โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ท

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ท เชี่ยวชาญการเสนารักษ์ อนุรักษ์กำลังรบ
(38)

เปิดเหมือนปกติ

เตรียมตัวสำหรับ การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ครั้ง 2 ปี 2564 สามารถลงทะเบียน และเข้าอ่านตำราทำแ...
08/05/2021

เตรียมตัวสำหรับ การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ครั้ง 2 ปี 2564 สามารถลงทะเบียน และเข้าอ่านตำราทำแบบฝึกหัดท้ายบท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้วงดำเนินการทดสอบรอหนังสือแจ้งหน่วย สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง โดยเข้าร่วมกลุ่มไลน์"ทดสอบประเมินผลความรู้เหล่า พ. ออนไลน์". ตามลิงค์
https://line.me/ti/g2/lvM3dEhA7Tm4Zvb17OYZ3Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เตรียมตัวสำหรับ การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ครั้ง 2 ปี 2564 สามารถลงทะเบียน และเข้าอ่านตำราทำแบบฝึกหัดท้ายบท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ห้วงดำเนินการทดสอบรอหนังสือแจ้งหน่วย สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง โดยเข้าร่วมกลุ่มไลน์"ทดสอบประเมินผลความรู้เหล่า พ. ออนไลน์". ตามลิงค์
https://line.me/ti/g2/lvM3dEhA7Tm4Zvb17OYZ3Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงกกรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกร่วม/ผสม รุ่นที่ ๑ รายละเอียดการปฏิบ...
03/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงกกรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกร่วม/ผสม รุ่นที่ ๑ รายละเอียดการปฏิบัติตามร่างวิทยุฯ
# ตรวจสอบรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1pJsYuYOhSIulH6ybnLFH1EOolTPcPG_H/view?usp=sharing
# ตรวจสอบรายชื่อนายทหารชั้นประทวนได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/18Y7KsdahlSbNg6c4vVLX1sh0Y1NCKdH4/view?usp=sharing

สามารถศึกษาการใช้งานระบบ Moodle ล่วงหน้าได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th/

รร.สร.พบ. ได้เปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จาก www.saenarak.com เป็น https://saenarak.rta.mi.th จัดการเ...
30/04/2021

รร.สร.พบ. ได้เปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จาก www.saenarak.com เป็น https://saenarak.rta.mi.th จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วย Moodle Ver.3.9.6+ โดยได้พื้นที่เก็บเว็บไซต์จาก กทส.ศทส.สส. รองรับความปลอดภัย HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer หรือ Http over SSL) เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นโดย HTTPS จะเป็น โปรโตคอลที่เข้ารหัสในการสื่อสาร โดยใช้ Asymmetric Algorithm ซึ่งหากมีการดักจับข้อมูลก็อ่านไม่รู้เรื่อง เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน ป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
# https://saenarak.rta.mi.th

รร.สร.พบ. ได้เปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จาก www.saenarak.com เป็น https://saenarak.rta.mi.th จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วย Moodle Ver.3.9.6+ โดยได้พื้นที่เก็บเว็บไซต์จาก กทส.ศทส.สส. รองรับความปลอดภัย HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer หรือ Http over SSL) เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นโดย HTTPS จะเป็น โปรโตคอลที่เข้ารหัสในการสื่อสาร โดยใช้ Asymmetric Algorithm ซึ่งหากมีการดักจับข้อมูลก็อ่านไม่รู้เรื่อง เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน ป้องกันการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
# https://saenarak.rta.mi.th

นายทหารนักเรียนสามารถศึกษาการใช้งานระบบ Moodle และโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th
24/04/2021

นายทหารนักเรียนสามารถศึกษาการใช้งานระบบ Moodle และโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th

นายทหารนักเรียนสามารถศึกษาการใช้งานระบบ Moodle และโปรแกรม Zoom ล่วงหน้าได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th

ในวันพุธที่ 21 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของกำลังพลใน รร.สร.พบ. จำนวน 3 นาย คือ1. ร.ต.ธนภณ บัวสอ...
22/04/2021

ในวันพุธที่ 21 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของ
กำลังพลใน รร.สร.พบ. จำนวน 3 นาย คือ
1. ร.ต.ธนภณ บัวสอน เป็น ว่าที่ ร.ท.
2. ส.ต.หญิง มาลินี โพธิ์ทา เป็น ส.ท.หญิง
3. ส.ต.หญิง สุวรรณภา แก้วแหวน เป็น ส.ท.หญิง
โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง​ ผบ.รร.สร.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รร.สร.พบ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของกำลังพลใน รร.สร.พบ. คือ ร.ต. ราชัน อุดมพรพิสุทธ...
25/03/2021

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของกำลังพลใน รร.สร.พบ. คือ ร.ต. ราชัน อุดมพรพิสุทธิ์ เป็น ว่าที่ ร.ท. โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง​ ผบ.รร.สร.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รร.สร.พบ.

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
25/03/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

วันที่ 25 มีนาคม 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก เป็นประธา...
25/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 70

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
19/03/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของกำลังพลใน รร.สร.พบ. คือ ส.ท.หญิง ณัฐญา อุดมเสรี ...
18/03/2021

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 64 รร.สร.พบ ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ​ของกำลังพลใน รร.สร.พบ. คือ ส.ท.หญิง ณัฐญา อุดมเสรี เป็น ส.อ.หญิง โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง​ ผบ.รร.สร.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รร.สร.พบ.

๙ มี.ค. ๖๔ พิธีเปิดภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๐๑๐ มี.ค. ๖๔ ฝึกการบริการแพทย์ทางยุทธวิธีปฏิบัติเป็นช...
14/03/2021

๙ มี.ค. ๖๔ พิธีเปิดภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๐
๑๐ มี.ค. ๖๔ ฝึกการบริการแพทย์ทางยุทธวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการ
๑๑ มี.ค. ๖๔ การฝึกการบริการทางการแพทย์การรบด้วยวิธีตั้งรับ
๑๒ มี.ค. ๖๔ พิธีปิดภาคสนาม
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔ พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ...
11/03/2021

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔ พ.อ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๐
โดยมี พ.ท.ประจวบ วันตา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

11/03/2021

การฝึกการบริการทางการแพทย์การรบด้วยวิธีตั้งรับ #นางฟ้าเขาสามยอด

10/03/2021

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 20

10/03/2021

การฝึกการบริการทางการแพทย์ทางวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่20_สถานี ก. #อจ.นก #หนูนา

10/03/2021

การฝึกการบริการทางการแพทย์ทางวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่20_สถานี จ.#นางฟ้าเขาสามยอด

10/03/2021

การฝึกการบริการทางการแพทย์ทางวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่20_3

10/03/2021

ฝึกการบริการแพทย์ทางยุทธวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 20_2

10/03/2021

ฝึกการบริการแพทย์ทางทางยุทธวิธีปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 20

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
09/03/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

09/03/2021

การสาธิตการบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธีหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 20

09/03/2021

การสาธิตการบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี #ฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่_20 #นางฟ้าเขาสามยอด

9 มี.ค.64 นสน.หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ 20 สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนฝึกภาคสนาม
09/03/2021

9 มี.ค.64 นสน.หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ 20 สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนฝึกภาคสนาม

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
08/03/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ...
02/03/2021

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๕ โดยมี พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.สร.พบ.

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
25/02/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรนายสิ...
25/02/2021

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศ และปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโสเเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ ๖๖
โดยมี พันเอก พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.สร.พบ.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและปิดหลักสูตรนายสิ...
25/02/2021
พิธีปิดหลักสูตร ส.อาวุโส 66

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ 66

https://youtube.com/watch?v=vu2lAy7aUA4&feature=share

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
25/02/2021

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

รร.สร.พบ. จัดทดสอบสมรรถนะร่างกายของกำลังพล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดย พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบโอวาท...
24/02/2021

รร.สร.พบ. จัดทดสอบสมรรถนะร่างกายของกำลังพล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดย พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบโอวาทแก่กำลังพล รร.สร.พบ. ในวันที่ 10 ก.พ. 64 และ วันที่ 17 ก.พ. 64(เก็บตก) ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร รร.สร.พบ.

24 ก.พ.64 พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. บรรยายพิเศษ เรื่องสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ นสน.หลักสูตร ส.อาวุโส เหล่า...
24/02/2021

24 ก.พ.64 พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. บรรยายพิเศษ เรื่องสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ นสน.หลักสูตร ส.อาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66 ที่ รร.สร.พบ. และ นสน.ที่อยู่บ้านผ่าน Zoom

💉การทดสอบสถานการณ์จำลอง หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) สอบปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน ๕ สถานีพลทหารกองประจำการ ๘ สัป...
19/02/2021

💉การทดสอบสถานการณ์จำลอง
หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)

สอบปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน ๕ สถานี
พลทหารกองประจำการ ๘ สัปดาห์ เหล่า พ. ผลัด ๒/๖๓ ณ รร.สร.พบ. โดย ทีมอาจารย์แผนกวิชาการพยาบาล

๑๙ ก.พ. ๖๔

หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66 ณ ที่ตั้ง รร.สร.พบ. รับการฝึก ๑๖- ๑๙ ก.พ. ๖๓
17/02/2021

หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66
ณ ที่ตั้ง รร.สร.พบ. รับการฝึก ๑๖- ๑๙ ก.พ. ๖๓

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ สามารถลงทะเบียนเพื่ออ่านตำรา ทำแบบฝึกหัดท้ายบท ได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็...
26/01/2021

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ สามารถลงทะเบียนเพื่ออ่านตำรา ทำแบบฝึกหัดท้ายบท ได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ สามารถลงทะเบียนเพื่ออ่านตำรา ทำแบบฝึกหัดท้ายบท ได้ที่ https://saenarak.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่อยู่

เลขที่ 8/2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+663544445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้อมกราบรับพร สาธุ สาธุ สาธุ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เรือนแก้ว ด้วยความอาลัยยิ่ง ขออำนาจบุญกุศลผลบุญที่ น้องบุญเลิศฯ ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย ข้าราชการและครอบครัวโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก รวมถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาดีแล้ว ขอได้จงเป็นพลวัตรปัจจัย เป็นนิสสัยตามส่งให้ดวงวิญญาณของน้องบุญเลิศ เรือนแก้ว จงถึงซึ่งความสงบ เดินทางไปเสวยสุขในแดนสัมปรายภพหน้านั้นเทอญ
26 ต.ค.63 รร.สร.พบ. เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ทหารแพทย์ รุ่นที่ 66 ภาคเช้า ลงทะเบียน ณ ห้องรับประทานอาหารชั้น 1 และพิธีปฐมนิเทศ โดยมีรอง ผบ.รร.สร.พบ. เข้าร่วมและพบปะนักเรียน
26 ต.ค. 63 รร.สร.พบ. เปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66 0900-1200 ลงทะเบียน ณ ห้องอาหารชั้น 1 และปฐมนิเทศ ณ ห้องเรียน ชั้น 3 1300-1600 กิจกรรมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2
26 ต.ค. 63 รร.สร.พบ. ปฐมนิเทศหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 66
เป็นอาจารย์สอนสถานี Circulation shock IV ขอบคุณ. อ. ณัฐ ค่ะ
หากยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับผม
หน่วยงานราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก http://www.amedschool.ac.th/index.php/th-th/ โทร 02-3544445
กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ระลึกพระคุณ โรงเรียนแห่งนี้เสมอ อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนของเราบ่อยๆนะครับ
กรม นักเรียน
กรม นร. รร. สร พบ. เมื่อวันที่12มี.ค .2562 พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท์ ได้เข้าเป็นอนุกรรมการ ตรวจเยี่ยมของ ยศ.ทบ.