โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเ

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเ เวลาทำการ รับลงทะเบียน
รอบเช้า วัน จ.-พฤ./ส.อา.7:30-14:00 น.
รอบเช้า วันศ. 7:30-11:00น.
รอบเย็น วัน จ.- อา.16:30-19:00 น. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ 1 ใน 4 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และเป็นแหล่งฝึกอบรมให้กับสัตวแพทย์ โดยรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย และ exotic pet อื่นๆ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขั้นสูง ทำให้โรงพยาบาลสัตว์ฯ เป็นศูนย์ในการรับส่งต่อสัตว์ป่วยจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆดังต่อไปนี้
1.หน่วยอายุรกรรม
2.หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.หน่วยศัลยกรรม
4.หน่วยออร์โทพิดิกส์
5.หน่วยสัตว์ป่วยใน
6.หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต
7.หน่วยภาพวินิจฉัย
8.หน่วยทันตกรรม
9.หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
10.หน่วยผิวหนัง
11.หน่วยจักษุ
12.หน่วยระบบประสาท
13.หน่วยต่อมไร้ท่อ และทางเดินอาหาร
14.หน่วยเนื้องอก
15.หน่วยหัวใจ
16.หน่วยทางเดินปัสสาวะ
17.หน่วยระบบสืบพันธุ์
18.หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ
19.หน่วยธนาคารเลือด
20.หน่วยโรคแมว
21.หน่วยคลินิกอายุรกรรมการเรียนการสอน
และหน่วยสนับสนุนได้แก่
1.หน่วยธุรการ
2.หน่วยจ่ายกลาง
3.หน่วยเวชระเบียน
4.หน่วยประชาสัมพันธ์
5.หน่วยการเงิน
6.หน่วยสารสนเทศ
7.หน่วยยานำกลับ
8.หน่วยหัตถการ
เรามีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ด้วยคำขวัญที่ว่า "สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน"

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
13/07/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

13/07/2021
11/07/2021
11/07/2021
11/07/2021
07/07/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
05/07/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
04/07/2021

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

03/07/2021
29/06/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
21/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

16/06/2021
14/06/2021
08/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
โรงพยาบาลส้ตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความห่วงใยในสุขภาพที่ดีของ ผู้มาใช้บริการ และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่านผู...
05/06/2021

โรงพยาบาลส้ตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความห่วงใยในสุขภาพที่ดีของ ผู้มาใช้บริการ และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่านผู้มาใช้บริการ

ในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เราต้องลดจำนวนของผู้มาใช้บริการลง เพื่อเป็นการลดความแออัดภายในโรงพยาบาลสัตว์

ขอความกรุณา เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ดังต่อไปนี้

1. หากสัตว์เลี้ยงของท่านต้องการฉีดวัคซีน ทำหมัน (รอได้) หรือเจ็บป่วยไม่รุนแรง ให้พาสัตว์เลี้ยงของท่านมาที่โรงพยาบาลสัตว์ฯ ไปรักษาใกล้บ้าน สะดวก และไม่แออัด

2. ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างกักตัว หรือรอ ผลตรวจ ห้ามมาที่ โรงพยาบาลส้ตว์อย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เดือดร้อนเป็นวงกว้าง และกรุณามีความซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อื่น

3. เตรียมตัวให้ดีก่อนการเดินทางมา โรงพยาบาลสัตว์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วย ข้อมูลต่างๆ การตัดสินใจว่าจะทำการรักษาหรือไม่ทำ โดยขอความกรุณา ให้เจ้าของเข้ามาในโรงพยาบาลสัตว์ โดยมี 1 คน ต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว เท่านั้น เพื่อลดความแออัด

4. ใส่หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใน โรงพยาบาลสัตว์ ไม่ดื่มหรือกินอาหารขณะที่อยู่ภายใน โรงพยาบาลสัตว์ ไม่พูดคุยกับคนข้างเคียง ไม่จับกลุ่มคุยกัน เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ

#covid_19
#สัตวแพทย์เกษตรสัตวแพทย์เพื่อประชาชน
#ล้างมือบ่อยๆ
#สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน
#เว้นระยะห่าง

โรงพยาบาลส้ตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความห่วงใยในสุขภาพที่ดีของ ผู้มาใช้บริการ และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่านผู้มาใช้บริการ

ในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เราต้องลดจำนวนของผู้มาใช้บริการลง เพื่อเป็นการลดความแออัดภายในโรงพยาบาลสัตว์

ขอความกรุณา เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ดังต่อไปนี้

1. หากสัตว์เลี้ยงของท่านต้องการฉีดวัคซีน ทำหมัน (รอได้) หรือเจ็บป่วยไม่รุนแรง ให้พาสัตว์เลี้ยงของท่านมาที่โรงพยาบาลสัตว์ฯ ไปรักษาใกล้บ้าน สะดวก และไม่แออัด

2. ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างกักตัว หรือรอ ผลตรวจ ห้ามมาที่ โรงพยาบาลส้ตว์อย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เดือดร้อนเป็นวงกว้าง และกรุณามีความซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อื่น

3. เตรียมตัวให้ดีก่อนการเดินทางมา โรงพยาบาลสัตว์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วย ข้อมูลต่างๆ การตัดสินใจว่าจะทำการรักษาหรือไม่ทำ โดยขอความกรุณา ให้เจ้าของเข้ามาในโรงพยาบาลสัตว์ โดยมี 1 คน ต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว เท่านั้น เพื่อลดความแออัด

4. ใส่หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใน โรงพยาบาลสัตว์ ไม่ดื่มหรือกินอาหารขณะที่อยู่ภายใน โรงพยาบาลสัตว์ ไม่พูดคุยกับคนข้างเคียง ไม่จับกลุ่มคุยกัน เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ

#covid_19
#สัตวแพทย์เกษตรสัตวแพทย์เพื่อประชาชน
#ล้างมือบ่อยๆ
#สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน
#เว้นระยะห่าง

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
05/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
05/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

02/06/2021
02/06/2021
24/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
20/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขออภัยในความไม่สะดวก
19/05/2021

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก

19/05/2021
19/05/2021

ด่วน!
โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ปิด ทำการ 1 วัน (20 พ.ค.2564)
ขออภัยในความไม่สะดวก

19/05/2021

ที่อยู่

ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

02-7971900

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด