ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินงานโดยยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์มะเร็ง ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก อันได้แก่ 1) มีระบบการบริหารจัดการในการดำเนินการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า โดยมีการดูแลแบบสหสาขา 2) มีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการตรวจรักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนานาชาติ 3) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะใช้เป็นที่อ้างอิงได้ และตลอดจนเพิ่มงานวิจัยที่สามรถจดสิทธิบัตรได้ 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการตรวจ รักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) รักษาได้ทุกที่....ที่พร้อม ผ่านโครงการ Cancer Anywhere#CancerAnywhere#ศูนย์ควา...
26/01/2021

ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) รักษาได้ทุกที่....ที่พร้อม ผ่านโครงการ Cancer Anywhere

#CancerAnywhere
#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
#คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
#cancercenter
#เราดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา

ขอเชิญชวนฟัง webinar หัวข้อ “Elimination of Cervical Cancer” จัดโดย AOFOG Oncology Committee เชิญ Keynote speaker จาก WH...
07/01/2021

ขอเชิญชวนฟัง webinar

หัวข้อ “Elimination of Cervical Cancer”
จัดโดย AOFOG Oncology Committee
เชิญ Keynote speaker จาก WHO ร่วมกับ prominent speakers จาก AOFOG

ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ลงทะเบียนล่วงหน้า
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ogSoCUP5Q4OCIju1iSVztQ

📢เรียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน  เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางศ...
04/01/2021

📢เรียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน
เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เล็งเห็นความสำคัญเพื่อเป็นเพิ่มมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดโรค จึงจัดการประชุมแบบออนไลน์ตามลิ้งค์ดังกล่าว
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mddc8a59b117fd99a116a8b7b5ff8b8af

Meeting number: 158 656 8126
Password : 123456
(จะเปิดประชุมออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564)

📣รายละเอียดงานประชุมวิชาการ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC
03/01/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน
แจ้งความประสงค์เลื่อนนัด หรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย 7 วัน

-เบอร์โทรศัพท์
หมายเลข 0-2201-1000 (กด 3), 0-2200-3000 (กด 3)

-Rama App
แจ้งขอตรวจทางไกล ผ่านช่องทางการเลื่อนนัด อีเมลของแต่ละหน่วยตรวจ
(ค้นหาในเว็บไชต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital)

🎊 สวัสดีวันปีใหม่ 2021 🐮#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง#คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
01/01/2021

🎊 สวัสดีวันปีใหม่ 2021 🐮

#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
#คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

HAPPY NEW YEAR 2021 🎉 สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย มีกำลังใจที่ดี สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ ตลอดปี 2564 นะคะ ❤️

หากสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 โทรปรึกษาได้ค่ะ☎️ #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
31/12/2020

หากสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 โทรปรึกษาได้ค่ะ☎️

#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

กลับมาอีกครั้ง เพื่อประชาชน
COVID-19 Call Center
โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2092-7222
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

เรียนผู้รับบริการทุกท่านในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วนแจ้งความประสงค์เลื่อนนัด หรื...
30/12/2020

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน
แจ้งความประสงค์เลื่อนนัด หรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย 7 วัน

-เบอร์โทรศัพท์
หมายเลข 0-2201-1000 (กด 3), 0-2200-3000 (กด 3)

-Rama App
แจ้งขอตรวจทางไกล ผ่านช่องทางการเลื่อนนัด อีเมลของแต่ละหน่วยตรวจ
(ค้นหาในเว็บไชต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital)

เรียนผู้รับบริการทุกท่านเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อทางช่อง...
28/12/2020

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19
ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน
ติดต่อทางช่องทางดังกล่าว

ขอบคุณค่ะ

ผู้บริจาคงานแข่งฟุตบอล ระลึกถึง ม สุทิน ไชยกิตติ “มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท“ แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนกองทุน ศูน...
25/12/2020

ผู้บริจาคงานแข่งฟุตบอล ระลึกถึง ม สุทิน ไชยกิตติ
“มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท“
แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนกองทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ Ramathibodi Home-Based Chemotherapy model (RHCM) สัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏ...
18/12/2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ Ramathibodi Home-Based Chemotherapy model (RHCM) สัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่มี Exit Site Care ได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน และเพื่อพัฒนาศัลยภาพให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลน่าน

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงพยาบาลน่าน

https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center

📢เรียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน  ในสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางศูนย์ความเ...
17/12/2020

📢เรียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน
ในสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เล็งเห็นความสำคัญเพื่อเป็นเพิ่มมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดโรค จึงจัดการประชุมแบบออนไลน์ตามลิ้งค์ดังกล่าว

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mddc8a59b117fd99a116a8b7b5ff8b8af

Meeting number: 158 656 8126
Password : 123456
(จะเปิดประชุมออนไลน์ในวันวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564)

📣รายละเอียดงานประชุมวิชาการ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งคณะแพทย...
16/12/2020

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี
นำโดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้าน Home Chemotherapy

ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงทองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมกลุ่มพนักงานจิตอาสา ร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มอบใ...
16/12/2020

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมกลุ่มพนักงานจิตอาสา ร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มอบให้กับศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 188 เต้า โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง และ พว. สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไป

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งคณะแพทย...
15/12/2020

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี
นำโดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้าน Home Chemotherapy

ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงทองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/th/news/event/14122020-1539-th

♦“เพราะเราอยากให้ผู้ป่วยมะเร็งเป็นศูนย์กลางของการรักษา ด้วยทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง”✅ ศูนย์มะเร็งได้จัดการประชุมนำเสนอแนวท...
24/11/2020

♦“เพราะเราอยากให้ผู้ป่วยมะเร็งเป็นศูนย์กลางของการรักษา ด้วยทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง”
✅ ศูนย์มะเร็งได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำ DSC ในโรคมะเร็ง นำทีมโดย

✅รศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนาและทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung Consortiums: RLC ที่มีความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา และได้รับรองรายโรคด้านโรคมะเร็งปอด (DSC)ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็งอื่นๆ

✅โดยมี รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และ รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ร่วมให้คำแนะนำทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง อย่างใกล้ชิด

#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ภายใต้ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #เราดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อน เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ #ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น #อัตราการรอดชีพจากโรคมะเร็งสูงขึ้น

Yuwares Sittichanbuncha เอกภพ สิระชัยนันท์ Thanyanan Reungwetwattana

📌ขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม📣เรื่อง "การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม"  โดยแพทย์ผู้เ...
19/11/2020

📌ขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

📣เรื่อง "การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม"

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รศ. พญ.เยาวนุช คงด่าน(ป้านุช)

ในวันเสาร์ที่21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30-20.00 น. จ้า

🗣 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน หากโรคที่เป็นไม่สามารถทำการผ่าตัดแบบสงวนเต้าได้ จำเป็นต้องตัดเต้านมออกทั้งเต้า ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ผู้ป่วยไม่ต้องทนกับการสูญเสียเต้านม 😔 สามารถผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ให้ใกล้เคียงเดิมด้วยวิธีที่หลากหลาย ที่สามารถเลือกให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ รศ.พญ.เยาวนุช คงด่านหรือป้านุชของเรา จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าเราใช้เทคนิก Oncoplastic มาช่วยอย่างไรในการสร้างเต้านมใหม่

📍 พบกับป้านุช เรื่อง "การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมหลังการตัดเต้านม"
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
เวลา 19.30-20.00 น.
มาฟังป้านุชกันเยอะๆ และฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยน้า 😆

31/10/2020
RCPT Outstanding Young Physician Award 2563, Assoc.Prof.Thanyanan Reungwetwattana

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา ได้รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2563 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย

#คนไข้อาจโชคร้ายที่เป็นโรคมะเร็งปอด แต่คนไข้โชคดีที่ได้ตรวจกับอาจารย์และทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด

#คิดถึงโรคมะเร็งปอด_คิดถึงรามาธิบดี
#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

รับชมแรงบันดาลใจในการทำงานของอาจารย์ได้จากคลิป

อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา Outstanding Young Physicians Award Assoc.Prof.Tha...

Colors of Cancer“เพราะโรค/โลก นี้มีทางเลือก.... อยู่ที่เราจะเลือกมอง”มาพบกับ 👉🏻มุมมองโรคและโลกของผู้ป่วยมะเร็ง และศิลปิน...
28/10/2020

Colors of Cancer
“เพราะโรค/โลก นี้มีทางเลือก....
อยู่ที่เราจะเลือกมอง”
มาพบกับ
👉🏻มุมมองโรคและโลกของผู้ป่วยมะเร็ง และศิลปิน(ผู้รังสรรค์ผลงาน)
👉🏻สีสันของมะเร็งกับนวัตกรรมการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา
👉🏻กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโรค/โลก
พบกันในงาน Colors of Cancer
ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563
บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
(2- 4 November 2020 at Quartier Gallery ,
M floor , The EmQuartier)
——————————————
#เพราะโรคนี้มีทางเลือก #season​oflife #luckynumber #luckylife #ColorsofCancer #Circleofsociety #powerful #วงจรชีวิตเดียวกัน
#เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
#circleoflifeinbangkok
#เพราะโรคนี้มีทางเลือก

21/10/2020

📌save the date 📌

Colors of Cancer

“เพราะโรค/โลก นี้มีทางเลือก.... อยู่ที่เราจะเลือกมอง”
มาพบกับ
👉🏻มุมมองโรคและโลกของผู้ป่วยมะเร็ง และศิลปิน(ผู้รังสรรค์ผลงาน)
👉🏻สีสันของมะเร็งกับนวัตกรรมการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา
👉🏻กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโรค/โลก
พบกันในงาน Colors of Cancer ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (2- 4 November 2020 at Quartier Gallery , M floor , The EmQuartier)
——————————————
#เพราะโรคนี้มีทางเลือก #season​oflife #luckynumber #luckylife #ColorsofCancer #Circleofsociety #powerful #วงจรชีวิตเดียวกัน
#เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
#circleoflifeinbangkok

TH2009289679 Oct 2020

Photos from ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC's post
20/10/2020

Photos from ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC's post

ประชาสัมพันธ์งานดีๆ  จ้าขอเรียนเชิญร่วมฟังงานเสวนา💬 ชวนพูดคุยเรื่องมะเร็งเต้านม🎀 ในห้วข้อที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องรู้ เก...
19/10/2020

ประชาสัมพันธ์งานดีๆ จ้า

ขอเรียนเชิญร่วมฟังงานเสวนา
💬 ชวนพูดคุยเรื่องมะเร็งเต้านม

🎀 ในห้วข้อที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องรู้
เกี่ยวกับสุขภาพเต้านมและภัยร้าย
ของมะเร็งเต้านม 🎀

👨‍⚕️ พร้อมอัพเดทแนวทางการรักษา
ความหวังและนวัตกรรมใหม่ๆ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จาก สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.300

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่
FB : TBCC ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

📢 Breast Talk 🔴 LIVE 2020
📍อังคารที่ 20 ต.ค.63
เวลา 13.00-15.30 น.

💬 ชวนพูดคุยเรื่องมะเร็งเต้านม
กับ คุณ 🌟แพท ณปภา ตันตระกูล🌟
พิธีกร นักแสดงสาว อารมณ์ดี

🎀 ในห้วข้อที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องรู้
เกี่ยวกับสุขภาพเต้านมและภัยร้าย
ของมะเร็งเต้านม 🎀

👨‍⚕️ พร้อมอัพเดทแนวทางการรักษา
ความหวังและนวัตกรรมใหม่ๆ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จาก สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

🌸 ปิดท้ายด้วยเรื่องราวการใช้ชีวิตพิชิตมะเร็งและแรงบันดาลใจจากผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วย

🎗หลิง พีรดา พีรศิลป์ / อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่
🎗ออย ไอรีล ไตรสารศรี / ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4
🎗ต่าย ศรีนวล แซ่ตั้ง / อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

📍รับชมถ่ายทอดสดได้ที่ :
FB : TBCC ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
แห่งประเทศไทย
https://web.facebook.com/TBCCcommunity

แล้วพบกันนะคะ 😊🙏🏻💕

#BreastTalkLive2020
#TBCCBreastTalk #TBCC
#ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

HC Ramathibodi
18/10/2020

HC Ramathibodi

ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.ดร.นพ. สุรเดช หงส์อิง
ภาควิชากุมารฯ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#HCramathibodi

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดี คณาอาจารย์ผู้รับรางวัลประจำปี 2563 ได้รา...
08/10/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดี คณาอาจารย์ผู้รับรางวัลประจำปี 2563 ได้รางวัลดังนี้

1.ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลักษณ์ ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ปี 2563 โดยกระทรวงแรงงาน

2.ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิงค์ รางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" โดยสภาคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

3.รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญา รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โดมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 โดยแพทยสภา

4.รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดี คณาอาจารย์ผู้รับรางวัลประจำปี 2563 ได้รางวัลดังนี้

1.ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลักษณ์ ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ปี 2563 โดยกระทรวงแรงงาน

2.ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิงค์ รางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" โดยสภาคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

3.รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญา รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โดมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 โดยแพทยสภา

4.รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์  เรืองเวทย์วัฒนา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดได้รับรางวัลยกย่องแ...
16/09/2020

ขอแสดงความยินดี
กับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอด

ได้รับรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ ร่วมกับอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2563

ในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
http://www.rcpt.org/index.php/letter-from-president/148-2020-07-16-03-28-48/711-rcpt-letter---1--5--16--2563.html

05/09/2020
Mahidol Channel

ทำความรู้จักกับมะเร็ง ระยะที่ 0

"มะเร็ง" แต่ละระยะมีอันตรายและโอกาสรักษาหายแตกต่างกันไป ลองทำความเข้าใจ "มะเร็งระยะที่ศูนย์" ซึ่งมีโอกาสรักษาหายขาดแน่นอนในคลิปนี้
------
📌ร่วมสนับสนุน 2 กองทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

- ศิริราชมูลนิธิ
กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
รหัสกองทุน D-003658
โทร. 0 2419 7658-60 ต่อ 102-104

- มูลนิธิรามาธิบดี
โครงการผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก
รหัสกองทุน 32070030
โทร. 0 2201 1111
------

👉ติดตามคลิปความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ทุกวันจันทร์, พุธ และศุกร์
เวลา 18.00 น. ทาง http://bit.ly/2ZwUJDs

#หยุดก่อนมะเร็ง
#มะเร็ง
#MahidolChannel

ขอแสดงความยินดีทาง Ramathibodi Lung Cancer Consortium ได้รับเกียรติ จาก สรพ. ให้มาร่วมเป็น ผู้เยี่ยมประเมิน การรับรองราย...
03/09/2020

ขอแสดงความยินดี
ทาง Ramathibodi Lung Cancer Consortium
ได้รับเกียรติ จาก สรพ. ให้มาร่วมเป็น ผู้เยี่ยมประเมิน
การรับรองรายโรคของ ทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง ศูนย์ความเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัมหิดล
#เราดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีความซับซ้อน เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อัตราการรอดชีพจากโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

26/07/2020
สปสช.หนุน รพ.รามาธิบดี พร้อมบริการสาธารณสุขยุค New Normal

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ตรวจเยี่ยมการจัดบริการภาวะ New Normal ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ

การปรับรูปแบบให้บริการทางการแพทย์ New Normal เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายโรค สปสช. มีนโยบายสนับสนุนหน่วยบริการ ในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน จัดส่งยาทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลรามาธิบดีเริ่มให้บริการระบบสาธารณสุขทางไกลเมื่อวันที่ 1 เมษายน ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ได้รับการตรวจผ่าน Rama App หรือ Line video call และจัดส่งยาทางไปรษณีย์ โดย สปสช. สนับสนุนค่าจัดส่ง ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับบริการเทเลเมดิซีน กว่า 10,000 คน หรือประมาณ 10% ของผู้ป่วย และมีแผนเพิ่มอัตราใช้บริการให้มากขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี รุก “การแพทย์ยุค New Normal” พบ รพ.รามาธิบดี มีความพร้อมบริการสาธารณสุขทางไกล และบริการเคมีบำบัด...

Drama-addict
11/07/2020

Drama-addict

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ควรเลี่ยงการกินผักดิบ

เพราะผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาอยู่ด้วยการทำเคมีบำบัด จะมีช่วงที่ภูมิต้านทานต่ำกว่าปรกติ จะเป็นช่วงที่ติดเชื้อได้ง่ายมาก ถ้ากินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคมาก็อาจติดเชื้อจนป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ แต่กินผักได้นะ ขอให้เป็นผักที่สุก ผ่านความร้อนมาแล้วแบบนั้นก็โอเค เคยมีเคสคนเป็นมะเร็งกำลังรักษาอยู่ ไปกินส้มตำจนติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วก็มี ดังนั้นสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่ อยากกินไรก็กินไปตะ แต่ขอให้เน้นกินอาหารที่สุก สะอาด แบบนั้นจะดีที่สุด

ผักประโยชน์กับร่างกาย มีเส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ซึ่งก็จำเป็นกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเช่นกัน ขอแค่ให้กินแบบสุกแล้วก็โอเช ส่วนพวกเนื้อสัตว์ ก็กินได้ตามปรกติ เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งเช่นกัน คือ แดกไปตามปรกติอ่ะว่างั้น ไม่ต้องไปเชื่อพวกแนวคิดพิศดารบ้าบออะไร กินตามปรกติ แต่เน้นสะอาด ดีสุด

ที่อยู่

โรงพยาบาลรามาธิบดี
Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

• ติดต่อเข้ารับบริการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (ติดกับ OPD รังสีรักษา) อาคาร 1 จ.-ศ. เบอร์โทร : 02-201-0461, 02-201-0462 • หน่วยประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง ติดต่อได้ที่ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2 โซน F จ.-ศ. โทรศัพท์: 0 2200 3633 , 0 2200 3672 ส.-อา. โทรศัพท์: 0 2201 1000 • Office ศูนย์มะเร็ง ติดต่อได้ที่ อาคารบำบัดน้ำเสียชั้น 3 (อาคารพัสดุ) จ.-ศ. เบอร์โทร : 02-201-2682 , 02-201-0049 • โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ (Tumor Biobank) ติดต่อได้ที่ อาคารอาคารวิจัยและสวัสดิ์การ ชั้น 3 จ.-ศ. โทรศัพท์: 0 2201 2615 website: http//:med.mahidol.ac.th/cancer_center

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299