ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป สพญ.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.
08/01/2021

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.15 น. นางมลทิรา  เพชรศรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่า...
22/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.15 น. นางมลทิรา เพชรศรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับพรปีใหม่จาก นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่) เนื่องในวาระดิถีเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.
15/12/2020

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า โดยมี นายธนิต บุญพันธ์ หัวหน้างานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายรายละเอียดงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 2 (หลังศาลปู่ศาลย่า) กรมชลประทาน สามเสน งานก่อสร้างอาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 51.66 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับรถได้ถึง 600 คัน สามารถแก้ไขปัญหาสถานที่จอดรถภายในกรมชลประทาน สามเสน ณ สภาวะปัจจุบันได้

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.
09/12/2020

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานครั้งที่ 21 – 9/2563 สัญญาเลขที่ กจ.30/2562 (สพด.) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ของงานจ้างก่อสร้างสถานี สูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
01/12/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
23/10/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
13/10/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

วันนี้ (28 สิหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประช...
28/08/2020

วันนี้ (28 สิหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2563 เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารสัญญา งานก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลำปาว อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน

Photos from ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post
21/08/2020

Photos from ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s post

เรารักชลประทาน
21/08/2020

เรารักชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 และนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นำเสนอภาพรวมความก้าวหน้า และ นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานองค์ประกอบโครงการด้านต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการ สำรวจและออกแบบพร้อมทั้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

โดยโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 5 งานคือ 1.งานสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง 2.งานพนังกั้นน้ำช่วงที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยหลวง ยาว 47 กิโลเมตร กำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2566 3.งานอาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขา 15 แห่ง 4.งานระบบชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่ และ 5.ระบบควบคุมอุทกภัยอัจฉริยะ (Smart Flood Control System) ผลงานความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 2.77 จากระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2569

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทานใหม่อีก 300,195 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ของจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวม 29,835 ครัวเรือน เป็นแลนด์มาร์คที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดหนองคาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ในการนี้ นายประชา เกษลี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ ได้รายงานโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบในการพัฒนา คือ 1.กิจกรรมประตูระบายน้ำห้วยกำแพง 2.กิจกรรมระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 3.กิจกรรมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยกำแพง 4.กิจกรรมปรับปรุงท่อลอดบริเวณหนองเบ็น และ 5.กิจกรรมพัฒนาระบบชลประทานรอบหนองกุดทิง แผนงานโครงการจะเริ่มในปี 2564 แล้วเสร็จ ปี 2565 ทั้งนี้เมื่อกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาอุทกภัยแก่พื้นที่รอบหนองกุดทิง ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ พื้นที่หน่วยงานราชการ พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวและพืชไร่ ราษฎรจำนวน 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

21/08/2020
Rid Live

Rid Live

Live : 21 ส.ค. 63 บูธนิทรรศการคลินิกกรมชลประทาน ในการประชุมคณะผู้บริหารกรชลประทานสัญจร ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จ.อุดรธานี

เรารักชลประทาน
18/08/2020

เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 33 ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
05/08/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

เรารักชลประทาน
04/07/2020

เรารักชลประทาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
12/06/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

เรารักชลประทาน
12/06/2020

เรารักชลประทาน

ขอเชิญรับชมพิธีเปิดนิทรรศการ RID Creativity & Innovation 2020

http://exhibition.rid.go.th/118/pages/live.html

#118ปีกรมชลประทาน

รอบรั้วชลประทาน
04/06/2020

รอบรั้วชลประทาน

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน" ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
01/06/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
04/05/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
25/04/2020

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร และอาคารจอดรถกรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า19,900 ตารางเมตร
โดยมี นาย ชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญที่ 2 นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะผู้ควบคุมงาน และผู้แทนจาก บริษัท ซีวิล พี. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 สัญญา เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น ฯ และอาคารจอดรถ กรมชลประทานสามเสน สูง 9 ชั้น ฯ โดยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างวางแผนการใช้เครื่องจักร – เครื่องมือ และคนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพื่อไม่ให้แผนงานล่าช้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

รอบรั้วชลประทาน
22/04/2020

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทานรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมชลประทาน รับมอบขาตั้งเครื่องกดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นางสาวชุณหมณี นันทพิศาล นิติการชำนาญการ ผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นตัวแทนมอบ ณ ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ข่าว : ภัทรนันท์ / ภาพ : นัฐวุฒิ

รอบรั้วชลประทาน
20/04/2020

รอบรั้วชลประทาน

ชาวนากาฬสินธุ์ เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังขาย ปลื้ม! เขื่อนลำปาวส่งน้ำให้ทำนาปรังเต็มพื้นที่

เกษตรกรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังขาย พร้อมชื่นชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาว ทำให้สามารถทำนาปรังได้เต็มศักยภาพ ทั้งมั่นใจว่าเขื่อนลำปาวจะวางแผนรับน้ำในฤดูฝนที่จะมาเยือนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ปัจจุบัน (20 เม.ย. 63) เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำ 705 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ (ความจุอ่างฯสูงสุด 1,980 ล้าน ลบ.ม.) มีน้ำใช้การได้ประมาณ 605 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละประมาณ 2.7 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา เขื่อนลำปาวได้รับประโยชน์จากอิทธิพลของพายุ“โพดุล” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นถึง 1,742 ล้าน ลบ.ม. ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สามารถวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 62/63 ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการทำนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน นอกจากนี้ โครงการฯลำปาว ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสามารถสูบน้ำย้อนกลับไปเติมหน้าเขื่อนวังยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับการประปาทั้ง 39 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งยังช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ด้านนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 62/63 โดยการบริหารจัดการน้ำสำหรับทุกกิจกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาว สามารถทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งนาข้าว พืชผัก และการประมงได้มากกว่า 300,000 ไร่ ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า 250,000 ไร่ เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายแล้ว ซึ่งปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวได้พอสมควร และบางส่วนเริ่มนำไปลงทุนไถเตรียมแปลง เพื่อเริ่มทำนาปีในฤดูฝนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ประกาศหยุดส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 แล้ว โดยจะทยอยลดการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 13 – 22 เมษายน 2563 จากนั้นจะปิดการรับน้ำเข้าคลองชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมกับดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงคลอง และอาคารชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในฤดูช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกันนี้ ยังได้แจ้งแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำปาวทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งน้ำในช่วงฤดูฝนได้ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

******************************
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 เมษายน 2563

รอบรั้วชลประทาน
17/04/2020

รอบรั้วชลประทาน

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมหารือผ่านกิจกรรม Construction Morning Talk ด้วยระบบ Video Conference

วันนี้ (17 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการจัดกิจกรรม Construction Morning Talk เพื่อเป็นการประชุม ปรึกษา หารือ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามงานระหว่างบุคลากรสายงานก่อสร้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางแและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำหรับ กิจกรรม Construction Morning Talk จัดขึ้นเพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ในการชะลอและหยุดยั้งการระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ และการปฏิบัติตามมาตรการข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงมีกำหนดให้จัดกิจกรรม Construction Morning Talk เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Video Conference ทางโปรแกรม Scopia Mobile หรือ Scopia Desktop เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo
02/04/2020

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่'s cover photo

รอบรั้วชลประทาน
23/03/2020

รอบรั้วชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทานติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19

วันนี้ (23 มี.ค. 2563) เวลา 08.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ

รอบรั้วชลประทาน
22/03/2020

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทานขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร

คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา เกิดวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2468 สกุลเดิม โกมารกุล ณ นคร เป็นบุตรี มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ กับ คุณหญิงสว่างพลเทพ ต่อมาได้สมรสกับ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งชลกร" ดังนั้น คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา จึงเปรียบเสมือนแม่ของเหล่าชาวชลกรทั้งหลาย แม่ที่อยู่เคียงข้างพ่อเสมอทั้งเวลางานและนอกเวลางาน แม่ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาเคียงข้างลูกชลกรเสมอมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน

รอบรั้วชลประทาน
12/03/2020

รอบรั้วชลประทาน

ชป.เดินหน้าโครงการธนาคารน้ำเขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่

กรมชลประทาน เดินหน้าวางท่อส่งน้ำจากแม่งัดสู่คลองชลประทานแม่แตง ระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อีกทั้งส่งน้ำจากธนาคารน้ำแม่งัดเข้าสู่แก้มลิงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต

ดร.ทองเปลว ทองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ ซึ่งการดำเนินโครงการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำการลำเลียงน้ำจากธนาคารน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่งมาเก็บไว้บริเวณแก้มลิงในช่วงฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากบริเวณลำน้ำแม่แตงไม่มีอ่างเก็บน้ำสำหรับเก็บกักน้ำ จึงทำให้ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำแม่แตงจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำปิงโดยสิ้นเชิง

ทั้งนั้น หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน ทั้งด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศ อีกทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำลงสู่แก้มลิง และอ่่างเก็บน้ำฝั่งตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ช่วยพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่ ตลอดจนลดผลกระทบการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุโมงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ
**************************
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 มีนาคม 2532

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม การประชุมส...
05/03/2020

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม การประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ส่วนวิศวกรรม ส่วนติดตามและประเมินผล และฝ่ายบริหารทั่วไป ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม การประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ส่วนวิศวกรรม ส่วนติดตามและประเมินผล และฝ่ายบริหารทั่วไป ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

15/02/2020
คิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ OA : 15/02/2563

คิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ OA : 15/02/2563

รายการ คิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ OA : 15/02/2563 พิธีกร : 📍นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิ.....

เรารักชลประทาน
09/02/2020

เรารักชลประทาน

ตามที่เกิดเหตุในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงบ่ายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น จากเหตุการณ์นี้ ได้มีลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน สังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เสียชีวิต 1 ราย คือ นาย ศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช.3

ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพงษ์ชะอุ่มดี และครอบครัวผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้สั่งการให้เข้าช่วยเหลือและดูแลทุกเรื่องอย่างดี ในนามของกรมชลประทานขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุทุก ๆ ท่าน ขอให้ชาวนครราชสีมา ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ไปได้ด้วยดี

การประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2563
15/01/2020

การประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ และรายงานผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษาสำนักฯ เข้ารับฟังและให้คำชี้แนะเกี่ยวกับด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมรับฟังดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

ที่อยู่

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนค
Bangkok
10300

กรมชลประทาน ถนนสามเสน รถเมล์ที่วิ่งผ่าน 3 30 16 32 33 64 65 90 505 542

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 243 6912

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาแล้วค่ะ ...ลิงค์รายการตอบโจทย์ SME -เกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด กับคุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กับกรณีกรมชลประทานทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร -"บัตรคนจน" ถูกวิจารณ์แรง ทำเพื่อคนจนจริงหรือ ? โฟนอินสัมภาษณ์ ณัชพล สุพัฒนะ เจ้าของเพจ Pitbullzone อีกด้าน รัฐขอเคลียร์ "บัตรคนจน" ทำเพื่อประชาชนจริงๆ...ติดตามการลงพื้นที่ถามประชาชน ติดตามทั้งหมดในไลฟ์สดเฟซบุ๊ค คลิก>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=941671862649502&id=172113976271965
-ตอบโจทย์คืนนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด กับคุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กับกรณีกรมชลประทานทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร -"บัตรคนจน" ถูกวิจารณ์แรง ทำเพื่อคนจนจริงหรือ ? โฟนอินสัมภาษณ์ ณัชพล สุพัฒนะ เจ้าของเพจ Pitbullzone อีกด้าน รัฐขอเคลียร์ "บัตรคนจน" ทำเพื่อประชาชนจริงๆ...ติดตามการลงพื้นที่ถามประชาชน ติดตามทั้งหมดในไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ค Smart SME หรือรับชมทางทรูวิชั่นส์ช่อง 49 คืนนี้เวลาสองทุ่ม