BRU Student Well-Being Center

BRU Student Well-Being Center ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา - พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ด้าน Happy University

15/04/2024
"หยก" พงศกร ทั่งทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับการเข้าร่วม workshop design thinking ระดับคุณภาพ ในโครงการ Happy8 happybrain ...
15/04/2024

"หยก" พงศกร ทั่งทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับการเข้าร่วม workshop design thinking ระดับคุณภาพ ในโครงการ Happy8 happybrain สุขที่จะเรียนรู้ #ทุนสสส ัฏ38แห่งทั่วประเทศ

ข่าวดี ทุนฟรีฝึกประสบการณ์ 1 เดือน กับโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy8 ประการ   (เดือนพค) สแกนเลย 1.อายุ 20 ปีขึ้นไ...
15/04/2024

ข่าวดี ทุนฟรีฝึกประสบการณ์ 1 เดือน กับโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy8 ประการ (เดือนพค) สแกนเลย

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
3.ใช้ทุนด้วยการเป็นวิทยากร ๑ ชม หรือกิจกรรมเทียบเคียง
4.หากสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้จะได้รับการพิจารณา
5.เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย

06/04/2024

ปิดเทอม เราก็ยังให้บริการนะครับ 🥰🥰
ติดต่อที่ข้อความเพจได้เลยนะครับ

อ.ธราทิตย์ เกตุหอม
05/04/2024

อ.ธราทิตย์ เกตุหอม

หลาย ๆ เรื่องที่เราถูกสั่งสอนหรือปลูกฝังให้ทำตั้งแต่เด็ก ๆไม่ว่าจะเป็น การเก็บออม การประหยัดการเรียนสูง ๆ การเป็นเจ้าคนน...
04/04/2024

หลาย ๆ เรื่องที่เราถูกสั่งสอน
หรือปลูกฝังให้ทำตั้งแต่เด็ก ๆ

ไม่ว่าจะเป็น การเก็บออม การประหยัด
การเรียนสูง ๆ การเป็นเจ้าคนนายคน

บางครั้งเรากลับมักไม่เคยตั้งคำถาม
ให้กับโจทย์เหล่านี้เลย
ว่าสิ่งเหล่านี้คือคำตอบที่ 'ใช่'
สำหรับเราจริง ๆ หรือเปล่า?


เก็บเงิน ประหยัด อดออม
ต้องเก็บได้เท่าไหร่ถึงประสบความสำเร็จนะ?

สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้านมันเพียงพอไหมนะ?..

ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขของฉัน
ต้องใช้เงินขนาดไหนกันนะ..


ฉันเชื่อว่าหากหาคำตอบให้ตัวเองได้
สิ่งที่เราตั้งมั่นที่จะทำ
มันคงมีความหมาย

มากกว่าการที่มุ่งมั่นและทุ่มเททุกอย่างเพื่อทำมัน
เพื่อสุดท้ายแล้วมาพบว่า

'นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ..'


ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ในเรื่องอะไร
ลองตั้งคำถามกลับให้กับโจทย์นั้น
แล้วให้คำตอบตัวเองให้ได้

หากทำได้
ฉันเชื่อว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบาย
และมีพื้นที่ว่างพอในการเก็บความสุขได้อีกมากเลย😊

#พบกันทุกศุกร์ที่เขียนไหว

อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา (ร่าง2) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันกา...
03/04/2024

อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา (ร่าง2) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (พ.ศ. 2567 - 2570) ระยะที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2567

อาจารย์ธราทิตย์  เกตุหอมอาจารย์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา BRU Student Well-Being Centerผ่านการ...
03/04/2024

อาจารย์ธราทิตย์ เกตุหอม
อาจารย์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา BRU Student Well-Being Center
ผ่านการอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 - 3 เมษายน 2567
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

อ.ธราทิตย์ เกตุหอม  คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา-อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการปร...
02/04/2024

อ.ธราทิตย์ เกตุหอม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา-อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

1-3 เมษายน 2567

ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

😊❤️

30/03/2024
สนใจสั่งได้ครับ❤️เราทำเสื้อศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นทุนในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใช้บริก...
28/03/2024

สนใจสั่งได้ครับ
❤️เราทำเสื้อศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นทุนในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าใช้บริการทางสุขภาพจิต โดยการเข้าพบจิตแพทย์ที่คลินิกเอกชน

การเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วก็จะลดทอนความรุนแรงของปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

ทางศูนย์จึงขอทำเสื้อมาจำหน่ายในราคาตัวละ 390 บาท
หลังจากหักต้นทุนแล้วจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการสนับสนุนให้นักศึกษา

📍ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อผ่านกล่องข้อความได้ทั้งสองเพจดังนี้

⭕️เพจสินค้าและของที่ระลึก
https://www.facebook.com/share/s6hzSQh57EdxGaEU/?mibextid=WC7FNe

⭕️เพจ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ
https://www.facebook.com/BRUWELLBEING?mibextid=uzlsIk

สวยยย
27/03/2024

สวยยย

Welcome
23/03/2024

Welcome

หลาย ๆ เรื่องที่เราถูกสั่งสอนหรือปลูกฝังให้ทำตั้งแต่เด็ก ๆไม่ว่าจะเป็น การเก็บออม การประหยัดการเรียนสูง ๆ การเป็นเจ้าคนน...
22/03/2024

หลาย ๆ เรื่องที่เราถูกสั่งสอน
หรือปลูกฝังให้ทำตั้งแต่เด็ก ๆ

ไม่ว่าจะเป็น การเก็บออม การประหยัด
การเรียนสูง ๆ การเป็นเจ้าคนนายคน

บางครั้งเรากลับมักไม่เคยตั้งคำถาม
ให้กับโจทย์เหล่านี้เลย
ว่าสิ่งเหล่านี้คือคำตอบที่ 'ใช่'
สำหรับเราจริง ๆ หรือเปล่า?


เก็บเงิน ประหยัด อดออม
ต้องเก็บได้เท่าไหร่ถึงประสบความสำเร็จนะ?

สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้านมันเพียงพอไหมนะ?..

ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขของเรา
ต้องใช้เงินขนาดไหนกันนะ..


เชื่อว่าหากหาคำตอบให้ตัวเองได้
สิ่งที่เราตั้งมั่นที่จะทำ
มันคงมีความหมาย

มากกว่าการที่มุ่งมั่นและทุ่มเททุกอย่างเพื่อทำมัน
เพื่อสุดท้ายแล้วมาพบว่า

'นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ..'


ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ในเรื่องอะไร
ลองตั้งคำถามกลับให้กับโจทย์นั้น
แล้วให้คำตอบตัวเองให้ได้

หากทำได้
เชื่อว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบาย
และมีพื้นที่ว่างพอในการเก็บความสุขได้อีกมากเลย😊

08/03/2024

⏰⏰ ปุกาศ...EP-01 #วันพาสุขมาถึงแล้ว ⁉️‼️
โครงการ Happy Camping “ค่ายอาสาพาสุข ปีที่ 2”
ภายใต้การดำเนินงานของชมรม Happy Being มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2567
ณ โรงเรียนบ้านบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
#โปรดอ่านเเล้วจะฟิน 🥰🥳😍

วันที่ 7 มีนาคม 2567 อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวะนักศึกษาได้เดินทางไปร่วมประชุมจัดทำ (ร่...
08/03/2024

วันที่ 7 มีนาคม 2567 อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวะนักศึกษาได้เดินทางไปร่วมประชุมจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (พ.ศ. 2567 - 2570) ร่างที่ 1 และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการระดมความคิดเห็น (Workshop) ตามประเด็นสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ ในการนำมาวิเคราะห์และสรุปผลพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา ครอบคลุมหลักคิดวิเคราะห์ ตรงตามเป้าประสงค์การวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพ

โดยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

รองคณบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณาจารย์ และทีมงาน BRU Wellbeing เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านกา...
01/03/2024

รองคณบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี คณาจารย์ และทีมงาน BRU Wellbeing เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ ริช โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การใช้ชีวิตในแต่ล่ะวัน ก็คล้ายงานรูทีนมีใครบางคนเคยว่าไว้เช่นนั้นแล้วก็เห็นว่ามีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยเสียท...
01/03/2024

การใช้ชีวิตในแต่ล่ะวัน ก็คล้ายงานรูทีน
มีใครบางคนเคยว่าไว้เช่นนั้น

แล้วก็เห็นว่ามีส่วนจริงอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยเสียทั้งหมด
หากจะลองหยิบยกบางมุม
ของงานรูทีนมาเขียนดู
ก็คงได้ใจความประมาณว่า
งาน คือ การทำอะไรซ้ำ ๆ เดิม ๆ

คำถาม คือ แค่นั้นเองหรือ?

งานรูทีนมีดีแน่นอน แต่อีกด้านหนึ่งก็มีร้ายซ่อนอยู่ด้วย
หากเราไม่ได้เติมอะไรใหม่ ๆ เข้าไปบ้างเลย
เราอาจเบื่อหน่าย สิ้นหวัง หมดไฟกับสิ่งที่เป็นอยู่

คงจะดีมาก ๆ หากเราหมั่นลองสะสม
หรือหมั่นเติมไฟในใจของเรา
เพื่อให้ไฟในใจของเราไม่มอดลง
เราลองทำอะไรบ้างอย่าง เช่น

🪔 ทบทวนเรื่องราวดี ๆ ในชีวิต
วันไหนที่พลังใจหมด ท้อ ทุกข์ สิ้นหวัง
ให้ลองนึกถึงวันดี ๆ ในใช้ชีวิต
วันแห่งความสุขในชีวิตของเรา
จริง ๆ มีอยู่ทุกวันนะ แต่ถ้าไม่ได้ทบทวน
นึกย้อนไปในวันนั้น ๆ เราก็อาจเผลอลืมได้
หรือมองไม่เห็นว่ามีอยู่ ทั้ง ๆ ที่ความจริง
"ความสุขของเรานั่นมีอยู่ทุกวัน..."
🪔 ฝึกยิ้มให้กับชีวิต
เรายิ้มเพราะเรามีความสุข
หรือความสุขทำให้เรายิ้ม

🪔 เปลี่ยนมุมมองลองของใหม่
ของเก่าไม่ได้บอกไม่ดี บางทีแค่ไม่เหมาะ
กินข้าวยังอยากเปลี่ยนเมนูทุกวัน
ชีวิต ก็คงไม่ต่างกัน
เติมสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างสีสันให้หัวใจ
และจุดไฟให้ได้ขึ้นอีกครั้ง
🪔 เลิกตัดพ้อตนเอง
ฉันก็ได้เท่านี้ ฉันไม่ดี
พูดไม่รู้เรื่อง คนนั้น คนโน้นดีกว่า
เลิกสนใจเรื่องคนอื่น เลิกต่อว่าตนเอง
แล้วเอาเวลามาฝึกฝน เรียนรู้
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองในเบื้องต้น
ขอเพียงเชื่อ บวก ลงมือทำ
ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป
🪔 ขอบคุณตัวเอง
ถามตัวเองบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ ว่า
เพราะอะไร……
🪔 มองออกไปข้างนอกเพื่อมองสิ่งใหม่
คำว่า มองออกไปข้างนอก
ไม่ได้หมายถึง การมองออกไปด้วยดวงตาเท่านั้น
แต่หมายถึง การแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ให้สิ่งที่ตนเองมี รับสิ่งที่ตนเองขาด แบ่งปันสิ่งที่มีออกไป
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ แม้เพียงเล็กน้อย
ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะ
ทั้งหมดนี้
แต่ก็น่าจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งข้อ
ที่ช่วยปลุกไผในใจของเรา
ให้มีความสุขมากขึ้น
หรืออย่างน้อย ๆ ก็มีความทุกข์น้อยลง
#พบกันทุกศุกร์ที่เขียนไหว
#ศุกร์ให้สุข
#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา

เกียมกัว
28/02/2024

เกียมกัว

R u ready?

28/02/2024

ถ้าลูกของคุณคนนึงสอบได้เกรดเฉลี่ยเพียง 1.04
และเป็นอันดับรั้งท้ายของห้อง
คุณจะบอกกับลูกคุณว่ายังไงครับ?

นี่เป็นคำถามน่าคิด
ยิ่งถ้าในบรรดาลูกของเราทั้งหมดเรียนเก่ง
ได้เกียรตินิยม หรือไม่ก็ได้ทุนเรียนต่างประเทศกันหมด

แต่ดันมีลูกคนนึง ตอนม.3
โดนอธิการเชิญออกจากโรงเรียน
และต้องเรียนซ้ำชั้นตั้งแต่ม.1 ใหม่ทั้งหมด 3 ปี
คุณจะคุยกับลูกคนนี้ยังไง?

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของ"บอย โกสิยพงษ์"
เจ้าพ่อนักแต่งเพลงรักที่เรารู้จักกันดี
ไม่ว่าจะเป็น ฤดูที่แตกต่าง, ลมหายใจ, Live and Learn ฯลฯ

แน่นอนครับ
พี่บอยในตอนนั้นคงรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง
คำว่า loser (ไอ้ขี้แพ้) คือ คำที่เขาใช้เรียกตัวเองในวัยเด็ก

พี่บอยไม่ใช่คนเกเรเลยได้เกรดไม่ดีนะครับ
ตรงกันข้าม เขาตั้งใจท่องหนังสือด้วยซ้ำ

"ผมฉีกหนังสือเป็นเล่มๆ ออกมาทีละบท
เพื่อจะมานั่งอ่านทีละหน้า
แต่มันไม่รู้เรื่อง
ผมโคตรพยายาม
แต่ตอนสอบ มันทำไม่ได้"...พี่บอยกล่าวไว้

แทนที่แม่จะว่าหรือดุที่ผลการเรียนไม่ดี
แม่ของพี่บอยกลับบอกว่า...

"โรงเรียนนี้น่าจะไม่เหมาะสำหรับบอยหรอก
เขาน่าจะสอนไม่เก่ง
เดี๋ยวไปหาโรงเรียนที่มันเหมาะกับบอยดีกว่านะ"

"ดีแล้วที่บอยเรียนไม่เก่งแบบพี่น้องคนอื่นๆ
เพราะตอนเด็ก แม่โง่มากเลย
การบ้านแม่ก็ทำไม่ได้ สอบก็ไม่ได้
ลอกเพื่อนประจำเลย
เพราะฉะนั้น แม่ก็จะได้มีบอย
เป็นเพื่อนสักคนหนึ่งในบ้านที่เป็นเหมือนแม่"

คำพูดนี้ของแม่
ทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
รู้สึกว่าโง่เหมือนแม่ก็ดีนะเนี่ย พี่บอยว่าไว้

แล้วพี่น้องในบ้านเดียวกันล่ะ?
คุณคงสงสัยใช่มั้ย...ว่าเค้ามีปฏิกิริยาอย่างไร?

ถ้าเป็นครอบครัวทั่วไป คงมีการหยอกล้อกันบ้างแหละ
แต่ในครอบครัวพี่บอย
พี่น้องอีก 4 คนไม่มีใครซ้ำเติมกัน
พวกเค้าใช้ชีวิตปกติราวกับไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้น

ทุกคนในครอบครัวของพี่บอย
ไม่ยอมให้อะไรเข้ามาทำลายบรรยากาศ
ที่นิ่งสงบและอบอุ่นของครอบครัวได้เลย

หลังจากที่มีปัญหามากมายกับการเรียนในไทย
จุดพลิกผันของพี่บอย
คือ การตัดสินใจไปเรียนต่อทางด้านดนตรี
ที่ University of California at Los Angeles (UCLA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่นั่นพี่บอยได้เรียนทั้งในเรื่องการแต่งเพลง
ด้านดนตรี Electronics และธุรกิจด้านดนตรี

พอความรักและหลงใหลด้านดนตรีของพี่บอย
มาเจอกับการศึกษาที่ตรงจริต
พี่บอยเรียนจบ 3 หลักสูตรในเวลา 5 ปี
ด้วยเกรดเฉลี่ยมี A- ตัวเดียว
ที่เหลือ คือ A ทั้งหมด!!!

พี่บอยให้สัมภาษณ์ว่า...

"ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากการตั้งใจเรียนเลย
มันมาจากการที่ผมรักมันสุดหัวใจ
อยากรู้อยากเห็น อยากเข้าใจไปหมด
ผมไม่เคยท่องหนังสือ แต่อ่านมันจนเข้าใจ
ผมเพิ่งเข้าใจคำพูดที่พ่อเคยบอกอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก

หัวใจเราอยู่ที่ไหน
ทรัพย์สมบัติเราก็อยู่ที่นั่น"

นี่คือตัวอย่างของเด็กที่อาจจะมีความถนัดไม่ตรงกันกับ
สิ่งที่โรงเรียนใช้วัดความสามารถนะครับ

ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักจิตวิทยา
มหาวิทยาลัย Harvard อธิบายว่า...
สติปัญญาของมนุษย์มีความสามารถ
โดดเด่นแตกต่างกันได้ 8 สาขา

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical- Mathematical Intelligence)
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

ดังนั้น เด็กที่ได้เกรดไม่ดีจากโรงเรียน
ก็ไม่ได้หมายความว่า...
เค้าไม่เก่งนะครับ เพียงแค่เค้าอาจจะเก่งด้านอื่น
ที่ทางโรงเรียนไม่ได้วัดด้านนั้นก็ได้

ดังนั้น พ่อแม่ควรจะสังเกตความถนัดของเด็ก
แล้วส่งเสริมด้านนั้นของเด็กต่อไปครับ

เฟียตอยากเผยแพร่บทความนี้
เพราะอาจจะมีเด็กอีกหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์
เหมือนพี่บอยในตอนเด็ก

อย่าคิดไม่ดีกับตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองโง่นะครับ
คนเราน่าจะมีสักด้านที่เราถนัด
เพียงแต่เราต้องหาด้านนั้นให้เจอ
แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปให้สุดในด้านที่ถนัดครับ

ขอบคุณบทสัมภาษณ์คุณบอย
จาก The Standard, นิตยสาร A Day และบทความจากครูเฟียต

❤ ดีมากๆ มีลูกหลานควรอ่านมากๆเลยนะครับ ครอบครัวสำคัญจริงๆ โดยเฉพาะทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกๆ

ควรค่าต่อการแชร์ 😊
พ่อน้องเซน

สามารถอ่านบทความเต็มได้ที่
https://thestandard.co/boyd-kosiyabong/

19/02/2024
18/02/2024

📣 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
สำหรับโครงการค่ายอาสาพาสุข (Happy Camping)ครั้งที่ 2

ปีนี้เราจะพาทุก ๆ คน ไปเรียนรู้ชีวิต ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย..
(ตามรายละเอียดที่แนบมาในลิงก์)

📍 ที่โรงเรียนบ้านบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

🗓 วันที่ 11-12 มีนาคม 2567

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!

👉 คลิกเลย https://forms.gle/aFF8anmStR9EwwHW8

**หมายเหตุ** มีค่าใช้จ่ายในการสมัครท่านละ 100.-
สามารถสมัครเเละชำระเงินได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

มาสมัคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้อง ๆ กันน้าา 🤩🤩🤩

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..0966478835 (ผักบุ้ง) หรือadd line มาที่เบอร์ได้เลยนะคร้าา☺✨

ทีมงานอาจารย์นักสร้างสุขของศูนย์ให้การอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โ...
17/02/2024

ทีมงานอาจารย์นักสร้างสุขของศูนย์
ให้การอบรมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการ"สร้าง เสริม สุข"มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานพิธีเปิด Project Student ...
15/02/2024

ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด Project Student Wellness Club ในเครือข่าย U-Live by MHESI ของ BRU Student Well-Being Center มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา กล่าวต้อนรับ พร้อมทีมงาน BRU Student Well-Being Center กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอกิจกรรมทั้งหมดของศูนย์ที่ได้บริการนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15/02/2024

ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด Project Student Wellness Club ในเครือข่าย U-Live by MHESI ของ BRU Student Well-Being Center มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา กล่าวต้อนรับ พร้อมทีมงาน BRU Student Well-Being Center กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอกิจกรรมทั้งหมดของศูนย์ที่ได้บริการนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วาเลนไทน์นี้  💕🩷🩵💖 ความรักทุกรูปแบบจะถูกพูดถึง #เดทให้ปัง_ไม่พังแน่นอน  #รักกับเรียน_บาลานซ์ยังไงให้ไหว ุดพ้นได้ไง #รักษ...
11/02/2024

วาเลนไทน์นี้ 💕🩷🩵💖 ความรักทุกรูปแบบจะถูกพูดถึง
#เดทให้ปัง_ไม่พังแน่นอน
#รักกับเรียน_บาลานซ์ยังไงให้ไหว
ุดพ้นได้ไง
#รักษาใจ_รักษาความสัมพันธ์
พบกับ
งานเสวนาใน สัปดาห์แห่งความรัก

🩷พี่แก้ม วิสสุชา รัตนจริยา
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ความรักในเชิงจิตวิทยา การรักษาความสัมพันธ์ในทุกด้าน
🩷พี่ปีโป้ เจียระไน อินรันต์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
ตัวแทนนักศึกษาที่บริหารความสัมพันธ์(การเรียน เพื่อน แฟน ครอบครัว)ได้ดี
จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 15.00-16.00น.
ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล
ชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ อาคาร 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
—-----------------------------------
อ.ชนิตา บุตรรัตนะ
ผู้ดำเนินรายการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา
BRU Student Well-Being Center
Student Wellness Club

06/02/2024
🌟บทความนี้เขียนโดย ChatGPT มากกว่า 50%!!โดยเขียนจากเสียงสะท้อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม"AI in Education"AI ในมุมมองการศึกษา...
02/02/2024

🌟บทความนี้เขียนโดย ChatGPT มากกว่า 50%!!
โดยเขียนจากเสียงสะท้อน
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
"AI in Education"
AI ในมุมมองการศึกษา📖🤖
ในระหว่างการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ที่มีความคุ้มค่ามากๆ เกี่ยวกับ AI และการออกแบบกิจกรรมและข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น การฝึกอบรมนี้มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสอนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรที่น่ารักและให้คำแนะนำที่เป็นกันเองได้ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากขึ้น การเรียนรู้การใช้ Google Bard ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและการใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการในการสอน

การรับรู้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ AI ในการจัดการเรียนการสอน การใช้ AI ในการช่วยออกข้อสอบ และการอธิบายชัดเจนจากวิทยากรทำให้กระบวนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการอบรมถูกจัดทำอย่างเหมาะสม และอาจาย์วิทยากรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ การสอนที่มีประสิทธิภาพและการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพช่วยให้การเรียนรู้เป็นที่สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและมีความแปลกใหม่ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะคะ😊
—-----------------------------------
วิทยาการเรียนรู้
Happy Learning
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา
BRU Student Well-Being Center

02/02/2024

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหาผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กราฟฟิกสุดครีเอทีฟ เพื่อนำเสนองานให้น่าสนใจ

ตำแหน่ง : Graphic Designer 2 ตำแหน่ง

Qualifications:
- ไม่จำกัดเพศและอายุ
- มีความชำนาญในการแปลงข้อมูลเป็นกราฟิกให้เข้าใจง่าย
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ ที่แตกต่าง น่าสนใจ
- คิดเร็ว ทำเร็ว และจบงานได้ด้วยตัวเอง
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator (AI) ได้ในระดับดี

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. ตัวอย่างผลงาน

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 16:00 - 17:00
อังคาร 16:00 - 17:00
พุธ 13:00 - 17:00
พฤหัสบดี 16:00 - 17:00
ศุกร์ 16:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66983295388

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BRU Student Well-Being Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด