แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ

แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ แผนกบริการการศึกษา กองบริการ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(64)

เปิดเหมือนปกติ

แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯเปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2564 วันนี้วันแรก
09/09/2021

แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ
เปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา
ประจำปี 2564 วันนี้วันแรก

แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ
เปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา
ประจำปี 2564 วันนี้วันแรก

#จองคำบรรยายภาคสอง#สมัยที่74#แผนกตำราและคำบรรยาย
08/09/2021

#จองคำบรรยายภาคสอง
#สมัยที่74
#แผนกตำราและคำบรรยาย

#จองคำบรรยายภาคสอง
#สมัยที่74
#แผนกตำราและคำบรรยาย

30/08/2021

พรุ่งนี้นักศึกษาเก่า
ลงทะเบียนและ
สมัครสอบวันสุดท้าย
31 ส.ค. 64

#ปรับปรุงระบบสารสนเทศ#ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราวคืนวันที่ 28 สิงหาคม #เที่ยงคืนถึงตีสาม
26/08/2021

#ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
#ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว
คืนวันที่ 28 สิงหาคม #เที่ยงคืนถึงตีสาม

#ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
#ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว
คืนวันที่ 28 สิงหาคม #เที่ยงคืนถึงตีสาม

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา#ช่องทางการคืนหนังสือ#COVID19สอบถามเพิ่มเติมแผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304,...
26/08/2021

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
#ช่องทางการคืนหนังสือ
#COVID19

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
#ช่องทางการคืนหนังสือ
#COVID19

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกห้องสมุด 02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021

#เลื่อนสอบข้อเขียนประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา📌📌📌📌เลื่อนสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต  ภาคหนึ่ง สมัยท...
20/08/2021

#เลื่อนสอบข้อเขียน
ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
📌📌📌📌เลื่อนสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ออกไปก่อน
📍📍📍📍📍📍เมื่อมีกำหนดการสอบใหม่ จะมีประกาศอีกครั้งหนึ่ง
#เลื่อนสอบเนติ
#COVID19

#เลื่อนสอบข้อเขียน
ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
📌📌📌📌เลื่อนสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ออกไปก่อน
📍📍📍📍📍📍เมื่อมีกำหนดการสอบใหม่ จะมีประกาศอีกครั้งหนึ่ง
#เลื่อนสอบเนติ
#COVID19

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ขอพระองค...
10/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
----------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
*************************************
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
#ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
----------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
*************************************
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
#ทรงพระเจริญ

น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
06/08/2021

น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

นักศึกษาเก่าสมัครสอบได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 พร้อมการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
06/08/2021

นักศึกษาเก่าสมัครสอบได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 พร้อมการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า

นักศึกษาเก่าสมัครสอบได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 พร้อมการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า#สมัครทางออนไลน์เท่านั้น🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️นักศึกษาใหม่ขยายเวลาถึง 15 กันยา...
03/08/2021

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
#สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️
นักศึกษาใหม่ขยายเวลาถึง 15 กันยายน
🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️
นักศึกษาเก่า ลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึง 31 สิงหาคม เท่านั้น

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
#สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️
นักศึกษาใหม่ขยายเวลาถึง 15 กันยายน
🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️
นักศึกษาเก่า ลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึง 31 สิงหาคม เท่านั้น

ขยายเวลาจองหนังสือรวมคำบรรยายระบบจองคำบรรยายhttps://textbook.thethaibar.or.th/
03/08/2021

ขยายเวลาจองหนังสือรวมคำบรรยาย

ระบบจองคำบรรยาย
https://textbook.thethaibar.or.th/

ขยายเวลาจองหนังสือรวมคำบรรยาย

ระบบจองคำบรรยาย
https://textbook.thethaibar.or.th/

วิธีการสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาhttps://bookstore.thethaibar.or.th/manualสอบถามเพิ่...
02/08/2021

วิธีการสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ของศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
https://bookstore.thethaibar.or.th/manual

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
02-887-6801-7 ต่อ 111
02-887-6816

จำหน่ายตำรา ราคาพิเศษ เนื่องในงานสัปดาห์วันรพีลดราคาพิเศษ 30-70%ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2564#ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั...
02/08/2021

จำหน่ายตำรา ราคาพิเศษ เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี
ลดราคาพิเศษ 30-70%
ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2564
#ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

โดยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่
https://bookstore.thethaibar.or.th/

วิธีการสั่งซื้อ
https://bookstore.thethaibar.or.th/manual

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2564ขอพระองค์ทรงพระเจริญ*****************...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*****************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานละนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*****************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานละนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เพื่อความสะดวกในการบริการถาม-ตอบและสามารถตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องครบถ้วนท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้โดยต...
27/07/2021

เพื่อความสะดวกในการบริการถาม-ตอบ
และสามารถตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องครบถ้วน
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
ดังนี้
#One_Stop_Service (รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า สมัครเรียนภาคค่ำ ภาคทบทวน , ทำบัตรนักศึกษา,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนสอบ)
02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833

#แผนกทะเบียนและประเมินผล (ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า, ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเนติบัณฑิต)
02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835
Email : [email protected]

#แผนกตำราและคำบรรยาย (รับสมัครจองคำบรรยาย, รับคำบรรยาย) 02-887-6801-7 ต่อ 106, 02-887-681

#แผนกบริหารการศึกษา (ยืนเรื่องขอทุนการศึกษาประจำปี, ตารางการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต)
02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836

#แผนกห้องสมุด (สอบถามเรื่องการคืนหนังสือ)
02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021

#ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
02-887-6801-7 ต่อ 111, 02-887-6816

เพื่อความสะดวกในการบริการถาม-ตอบ
และสามารถตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องครบถ้วน
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
ดังนี้
#One_Stop_Service (รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเก่า สมัครเรียนภาคค่ำ ภาคทบทวน , ทำบัตรนักศึกษา,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนสอบ)
02-887-6801-7 ต่อ 403, 02-887-6833

#แผนกทะเบียนและประเมินผล (ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า, ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเนติบัณฑิต)
02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835
Email : [email protected]

#แผนกตำราและคำบรรยาย (รับสมัครจองคำบรรยาย, รับคำบรรยาย) 02-887-6801-7 ต่อ 106, 02-887-681

#แผนกบริหารการศึกษา (ยืนเรื่องขอทุนการศึกษาประจำปี, ตารางการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต)
02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836

#แผนกห้องสมุด (สอบถามเรื่องการคืนหนังสือ)
02-887-6801-7 ต่อ 302,303, 304, 02-887-6021

#ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
02-887-6801-7 ต่อ 111, 02-887-6816

ประกาศเนติบัณฑิตยสภา
19/07/2021

ประกาศเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ
15/07/2021

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ

#แจ้งเพิ่มวันสอน#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติมเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 2...
07/07/2021

#แจ้งเพิ่มวันสอน
#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา
#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติม

เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนั้น

ต่อมาได้มีมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ให้เลิกวันหยุดชดเชยดังกล่าว สำนักอบรมฯ ประกาศให้มีการเรียนการสอนตามปกติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาสำนักอบรมฯ

#แจ้งเพิ่มวันสอน
#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา
#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติม

เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนั้น

ต่อมาได้มีมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ให้เลิกวันหยุดชดเชยดังกล่าว สำนักอบรมฯ ประกาศให้มีการเรียนการสอนตามปกติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาสำนักอบรมฯ

ประกาศเดิม เมื่อ 20 เมษายน 2564 ครับ
30/06/2021

ประกาศเดิม เมื่อ 20 เมษายน 2564 ครับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน นี้

30/06/2021

นศ.เก่า ลงทะเบียนชำระเงิน
วันนี้วันสุดท้าย
หลังจากนี้จะมีค่าปรับกรณีลงทะเบียนล้าช้า

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ
15/06/2021

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ******************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ******************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

31/05/2021
การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่...
31/05/2021

การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด
#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภาทั้งหมด

การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด
#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภาทั้งหมด

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
28/05/2021

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่...
21/05/2021

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ
#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถเปิดห้องเรียนตามปกติได้

#ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน
Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"

#ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) จะมีอีเมลไปแจ้งวิธีการเข้าฟังบรยายหลังการชำระเงินค่าสมัครเรียน ประมาณ 1-2 วัน

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ
#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถเปิดห้องเรียนตามปกติได้

#ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน
Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"

#ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) จะมีอีเมลไปแจ้งวิธีการเข้าฟังบรยายหลังการชำระเงินค่าสมัครเรียน ประมาณ 1-2 วัน

Timeline Photos
18/05/2021

Timeline Photos

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ#งดบริการยืมหนังสือ#เปิ...
17/05/2021

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ
#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ
#งดบริการยืมหนังสือ
#เปิดให้คืนหนังสือเท่านั้น

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ
#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ
#งดบริการยืมหนังสือ
#เปิดให้คืนหนังสือเท่านั้น

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า #ครั้งที่2 #สมัยที่73เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona...
14/05/2021

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า #ครั้งที่2 #สมัยที่73
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :(COVID-19)) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงได้ประกาศเลื่อนวันสอบปากเปล่า
ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ตามประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และจะกำหนดวันสอบปากเปล่าอีกครั้งหนึ่ง
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาสอบปากเปล่า ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08...
08/05/2021

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น.
เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 07.30- 08.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/tnvUXhZtiVRAFzTH6

2. เข้ารับอบรมได้ที่ช่องยูทูป "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.00 น.
(คลิก) http://tiny.cc/nbuvtz

3. ลงทะเบียนออกจากการอบรมฯ ตั้งแต่จบการบรรยายจนถึงเวลา 13.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/4LU3WH7XgXY6XY9y6

#ตรวจสอบลำดับเข้ารับพระราชทานฯ
(คลิก) http://tiny.cc/336xtz

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น.
เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 07.30- 08.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/tnvUXhZtiVRAFzTH6

2. เข้ารับอบรมได้ที่ช่องยูทูป "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.00 น.
(คลิก) http://tiny.cc/nbuvtz

3. ลงทะเบียนออกจากการอบรมฯ ตั้งแต่จบการบรรยายจนถึงเวลา 13.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/4LU3WH7XgXY6XY9y6

#ตรวจสอบลำดับเข้ารับพระราชทานฯ
(คลิก) http://tiny.cc/336xtz

คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ลงประชาสัมพันธ์ไว้ เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 ทุกท่าน อย่าลืมเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ...
06/05/2021
ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมฯ สมัยที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (เมื่อจบการอบรมกรุณาสแ

คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ลงประชาสัมพันธ์ไว้
เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 ทุกท่าน อย่าลืมเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
** ลงทะเบียนตั้งแแต่ 7.30-8.30
** เข้าฟังบรรยาย 9.00-12.00
** ลงทะเบียนออกจากการบรรยาย ตั้งแต่หลังจบการบรรยายไปจนถึง 13.30 น.

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : (COVID-19)) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันม....

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ*********************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*********************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
ผู้บริหาร และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*********************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
ผู้บริหาร และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศจากงานประเมินผล
03/05/2021

ประกาศจากงานประเมินผล

ประกาศจากงานประเมินผล

#ตารางเรียนภาคปกติ#ตารางเรียนภาคค่ำ#ภาค_1_สมัยที่_74
30/04/2021

#ตารางเรียนภาคปกติ
#ตารางเรียนภาคค่ำ
#ภาค_1_สมัยที่_74

ที่อยู่

อาคารเนติบัณฑิตยสภา 32/2-8, ถนนกาญจนาภิเษก, แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2887 6836

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมสมัครสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา โอนเงินไปแล้ว จะส่งสลิปยังไงครับ?
ผลสอบเนติฯภาคสอง73
#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
กรณีพิพาทดา้นภูมปัญญานี้สาหัสนักสุ่มเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของขนบและประเพณีทางศาสนาแม้ศาสนะธรรมยังงอกงามแต่เสียภาพพจน์ศาสนะกิจสั่งสมด้วยไร้ผู้อาจจรรโลงเพื่อบ่งชี้ความรับผิดชอบได้ค่าโน้มเอียงยังไม่ปรากฏการส่งเสริมทางใดได้เลย
Buddhism, the art of living Pure For purity Wake up to happiness Art of competing Which is ready to support the people Thananubalkhor Kueakirat Road Science of love And the vengeance Which should be Ready to fight and kill Fine arts for innocence Of power Intellectual power For power efficiency Peaceful bargain Of the animal world Niyom Chom Chuen Mittraphaitri Road Aree Saman Happy, refreshed, aware, wakeful, pastoral
เนติจะเลื่อนสอบขาแพ่งไหมคะ ตอนนี้ม๊อบเต็ม ม.รามแล้วค่ะ
สอบถามทีค่ะมีคนไหนอยู่ที่เนติบ้างไหมคะตอนนี้ ติดต่อแผนกทะเบียนไม่ได้เลยค่ะ มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำบรรยาย เล่มที่ 12 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เนื้อหาคำบรรยายมีแค่ 2 หน้าเองค่ะ (หน้า 117 - 118 แล้วกระโดดไปหน้า 199 เลยค่ะ) ไม่ทราบว่าเราสามารถนำหนังไปติดต่อของเปลี่ยนที่เนติฯ ได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
เข้า App Zoom แล้วขึ้นแบบนี้จะเข้าเรียนได้ไหมคะวันนี้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เปิดให้รับคำบรรยายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่เนติบัณฑิตยสภา
รบกวนสอบถามครับ ลงทะเบียนกรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เป็นค่าอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ ☺️
เขาให้งดกิจกรรมรวมตัวแม้แต่งานแต่งงานยังไม่ควร เนติฯเอาไง คนสอบรวมเป็นหมื่นเลย เราจบไปแล้ว แต่ที่ห่วงคือคนที่ทำงานมันจะไปสอบนี่ล่ะ