มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational

มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational สพม.บร องการก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างมีศักยภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน และรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 256...
29/06/2021

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน และรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
คลิกดูรายละเอียด https://zhort.link/vs

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน และรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
คลิกดูรายละเอียด https://zhort.link/vs

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โ...
29/06/2021

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) คลิกดูรายละเอียด https://bit.ly/3qBrMF8

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) คลิกดูรายละเอียด https://bit.ly/3qBrMF8

รร.ห้วยราชพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ มอบน้ำดื่มรพ.ห้วยราช.เผยแพร่กิจกรรม บ้านเมืองออนไลน์
18/06/2021
สพม.บุรีรัมย์ มอบน้ำดื่มรพ.ห้วยราช

รร.ห้วยราชพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ มอบน้ำดื่มรพ.ห้วยราช
.
เผยแพร่กิจกรรม บ้านเมืองออนไลน์

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

#กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
11/05/2021

#กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผ่าน Google Meet ลิงค์เข้าร่วมห้องประชุม
https://sites.google.com/pccbr.ac.th/orientation2564/

ช่องทางการติดตามการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช...
11/05/2021
OBEC Channel - YouTube

ช่องทางการติดตามการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ดังนี้ ช่องทางถ่ายทอดสด ๓ ช่องทาง ได้แก่
๑. ทาง www.youtube.com/obectvonline.
๒. ทาง www.facebook.com/obectvonline
๓. ทาง www.obectv.tv.... ดูเพิ่มเติม

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น....

สพม.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ .กิจกรรมมัธยมบุรีรัมย์ MOU ยกระดับระบบบริหารจัดการเขต-รร.สุจริต
08/05/2021
มัธยมบุรีรัมย์ MOU ยกระดับระบบบริหารจัดการเขต-รร.สุจริต

สพม.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์
.
กิจกรรมมัธยมบุรีรัมย์ MOU ยกระดับระบบบริหารจัดการเขต-รร.สุจริต

ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รอ...

#มัธยมบุรีรัมย์คัดเลือกสภานักเรียน
07/05/2021
มัธยมบุรีรัมย์คัดสภานักเรียนต้นแบบ

#มัธยมบุรีรัมย์คัดเลือกสภานักเรียน

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์.เผยแพร่กิจกรรม สพม.บุรีรัมย์คัดเลือกผู้บังคับลูกเสือดีเด่น.
03/05/2021
สพม.บุรีรัมย์คัดเลือกผู้บังคับลูกเสือดีเด่น

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
.
เผยแพร่กิจกรรม สพม.บุรีรัมย์คัดเลือกผู้บังคับลูกเสือดีเด่น
.

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ บ้านเมืองออนไลน์ .เผยแพร่กิจกรรม "คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์" ประจำปี 2564
23/04/2021
"คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์" ประจำปี 2564

ขอขอบคุณ บ้านเมืองออนไลน์
.
เผยแพร่กิจกรรม "คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์" ประจำปี 2564

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

#ขอขอบคุณ คอลัมน์ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา ข่าวสดออนไลน์ .กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงานทางเลือก
20/04/2021
ค่ายเยาวชนพลังงาน กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” โดยการเรียนรู้ผ่าน

#ขอขอบคุณ คอลัมน์ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา ข่าวสดออนไลน์
.
กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงานทางเลือก

ค่ายเยาวชนพลังงาน กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (ออนไลน์) ในโครงการ “การสร้า...

09/04/2021
ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์

ติดตามรับชมรายการ " ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ " ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/spm32/
ออกอากาศ ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และช่องยูทูป "32 channel " https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
อย่าลืมติดตามรับชม

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพิ์บ้านเมืองออนไลน์ .เยแพร่กิจกรรม สพม.บุรีรัมย์ลุย 7 นโยบาย
05/04/2021
สพม.บุรีรัมย์ลุย 7 นโยบาย

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพิ์บ้านเมืองออนไลน์
.
เยแพร่กิจกรรม สพม.บุรีรัมย์ลุย 7 นโยบาย

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

ติดตามรับชมรายการ  " ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ " ทางเพจเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/spm32/ออกอากาศ ครั้งที่ 4 ใน...
02/04/2021

ติดตามรับชมรายการ " ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ " ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/spm32/
ออกอากาศ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และช่องยูทูป "32 channel " https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
อย่าลืมติดตามรับชม

ติดตามรับชมรายการ " ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ " ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/spm32/
ออกอากาศ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และช่องยูทูป "32 channel " https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
อย่าลืมติดตามรับชม

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์.เผยแพร่กิจกรรม สพม. บุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา.ภาพ-ข่าว // ปชส.สพม.บุรีรัมย์https://w...
31/03/2021
สพม. บุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
.
เผยแพร่กิจกรรม สพม. บุรีรัมย์มอบทุนการศึกษา
.
ภาพ-ข่าว // ปชส.สพม.บุรีรัมย์
https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/228486

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

🚩เปิดรับสมัครหลักสูตรเดือนเมษายนแล้วข่าวดี ‼️ สำหรับน้องๆ ม.3-ม.6หรือเทียบเท่า พบกับวิทยากรระดับประเทศที่จะมาแบ่งปัน💁‍♀️...
29/03/2021

🚩เปิดรับสมัครหลักสูตรเดือนเมษายนแล้ว
ข่าวดี ‼️ สำหรับน้องๆ ม.3-ม.6หรือเทียบเท่า พบกับวิทยากรระดับประเทศที่จะมาแบ่งปัน

💁‍♀️ เตรียมความพร้อมอาชีพและศักยภาพ
✅ รูปแบบการคัดเลือกในระบบ TCAS
✅️ การเตรียม Portfolio ให้น่าสนใจ
✅ เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจคนฟัง
✅ เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จได้จริง
✅ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

ร่วมกิจกรรมฟรีผ่าน zoom พร้อมรับวุฒิบัตร
👉 สมัครได้ที่ http://bit.ly/OnlinePreUProject
#รับสมัครถึงวันวันนี้ถึง่ 10 เม.ย. 2564
🚩ปฐมนิเทศคุณครู วันที่ 19 เม.ย. 2564
#PreUProject
#เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ดูน้อยลง

🚩เปิดรับสมัครหลักสูตรเดือนเมษายนแล้ว
ข่าวดี ‼️ สำหรับน้องๆ ม.3-ม.6หรือเทียบเท่า พบกับวิทยากรระดับประเทศที่จะมาแบ่งปัน

💁‍♀️ เตรียมความพร้อมอาชีพและศักยภาพ
✅ รูปแบบการคัดเลือกในระบบ TCAS
✅️ การเตรียม Portfolio ให้น่าสนใจ
✅ เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจคนฟัง
✅ เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จได้จริง
✅ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

ร่วมกิจกรรมฟรีผ่าน zoom พร้อมรับวุฒิบัตร
👉 สมัครได้ที่ http://bit.ly/OnlinePreUProject
#รับสมัครถึงวันวันนี้ถึง่ 10 เม.ย. 2564
🚩ปฐมนิเทศคุณครู วันที่ 19 เม.ย. 2564
#PreUProject
#เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ดูน้อยลง

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ..เผยแพร่กิจกรรม ผลงานระดับประเทศ พลังงานทางเลือกของนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ  สพม...
27/03/2021
พลังงานทางเลือก

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ .
.
เผยแพร่กิจกรรม ผลงานระดับประเทศ พลังงานทางเลือกของนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ สพม.บุรีรัมย์
.

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

26/03/2021
ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์

ติดตามรับชมรายการ " ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ " ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/spm32/
ออกอากาศ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป และช่องยูทูป " 32 channel " https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
อย่าลืมติดตามรับชมเพจ เขตพื้นที่มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ.

#ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่รองผอ.เขตบุรีรัมย์เรื่องการพัฒนา
18/03/2021
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่รองผอ.เขตบุรีรัมย์เรื่องการพัฒนา

#ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่รองผอ.เขตบุรีรัมย์เรื่องการพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่.....

เคารพ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
11/03/2021

เคารพ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ขอขอบคุณ หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์.ผอ.สพม.บุรีรัมย์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ฯ .ภาพ/ข้อมูล : ...
10/03/2021
ผอ.สพม.บุรีรัมย์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรฯ

ขอขอบคุณ หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
.
ผอ.สพม.บุรีรัมย์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร ฯ
.
ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ สพม.บุรีรัมย์

ผอ.สพม.บุรีรัมย์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรฯ

Photos from กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.บุรีรัมย์'s post
09/03/2021

Photos from กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.บุรีรัมย์'s post

Photos from กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.บุรีรัมย์'s post
09/03/2021

Photos from กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.บุรีรัมย์'s post

ขอขอบคุณ หน้าการศึกษาหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ .ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่.ภาพ...
08/03/2021
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผอ.เขตบุรีรัมย์

ขอขอบคุณ หน้าการศึกษาหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
.
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
.
ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ สพม.บุรีรัมย์

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

26/02/2021
"ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ "

ติดตามรับชมรยการ "ศุกร์สบายสไตล์มัธยมบุรีรัมย์ "ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 น. ชองทางการรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/spm32/ หรือ https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2564 ) ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (มัธยมบ...
20/02/2021

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2564 ) ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (มัธยมบุรีรัมย์)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ขอขอบคุณคณะวิทยากร (มัธยมบุรีรัมย์) และทีมโรงเรียนแกนนำที่ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง 3 มาตรฐาน

#มัธยมบุรีรัมย์เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ก่อนหมดบัญชี
19/02/2021

#มัธยมบุรีรัมย์เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ก่อนหมดบัญชี

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส่งเสริมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อการศึกษา.ขอขอบคุณ หน้าการศึกษาแนนหน้า ออนไลน์.โรงเรียนกู่สวนแตงพิท...
18/02/2021
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส่งเสริมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อการศึกษา

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส่งเสริมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อการศึกษา
.
ขอขอบคุณ หน้าการศึกษาแนนหน้า ออนไลน์
.
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ส่งเสริมโครงการเลี้ยงแพะเพื่อการศึกษา

นายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนัก....

สพม.32 ดูแลเข้มพื้นที่เสี่ยง”เทศกาลวันวาเลนไทน์”.ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์.
12/02/2021
สพม.32 ดูแลเข้มพื้นที่เสี่ยง”เทศกาลวันวาเลนไทน์”

สพม.32 ดูแลเข้มพื้นที่เสี่ยง”เทศกาลวันวาเลนไทน์”
.
ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์
.

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม ..ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์
11/02/2021
กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม

กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม .
.
ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม ..ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์
11/02/2021
กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม

กองทุนพัฒนาการศึกษานางรองพิทยาคม .
.
ขอขอบคุณบ้านเมืองออนไลน์

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

ที่อยู่

Buriram
31000

เบอร์โทรศัพท์

+6644612408

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.32 ร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยสภากาชาดไทย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โดยการนำของ ผอ.วีระศักดิ์ พินิจ ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย อานิสงส์แห่งความดีในการสละโลหิดแด่เพื่อนมนุษย์นำพาให้ทุกท่านประสพสุขสวัสดิี ปราศจากโรคาพยาธิเทอญ
มีมาตรการอย่างไร มิให้ครู นักเรียน ไปโรงเรียน ช่วงวิกฤตอย่างนี้ สมมติครูหรือนักเรียนไป รร แล้วติดโควิด แล้วแพร่ใหครู/นักเรียนคนอิ่น อย่างไร
ต้องมีศูนย์ จัดการข่าวเกี่ยวกับการศึกษา รับไม่รับนักเรียน อย่างไร ครูไปไม่ไปโรงเรียน อย่างไร แต่ละโรงไม่เหมือนกัน บางโรงก็รับสมัคร บางโรงครูก็ไปโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อพ่อ ท่าน ผอ.ทัศนีย์ เนตรประโคน นำคณะครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ลงทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียน เมือวันที่ 12 ธ.ค 2562
สำหรับผู้ที่ขอหักเงินเดือนเพื่อ ชำระหนี้ต่าง ๆ ต้องเข้มงวด ให้เงินคงเหลืออย่างน้อย 30 % นะ ☹️☹️☹️
ทำอย่างไรโรงเรียนจึงจะไม่เก็บเงินจาก นักเรียน ผู้ปกครอง รัฐบาลให้มาเพียงพออยู่แล้วมิใช่หรือ 😟
ตารางโครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม ป้องกันยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อ ปปส.ภาค 3 สำนักปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32 วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ************************ ตารางอบรม วันแรก เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ติดบัตรจัดแถว ละลายพฤติกรรม ( ครูสุรเดช มีชัย) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม (ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครูทุกท่าน) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระเบียบการอยู่ค่าย กิจกรรมดอกไม้คุณธรรม นำปัญญา ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร ( ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. จิตวิทยา สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สมาธิภาวนา ( ครูสุรเดช มีชัย ) เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สภาพปัญหาสังคม เด็กหนีเที่ยว ติดเกมส์ ขับขี่รถซึ่ง พิการ ท้อง ทำแท้ง ติดเอดส์ และแนวทางแก้ไข (พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร+ครูสุรเดช มีชัย) เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานเดินตามรอยพ่อสวนเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 3 ไร่ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๒๐ น. รับประทานอาหาร อาบน้ำ (ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม) เวลา ๑๘.๒๐ – ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์เย็น สมาธิภาวนา (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร) เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. นรก สรรค์ ตายแล้วฟื้น (ยายอยู่ ลับตีพะเนา - ยายจั่น ใจโพธิ์ -อ.สุรเดช ) - กล่าวต้อนรับ (พ่อสังข์ อินเป้า ตัวแทนชาวบ้านยองแยง หมู่ ๑) เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทุกข์ของแม่ (ครูสุรเดช -ยายทองคำ-วงปีพาทย์สายสัมพันธ์-ครูทุกท่าน) เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก (นายนพพร เพ็ชรราม-นายชลธี ศรีโยวัย) ตารางอบรม วันสอง เวลา ๐๕.๐๐- ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว (ฝ่ายปกครอง) เวลา ๐๕.๓๐- ๐๕.๕๐ น. ธรรมะรับอรุณ (พระครูพัฒนกิจานุรักสษ์ ประธานศูนย์ฯวัดยองแยง) เวลา ๐๕.๕๐- ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ –สมาธิภาวนา ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร) เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. หลักการทำบุญให้ทานรักษาศีล ( พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร) เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร (ฝ่ายโรงครัว/กิจกรรม) เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๑.๐๐ น. หน้าที่ของพลเมืองที่ดี - พื้นฐานของชีวิตศีล ๕ (พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตโต) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บาป-บุญ กฎแห่งกรรม (พอ.ลพน ทองภักดี ) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ฝ่ายโรงครัว) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การฝึกสติ กำหนดจิตตามอิริยาบถต่างๆ (พระปลัดไพวัลย์ ) เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. พิษภัยยาเสพติด (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร +ครูสุรเดช มีชัย) เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝนยา ทานยาสมุนไพร ขับสารพิษ เลิกบุหรี่ สุรา ฯ (อ.สุรเดช - ครูทุกท่าน) เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร อาบน้ำ(ฝ่ายโรงครัว) เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์เย็น สมาธิ ภาวนา (พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร) เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ธรรมะในหน้าที่รักครู กิจกรรมรักเพื่อน รักสังคม (ครูสุรเดช มีชัย-ครูทุกท่าน) เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พัก (นายนพพร เพ็ชรราม-นายชลธี ศรีโยวัย) ตารางอบรม วันสาม เวลา ๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ทำกิจกรรมส่วนตัว ( ฝ่ายปกครอง) เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ –สมาธิภาวนา กิจกรรมตั้งสัจจะทำดีเพื่อสังคม (ครูสุรเดช มีชัย) เวลา ๐๗.๓๐– ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหาร ( ฝ่ายโรงครัว) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ความหวังของสังคมค่านิยม ๑๒ ประการ (พ.ต.อ.สมชาย บำรุงชัย) เวลา ๑๐.๐๐– ๑๐.๓๐ น. มอบใบประกาศ พิธีปิด( ผอ.อำนาจ เหล่ากอที ป.ป.ส. - ครูทุกท่าน) หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดฯ
โครงการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม ป้องกันยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อ ป.ป.ส.ภาค 3 สำนักปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32 วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ************************ ๑.หลักการและเหตุผล เยาวชนเป็นอนาคตและเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ดั้งนั้นเยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม ดูแล และปลูกฝังทั้งความรู้คุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และจำเป็นต้องมีการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนัก ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มีจิตใจงดงาม จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างจริงจัง ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหาสังคม ที่มีเยาวชนเกี่ยวข้องเป็นปัญหาที่มีมานาน เนื่องจากขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ดีพอ การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนนับตั้งแต่วัยเด็ก ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ความร่วมมือเพื่อภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นการแก้ปัญหาของเยาวชน เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาครอบครัว ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน ปัญหาเด็กทำตัวไม่เหมาะสม ต้องถูกสถานพินิจคุมความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจำ และอีกหลาย ๆ ปัญหาที่กำลังรอคอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ดั้งนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน ครอบครัว และตัวเยาวชน การปลูกฝังทักษะชีวิตในการสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสำคัญ การฝึกอบรมเยาวชนโดยจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และช่วยแก้ปัญหาให้เยาวชนที่ติดบุหรี่ เหล้า สารเสพติด จะได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี และเยาวชนเห็นพิษภัยที่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนเป็นแนวทางไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ในขณะนี้ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จำเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนได้เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป ๒.วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เยาวชนได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ๒. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถพัฒนาตัวเอง ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องทำ ๓. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุกชนิด ๓. เป้าหมาย 3.1 นักเรียนระดับประถมปลาย มัธยมศึกษา กศน. อุดมศึกษา 3.2 อสม. เจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทั่วไป 3.2 ระยะเวลาอบรม หลักสูตร ๑ คืน ๒วัน และ หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน ๔.การประเมินผล ๑. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม ๒. การติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมระหว่างการอบรม และ หลังการอบรม ๕.ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ ประธานศูนย์ นายสุรเดช มีชัย ผอ.ศูนย์ฯวัดยองแยง ๖.งบประมาณ ๗.วิทยากร - พระครูพัฒนกิจานุรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ฯวัดยองแยง - พระปลัดไพรวัลย์ จิตฺตคุตฺโต หัวหน้าพระวิทยากร - พระอาจารย์ลพน ทองภักดี พระวิทยากร - พระมหาสรศักดิ์ ติสฺสโร พระวิทยากร - พระอาจารย์สถิตคุณ ธมฺมธีโร พระวิทยากร - นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประธานบริหารศูนย์ฯ - ผอ.อำนาจเหล่ากอที ป.ป.ส. รองประธานบริหารศูนย์ฯ - นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ -พ.ต.อ.สมชาย บำรุงชัย ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 รองประธานบริหารศูนย์ฯ - นายสุรเดช มีชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ/วิทยากร - นายสังข์ อินเป้า วิทยากร - นางทองคำ นิลศรี วิทยากร ๘.โครงสร้างหลักสูตรของการอบรม ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาหลัก ๑. หมวดความรู้ ได้แก่ ๑.๑ บาป-บุญ กฎแห่งกรรมนรก สวรรค์ ๑.๒ สภาพปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีล ๑.๔ โทษพิษภัยยาเสพติด-การป้องกันสิ่งเสพติด ๑.๕ เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ ๑.๖ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ๒. หมวดเจตคติ ได้แก่ ๒.๑ กำเนิดโลกและจักรวาล ๒.๒ ละลายพฤติกรรมตามสังคมต้องการ ๒.๓ พฤติกรรม คือ คุณค่าของชีวิต ๒.๔ บาป-บุญ กฎแห่งกรรม ๒.๕ สัญญาธรรม สร้างความดี ๒.๖ ฉากสุดท้ายของชีวิต ๒.๗ กิจกรรมครอบครัว ๒.๘ สมาธิภาวนา การพัฒนาจิต ๓. หมวดทักษะ ได้แก่ ๓.๑ กิจกรรม ๑ (มารยาทไทย) ๓.๒ กิจกรรม ๒ (ความรักครู เพื่อน) ๓.๓ กิจกรรม ๓ (ความสามัคคีของหมู่คณะ) ๓.๔ กิจกรรม ๔ (ความรักสถาบัน รักชาติ) ๓.๕ กิจกรรม ๕ (รักตนเองและบุพการี) ๓.๖ กิจกรรม ๖ (บำบัดเลิกยาเสพติด) การประเมินผลและติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน ๑. พฤติกรรมด้านสังคม ๒.พฤติกรรมด้านครอบครัว ๓ พฤติกรรมด้านการเรียน ๔.พฤติกรรมด้านยาเสพติด ๕ พฤติกรรมยามว่าง สาระสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดอบรม ๑. ให้เห็นโทษภัยของชีวิต ๒. ให้เห็นสัจธรรม ๓. เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง ๔. เป็นการปลูกฝัง เจตคติ ค่านิยมในทางที่ดี ๕. กล้าทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๖. เป็นการสร้างอุดมการณ์ชีวิต ๗. เลื่อมใสพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ๘. พัฒนาสถานศึกษา ครอบครัว สังคม ให้ร่มเย็น ๙. จรรโลงสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑๐. สืบทอด เจตนารมณ์ในความเป็นพุทธธรรม ๑๑. ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลัก พุทธธรรม มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด พิธีเปิด ผู้บริหารการศึกษา ประธานหรือวิทยากรรับเชิญ การบรรยายพิเศษ เนื้อหาสาระมุ่งหมายให้เด็กเน้นความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตใจของตน ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นพื้นฐานของสังคมไทยทุกด้าน ทั้งศิลป์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา มารยาทอันงดงาม ตลอดจนความเป็นอยู่โดยทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเป็นศาสนาแห่งเหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ มารยาทไทย เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ความมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องการไหว้ การกราบ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมารยาทความเป็นไทยได้ดีที่สุด รวมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่เป็นการเน้นย้ำให้บุคคลทั่วไปได้มองเห็นถึงคุณค่า แต่ในปัจจุบันเยาวชนละเลยในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ แต่กลับไปรับเอาแบบอย่างวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาใช้ จนความเป็นไทยแทบจะเลือนหาย จากคนไทยมากขึ้นทุกที่ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ควรยึดแบบอย่างที่ดีของไทย ดำรงแบบอย่างของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สืบทอดไปนานจนถึงเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จักการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานสวนเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 3 ไร่ การเป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน ไม่สุดโต่ง คำนี้เป็นคำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็ไม่ต้องลำบากมาก คนรุ่นสมัยปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กันอย่างมีความสุข ตามทุ่ง ป่า เขา ลำเนาไพร เก็บผัก หาปลา เลี้ยงชีวิตสบาย แต่ยุคสมัยนี้ทุกอย่างต้องซื้อ เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกต้นไม้ให้ผล เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชสมุนไพร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เนื้อหาสาระการนำเสนอ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนชายหญิงที่เข้ารับการอบรมรู้ถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลใน “ทางลบ” ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และความเป็นชุมชนสังคมไทย ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดความมีคุณค่าของชีวิตของความเป็น “คน” คุณค่าของความรู้ที่ต้อง “ศึกษาเล่าเรียน” คุณค่าของคนและการศึกษาเล่าเรียนที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก (ครอบครัว) และบทบาทหน้าที่ตามวัยช่วงอายุที่พึงกระทำในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเด็กเยาวชนประชาชนคนรุ่นใหม่ในอนาคตได้อย่างมีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสามารถดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ศูนย์อบรมคุณธรรมวัดยองแยง และยังเป็นศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติด ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปมาเลิกสิ่งเสพติดไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ กว่าราย เด็กและเยาวชนที่เข้ามาอบรมพร้อมตั้งสัจจะและดื่มยาของเลิกสิ่งเสพติดผ่านไปแล้ว ๓๕,๐๐๐ กว่าคน พร้อมได้ชมภาพกิจกรรมการเลิก พิษภัยที่มีผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ พร้อมผลของโรคร้ายที่ทำลายชีวิต และอนาคต สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไข เสนอปัญหาเด็กเที่ยว ขับรถซิ่ง พิการ ท้อง ทำแท้ง โรคเอดส์ ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาการขัดแยงทางสังคมและการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ล้วนแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบ การขาดคุณธรรมจึงส่งผลให้สังคมนั้นไม่สงบสุข เร่าร้อน และประสบภัยพิบัติธรรมะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เมื่อสังคมใดขาดคนที่มีคุณธรรม ขาดการนำธรรมะมาครองใจ สังคมนั้นย่อมเสื่อมโทรมไปในที่สุด เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดควรที่จะเริ่มจากตัวบุคคลเป็นสำคัญ กิจกรรม ๑. กิจกรรมคำว่าเพื่อนแท้ เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี สาระสำคัญ นักเรียนหรือผู้เข้าอบรม ซึ่งอยู่ในวัยเยาวชน คือ อนาคตของชาติปัญหาทางจิตใจส่วนใหญ่เสื่อมจากคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมผิด ๆ ในเรื่องการรับวัฒนธรรมต่างชาติในเรื่องการดูแลตนเอง เช่น มารยาทการอยู่ในสังคม การแต่งการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไข ปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ถ้าไม่มีมาตรการที่แก้ไขที่ดีพอจะเป็นผลต่อความมั่นคงของชาติ ยิ่งสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันมีมาก การดูแลเอาใจใส่ในตัวเด็กและเยาวชนก็ยิ่งลดน้อยลงไปมาก ถึงแม้เด็กอยู่บ้านมีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ และในโรงเรียนจะมีครูคอยดูแลอยู่ก็ตาม แต่ก็เกิดช่องว่าอยู่จนได้ในช่วงระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพราะฉะนั้น ในช่วงที่ทางโรงเรียนนำเด็กมา เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนั้น เพื่อให้เห็นใต้จิตสำนึก และรู้จักการเสียสละ และการแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมเข้าช่วยในการสร้างจิตสำนึก และรู้จักการเสียสละและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา ๒. กิจกรรมระเบียบวินัย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากด้วยในปัจจุบัน ที่สังคมเกิดปัญหามากขึ้นเพราะคนในสังคม บางส่วน ขาดวินัย ไม่เคารพกฎของสังคมเพื่อปลูกฝังในเด็กได้เห็นถึงผลดีของการอยู่ในกรอบระเบียบวินัยมากขึ้นและได้เห็นผลเสียของการขาดระเบียบวินัยเราจึงจำเป็นต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวสะท้อนปัญหาและได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตัวพวกเขาเองแก้ปัญหา การเจาะหู สักยันต์ ฯลฯ ๓. กิจกรรมรู้รักสามัคคี เนื้อหาสาระ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และรักในสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติ หรือสถาบันการศึกษา ๔. กิจกรรมรักชาติ เนื้อหาสาระ ปลุกจิตสำนึกรักชาติ เป็นการปลุก และกระตุ้นให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของประเทศไทย รู้จักหวงแหนในผืนแผ่นดินไทย ที่บรรพบุรุษร่วมกันรักษาไว้แม้ต้อง เสียเลือด เสียชีวิต คนแล้วคนเล่า เพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัยกัน ๕. กิจกรรมครอบครัว สาระสำคัญ คือ ให้นักเรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักและสำนึกในบุญคุณอันเปี่ยมล้นของบิดามารดาบุพการี ผู้มีพระคุณที่ได้ให้ชีวิต ในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ได้รับการศึกษาเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่มีความรุ่งเรื่องประกอบคุณงามความดี ๖. กิจกรรมสัญญาธรรม เป็นการนำปัญหาซึ่งเกิดจากความประพฤติไม่ดี และที่ดีในทุก ๆ ด้าน ของเด็กซึ่งได้นำข้อมูลจากครูมาใช้ในทางจิตวิทยาในเรื่องที่บรรยาย การนำเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นที่เด็กกระทำที่ผ่านมาพูดในขณะบรรยาย จนเด็กทุกคนมีความเชื่อ เด็กก็พร้อมที่จะจำทำความดี ตั้งสัจจะสัญญาธรรม เป็นแก้ปัญหาตามจุดที่ต้องแก้ไข - กำเนิดจักรวาล โลก และชีวิต ดาราศาสตร์ทำให้เรารู้เรื่องจักรวาล ธรณีวิทยาทำให้เรารู้เรื่องของโลก ชีววิทยาทำให้เรารู้เรื่องของชีวิต สิ่งดังกล่าวเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยี แต่มีสิ่งที่น่าแปลก คือ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง เรื่องของจักรวาลทีปนีมัชฌิมปัณณาสก์ ขุททกนิกาย อัสสลายสูตร รวมเรียกว่าพระไตรปิฎก ซึ่งถูกบันทึก เป็นหลักฐานมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ เช่น เรื่องจิต วิญญาณ แต่พระพุทธศาสนามีการพิสูจน์มีคำตอบไว้แล้ว - ธรรมรับอรุณ เป็นการแสดงธรรมปกิณธรรม สวดมนต์ทำวัดเช้า อบรมจิตภาวนา - เบิกบานยามเช้า เป็นการบริหารกาย บริหารใจ การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันใหม่ ตัวอย่างเช่น ๑. กิจกรรมพัฒนาวัด ๒กิจกรรมคนดีศรีสถาบัน ๓ กิจกรรมกายบริหาร ๔ กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ กราบไหว้พระรัตนตรัยด้วยจิตศรัทธา อยู่ในแถวด้วยความสงบ มีระเบียบ มีวินัย - เตรียมตัวเตรียมใจ เป็นช่วงเวลาที่ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฝึกสติ ร่วมร้องเพลง สร้างสรรค์สังคม - พื้นฐานของชีวิต (ศีล ๕) ความหมายของศีลแต่ละข้อ ความจำเป็นของการมีศีล แนวทางการปฏิบัติ ผลของการผิดศีล ความสำคัญของศีลที่เป็นพื้นฐานของชีวิต - กฎแห่งกรรม กล่าวคือ กฎความจริงของชีวิตที่เกิดจากการกระทำ (กรรม) และการให้ผลของการกระทำ (กรรม) แต่ละประเภทและระยะเวลาการให้ผลของกรรม การทำบุญที่ถูกต้องตามพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ความอ่อนน้อม ช่วยการงานที่ไม่มีโทษ การแผ่ส่วนกุศล ฟังธรรม การทำความเห็นให้ตรง - ตายแล้วฟื้น เป็นการนำบุคคลที่ได้สงบไป ซึ่งทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว แต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ จำนวนหลายท่าน พร้อมจะมาเล่าขณะเดินทางไปอีกภพหนึ่งได้พบอะไรบ้าง นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่ ทำดี ทำชั่ว มีผลอย่างไร - ยาเสพติดและพิษภัย ชีวิตของมนุษย์จะถูกคุกคาม จากภัยต่าง ๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยจากมลพิษ วิบัติภัย โจรภัย ยาเสพติด - เยาวชนกับงานคุมความประพฤติ เป็นวิวัฒนาในการปฏิบัติ กับผู้กระทำความผิด จากการลงโทษให้เข็ดหลาบมาเป็นการอบรมแก้ไข และฟื้นฟูให้ผู้กระทำความผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี การคุมประพฤติเป็นระยะแห่งการพิสูจน์หรือทดลองความประพฤติ นิสัย ศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดได้พิสูจน์ตนเองว่า เป็นผู้มีความสามารถพร้อมที่จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ๗. กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เยาวชนในยุคปัจจุบันมักมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนร่วม ขาดระเบียบวินัยตนเอง เมื่อเผชิญปัญหาก็จะใจร้อนวู่วาม ใช้กำลังมากกว่าเหตุผลขาดความรอบคอบ รักพวกพ้องในทางที่ผิด ชอบตั้งกลุ่มเรียกร้อง ประท้วง ไม่ปรึกษาผู้นำที่มีศีลธรรม ไม่ฉลาดในการแก้ปัญหา จึงต้องใช้กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนเผชิญสถานการณ์จริง ๘. กิจกรรมบำบัดเลิกสิ่งเสพติด สาระสำคัญที่สุด กิจกรรมนี้สำคัญมาก จิตวิทยา การบรรยายทั้ง ๒วัน เด็ก พร้อมที่จะสารภาพผิดเรื่องของการติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติดที่เคยลอง เคยเสพ และต่อไปจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด เพื่อแลกกับอนาคตที่ดี พร้อมกันนั้นก็จะนำเด็กทุกคนจุดธูปตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และนำเด็กที่ติดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติดฝนยาสมุนไพร ทานขับสารพิษออกและเลิกอย่างถาวร - ฉากสุดท้ายของชีวิต เป็นการนำเรื่องราวของชีวิตกับความตาย มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน เพื่อให้เยาวชนเกิดความสังเวชสลดใจต่อมรณกรรมของบุคคลต่าง ๆ ที่นำมาเสนอให้เป็นอุทาหรณ์ และตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้ และสามารถทำประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ๙ .กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมสาระสำคัญเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบาป บุญ คุณโทษ รู้จักความรับผิดชอบชั่วดี ว่าสิ่งใดไม่ควร สิ่งใดควรละ เลิก ลด ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่สามารถแนะนำผู้อื่น และสร้างความงอกงามให้กับตนเองและสังคม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ต่อสังคมและส่วนรวม กิจกรรมกตัญญูกตเวที เป็นการปลุกเร้าให้เยาวชนเกิดความกตัญญูกตเวที โดยการบรรยายประกอบวิสัยทัศน์เรื่อง ประสบการณ์ชีวิตจริงของครอบครัว ฝ่ายธุรการ ประสานงาน สุรเดช มีชัย ผอ.ศูนย์ฯ โทร-ไลน์089-9458328