องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ, หน่วยงานราชการ, 154 หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง, Buriram.

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารสาวนตำบลหินเหล็กไฟ โดยการนำของนายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การหารบริหารส่วนตำบลฯ และ...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567
องค์การบริหารสาวนตำบลหินเหล็กไฟ โดยการนำของนายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การหารบริหารส่วนตำบลฯ และนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกอบต. นายวันชัยอ่อนหนองหว้า เลขานุการอบต.ฯ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) 13 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

***วันจักรี***6 เมษายน ---------------------------------------------------------ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็...
05/04/2024

***วันจักรี***
6 เมษายน
---------------------------------------------------------
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชจักรีวงศ์
เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและและสถาปนาราชวงศ์จักรี พร้อมทั้งทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
----------------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ บุคลากรอบต. และพสกนิกรตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีนายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
05/04/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีนายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกอบต. ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอบต.หินเหล็กไฟ ได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณรอบๆ อาคาร และภายในอาคาร เป็นการจัดระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหน่วยงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่ดี

***ทรงพระเจริญ***5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี----------------------------...
04/04/2024

***ทรงพระเจริญ***
5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-------------------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ บุคลากรอบต. และพสกนิกรตำบลหินเหล็กไฟ

***ทรงพระเจริญ***๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี----...
02/04/2024

***ทรงพระเจริญ***
๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงานอบต. และพสกนิกรตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ 30 มีนาคม 2567  นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข...
31/03/2024

วันที่ 30 มีนาคม 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ประจำปี 2567 พร้อมกับนายอำเภอคูเมือง นายกเทศมนตรีและนายกอบต.ต่างๆในพื้นที่อำเภอคูเมือง ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.บุรีรัมย์
ซึ่งภายในงานมีการจัดแข่งเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การแสดงผลงานของอสม.อีกด้วย
โดยมีพณฯ ท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

วันที่ 30 มีนาคม 2567    นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นา...
31/03/2024

วันที่ 30 มีนาคม 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกฯ นายวันชัย อ่อนหนองหว้า เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ไปร่วมงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสุทธาราม บ้านการะโก หมู่ที่ 8 ต. หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับจัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมในงานด้วย
โดยมี พณฯ ท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีดังกล่าว

วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พน...
26/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อติดตามงาน และปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านการ...
25/03/2024

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านการะโก หมู่ที่ 8 บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 10 บ้านตาหล่ำ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 13 บ้านตาหล่ำน้อย หมู่ที่ 17

วันที่ 21 มีนาคม 2567นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดง...
21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกอบต. นายวันชัย อ่อนหนองหว้า เลขานุการนายกอบต. สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 กำนัน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ...
21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 และบ้านคูบัว หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
*** วันที่ 22 มีนาคม 2567 ออกให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ บ้านการะโก หมู่ที่ 8 และบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 10

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ...
20/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านโศกดู่ หมู่ที่ 15 บ้านสามศิลา หมู่ที่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
*** วันที่ 21 มีนาคม 2567 ออกให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 และบ้านคูบัว หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ประจำปีงบประมาณ 2567...
20/03/2024

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้
***พิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2566
***การแสดงผลงานของครูและนักเรียนจากศูนย์เด็กเล็ก
ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567
สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 11 และบ้านโศกนาค หมู่ที่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

*** วันที่ 20 มีนาคม 2567 ออกให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ บ้านโศกดู่ หมู่ที่ 15 และบ้านสามศิลา หมู่ที่ 16

วันที่ 18 มีนาคม 2567องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยกองงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ออกพื้นที่ในฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เ...
18/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยกองงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ออกพื้นที่ในฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านโนนมาลัย หมู่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
*** วันที่ 19 มีนาคม 2567 ออกพื้นที่ฉีดวัคซีน ณ บ้าน หนองหัวช้าง และบ้านโศกนาค

วันที่ 15 มีนาคม 2567นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกอบต.หินเหล็กไฟพร้อมด้วยนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกอบต.หิ...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกอบต.หินเหล็กไฟพร้อมด้วยนายวีระ ดูเรืองรัมย์ นายอำพล สุทธะโส รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกอบต.หมู่ 9 และเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน ได้ไปตรวจงานการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ณ บ้านตาหล่ำ หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 11 มีนาคม 2567ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลคูเมือง ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นท...
11/03/2024

วันที่ 11 มีนาคม 2567
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลคูเมือง ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านโศกนาค หมู่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายกอบต.หินเหล็กไฟ ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ลงฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก เพื่อช่วยลดการแพร่ระบายของโรคดังกล่าว

วันที่ 11 มีนาคม 2567นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้เกียริเป็นประธานเปิดการทำการซื้อขายขยะ...
11/03/2024

วันที่ 11 มีนาคม 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้เกียริเป็นประธานเปิดการทำการซื้อขายขยะ รีไซเคิล ของธนาคารขยะประจำบ้านหัวฝาย หมู่ 5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนหมู่บ้านอื่นๆในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โดยมีทีมผู้บริหารและรองปลัดอบต. หินเหล็กไฟ เจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการรณ์การรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายวีระ ดูเรืองรัมย์ รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ พร้อมด้วยรองปลัดอบต.ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน"โค...
08/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายวีระ ดูเรืองรัมย์ รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ พร้อมด้วยรองปลัดอบต.ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน"โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคูเมือง ครั้งที่ 2 /2567 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมีพณฯ โสภณ ซารัมย์ สามาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

***ประกาศ***องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตรับผิดชอบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประ...
07/03/2024

***ประกาศ***
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตรับผิดชอบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
***หินเหล็กไฟจะพัฒนา ถ้าชาวประชาร่วมใจชำระภาษี***

นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกอบต.หินเหล็กไฟ พร้อมด้วยรองนายกอบต. สมาชิกอบต.หมู่ 5 หมู่ 7 ผู้นำชุมชน หมู่ 5 ได้ดำเนินการซ่อม...
03/03/2024

นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกอบต.หินเหล็กไฟ พร้อมด้วยรองนายกอบต. สมาชิกอบต.หมู่ 5 หมู่ 7 ผู้นำชุมชน หมู่ 5 ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขประปาบ้านหัวฝาย หมู่ 5 เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ก่อนการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมท่อส่งน้ำภายในหอส่งน้ำทั้งหมดต่อไป

เนื่องจากท่อส่งน้ำขึ้นถังสูงขาด ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้กับประชาชน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมอย...
02/03/2024

เนื่องจากท่อส่งน้ำขึ้นถังสูงขาด ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้กับประชาชน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ ขออภัยมา ณ ที่นี่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุค...
24/02/2024

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และวันมาฆบูชา ณ วัดทุ่งสว่างบัวภิรมย์ บ้านคูบัว หมู่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมีนายมนูญศักดิ์ นามประเทือง นายอำเภอคูเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในงานฯดังกล่าวด้วย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนั...
22/02/2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ไปร่วมร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง โครงการปฎิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลดอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันมาฆบูชา บุญกุ่มข้าวใหญ่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านคูบัว ตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจ...
16/02/2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อติดตามงาน และปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน
***พร้อมกันนี้ นายกอบต. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของอบต.หินเหล็กไฟ ได้แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี***

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ...
14/02/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาสักการะฉลองตราตั้ง"เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ เขต 1" พระครูวินัยธรบุญถม ธมมจารี เจ้าอาวาสวัดอัมพวั บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ...
13/02/2024

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุมองค์การยริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร บ้านคูบ...
09/02/2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร บ้านคูบัว หมู่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด...
09/02/2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นายดาวเรือง เจริญจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการ "หยุดเผา" ในพื้นที่เกษตรกรรม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมีพณฯท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 เป็นประธานเปิดงานฯดังกล่าว

***ประกาศ***   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ   งานควบคุมและจัดการคุ...
08/02/2024

***ประกาศ***
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
***ตามเอกสารแนบมาด้านล่างนี้***

ที่อยู่

154 หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
Buriram
31190

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด