แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ

แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ แผนกบริการการศึกษา กองบริการ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(64)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ
15/07/2021

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ

ข่าวจากแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาฯ ครับ

#แจ้งเพิ่มวันสอน#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติมเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 2...
07/07/2021

#แจ้งเพิ่มวันสอน
#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา
#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติม

เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนั้น

ต่อมาได้มีมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ให้เลิกวันหยุดชดเชยดังกล่าว สำนักอบรมฯ ประกาศให้มีการเรียนการสอนตามปกติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาสำนักอบรมฯ

#แจ้งเพิ่มวันสอน
#ยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษา
#มีการเรียนการสอนตามปกติเพิ่มเติม

เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีการประกาศให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนั้น

ต่อมาได้มีมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ให้เลิกวันหยุดชดเชยดังกล่าว สำนักอบรมฯ ประกาศให้มีการเรียนการสอนตามปกติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาสำนักอบรมฯ

ประกาศเดิม เมื่อ 20 เมษายน 2564 ครับ
30/06/2021

ประกาศเดิม เมื่อ 20 เมษายน 2564 ครับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน นี้

30/06/2021

นศ.เก่า ลงทะเบียนชำระเงิน
วันนี้วันสุดท้าย
หลังจากนี้จะมีค่าปรับกรณีลงทะเบียนล้าช้า

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ
15/06/2021

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ

ประชาสัมพันธ์จากแผนกคำพิพากษาฎีกาครับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ******************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ******************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

31/05/2021
การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่...
31/05/2021

การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด
#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภาทั้งหมด

การไฟฟ้านครหลวงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
#จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบสารสนเทศทั้งหมด
#ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภาทั้งหมด

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
28/05/2021

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่...
21/05/2021

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ
#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถเปิดห้องเรียนตามปกติได้

#ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน
Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"

#ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) จะมีอีเมลไปแจ้งวิธีการเข้าฟังบรยายหลังการชำระเงินค่าสมัครเรียน ประมาณ 1-2 วัน

#วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคปกติและภาคค่ำ
#ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
#เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถเปิดห้องเรียนตามปกติได้

#ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน
Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
หรือคลิ้กที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"

#ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) จะมีอีเมลไปแจ้งวิธีการเข้าฟังบรยายหลังการชำระเงินค่าสมัครเรียน ประมาณ 1-2 วัน

Timeline Photos
18/05/2021

Timeline Photos

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ#งดบริการยืมหนังสือ#เปิ...
17/05/2021

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ
#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ
#งดบริการยืมหนังสือ
#เปิดให้คืนหนังสือเท่านั้น

#ประกาศจากห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเรื่องการคืนหนังสือ
#ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือชั่วคราวงดให้บริการ
#งดบริการยืมหนังสือ
#เปิดให้คืนหนังสือเท่านั้น

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า #ครั้งที่2 #สมัยที่73เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona...
14/05/2021

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า #ครั้งที่2 #สมัยที่73
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :(COVID-19)) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงได้ประกาศเลื่อนวันสอบปากเปล่า
ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ตามประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และจะกำหนดวันสอบปากเปล่าอีกครั้งหนึ่ง
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาสอบปากเปล่า ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08...
08/05/2021

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น.
เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 07.30- 08.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/tnvUXhZtiVRAFzTH6

2. เข้ารับอบรมได้ที่ช่องยูทูป "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.00 น.
(คลิก) http://tiny.cc/nbuvtz

3. ลงทะเบียนออกจากการอบรมฯ ตั้งแต่จบการบรรยายจนถึงเวลา 13.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/4LU3WH7XgXY6XY9y6

#ตรวจสอบลำดับเข้ารับพระราชทานฯ
(คลิก) http://tiny.cc/336xtz

การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (ผ่านระบบออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 - 12.00 น.
เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 07.30- 08.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/tnvUXhZtiVRAFzTH6

2. เข้ารับอบรมได้ที่ช่องยูทูป "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.00 น.
(คลิก) http://tiny.cc/nbuvtz

3. ลงทะเบียนออกจากการอบรมฯ ตั้งแต่จบการบรรยายจนถึงเวลา 13.30 น.
(คลิก) https://forms.gle/4LU3WH7XgXY6XY9y6

#ตรวจสอบลำดับเข้ารับพระราชทานฯ
(คลิก) http://tiny.cc/336xtz

คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ลงประชาสัมพันธ์ไว้ เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 ทุกท่าน อย่าลืมเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ...
06/05/2021
ลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมฯ สมัยที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (เมื่อจบการอบรมกรุณาสแ

คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ลงประชาสัมพันธ์ไว้
เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 ทุกท่าน อย่าลืมเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
** ลงทะเบียนตั้งแแต่ 7.30-8.30
** เข้าฟังบรรยาย 9.00-12.00
** ลงทะเบียนออกจากการบรรยาย ตั้งแต่หลังจบการบรรยายไปจนถึง 13.30 น.

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : (COVID-19)) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันม....

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ*********************ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*********************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
ผู้บริหาร และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
*********************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
ผู้บริหาร และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศจากงานประเมินผล
03/05/2021

ประกาศจากงานประเมินผล

ประกาศจากงานประเมินผล

#ตารางเรียนภาคปกติ#ตารางเรียนภาคค่ำ#ภาค_1_สมัยที่_74
30/04/2021

#ตารางเรียนภาคปกติ
#ตารางเรียนภาคค่ำ
#ภาค_1_สมัยที่_74

ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา#เลื่อนการสอบปากเปล่า_ครั้งที่2_สมัยที่73#เลื่อนสอบ  #สอบปากเปล่า #เนติบัณฑิ...
29/04/2021

ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
#เลื่อนการสอบปากเปล่า_ครั้งที่2_สมัยที่73
#เลื่อนสอบ #สอบปากเปล่า #เนติบัณฑิตสมัยที่73

ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
#เลื่อนการสอบปากเปล่า_ครั้งที่2_สมัยที่73
#เลื่อนสอบ #สอบปากเปล่า #เนติบัณฑิตสมัยที่73

28/04/2021

ระบบขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ

ประกาศจากงานประเมินผล
27/04/2021

ประกาศจากงานประเมินผล

ประกาศจากงานประเมินผล

ประกาศ เกี่ยวกับการสอบปากเปล่า สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค 2 สมัยที่ 73เพื่อความสะดวกในการดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดของโรค...
26/04/2021

ประกาศ เกี่ยวกับการสอบปากเปล่า สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค 2 สมัยที่ 73

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ที่ นศ.อาจจะไม่สะดวกเดินทาง นศ.สามารถขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าได้ที่เว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภา

สอบถามเพิ่มเติม 028876835

ดูขั้นตอนได้จาก https://youtu.be/feS-PGBRMh0

ประกาศ เกี่ยวกับการสอบปากเปล่า สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค 2 สมัยที่ 73

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ที่ นศ.อาจจะไม่สะดวกเดินทาง นศ.สามารถขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าได้ที่เว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภา

สอบถามเพิ่มเติม 028876835

ดูขั้นตอนได้จาก https://youtu.be/feS-PGBRMh0

📌📌ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับการสมัครนศ.ใหม่
25/04/2021

📌📌ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับการสมัครนศ.ใหม่

📌📌ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับการลงทะเบียน นศ.เก่า การสมัครสอบ
25/04/2021

📌📌ขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับการลงทะเบียน นศ.เก่า การสมัครสอบ

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 กลุ่มวิชาสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564...
25/04/2021

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 กลุ่มวิชาสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564 พร้อมชำระเงินค่าหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ผ่านระบบออนไลน์ และ
โดยให้เข้าทำรายการที่ ลิ้งก์
https://student.thethaibar.or.th/student/auth
และดำเนินการตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง
#วีดีโอแนะนำขั้นตอน
https://youtu.be/feS-PGBRMh0

**ส่งรูปถ่ายหน้าตรงสวมครุยเนติบัณฑิต (ด้านหลังเขียนชื่อ - สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา) ทางไปรษณีย์ถึง "ส่วนประเมินผล 32/2-8 หมู่ 16 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170" หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ส่วนงานประเมินผล อาคารเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4

สอบปากเปล่าวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 4 กลุ่มวิชาสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564 พร้อมชำระเงินค่าหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ผ่านระบบออนไลน์ และ
โดยให้เข้าทำรายการที่ ลิ้งก์
https://student.thethaibar.or.th/student/auth
และดำเนินการตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง
#วีดีโอแนะนำขั้นตอน
https://youtu.be/feS-PGBRMh0

**ส่งรูปถ่ายหน้าตรงสวมครุยเนติบัณฑิต (ด้านหลังเขียนชื่อ - สกุล เลขทะเบียนนักศึกษา) ทางไปรษณีย์ถึง "ส่วนประเมินผล 32/2-8 หมู่ 16 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170" หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ส่วนงานประเมินผล อาคารเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4

สอบปากเปล่าวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

#มาไขข้อสงสัยกันครับ#มีคำถามและคำตอบด้านล่าง #กดอ่านเพิ่มเติมครับเนื่องจากมีคำถามเข้ามาเยอะมากในแต่ละวันแล้วบางครั้งแอดม...
25/04/2021

#มาไขข้อสงสัยกันครับ

#มีคำถามและคำตอบด้านล่าง #กดอ่านเพิ่มเติมครับ
เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเยอะมากในแต่ละวัน
แล้วบางครั้งแอดมินก็ตอบไม่ทัน ลองหาคำตอบจากในโพสต์นี้ก่อนนะครับ
ตามมาดูกันว่ามีคำถามคำตอบใดน่าสนใจบ้าง

1.สมัครนักศึกษาใหม่อย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดและทำรายการสมัครนักศึกษาใหม่ได้จากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ได้ที่นี่ครับ https://admission.thethaibar.or.th/
วีดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัคร https://youtu.be/yQf7FJpExdQ
***************

2.เฉพาะกรณีที่อยากสมัครนักศึกษาใหม่แต่ยังไม่ได้ใบรับรองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะทำอย่างไร
#ตอบ ถ้าหลักฐานยังไม่ครบจะยังไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมฯ ได้ครับ แต่จะสามารถเรียนในภาคปกติได้ก่อนตั้งแต่เปิดเทอมเลยครับ หลักฐานครบตอนไหนก็สมัคร เราเปิดรับในระบบออนไลน์ได้ถึง 14 สิงหาคม 2564
***************

3.สมัครนักศึกษาใหม่แล้วชำระเงินอย่างไร
#ตอบ อ่านรายละเอียดตามนี้ครับ วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ ได้ด้วยวิธีการดังนี้
1. เงินสด ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย
2. ชำระผ่านบริการเค้าน์เตอร์เซอร์วิส
3. ชำระผ่านแอพพิเคชั่นธนาคาร ได้ทุกธนาคาร หลังชำระเงินแล้ว รอประมาณ 1-3 วันทำการ ถึงจะได้รหัสนักศึกษา
***************

4.สมัคร นศ.ใหม่และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสมัครสอบต้องทำอย่างไร
#ตอบ หลักจากได้รหัสนักศึกษาแล้ว ถือเป็นนศ.ของสำนักอบรมฯเรียบร้อยแล้ว แต่หากประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องเข้าไปทำรายการได้ที่นี่ครับ https://student.thethaibar.or.th/ (การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะยังไม่รวมค่าสมัครสอบครับ)

***หากยังไม่สามารถทำรายการได้ ให้ลองเข้าใหม่ในวันรุ่งขึ้น
***************

5.สมัครนักศึกษาใหม่ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทำไมยังไม่ได้เลขประจำตัวนักศึกษา
#ตอบ ปกติหลักชำระจะต้องรอธนาคารส่งข้อมูลการชำระมาให้ทางเรายืนยันข้อมูลการชำระก่อน ขั้นตอนนี้มีเวลาประมาณ 1-3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด และเสาร์-อาทิตย์) หามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ แผนกที่รับผิดชอบโดยตรงคือแผนกทะเบียนนักศึกษา โทร 028876833 (กรณีชำระเงินค่าสมัครเรียน หรือสมัครสอบไปแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะว่ารอการชำระ ก็ใช้ระยะเวลาเท่ากัน)
***************

6.ทำรายการสมัครไปแล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้จะทำอย่างไร
#ตอบ ทำรายการเสร็จแล้วต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระทันทีครับ ไม่สามารถมาค้นหาเพื่อพิมพ์ในภายหลังได้ การแก้ไขคือให้ทำรายการสมัครใหม่ แล้วพิมพ์ทันที ระบบจะนับครั้งที่ชำระเงินครับ รายการที่สมัครก่อนนี้ก็จะค้างไว้ในระบบแต่ไม่มีผลอะไรครับ
***************

7.เฉพาะกรณีที่สมัคร นศ.ใหม่และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ไม่สามารถทำรายการสมัครฟังบรรยายภาคปกติได้เป็นเพราะอะไร
#ตอบ เพราะการชำระค่าสมัคร นศ.ใหม่ คือการได้สิทธิ์เข้าฟังบรรยายภาคปกติเรียบร้อยแล้ว จึงทำรายการซ้ำไม่ได้
***************

8.สมัครนักศึกษาเก่าทำอย่างไร กรณีที่ขาดการติดต่อไปนานจะสมัครได้หรือไม่
#ตอบ ไม่ว่าจะขาดการติดต่อไปนานแค่ไหนก็สมัครประเภทนักศึกษาเก่าครับ ซึ่งในปีนี้สามารถทำรายการทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้ามาด้วยตนเองแล้ว โดยเข้าไปทำรายการที่ https://student.thethaibar.or.th/
***************

9.บัตรนักศึกษาหมดอายุ หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้http://www.thethaibar.or.th/.../thabia.../stu_pk28062562.pdf

***การทำบัตรทางไปรษณีย์ ให้เผื่อเวลาส่งคำร้องมา และรอบัตรกลับไป ประมาณ 3 สัปดาห์
แต่หากสะดวกเข้ามาทำรายการด้วยตนเอง ใช้เวลาไม่เกิน ครึ่งชั่วโมงจะได้รับบัตรกลับไปเลย
***************

11.สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียน นักศึกษาเก่า ใหม่ การชำระเงิน การขอเงินคืนกรณีลงทะเบียนผิดประเภท สอบถามได้ที่ใด
#ตอบ สอบถามได้ที่ แผนกที่รับผิดชอบโดยตรงคือแผนกทะเบียนนักศึกษา โทร 028876833
และเนื่องจากมีผู้โทรเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาจจะโทรติดยากนิดนึงนะครับ
หรือที่อีเมล [email protected]
***************

12.สมัครเรียนภาคปกติแล้วจะต้องสมัครภาคค่ำด้วยหรือไม่
#ตอบ การเรียนภาคค่ำเป็นไปโดยความสมัครใจครับ นศ.จะเลือกลงเรียนเพิ่มหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาทครับ
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน https://student.thethaibar.or.th/student
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับผู้ที่จบเนติแล้วและบุคคลทั่วไป https://admission.thethaibar.or.th/
***************

13.สมัครเรียนแค่ภาคค่ำอย่างเดียว จะมีสิทธิ์สอบหรือไม่
#ตอบ การเรียนภาคค่ำเหมือนเป็นการเรียนเสริม สำหรับผู้ที่ทำงานไม่สะดวกเรียนตอนกลางวัน หากประสงค์จะสอบ
จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีด้วยจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบครับ
***************

14.รูปแบบการบรรยายภาคปกติและภาคค่ำจะใช้ระบบใด
#ตอบ 1. ภาคปกติ เปิดห้องเรียนตามปกติ และผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา ในกรณีที่มีการระบาดของโรคระบาดจะปิดห้องบรรยายให้เรียนทางออนไลน์เท่านั้น โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2. ภาคค่ำ บรรยายผ่านระบบออนไลน์ 100% ไม่มีเปิดห้องเรียนและศูนย์ถ่ายทอด และมีให้ฟังย้อนหลังได้
***************

16.จะจองหนังสือรวมคำบรรยายของภาคสอง สมัยที่ 74 จะทำอย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดและจองคำบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
https://textbook.thethaibar.or.th/
***************

17.ห้องสมุดเนติเปิดหรือยังครับ
#ตอบ ห้องสมุดยังปิดอยู่
***************

18.ถ้าไม่ได้นักศึกษาปัจจุบันของสำนักอบรม ทั้งที่รอใบรับรองจบ หรือที่เป็นสามัญสมาชิกแล้ว จะเรียนภาคปกติได้อย่างไร
#ตอบ การบรรยายภาคปกติเป็นการบรรยายแบบเปิดครับ สามารถเข้าฟังบรรยายได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องสมัครนักศึกษา
***************

19.กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากสนใจสมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำด้วย จะต้องทำอย่างไร
#ตอบ จะมีระบบรับสมัครสำหรับการเรียนภาคค่ำ ซึ่งจะไม่จัดกัดสถานะ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน หรือ ผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลที่สนใจ รวมทั้งผู้ที่อาจจะกำลังศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรี ก็สามารถสมัครได้ครับ
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน https://student.thethaibar.or.th/student
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับผู้ที่จบเนติแล้วและบุคคลทั่วไป https://admission.thethaibar.or.th/
***************

เผื่อมีคำถามใหม่ ๆ นอกเหนือจากนี้ แอดจะมาเพิ่มไว้นะครับ

ขออภัยที่บางครั้งไม่ได้ตอบแชท หรือตอบช้าไปบ้าง

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจนี้นะครับ

#มาไขข้อสงสัยกันครับ

#มีคำถามและคำตอบด้านล่าง #กดอ่านเพิ่มเติมครับ
เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเยอะมากในแต่ละวัน
แล้วบางครั้งแอดมินก็ตอบไม่ทัน ลองหาคำตอบจากในโพสต์นี้ก่อนนะครับ
ตามมาดูกันว่ามีคำถามคำตอบใดน่าสนใจบ้าง

1.สมัครนักศึกษาใหม่อย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดและทำรายการสมัครนักศึกษาใหม่ได้จากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ได้ที่นี่ครับ https://admission.thethaibar.or.th/
วีดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัคร https://youtu.be/yQf7FJpExdQ
***************

2.เฉพาะกรณีที่อยากสมัครนักศึกษาใหม่แต่ยังไม่ได้ใบรับรองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะทำอย่างไร
#ตอบ ถ้าหลักฐานยังไม่ครบจะยังไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมฯ ได้ครับ แต่จะสามารถเรียนในภาคปกติได้ก่อนตั้งแต่เปิดเทอมเลยครับ หลักฐานครบตอนไหนก็สมัคร เราเปิดรับในระบบออนไลน์ได้ถึง 14 สิงหาคม 2564
***************

3.สมัครนักศึกษาใหม่แล้วชำระเงินอย่างไร
#ตอบ อ่านรายละเอียดตามนี้ครับ วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ ได้ด้วยวิธีการดังนี้
1. เงินสด ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย
2. ชำระผ่านบริการเค้าน์เตอร์เซอร์วิส
3. ชำระผ่านแอพพิเคชั่นธนาคาร ได้ทุกธนาคาร หลังชำระเงินแล้ว รอประมาณ 1-3 วันทำการ ถึงจะได้รหัสนักศึกษา
***************

4.สมัคร นศ.ใหม่และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสมัครสอบต้องทำอย่างไร
#ตอบ หลักจากได้รหัสนักศึกษาแล้ว ถือเป็นนศ.ของสำนักอบรมฯเรียบร้อยแล้ว แต่หากประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องเข้าไปทำรายการได้ที่นี่ครับ https://student.thethaibar.or.th/ (การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะยังไม่รวมค่าสมัครสอบครับ)

***หากยังไม่สามารถทำรายการได้ ให้ลองเข้าใหม่ในวันรุ่งขึ้น
***************

5.สมัครนักศึกษาใหม่ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทำไมยังไม่ได้เลขประจำตัวนักศึกษา
#ตอบ ปกติหลักชำระจะต้องรอธนาคารส่งข้อมูลการชำระมาให้ทางเรายืนยันข้อมูลการชำระก่อน ขั้นตอนนี้มีเวลาประมาณ 1-3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด และเสาร์-อาทิตย์) หามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ แผนกที่รับผิดชอบโดยตรงคือแผนกทะเบียนนักศึกษา โทร 028876833 (กรณีชำระเงินค่าสมัครเรียน หรือสมัครสอบไปแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะว่ารอการชำระ ก็ใช้ระยะเวลาเท่ากัน)
***************

6.ทำรายการสมัครไปแล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้จะทำอย่างไร
#ตอบ ทำรายการเสร็จแล้วต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระทันทีครับ ไม่สามารถมาค้นหาเพื่อพิมพ์ในภายหลังได้ การแก้ไขคือให้ทำรายการสมัครใหม่ แล้วพิมพ์ทันที ระบบจะนับครั้งที่ชำระเงินครับ รายการที่สมัครก่อนนี้ก็จะค้างไว้ในระบบแต่ไม่มีผลอะไรครับ
***************

7.เฉพาะกรณีที่สมัคร นศ.ใหม่และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ไม่สามารถทำรายการสมัครฟังบรรยายภาคปกติได้เป็นเพราะอะไร
#ตอบ เพราะการชำระค่าสมัคร นศ.ใหม่ คือการได้สิทธิ์เข้าฟังบรรยายภาคปกติเรียบร้อยแล้ว จึงทำรายการซ้ำไม่ได้
***************

8.สมัครนักศึกษาเก่าทำอย่างไร กรณีที่ขาดการติดต่อไปนานจะสมัครได้หรือไม่
#ตอบ ไม่ว่าจะขาดการติดต่อไปนานแค่ไหนก็สมัครประเภทนักศึกษาเก่าครับ ซึ่งในปีนี้สามารถทำรายการทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้ามาด้วยตนเองแล้ว โดยเข้าไปทำรายการที่ https://student.thethaibar.or.th/
***************

9.บัตรนักศึกษาหมดอายุ หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้http://www.thethaibar.or.th/.../thabia.../stu_pk28062562.pdf

***การทำบัตรทางไปรษณีย์ ให้เผื่อเวลาส่งคำร้องมา และรอบัตรกลับไป ประมาณ 3 สัปดาห์
แต่หากสะดวกเข้ามาทำรายการด้วยตนเอง ใช้เวลาไม่เกิน ครึ่งชั่วโมงจะได้รับบัตรกลับไปเลย
***************

11.สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียน นักศึกษาเก่า ใหม่ การชำระเงิน การขอเงินคืนกรณีลงทะเบียนผิดประเภท สอบถามได้ที่ใด
#ตอบ สอบถามได้ที่ แผนกที่รับผิดชอบโดยตรงคือแผนกทะเบียนนักศึกษา โทร 028876833
และเนื่องจากมีผู้โทรเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาจจะโทรติดยากนิดนึงนะครับ
หรือที่อีเมล [email protected]
***************

12.สมัครเรียนภาคปกติแล้วจะต้องสมัครภาคค่ำด้วยหรือไม่
#ตอบ การเรียนภาคค่ำเป็นไปโดยความสมัครใจครับ นศ.จะเลือกลงเรียนเพิ่มหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาทครับ
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน https://student.thethaibar.or.th/student
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับผู้ที่จบเนติแล้วและบุคคลทั่วไป https://admission.thethaibar.or.th/
***************

13.สมัครเรียนแค่ภาคค่ำอย่างเดียว จะมีสิทธิ์สอบหรือไม่
#ตอบ การเรียนภาคค่ำเหมือนเป็นการเรียนเสริม สำหรับผู้ที่ทำงานไม่สะดวกเรียนตอนกลางวัน หากประสงค์จะสอบ
จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีด้วยจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบครับ
***************

14.รูปแบบการบรรยายภาคปกติและภาคค่ำจะใช้ระบบใด
#ตอบ 1. ภาคปกติ เปิดห้องเรียนตามปกติ และผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา ในกรณีที่มีการระบาดของโรคระบาดจะปิดห้องบรรยายให้เรียนทางออนไลน์เท่านั้น โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2. ภาคค่ำ บรรยายผ่านระบบออนไลน์ 100% ไม่มีเปิดห้องเรียนและศูนย์ถ่ายทอด และมีให้ฟังย้อนหลังได้
***************

16.จะจองหนังสือรวมคำบรรยายของภาคสอง สมัยที่ 74 จะทำอย่างไร
#ตอบ สามารถอ่านรายละเอียดและจองคำบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
https://textbook.thethaibar.or.th/
***************

17.ห้องสมุดเนติเปิดหรือยังครับ
#ตอบ ห้องสมุดยังปิดอยู่
***************

18.ถ้าไม่ได้นักศึกษาปัจจุบันของสำนักอบรม ทั้งที่รอใบรับรองจบ หรือที่เป็นสามัญสมาชิกแล้ว จะเรียนภาคปกติได้อย่างไร
#ตอบ การบรรยายภาคปกติเป็นการบรรยายแบบเปิดครับ สามารถเข้าฟังบรรยายได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องสมัครนักศึกษา
***************

19.กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากสนใจสมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำด้วย จะต้องทำอย่างไร
#ตอบ จะมีระบบรับสมัครสำหรับการเรียนภาคค่ำ ซึ่งจะไม่จัดกัดสถานะ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน หรือ ผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลที่สนใจ รวมทั้งผู้ที่อาจจะกำลังศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรี ก็สามารถสมัครได้ครับ
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน https://student.thethaibar.or.th/student
ลิ้งก์การสมัครภาคค่ำสำหรับผู้ที่จบเนติแล้วและบุคคลทั่วไป https://admission.thethaibar.or.th/
***************

เผื่อมีคำถามใหม่ ๆ นอกเหนือจากนี้ แอดจะมาเพิ่มไว้นะครับ

ขออภัยที่บางครั้งไม่ได้ตอบแชท หรือตอบช้าไปบ้าง

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจนี้นะครับ

ที่อยู่

อาคารเนติบัณฑิตยสภา 32/2-8, ถนนกาญจนาภิเษก, แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2887 6836

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมสมัครสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา โอนเงินไปแล้ว จะส่งสลิปยังไงครับ?
ผลสอบเนติฯภาคสอง73
#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564
กรณีพิพาทดา้นภูมปัญญานี้สาหัสนักสุ่มเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของขนบและประเพณีทางศาสนาแม้ศาสนะธรรมยังงอกงามแต่เสียภาพพจน์ศาสนะกิจสั่งสมด้วยไร้ผู้อาจจรรโลงเพื่อบ่งชี้ความรับผิดชอบได้ค่าโน้มเอียงยังไม่ปรากฏการส่งเสริมทางใดได้เลย
Buddhism, the art of living Pure For purity Wake up to happiness Art of competing Which is ready to support the people Thananubalkhor Kueakirat Road Science of love And the vengeance Which should be Ready to fight and kill Fine arts for innocence Of power Intellectual power For power efficiency Peaceful bargain Of the animal world Niyom Chom Chuen Mittraphaitri Road Aree Saman Happy, refreshed, aware, wakeful, pastoral
เนติจะเลื่อนสอบขาแพ่งไหมคะ ตอนนี้ม๊อบเต็ม ม.รามแล้วค่ะ
สอบถามทีค่ะมีคนไหนอยู่ที่เนติบ้างไหมคะตอนนี้ ติดต่อแผนกทะเบียนไม่ได้เลยค่ะ มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำบรรยาย เล่มที่ 12 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เนื้อหาคำบรรยายมีแค่ 2 หน้าเองค่ะ (หน้า 117 - 118 แล้วกระโดดไปหน้า 199 เลยค่ะ) ไม่ทราบว่าเราสามารถนำหนังไปติดต่อของเปลี่ยนที่เนติฯ ได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
เข้า App Zoom แล้วขึ้นแบบนี้จะเข้าเรียนได้ไหมคะวันนี้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เปิดให้รับคำบรรยายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่เนติบัณฑิตยสภา
รบกวนสอบถามครับ ลงทะเบียนกรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เป็นค่าอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ ☺️
เขาให้งดกิจกรรมรวมตัวแม้แต่งานแต่งงานยังไม่ควร เนติฯเอาไง คนสอบรวมเป็นหมื่นเลย เราจบไปแล้ว แต่ที่ห่วงคือคนที่ทำงานมันจะไปสอบนี่ล่ะ