 - เจริญนคร 13

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากสายสื่อสารเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสายหล่น ขาด การถูกไฟช็อต หรือก่อให้เปิดเพลิงไหม้ อีกทั้งยังกีดขวางการเดินทางสัญจรอีกด้วย

โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารให้พื้นที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวก

ที่อยู่

861 ถนนลาดหญ้า
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624375279

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/khlongsarn/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นัดตรวจโควิคเวลา9.00น ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสิน แต่ตอนนี้เวลา09.30น ยังไม่มีการเรียกตรวจ คนก็มายืนออเต็มไปหมด ไม่มีการเว้นระยะห่างเลยค่ะ
ช่วยด้วยครับ มีใครรู้จักคนนี้ไหม ?? ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ กรุณาติดต่อเรา LINE ID : cf 556899 ขอบคุณครับ
ช่วยด้วยครับ มีใครรู้จักคนนี้ไหม ?? ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ กรุณาติดต่อเรา LINE ID : cf 556899 ขอบคุณครับ
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด หรือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าวนั้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กทม. จำนวน 16 คน ได้ยื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา ผอ.สำนักการโยธา กทม. ผู้ว่าการ กทม. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อศาลปกครองกลางมาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2559 ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยการอนุญาตให้ บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแอชตัน อโศก ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 50 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ในพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 47.6 ตร.ว. ในซอยสุขุมวิท 19 แยก2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีด้านที่ดินถนนสาธารณะเพียง 6.40 เมตรเท่านั้น ไม่ถึง 12 เมตรตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะขอเช่าจาก รฟม.เพิ่มอีก 6.60 เมตร แต่ก็หาใช่ที่สาธารณะไม่ ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป กรณีดังกล่าวแม้อาคารคอนโดแอชตัน อโศก จะก่อสร้างเสร็จไปนานแล้ว มีการขาย การโอนให้กับผู้จองซื้อ และมีคนย้ายเข้าไปอยู่อาศัยกันกว่า 83% แล้วก็ตาม แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผู้ซื้อจะต้องไปไล่เบี้ยเอากับผู้ขายกันเอาเอง ส่วนสมาคมฯจะต้องนำคำพิพากษาไปดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการทุกคนที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้ต่อไป โดยเฉพาะฝ่ายโยธา กทม. และผู้บริหาร รฟม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด
อยากให้ฟังจนจบ หมอพูดเข้าใจง่าย เมื่อตรวจพบการติดเชื้อโควิด ต้องทำอะไร อย่างไร ค่อนข้างชัดเจนมาก คนแบบนี้คือคนที่ประเทศชาติต้องการ !!!
ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทม. ผู้พิการ ไม่สะดวกไปรับยาโรคประจำตัวที่คลินิกหรือโรงพยาบาล สามารถแอ้ดไลน์ id: udmsclinic หรือinbox สอบถามเพื่อรับบริการฟรีได้ค่ะ
📣📣📣ประกาศ📣📣📣 สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฝากมาประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จะมีการเปิด "ศูนย์พักคอย" ที่ อาคาร 888 หน้าซอยลาดหญ้า 18 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สำหรับแยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและชุมชน ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย เพื่อพักรอชั่วคราว จำนวน 150 เตียง หากมีผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนนำสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นมาบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE และสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ฯลฯ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์ควบคุมการเเพร่ระบาดโรคโควิด -19 เขตคลองสาน โทร. 02-437-5279 ต่อ 5058 - 5059 #ทีมงานเท่าพิภพ พี่โจ เขตคลองสาน ทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค-Songwut Chanamnuaychok พี่กระรอก เขตธนบุรี สุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง - Supawee Noisukying พี่เฮ้าส์ เขตบางกอกใหญ่ ต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ - Tonsak Lysoowan ------------------------------------------------------------------------------------ ช่องทางติดต่อ Facebook : https://www.facebook.com/Taopiphop Twitter : https://www.twitter.com/taopiphop Instagram : https://www.instagram.com/taopiphop #คนธรรมดาเล่นการเมือง #ก้าวไกลคลองสาน #ศูนย์พักคอย #โควิด19
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ __________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ทาง สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ได้เข้ามาตรวจสอบสุขลักษณะและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​โควิด-19 ที่อาคาร KX . ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าอาคาร KX มีสุขลักษณะที่ดี สะอาด และปลอดภัย ตามมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 . . . #KXSpace #KX
13.00 น. และแล้ว ฝนก็ตกลงมา มาดูกันว่า ทรายกองนี้จะเหลือเท่าไหร่....😡
ต้นถนน กรุงธนบุรี ด้านทางขึ้นสะพาน"ตากสิน"สามแยกไฟแดง หลังป้อมตำรวจ ***มีการนำทรายกองใหญ่ มากองบนทางเท้าอีกแล้ว เดี๋ยวฝนตก ก็ไหลลงท่อระบายน้ำอีก ทำไมไม่ใส่ถุงกระสอบล่ะคะ
กราบเรียนสำนักงานเขตคลองสานที่เคารพ ที่ได้ให้อนุมัติงบมาทำทางให้ งบที่ สำนักงานเขตช่างน้อยนิดจริงๆ แจ้งเรื่องซ่อมถนนช่องทางเล็กๆ ที่สมควรได้รับการแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ทำการซ่อมแซมแล้วที่คือภาพวิดีโอล่าสุดที่ท่านส่งคนมาทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ท่านเห็นทางที่ได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะ แก้ไขแล้วจริงๆ ใช่ไหมคะ ได้แค่นี้จริงๆ ใช่ไหมคะ