คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร

คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจการเรียนการสอน เพื่อให้สังคม
ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้
4. บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะชน
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมให้แก่สังคม
(18)

เปิดเหมือนปกติ

08/05/2021

ศิษย์เก่าบอกเล่าประสบการณ์

วีร์ วรมุกสิก อดีตนักศึกษา Pre-degree เรียนปริญญาตรีคู่กับมัธยมปลาย และเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย เพียง 1 ปีเท่านั้น
สามารถจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ในอายุ 18 ปี 👨‍🎓

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่ ☎️
เบอร์ 02 310 8534 และ 02 310 8528 หรือส่งข้อความผ่านทาง Facebook คณะ https://m.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-985479024795589/
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eco.ru.ac.th

ถ้าอยากรู้ว่า เศรษฐศาสตร์ เหมาะกับคุณหรือไม่ กดไปดูที่
http://www.eco.ru.ac.th/pr/

07/05/2021
อยากเรียนคณะอะไร ค้นหาคำตอบกับเรา

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ ภาค​ 1/64
ทางไปรษณีย์​ ==> 19​ เม.ย.​ -​ 30​ ก.ค.​ 64
(เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
ทาง​ Internet.==> 19​ เม.ย.​ -​ 22 ส.ค.​ 64
(ทั้งเทียบโอนหน่วยกิตและไม่เทียบโอน)
สมัครด้วยตนเองที่​ มหาวิทยาลัย
ช่วง​ 1​ ==> 8​ -​11 ก.ค.64
ช่วง​ 2​ ==> 19-22​ ส.ค.64

ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttps://www.oops.co.th/06/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%8...
07/05/2021
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครคัดเลือกเป็นราชการ 77 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป นักวิชา

ประชาสัมพันธ์โดยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.oops.co.th/06/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8/

เป็นอีกข่าวสมัครงานทางราชการที่หลายคนกำลังเฝ้าจับตามอง หลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปิดรับ....

สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานราชการ 60 อัตรา ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ครูผู้สอนคนพิการ เงินเด
06/05/2021
สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานราชการ 60 อัตรา ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ครูผู้สอนคนพิการ เงินเด

สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานราชการ 60 อัตรา ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ครูผู้สอนคนพิการ เงินเด

โอกาสในชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน บางคนไม่สามารถเลือกเส้นทางในชีวิตได้ เพียงเพราะโอกาสทางการศึกษาไ....

30/04/2021

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ☀️
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

วันลงทะเบียนเรียน(ออนไลน์)
• ส่วนกลาง 14-18 มิถุนายน 64
• ส่วนภูมิภาค 7-11 มิถุนายน 64
และวันสำคัญอื่นๆในภาพนี้

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
29/04/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

28/04/2021

ม.รามฯ ปิดทำการชั่วคราว
บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2564

28/04/2021

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/63 (ส่วนกลาง) เป็นวันที่ 14 - 27 มิ.ย.64
----------------
>>> ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดกระจายออกไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด นั้น
----
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) อีกครั้งหนึ่ง #จากเดิมวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 #เลื่อนเป็นวันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
-----
>>> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
#วันลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564
#เป็นวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564
#วันบรรยาย (ออนไลน์) จากเดิมวันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2564
#เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564
#วันสอบไล่ จากเดิมวันที่23 - 30 มิถุนายน 2564
#เป็นวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2564
-----------
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611, FB: สวป.ม.รามคำแหง
-------
👉👉 ตารางเทียบวันสอบ ภาค2/63 (ล่าสุด)..!! เก็บไว้เทียบดูด้วยน้าาาา
มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่ม ..และดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ถึงเวลาจะได้มาสอบแบบคว้า A กันไปเลยย✌✌

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
28/04/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

28/04/2021

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/63 (ส่วนกลาง) เป็นวันที่ 14 - 27 มิ.ย.64
----------------
>>> ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดกระจายออกไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด นั้น
----
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) อีกครั้งหนึ่ง #จากเดิมวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 #เลื่อนเป็นวันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
-----
>>> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
#วันลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564
#เป็นวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564
#วันบรรยาย (ออนไลน์) จากเดิมวันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2564
#เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564
#วันสอบไล่ จากเดิมวันที่23 - 30 มิถุนายน 2564
#เป็นวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2564
-----------
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611, FB: สวป.ม.รามคำแหง

18/04/2021

พรุ่งนี้..!! วันแรก
📌ปักหมุดรอเลย📌
ม.รามฯ รับสมัคร นศ.ใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต 19 เม.ย.นี้ .พร้อมให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัครแทนส่งทางปณ.
..........

👉 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่19 เม.ย. ถึง 11 ก.ค. 64 พร้อมอำนวยความสะดวกผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร-หลักฐานการสมัครเข้าระบบรับสมัครแทนการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
.........
>>> ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 11 กรกฎาคม 2564 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต จากเดิมเป็นการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ เป็นการอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเข้าระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และลดระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัคร
>> > ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) โดยต้องพิมพ์ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) เพื่อลงลายมือชื่อตนเองและทำการอัพโหลดใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ JPG/PDF เข้าระบบสมัครอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษาและพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียน รวมทั้งสามารถสมัครใช้งานระบบ e-service ได้ทันที
.........
>>>> สำหรับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด)
📌 #ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2564 และวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2564 (ทุกวัน)
📭 #ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
📧 #ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 11 กรกฎาคม 2564

📌📌 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
--
👉 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
--
👉👉 สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา
--
👉👉👉 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
---
📌📌 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สวป. ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University, Facebook: สวป. ม.รามคำแหง

บทความจาก อ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรก...
17/04/2021

บทความจาก อ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง "ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจที่พึ่งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย"
Highlight
“ธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกต้องเผชิญกับปัญหา
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในช่วงการระบาดของโควิด-19”
สามารถสืบค้นบทความได้จาก URL : http://www.eco.ru.ac.th/images/PDF/article/5-1.pdf
หมายเหตุ: ความเห็นในบทความไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
16/04/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

16/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564
หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ
สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
www.ru.ac.th
FB: PR Ramkhamhaeng University
FB: สวป.ม.รามคำแหง
หรือโทร. 0-2310-8000

16/04/2021
11/04/2021
เสวนาวิชาการ เรื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอาเซียนหลังไบเดน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุนท่านเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอาเซียนหลังไบเดน ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 64 เวลา 09.00-12.00 น.

โดบมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้แก่

- ดร.อมรเทพ จาวะลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB THAI

- ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10/04/2021

เตรียมตัวล่วงหน้า..!!
ปฏิทินภาคฤดูร้อนมาแล้วจ้า

10/04/2021

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดทำการ
ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2564

Photos from รอบรั้วรามฯ's post
09/04/2021

Photos from รอบรั้วรามฯ's post

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
09/04/2021

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

09/04/2021

ห้องอ่านหนังสือในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
งดให้บริการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post
09/04/2021

Photos from PR Ramkhamhaeng University's post

09/04/2021

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
-----
>>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงประกาศ #เลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) จากเดิมวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 #เป็นวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
----
>>> สำหรับ กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 #ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ
ช่วงที่ 1: วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564
ช่วงที่ 2: วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
-----
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

08/04/2021

📣 ตารางสอบ (ส่วนกลาง)
📌 ดูจาก https://beta-e-service.ru.ac.th/
ระบบ e-service RU เท่านั้น นะคะ ‼️

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
08/04/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

08/04/2021

สงกรานต์ปีนี้ไม่ต้องเหงา💦ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอาเซียนหลังไบเดน ผ่าน Facebook Live 🎥 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตาม QR Code ด้านล่างนี้👇🏻 ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 64 เวลา 09.00-12.00 น. อย่าลืมมาเจอกันน้า🔉

07/04/2021

📣📣📣นักศึกษาที่มีการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
สามารถพิมพ์ใบเสร็จฯ ได้จากหัวข้อ "เข้าใช้งานระบบบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา"
(อยู่คนละหัวข้อใบเสร็จลงทะเบียนปกติ)
ใช้ใบเสร็จทั้ง 2 แบบคู่กันตอนเข้าสอบ (ใช้ได้ทั้งฉบับจริงและสำเนา แบบสีและขาวดำ)
https://beta-e-service.ru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อและรหัสห้องเรียนออนไลน์ Google Classroon ของ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(Updat...
07/04/2021

ช่องทางการติดต่อและรหัสห้องเรียนออนไลน์ Google Classroon ของ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(Update 7 เม.ย. 64)

05/04/2021

📣📣📣ตารางสอบ (ส่วนกลาง) ภาค 2/63
ดูได้แล้วนะ😊
https://beta-e-service.ru.ac.th/

04/04/2021

บัตรนักศึกษาหาย...ทำไงดี❗❗❗

02/04/2021

ม.รามฯ ย้ำเตือน นศ.เก่า (ส่วนกลาง)ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2563
-----------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง ย้ำเตือนนักศึกษาเก่า เตรียมลงทะเบียนเรียน (ส่วนกลาง) ภาคฤดูร้อน/2563 ทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ที่ www.iregis2.ru.ac.th และApp: RU Regis และทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 เมษายน 2564 โดยจดหมายจ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ตู้ปณ.1028 ธนาณัติสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียน อาคารสวป. โทร.0-2310-8610
----
>>> ทั้งนี้ นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน-เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบได้จาก ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน/2563 หรือที่ www.ru.ac.th โดยกำหนดเปิดการบรรยายในชั้นเรียน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2564 และสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2563 ระหว่างวันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2564

01/04/2021

เมษาแล้ว มาดูปฏิทินกัน😊

ที่อยู่

Ramkhamheang University
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทําการ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อันเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก) ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ ณ อาคารเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร คณะเศรษฐศาสตร์ มีภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2540 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น (ECB 2) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 91,900,000 บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2543 มีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุดห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก คณะเศรษฐศาสตร์มีภาระหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108534

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175757340718893&id=100048538836422
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
สวัสดีค่ะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ(valuation) การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ QR Code ที่แนบมากับใบโฆษณานี้ หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
ท่านใดพอมีเอกสารแนวข้อสอบเก่า ส่งเป็นวิทยาทาน ECO3401 ECO3701 ECO3706 ECO3707 ECO4702 ECO4707
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ