แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา

แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา แผนกบริการการศึกษา กองบริการ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(20)

เปิดเหมือนปกติ

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
11/09/2020

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
10/09/2020

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนขอ...
09/09/2020

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพุธที่ 9 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวันรุ...
08/09/2020

ตารางเรียนวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง  หลักสูตร “คดีปกครองเฉพาะด้านและฝึกปฏิบัต...
08/09/2020

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร “คดีปกครองเฉพาะด้านและฝึกปฏิบัติ”

#วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรทางกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนได้มีความรู้และทักษะ สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคดีปกครอง

#เหมาะสำหรับ : ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรในหน่วยงานต่าง ๆ ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

อบรมวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
(เว้นวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 และวันที่ 2-3 มกราคม 2564)
อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
รวมระยะเวลาการอบรม จำนวน 108 ชั่วโมง (อบรมทั้งสิ้น 18 วัน)

#อ่านรายละเอียดและสมัครอบรมที่ https://forms.gle/9TVJLihawSrTwQn87

** ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร คนละ 28,000 บาท
กรณีลงทะเบียนเป็นรายวัน(รายวิชา) วันละ 4,000 บาท
(รวมเอกสาร อุปกรณ์การอบรม อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

** การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

** คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ)

** ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**สถานที่อบรม : ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

***ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8
ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ [email protected]
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.

ตารางเรียนวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
07/09/2020

ตารางเรียนวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

"โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" หมวดวิชาที่ 3 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองวัน...
06/09/2020

"โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"
หมวดวิชาที่ 3 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

เป็นการบรรยายในหัวข้อ
"เขตอำนาจศาลปกครอง"
โดยอาจารย์ณัฐ รัฐอมฤต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
06/09/2020

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

"โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" หมวดวิชาที่ 3 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองวัน...
05/09/2020

"โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"
หมวดวิชาที่ 3 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

เป็นการบรรยายในหัวข้อ
"การบังคับคดีปกครอง"
โดยอาจารย์สมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวัน...
04/09/2020

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวัน...
03/09/2020

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

#แจ้งเปลี่ยนการสอน #ภาคค่ำ (ล่าสุด)Update 3-9-63เวลา 10.37 น.#หมายเหตุควรดูเทียบกับตารางสอนปกติ จะได้ทราบว่าในวันนั้นมีเ...
03/09/2020

#แจ้งเปลี่ยนการสอน #ภาคค่ำ (ล่าสุด)
Update 3-9-63
เวลา 10.37 น.

#หมายเหตุ
ควรดูเทียบกับตารางสอนปกติ จะได้ทราบว่าในวันนั้นมีเรียนวิชาอะไรและอาจารย์ท่านใดที่สอนบ้าง หากไม่มีการแจ้งการสับเปลี่ยนหมายถึงเรียนตามตารางปกติ

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของ...
02/09/2020

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพุธที่ 2 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวันรุ...
01/09/2020

ตารางเรียนวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
31/08/2020

ตารางเรียนวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของว...
30/08/2020

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
28/08/2020

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

27/08/2020

สมัครสอบ 1/73
ด้วยตนเอง
ถึง 31 สิงหาคมเท่านั้น
(หยุดอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม)

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
27/08/2020

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ใบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2563  #คลิกhttp://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/files/Data_web/4_%20Sana...
26/08/2020

ใบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2563

#คลิก
http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/files/Data_web/4_%20Sanapsanun/Khamphiphaksa_Dika/pk25082563.pdf

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนขอ...
26/08/2020

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวันร...
25/08/2020

ตารางเรียนวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

#แจ้งเปลี่ยนการสอน #ภาคค่ำUpdate 25-8-63เวลา 09.57 น.#หมายเหตุควรดูเทียบกับตารางสอนปกติ จะได้ทราบว่าในวันนั้นมีเรียนวิชา...
25/08/2020

#แจ้งเปลี่ยนการสอน #ภาคค่ำ
Update 25-8-63
เวลา 09.57 น.

#หมายเหตุ
ควรดูเทียบกับตารางสอนปกติ จะได้ทราบว่าในวันนั้นมีเรียนวิชาอะไรและอาจารย์ท่านใดที่สอนบ้าง หากไม่มีการแจ้งการสับเปลี่ยนหมายถึงเรียนตามตารางปกติ

ตารางเรียนวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของว...
24/08/2020

ตารางเรียนวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของว...
23/08/2020

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
21/08/2020

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
20/08/2020

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนขอ...
19/08/2020

ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวันร...
18/08/2020

ตารางเรียนวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของว...
17/08/2020

ตารางเรียนวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของว...
16/08/2020

ตารางเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

แจ้งการสอนวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563
14/08/2020

แจ้งการสอนวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
14/08/2020

ตารางเรียนวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน#ติดตามตารางเรียนของวั...
13/08/2020

ตารางเรียนวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

#ตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นจะลงให้ในเวลาประมาณเที่ยงของแต่ละวัน
#ติดตามตารางเรียนของวันรุ่งขึ้นได้ที่เพจของแผนกบริหารการศึกษา

#หมายเหตุ
ตารางเรียนนี้ถือเป็นอัพเดทล่าสุดเมื่อเวลาที่โพสต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อาจจะไม่ตรงตามตาราง แต่แอดมินจะอัพเดทให้อีกครั้ง

ที่อยู่

อาคารเนติบัณฑิตยสภา 32/2-8, ถนนกาญจนาภิเษก, แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2887 6836

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คำบรรยาย เล่มที่ 12 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เนื้อหาคำบรรยายมีแค่ 2 หน้าเองค่ะ (หน้า 117 - 118 แล้วกระโดดไปหน้า 199 เลยค่ะ) ไม่ทราบว่าเราสามารถนำหนังไปติดต่อของเปลี่ยนที่เนติฯ ได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
เข้า App Zoom แล้วขึ้นแบบนี้จะเข้าเรียนได้ไหมคะวันนี้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เปิดให้รับคำบรรยายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่เนติบัณฑิตยสภา
รบกวนสอบถามครับ ลงทะเบียนกรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เป็นค่าอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ ☺️
เขาให้งดกิจกรรมรวมตัวแม้แต่งานแต่งงานยังไม่ควร เนติฯเอาไง คนสอบรวมเป็นหมื่นเลย เราจบไปแล้ว แต่ที่ห่วงคือคนที่ทำงานมันจะไปสอบนี่ล่ะ
https://www.facebook.com/truelaw2018/videos/449836412234354/ ลองไปฟังกันนะค้า หวังว่าจะได้ประโยชน์ค้า
รบกวนสอบถามค่ะ พรุงนี้เนติบัณฑิตยสภา เปิดทำการปกติไหม สามารถเข้าไปทำบัตรประจำตัวใหม่ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตเพจค่ะ ประกาศขายหนังสือเรียนค่ะ 098-539-3935
ขอบคุณ ที่แผนกบริหารการศึกษาที่ได้จัดให้มีหลักสูตรดีๆอย่างนี้ ซึ่งหาได้ยากในวงวิชาชีพกฎหมายที่จะจัดให้ความรู้โดยการให้เปล่าอย่างเช่นแผนกนี้จัดให้ แม้กระทั่งสภาทนายความในพระบรมราชูชปถัมภ์ยังไม่เคยจัดหลักสูตรให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นทนายความด้วยกันเลย ขอชมเชยและปรบมือให้ด้วยความจริงใจ จากทนายวิโรจน์ นิรามยกุล ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 3766/2553
ดีมากครับ
ใครพอรู้บ้างครับปีนี้เนติ ทำสนุดนัดความไหมครับ ขอบคุณ
เครครับความหวัง