ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลา เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง
SME Development Bank
SME Bank

เปิดเหมือนปกติ

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพยทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2564วันที่ 23 กันยายน 2564
08/09/2021

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพยทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพยทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564

SME D Bank ร่วมแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการ “#จับคู่กู้เงิน” หนุนเอสเอ็มอี #ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่อ...
08/09/2021

SME D Bank ร่วมแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการ “#จับคู่กู้เงิน” หนุนเอสเอ็มอี #ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่อง
.
วันนี้ (8 ก.ย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมงานแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการ "จับคู่กู้เงิน" ระหว่างสถาบันการเงินกับธุรกิจร้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงพาณิชย์
.
สำหรับโครงการดังกล่าว นี้มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ โครงการที่ 1 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร และโครงการที่ 2 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก ซึ่งผลการดำเนินการทั้ง 2 โครงการ สามารถอนุมัติวงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 3,610 ล้านบาท จำนวน 3,055 ราย
.
ทั้งนี้ ในส่วนโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึง 7 ก.ย. 2564 มี 5 สถาบันการเงินเข้าร่วม ประกอบด้วย SME D Bank ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินของรัฐ
.
ในส่วน SME D Bank พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น -โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย ดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี เปิดกว้างผ่อนปรนเงื่อนไข จากการสนับสนุนของรัฐบาล โดย สสว. และ SME D Bank ภายใน 12 ก.ย.นี้ 📍👉คลิกแจ้งความประสงค์
https://bit.ly/3xCOCOe
.
- สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 7 ปี
.
- สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ผ่อนนาน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

#SMEDBank #กระทรวงพาณิชย์
#เติมทุน #เติมความรู้ #เคียงคู่เอสเอ็มอีไทย

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง 3 “รองกรรมการผู้จัดการ” เสริมครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน ขับเคลื่อนองค์กรเดินหน้าเต็มศักยภาพคณ...
08/09/2021

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง 3 “รองกรรมการผู้จัดการ”
เสริมครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน ขับเคลื่อนองค์กรเดินหน้าเต็มศักยภาพ

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
- นายพิชิต มิทราวงศ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564
- นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุุรกิจและผู้ประกอบการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564
- นายชาตรี เวทสรณสุธี รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จากมติดังกล่าว เมื่อรวมกับรองกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบัน คือ นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รับผิดชอบ กลุ่มงานกำกับการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน นี้ ซึ่งธนาคารได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการท่านใหม่มาสานต่องานได้ทันที ส่งผลให้ในต้นเดือนตุลาคม นี้ ธพว. จะมีรองกรรมการผู้จัดการ 5 ท่าน ครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

* * * * * * * * * * * * * *

คณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง 3 “รองกรรมการผู้จัดการ”
เสริมครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน ขับเคลื่อนองค์กรเดินหน้าเต็มศักยภาพ

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
- นายพิชิต มิทราวงศ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564
- นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุุรกิจและผู้ประกอบการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564
- นายชาตรี เวทสรณสุธี รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จากมติดังกล่าว เมื่อรวมกับรองกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบัน คือ นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รับผิดชอบ กลุ่มงานกำกับการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร และนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รับผิดชอบ กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน นี้ ซึ่งธนาคารได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการท่านใหม่มาสานต่องานได้ทันที ส่งผลให้ในต้นเดือนตุลาคม นี้ ธพว. จะมีรองกรรมการผู้จัดการ 5 ท่าน ครอบคลุมการทำงานครบทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

* * * * * * * * * * * * * *

👉 ผู้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ไปแล้ว เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งให้ธนาคาร ภายใน 15 ก.ย....
07/09/2021

👉 ผู้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ไปแล้ว เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งให้ธนาคาร ภายใน 15 ก.ย. นี้
.
ส่วนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร และเกี่ยวเนื่อง ที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ มีเวลาถึงวันที่ภายใน 12 ก.ย. 64 นี้เท่านั้้น
📍คลิกแจ้งความประสงค์ https://bit.ly/3xCOCOe
.
เสริมสภาพคล่อง ด้วยสินเชื่อ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี
.
เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่ม
- ธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
- ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
.
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 35 จังหวัด
.
#SMEDBank #สสว #สินเชื่อดอกเบี้ยถูก
#เติมทุน #เติมความรู้ #เคียงคู่เอสเอ็มอีไทย

👉 ผู้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ไปแล้ว เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งให้ธนาคาร ภายใน 15 ก.ย. นี้
.
ส่วนเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร และเกี่ยวเนื่อง ที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ มีเวลาถึงวันที่ภายใน 12 ก.ย. 64 นี้เท่านั้้น
📍คลิกแจ้งความประสงค์ https://bit.ly/3xCOCOe
.
เสริมสภาพคล่อง ด้วยสินเชื่อ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี
.
เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่ม
- ธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
- ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
.
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 35 จังหวัด
.
#SMEDBank #สสว #สินเชื่อดอกเบี้ยถูก
#เติมทุน #เติมความรู้ #เคียงคู่เอสเอ็มอีไทย

#ทุนก็มี #ภาษีก็รู้.SME D Bank ร่วมกับ กรมสรรพากร เชิญกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “ทุนก็มี ภาษีก็รู้” หนุนสนับสนุนลูกค้...
06/09/2021

#ทุนก็มี #ภาษีก็รู้
.
SME D Bank ร่วมกับ กรมสรรพากร เชิญกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “ทุนก็มี ภาษีก็รู้”
หนุนสนับสนุนลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบวงจร
พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษจาก SME D Bank
.
จัดวันที่ 10 ก.ย. 64 นี้ เวลา 14.00-16.00 น.
.
ลงทะเบียน https://qrgo.page.link/y7Nb8
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายส่งเสริมการตลาด SME D Bank โทร. 097-137-5674 , 063-825-5666
หรือ Call Center 1357
.
#SMEDBank #กรมสรรพากร #ภาษี #สัมมนาออนไลน์

#ทุนก็มี #ภาษีก็รู้
.
SME D Bank ร่วมกับ กรมสรรพากร เชิญกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “ทุนก็มี ภาษีก็รู้”
หนุนสนับสนุนลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบวงจร
พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รับโอกาสเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษจาก SME D Bank
.
จัดวันที่ 10 ก.ย. 64 นี้ เวลา 14.00-16.00 น.
.
ลงทะเบียน https://qrgo.page.link/y7Nb8
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายส่งเสริมการตลาด SME D Bank โทร. 097-137-5674 , 063-825-5666
หรือ Call Center 1357
.
#SMEDBank #กรมสรรพากร #ภาษี #สัมมนาออนไลน์

ททท. จับมือหน่วยงานพันธมิตร เชิญเอสเอ็มอีท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Empowering Tech Tourism Week ฟรี!https://bit.ly/...
06/09/2021

ททท. จับมือหน่วยงานพันธมิตร เชิญเอสเอ็มอีท่องเที่ยว
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Empowering Tech Tourism Week ฟรี!
https://bit.ly/3kTJVv5
.
สัมมนาออนไลน์ 10 วัน Speaker จัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ค้นหานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
.
Empowering Tech Tourism Week Virtual Event
6-15 กันยายน 2564
.
ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Zoom ลุ้นรับของที่ระลึก Mi TV Stick มูลค่า 1,350 บาท 2 รางวัล | Mi Casual Daypack มูลค่า 350 บาท 50 รางวัล | Gift Voucher Tops Super Market มูลค่า 200 บาท 150 รางวัล
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook และ Youtube : Empowering Tech Tourism
.
#EmpoweringTechTourismWeek #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#ททท #ฟื้นฟูส่งเสริมสร้างโอกาส #สัมมนาออนไลน์

ททท. จับมือหน่วยงานพันธมิตร เชิญเอสเอ็มอีท่องเที่ยว
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Empowering Tech Tourism Week ฟรี!
https://bit.ly/3kTJVv5
.
สัมมนาออนไลน์ 10 วัน Speaker จัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ค้นหานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
.
Empowering Tech Tourism Week Virtual Event
6-15 กันยายน 2564
.
ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน Zoom ลุ้นรับของที่ระลึก Mi TV Stick มูลค่า 1,350 บาท 2 รางวัล | Mi Casual Daypack มูลค่า 350 บาท 50 รางวัล | Gift Voucher Tops Super Market มูลค่า 200 บาท 150 รางวัล
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook และ Youtube : Empowering Tech Tourism
.
#EmpoweringTechTourismWeek #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#ททท #ฟื้นฟูส่งเสริมสร้างโอกาส #สัมมนาออนไลน์

#จากใจเอสเอ็มอีไทย "kawa beef lover" SME D Bank สนับสนุนเงินทุน เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจควบคู่กับการเติมความรู้เพิ่มทั...
06/09/2021

#จากใจเอสเอ็มอีไทย "kawa beef lover"

SME D Bank สนับสนุนเงินทุน
เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
ควบคู่กับการเติมความรู้
เพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการ
ขายสินค้าออนไลน์
ขยายตลาดเข้าถึงผู้บริโภครวดเร็ว

"กิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค"
กรรมการผู้จัดการ บจก.ทรูบีฟ
ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเนื้อสัตว์ชำแหละและเนื้อสัตว์แช่แข็ง
และจำหน่ายเนื้อวัววากิว เนื้อออสเตรเลีย เนื้อโคขุน ระดับพรีเมี่ยม ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ "kawa beef lover"

ติดต่อ
Facebook : Kawa Beef Lover
โทร. 081 456 8688

#จากใจเอสเอ็มอีไทย "kawa beef lover"

SME D Bank สนับสนุนเงินทุน
เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
ควบคู่กับการเติมความรู้
เพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการ
ขายสินค้าออนไลน์
ขยายตลาดเข้าถึงผู้บริโภครวดเร็ว

"กิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค"
กรรมการผู้จัดการ บจก.ทรูบีฟ
ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเนื้อสัตว์ชำแหละและเนื้อสัตว์แช่แข็ง
และจำหน่ายเนื้อวัววากิว เนื้อออสเตรเลีย เนื้อโคขุน ระดับพรีเมี่ยม ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ "kawa beef lover"

ติดต่อ
Facebook : Kawa Beef Lover
โทร. 081 456 8688

ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ 35 จว. ได้เฮ! สสว. - SME D Bank ขยายเวลายื่นกู้ถึง 12 ก.ย.นี้ หนุนเข้าถึงสินเชื่อดอก...
04/09/2021
coreportal.smebank.co.th

ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ 35 จว. ได้เฮ! สสว. - SME D Bank ขยายเวลายื่นกู้
ถึง 12 ก.ย.นี้ หนุนเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมดำเนิน “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ออกไปจนถึงภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน วงเงินกู้ บุคคลธรรมดา สูงสุด 3 แสนบาท นิติบุคคล สูงสุด 5 แสนบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supply Chain) ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว-ทัวร์ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสปา และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ และธุรกิจเพื่อความบันเทิง รวมถึง ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ขนม เบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 35 จังหวัด หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากหลักฐานแบบแสดงการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 และการชำระภาษี ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่าเป็นฐาน ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ขอให้รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://coreportal.smebank.co.th/intent2_form.php รวมถึง เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th) , Line OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชั่น : SME D Bank สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โอกาสของ SMEs และ Startups บนเส้นทางตลาดทุน ด้วยบริการจาก LiVE Platform และทางเลือกการลงทุนบน LiVE ...
04/09/2021

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
โอกาสของ SMEs และ Startups บนเส้นทางตลาดทุน ด้วยบริการจาก LiVE Platform และทางเลือกการลงทุนบน LiVE Exchange

ในงาน LiVE Demo Day: The New Road to Capital Market
ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs / Startups ยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แนะนำบริการต่างๆ จาก LiVE Platform เพื่อเป้าหมายการเติบโตและโอกาสการลงทุนใน LiVE Exchange - ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับ SMEs และ Startups

เสวนาหัวข้อ:
“The Design of LiVE ระเบิดไอเดียร่วมออกแบบโลกตลาดทุนสำหรับ SMEs / Startups”
“How LiVE Works ติดอาวุธนักรบพันธุ์ใหม่”
“How to Invest in LiVE โอกาสและการลงทุนบน LiVE Exchange”

เวทีนำเสนอธุรกิจจาก SMEs และ Startups ในโครงการ LiVE Acceleration Program

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00-16.30 น.
พิเศษ!!! ลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับบทสรุปหลังจบงาน (Key Takeaway)

ลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่นี่ : forms.office.com/r/EUfw41aRkB

#LiVEPlatform
#LiVEXchange
#LiVEDemoDay

บทความดีๆ มีประโยชน์ จาก ธปท. “คิดให้ดี...ก่อนเป็นหนี้แทนคนอื่น” ก่อนจะค้ำประกันเงินกู้ให้ใคร  ควรจะรู้เรื่องใดบ้าง คล...
03/09/2021

บทความดีๆ มีประโยชน์ จาก ธปท.
“คิดให้ดี...ก่อนเป็นหนี้แทนคนอื่น”
ก่อนจะค้ำประกันเงินกู้ให้ใคร ควรจะรู้เรื่องใดบ้าง คลิก https://bit.ly/3mAYPs

#ธปท #ศคง.

บทความดีๆ มีประโยชน์ จาก ธปท.
“คิดให้ดี...ก่อนเป็นหนี้แทนคนอื่น”
ก่อนจะค้ำประกันเงินกู้ให้ใคร ควรจะรู้เรื่องใดบ้าง คลิก https://bit.ly/3mAYPs

#ธปท #ศคง.

SME D Bank ร่วมกับ EXIM BANK จัดอบรมออนไลน์ฟรี ‘ปั้นยอดขายด้วย IG’ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 256...
01/09/2021

SME D Bank ร่วมกับ EXIM BANK จัดอบรมออนไลน์ฟรี ‘ปั้นยอดขายด้วย IG’

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นต้นไป

เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วย “#อินสตาแกรม” ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ให้เติบโต

วิทยากร
- คุณเจนจิรา ศรีดี (โค้ชมิ้ม) แนะนำเคล็ดลับการเปิดร้านค้าบน IG เรียกยอดขาย เพิ่มยอดผู้ติดตาม สร้างแบรนด์สุดปังอย่างมืออาชีพ
- คุณยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แนะนำโปรแกรม TERAK เครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งธุรกิจแบบเชิงลึก

ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ คลิก https://qrgo.page.link/jPzpt หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1357

SME D Bank ร่วมกับ EXIM BANK จัดอบรมออนไลน์ฟรี ‘ปั้นยอดขายด้วย IG’

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นต้นไป

เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วย “#อินสตาแกรม” ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ให้เติบโต

วิทยากร
- คุณเจนจิรา ศรีดี (โค้ชมิ้ม) แนะนำเคล็ดลับการเปิดร้านค้าบน IG เรียกยอดขาย เพิ่มยอดผู้ติดตาม สร้างแบรนด์สุดปังอย่างมืออาชีพ
- คุณยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แนะนำโปรแกรม TERAK เครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งธุรกิจแบบเชิงลึก

ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ คลิก https://qrgo.page.link/jPzpt หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1357

SME D Bank ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์” บริเวณชั้น 1 สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower ไปจ...
01/09/2021

SME D Bank ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์” บริเวณชั้น 1 สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถใช้บริการรับคำปรึกษา แนะนำธุรกิจ หรือร้องเรียน ได้ตามปกติผ่าน Call Center 1357

SME D Bank ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว “ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์” บริเวณชั้น 1 สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถใช้บริการรับคำปรึกษา แนะนำธุรกิจ หรือร้องเรียน ได้ตามปกติผ่าน Call Center 1357

ขณะนี้ ครบกำหนดเวลาแจ้งความประสงค์เบื้องต้น “โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย” ผู้ประกอบการที่สนใจ #ยังสามารถแจ้งความประสงค์...
01/09/2021

ขณะนี้ ครบกำหนดเวลาแจ้งความประสงค์เบื้องต้น “โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย” ผู้ประกอบการที่สนใจ #ยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นลำดับสำรอง หากวงเงินคงเหลือธนาคารจะติดต่อกลับ
📍👉คลิกแจ้งความประสงค์ https://bit.ly/3xCOCOe

▬▬▬▬▬
สำหรับ โครงการดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี เปิดกว้างผ่อนปรนเงื่อนไข
จากการสนับสนุนของรัฐบาล โดย สสว. และ SME D Bank

กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่มีสิทธิ์ยื่นกู้
-ธุรกิจ #โรงแรม #ห้องพัก #เกสต์เฮาต์ และ #ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supply Chain) ได้แก่ #ธุรกิจนำเที่ยทัวร์ #ธุรกิจคมนาคมขนส่ง #ธุรกิจสปา และ #ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก #จำหน่ายสินค้าที่ระลึก #ธุรกิจนันทนาการ และ #ธุรกิจเพื่อความบันเทิง
- #ธุรกิจภัตตาคาร #ร้านอาหาร และ #ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ได้แก่ #เครื่องดื่ม #ร้านกาแฟ #ขนม #เบเกอรี่ เป็นต้น

ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว
และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รวม 35 จังหวัด ประกอบด้วย
1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3.ชลบุรี
4.ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6. นครปฐม
7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นราธิวาส
10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์
13.ปราจีนบุรี 14.พระนครศรีอยุธยา 15.เพชรบุรี
16.ปัตตานี 17.เพชรบูรณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง
20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี
24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร
27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง 30.ภูเก็ต
31.กระบี่ 32.พังงา 33.สุราษฎร์ธานี
34.เชียงใหม่ และ 35.บุรีรัมย์
หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
▬▬▬▬▬
เกณฑ์การพิจารณา
จากหลักฐานแบบแสดงการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 และการชำระภาษี ในปี 62 หรือ 63 ที่สูงกว่าเป็นฐาน
▬▬▬▬▬
คุณสมบัติผู้ยื่นกู้
ต้องเป็นสมาชิก สสว.
กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว.
สามารถขอขึ้นทะเบียนก่อนได้
📍ลิงก์สมัครสมาชิก สสว. https://bit.ly/2ULv3pS
▬▬▬▬▬
- เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มรายย่อย (Micro)
และขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.
- ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุน
ในโครงการพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ
หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
- ต้องไม่เป็นหนี้ NPLs (ณ วันยื่นขอสินเชื่อ)
- ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
▬▬▬▬▬
หลักประกัน
บุคคลธรรมดา ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน
นิติบุคคล ใช้กรรมการผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคลค้ำประกัน
▬▬▬▬▬
วงเงินกู้
สำหรับบุคคลธรรมดา
พิจารณาจากการชำระภาษี ภ.ง.ด.90
ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า
และความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
▬▬▬▬▬
หากจำนวนเงินที่ชำระภาษี 0-10,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
▬▬▬▬▬
จำนวนเงินที่ชำระภาษี 10,001-20,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
▬▬▬▬▬
และจำนวนเงินที่ชำระภาษี
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
▬▬▬▬▬
กรณีมีสถานประกอบการ
เป็นของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว
ให้วงเงินเพิ่มอีกลำดับละ 50,000 บาท
แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
▬▬▬▬▬
สำหรับนิติบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย
ในงบการเงินปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
▬▬▬▬▬

#สสว #SMEDBank #สินเชื่อ #ดอกเบี้ยถูก

ขณะนี้ ครบกำหนดเวลาแจ้งความประสงค์เบื้องต้น “โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย” ผู้ประกอบการที่สนใจ #ยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นลำดับสำรอง หากวงเงินคงเหลือธนาคารจะติดต่อกลับ
📍👉คลิกแจ้งความประสงค์ https://bit.ly/3xCOCOe

▬▬▬▬▬
สำหรับ โครงการดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี ผ่อนนาน 7 ปี เปิดกว้างผ่อนปรนเงื่อนไข
จากการสนับสนุนของรัฐบาล โดย สสว. และ SME D Bank

กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่มีสิทธิ์ยื่นกู้
-ธุรกิจ #โรงแรม #ห้องพัก #เกสต์เฮาต์ และ #ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supply Chain) ได้แก่ #ธุรกิจนำเที่ยทัวร์ #ธุรกิจคมนาคมขนส่ง #ธุรกิจสปา และ #ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก #จำหน่ายสินค้าที่ระลึก #ธุรกิจนันทนาการ และ #ธุรกิจเพื่อความบันเทิง
- #ธุรกิจภัตตาคาร #ร้านอาหาร และ #ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ได้แก่ #เครื่องดื่ม #ร้านกาแฟ #ขนม #เบเกอรี่ เป็นต้น

ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว
และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รวม 35 จังหวัด ประกอบด้วย
1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3.ชลบุรี
4.ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6. นครปฐม
7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นราธิวาส
10.นนทบุรี 11.ปทุมธานี 12.ประจวบคีรีขันธ์
13.ปราจีนบุรี 14.พระนครศรีอยุธยา 15.เพชรบุรี
16.ปัตตานี 17.เพชรบูรณ์ 18.ยะลา 19.ระยอง
20.ราชบุรี 21.ลพบุรี 22.สงขลา 23.สิงห์บุรี
24.สมุทรปราการ 25.สมุทรสงคราม 26.สมุทรสาคร
27.สระบุรี 28.สุพรรณบุรี 29.อ่างทอง 30.ภูเก็ต
31.กระบี่ 32.พังงา 33.สุราษฎร์ธานี
34.เชียงใหม่ และ 35.บุรีรัมย์
หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
▬▬▬▬▬
เกณฑ์การพิจารณา
จากหลักฐานแบบแสดงการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 และการชำระภาษี ในปี 62 หรือ 63 ที่สูงกว่าเป็นฐาน
▬▬▬▬▬
คุณสมบัติผู้ยื่นกู้
ต้องเป็นสมาชิก สสว.
กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว.
สามารถขอขึ้นทะเบียนก่อนได้
📍ลิงก์สมัครสมาชิก สสว. https://bit.ly/2ULv3pS
▬▬▬▬▬
- เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มรายย่อย (Micro)
และขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.
- ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุน
ในโครงการพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ
หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
- ต้องไม่เป็นหนี้ NPLs (ณ วันยื่นขอสินเชื่อ)
- ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
▬▬▬▬▬
หลักประกัน
บุคคลธรรมดา ใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน
นิติบุคคล ใช้กรรมการผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคลค้ำประกัน
▬▬▬▬▬
วงเงินกู้
สำหรับบุคคลธรรมดา
พิจารณาจากการชำระภาษี ภ.ง.ด.90
ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า
และความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
▬▬▬▬▬
หากจำนวนเงินที่ชำระภาษี 0-10,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
▬▬▬▬▬
จำนวนเงินที่ชำระภาษี 10,001-20,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
▬▬▬▬▬
และจำนวนเงินที่ชำระภาษี
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
▬▬▬▬▬
กรณีมีสถานประกอบการ
เป็นของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว
ให้วงเงินเพิ่มอีกลำดับละ 50,000 บาท
แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
▬▬▬▬▬
สำหรับนิติบุคคล
ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย
ในงบการเงินปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
▬▬▬▬▬

#สสว #SMEDBank #สินเชื่อ #ดอกเบี้ยถูก

ที่อยู่

สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 265 3000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลา:

วิดีโอทั้งหมด

เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

จุดเริ่มต้นในการสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศ

พ.ศ. 2507 – 2534 สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และได้ดำเนินการจัดตั้งเป็น “สำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สกอ.) ในเดือนมีนาคม 2507 ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สธอ.) แต่เนื่องจาก สธอ. มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ในการดำเนินงานจึงมีข้อจำกัดในเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะต้องอาศัยจากงบประมาณแผ่นดินเพียงแหล่งเดียว การอำนวยสินเชื่อต่างๆ ถือหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการทั่วไป ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

พ.ศ. 2534 – 2545 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม เนื่องจากสถานภาพของ สธอ. มีข้อจำกัดในการระดมทุนและการให้บริการทางการเงิน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง จึงยกระดับสถานะเป็น “บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (บอย.) เพื่อทำให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้เพิ่มทุนให้กับ บอย.อีกจำนวน 2,500 ล้านบาท พ.ศ. 2534 ยกระดับเป็น บอย. โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลัง เพิ่มทุน จำนวน 2,500 ล้านบาท ทำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตค่าเงิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่งกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เสนอแนวคิดในการยกระดับเป็นธนาคาร โดยร่วมพิจารณาหารือกับกระทรวงการคลัง ให้เป็นสถาบันการเงินหลักเพื่อการพัฒนา SMEs

ก้าวสู่ สถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อไหร่ สินเชื่อ SME ของปีนี้จะออกครับ? อยากทราบข้อมูลด้วย ขอบคุณครับ
🚧 PD MONEY ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 🚧 ✅อนุมัติง่าย ได้ไว เอกสารไม่ยุ่งยาก ✅ทำสัญญาถึงที่ไม่มีโอนก่อน ✅โทร: 𝟎𝟖𝟎-𝟎𝟗𝟖-𝟐𝟑𝟗𝟔 ✅ไลน์ http://line.me/ti/p/[email protected] ✅Inbox เพจ: http://m.me/pdmoney.net ✅เว็ปไซต์ http://pdmoney.net *** ยื่นเรื่องฟรี ผ่านเงื่อนไข อนุมัติทันที ***
🚧 PD MONEY ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 🚧 ✅อนุมัติง่าย ได้ไว เอกสารไม่ยุ่งยาก ✅ทำสัญญาถึงที่ไม่มีโอนก่อน ✅โทร: 𝟎𝟖𝟎-𝟎𝟗𝟖-𝟐𝟑𝟗𝟔 ✅ไลน์ http://line.me/ti/p/[email protected] ✅Inbox เพจ: http://m.me/pdmoney.net ✅เว็ปไซต์ http://pdmoney.net *** ยื่นเรื่องฟรี ผ่านเงื่อนไข อนุมัติทันที ***
เรียน ท่านเจ้าของธุรกิจ ดิฉันนางสาวณภัชกมล แปงบุญชู นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังทำงานวิจัยระดับ ปริญญาโท จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีองค์ประกอบด้านใดบ้างที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ SME กลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวมในเชิงวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับ ลิงค์ตอบแบบสอบถามค่ะ https://freeonlinesurveys.com/s/gt2BrHkN ลิงค์สำรอง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeElMQBBWJwLvk37zkRhP82GEFBb8c84gsKVB1Lx4j032sQZQ/viewform ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้ นางสาวณภัชกมล แปงบุญชู นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นผู้ค้ำประกัน คนกู้ไม่ส่ง แทนที่จะแจ้งเราก่อนยึดทรัพย์ อยู่ๆเอาป้ายไปติดยึดทรัพย์ โทรคุยที่สำนักงานใหญ่ก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ใหม่ตลอด ไม่ส่งต่องานกันทำให้การเดินเรื่องไม่ต่อเนื่อง ระบบห่วยมาก ไปทำเรื่องจ่ายปิดบัญชี ก็ไม่ยอมถอนฟ้องทำให้บังคับคดีมาติดป้ายยึดทรัพย์ขายทอดตลาดอีก กว่าจะเดินเรื่องให้จบได้ต้องโทรติดต่อหลายรอบมาก เวลายึดนี่เร็วมาก แต่พอเราปิดบัญชีทำมึน ทำงานแบบโง่ๆอย่างนี้ต้องฟ้องดีมั้ย เอาเปรียบทุกประตู
โกดัง โรงงาน ให้เช่าติดถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ warehouse/factory for rent near airport, LeamChabang port, Welgrow - Amata Nakorn industrial estate , Tollway, bank 🇯🇵 便利な倉庫を借りる 🇨🇳 方便仓库出租 ✅สามารถขอใบอนุญาตสร้างโรงงานได้หลายประเภท 📍 https://goo.gl/maps/LRQHLz7oHY32 🚘 ไม่ไกลจากท่าเรือแหลมฉบัง 🚘 ใกล้ท่าเรือคลองเตย 🚘 ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถี 🚘 ใกล้นิคมเวลโกลล์ อมตะนคร 🚶‍♀️ติดท็อปส์ รพ. จุฬารัตน์11 Kbank 🚘 5นาทีไปโลตัสบางปะกง - 离素万那普国际机场进(使用高速BURAPHAVITHI或MOTORWAY)。 - 离WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE 6 公里 - 离BANGPAKONG码头 15 公里(通过BANGNA-TRAD路使用 18 分钟)。 - 离 LAEM CHABANG码头 54 公里。 - 离曼谷码头(KLONG TOEY)50 公里(使用 38 分钟)。 - 混凝土场/放货柜面积 8,000 平方米。 - 大广场 7,000平方米。 交通方便,离高速路近,很适合做工厂、办公室、库存或放货柜。 生活便利,离NUMTHAI市场、IKEA MEGABANGNA、BANGPAKONG医院、JURARAT11医院、BANGPAKONG 📞 0811478118 ID: 0811478118
-ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ครบเครื่องเรื่องออกแบบเพื่อประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ? งานนี้ฟรี!!! ตลอดการเข้าร่วมโครงการและร่วมทดสอบขายจริงกับเรา+++ รับรองคุ้มเกินคุ้ม รีบสมัครเลย......รับจำนวนจำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ/บุคลากรในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Enterpreneur จัดโดย : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมโลตัส 1-2 ชั้น LL โรงแรมโลตัส สุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน ... รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -12 ธันวาคม 2562 ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/Np9mj2t3Dh1px6hy8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รุ้งประภา / อลิษา โทร. 061-423-7678 , 086-383-1913 , 02-367-8289 e-mail : [email protected]
ได้รับของรางวัลแล้ว ขอบคุณครับ
ได้รับของรางวัลแล้ว ขอบคุณครับ
ปล่อยสินเชื่อแท็กซี่มั้ย
ของถูก คุณภาพถูก ต้องที่นี่เลยครับ ตลาดนัดสัญจร คาราวานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 4 ณ ลานหน้าศาลจังหวัดชลบุรี 25-30 ตุลาคา 62 นี้เท่านั้น #พลาดแล้วพลาดเลยนะครับ