โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเ

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเ เวลาทำการ รับลงทะเบียน
รอบเช้า วัน จ.-พฤ./ส.อา.7:30-14:00 น.
รอบเช้า วันศ. 7:30-11:00น.
รอบเย็น วัน จ.- อา.16:30-19:00 น. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ 1 ใน 4 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และเป็นแหล่งฝึกอบรมให้กับสัตวแพทย์ โดยรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย และ exotic pet อื่นๆ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขั้นสูง ทำให้โรงพยาบาลสัตว์ฯ เป็นศูนย์ในการรับส่งต่อสัตว์ป่วยจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆดังต่อไปนี้
1.หน่วยอายุรกรรม
2.หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.หน่วยศัลยกรรม
4.หน่วยออร์โทพิดิกส์
5.หน่วยสัตว์ป่วยใน
6.หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต
7.หน่วยภาพวินิจฉัย
8.หน่วยทันตกรรม
9.หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
10.หน่วยผิวหนัง
11.หน่วยจักษุ
12.หน่วยระบบประสาท
13.หน่วยต่อมไร้ท่อ และทางเดินอาหาร
14.หน่วยเนื้องอก
15.หน่วยหัวใจ
16.หน่วยทางเดินปัสสาวะ
17.หน่วยระบบสืบพันธุ์
18.หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ
19.หน่วยธนาคารเลือด
20.หน่วยโรคแมว
21.หน่วยคลินิกอายุรกรรมการเรียนการสอน
และหน่วยสนับสนุนได้แก่
1.หน่วยธุรการ
2.หน่วยจ่ายกลาง
3.หน่วยเวชระเบียน
4.หน่วยประชาสัมพันธ์
5.หน่วยการเงิน
6.หน่วยสารสนเทศ
7.หน่วยยานำกลับ
8.หน่วยหัตถการ
เรามีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ด้วยคำขวัญที่ว่า "สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน"

เปิดเหมือนปกติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

02/06/2021
02/06/2021
24/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
20/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขออภัยในความไม่สะดวก
19/05/2021

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก

19/05/2021
19/05/2021

ด่วน!
โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ปิด ทำการ 1 วัน (20 พ.ค.2564)
ขออภัยในความไม่สะดวก

19/05/2021
" ความห่วงใยของเจ้าของ ดุลเป็นความห่วงใยจากเรา "ทางโรงพยาบาลมีข้อมูลข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สถานการณ์โควิด 19 ...
19/05/2021

" ความห่วงใยของเจ้าของ ดุลเป็นความห่วงใยจากเรา "
ทางโรงพยาบาลมีข้อมูลข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สถานการณ์โควิด 19 มาแนะนำ สำหรับเจ้าของทุกท่าน
ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน สัตวแพทย์ ทุกท่...
13/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
12/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

12/05/2021
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน สัตวแพทย์ ทุกท่...
07/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

" ความห่วงใยของเจ้าของ ดุลเป็นความห่วงใยจากเรา "ทางโรงพยาบาลมีข้อมูลข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สถานการณ์โควิด 19 ...
07/05/2021

" ความห่วงใยของเจ้าของ ดุลเป็นความห่วงใยจากเรา "

ทางโรงพยาบาลมีข้อมูลข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สถานการณ์โควิด 19 มาแนะนำ สำหรับเจ้าของทุกท่าน

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน สัตวแพทย์ ทุกท่...
06/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
06/05/2021

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน สัตวแพทย์ ทุกท่...
05/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

สัตวแพทย์ ทุกท่านพร้อมรักษาด้วยความรัก ความใส่ใจ อยากเห็นรอยยิ้มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านหายเป็นปกติเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน ขอขอบคุณจากใจพว...
04/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน

ขอขอบคุณจากใจพวกเรา และจะเก็บคำแนะนำ ติชม ร้องเรียน เพื่อไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน ครั้งนี้
03/05/2021

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งกำลังใจมายังบุคลากรในการทำงาน ครั้งนี้

30/04/2021
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
29/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post
26/04/2021

Photos from โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน's post

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางโรงพยาบาลสัตว์ฯ  ได้เพิ่มบริการจัดส่งยาออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุก...
24/04/2021

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลสัตว์ฯ ได้เพิ่มบริการจัดส่งยาออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านและลดการสัมผัสเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

📲 เริ่มบริการจัดส่งยาออนไลน์วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 🙏

ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทางโรงพยาบาลสัตว์ฯ ได้เพิ่มบริการจัดส่งยาออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านและลดการสัมผัสเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

📲 เริ่มบริการจัดส่งยาออนไลน์วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 🙏

ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

22/04/2021
22/04/2021
22/04/2021

ที่อยู่

ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

02-7971900

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด