โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร, หน่วยงานราชการ, 100 ม. 12 ตำบล ตาจง อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์, Buriram.

🗓วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓    ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรจากสำนักงาน...
08/12/2023

🗓วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓
ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ เด็กหญิงวริยา จันทสิทธิ์ เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565👏👏👏

🗓วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓     โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ป.4-ม.3 ปีก...
07/12/2023

🗓วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ป.4-ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และวัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานประทับใจและได้รับประสบการณ์อันมีค่า โดยมีครูดูแลตลอดการทำกิจกรรม

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    พระผู้ทรงผ่านฟ้า  ดุ...
05/12/2023

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระผู้ทรงผ่านฟ้า ดุสิตาลัย
พระเดชปกชาวไทย อยู่ด้าว
พระคุณ ธ สถิตใน หทัยราษฎร์
พระเมตตาเหนือเกล้า หลั่งล้นอินทรีย์
มาลีพนมนบน้อม จอมนรินทร์
ด้วยจิตข้าบดินทร์ ทั่วหล้า
น้อมโอวาทนวมินทร์ กอบกิจ
รำลึกด้วยจิตกล้า พระผ่านฟ้าจอมราชัน

(ผู้ประพันธ์ นายณัฐภัท ทองประสาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร)

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

02/12/2023
🗓วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓         โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนชุมชนว...
02/12/2023

🗓วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ความสามัคคี เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัย ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

🗓วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่...
02/12/2023

🗓วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จำนวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 🐯
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือจนกิจกรรมเสร็จลุล่วง 🙏🙏🙏

28/11/2023

ภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหัวข้อ ทำดี..ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น เรื่อง ด้วยแรง..ศรัทธา (ฉบับเต็ม)

🗓️ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓️    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านข...
28/11/2023

🗓️ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓️
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 📚✨ นำโดย ท่าน ศน.นุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พร้อมทั้ง ผอ.กัลยกร โคตรภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

🗓 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...
25/11/2023

🗓 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย

ภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มตาจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
24/11/2023

ภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มตาจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง “ด้วยแรง..ศรัทธา“
เรื่องราวของข้าวหอม เด็กหญิงผู้มุ่งมั่นทำความดี ทั้งต่อหน้าและแม้กระทั่งไม่มีใครเห็น แต่กลับถูกเพื่อนหมั่นไส้ พูดจาเหน็บแนม ข้าวหอมกับเพื่อนๆ จะสามารถปรับความเข้าใจ และรักกันได้หรือไม่ โปรดติดตามชม….. Coming Soon📽️🎥🎞️

💐ยินดีต้อนรับ คุณครูจิราพร บุตรราช💐 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนชุมช...
24/11/2023

💐ยินดีต้อนรับ คุณครูจิราพร บุตรราช💐 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
และขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคคลกรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) จ.สุรินทร์ ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยความรักและผูกพัน อย่างอบอุ่น 💕💕

🗓️วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566🗓️    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรเป็นสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประจำปีการศึก...
23/11/2023

🗓️วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566🗓️
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรเป็นสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนตาจง โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความสามารถและความถนัดที่แตกต่างของนักเรียน ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์
ทางโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
🙏🙏🙏🙏

🗓 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหั...
21/11/2023

🗓 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนตาจง โดยมี นายบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี

🗓 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 🗓    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้ม...
17/11/2023

🗓 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 🗓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้มีการออกปฏิบัติงานให้บริการวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ชั้น ป.5 - ม.3 โดยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
🙏โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจงทุกท่านที่ให้บริการนักเรียนเป็นอย่างดี 🙏

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ขอขอบคุณอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย ที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นั...
17/11/2023

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ขอขอบคุณอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย ที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

🎉ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่🎉โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ คุณครูณัฐภัท ทองประสาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาว...
14/11/2023

🎉ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่🎉
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ คุณครูณัฐภัท ทองประสาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย สู่รั้วเหลืองเขียวด้วยความยินดียิ่ง

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566🗓️   ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้ทรงคุ...
10/11/2023

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566🗓️
ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ซึ่งมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประเมินจำนวน 6 ราย ทั้งนี้ท่านคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมิน สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนที่ดี และเหมาะสมกับวิชาชีพครูต่อไป

อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง ทุกกาลเวลาคือความทรงจำที่มีค่า และไม่มีวันลืมเลือน 💛💚
10/11/2023

อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง ทุกกาลเวลาคือความทรงจำที่มีค่า และไม่มีวันลืมเลือน 💛💚

ขอขอบคุณ เพลงยื้อ - ปรีชา ปัดภัย : เซิ้ง|Music Ost. สัปเหร่อ Story จักรวาลไทบ้านhttps://youtu.be/7zMd3OXwkV0?si=fvNILZgCQt2SLwKC

🗓 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 🗓    ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะครูและบุค...
11/10/2023

🗓 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 🗓
ดร.อรณิชชา อัครพิชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นางสาวนงลักษณ์ โล่ห์ทอง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์

คุณครูเตือนจิตร แก้วหนองตอ และคุณครูไมตรี ยงสืบชาติ ท่านทั้งสองทำงานมานานเนิ่นถึงวันนี้ สิ่งดีดีท่านเคยทำไว้มากโข สอนลูก...
21/09/2023

คุณครูเตือนจิตร แก้วหนองตอ และคุณครูไมตรี ยงสืบชาติ ท่านทั้งสองทำงานมานานเนิ่นถึงวันนี้ สิ่งดีดีท่านเคยทำไว้มากโข สอนลูกศิษย์ตั้งแต่เล็กเด็กจนโต วัยเกษียณท่านจงมีความสุขกายสบายใจ 🙏🙏🙏🎉🎊🎉

🎉🎉โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ยินดีต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่ คุณครูพัฒนา กะชันรัมย์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ มาเป็นสมาชิกคร...
04/09/2023

🎉🎉โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ยินดีต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่
คุณครูพัฒนา กะชันรัมย์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ มาเป็นสมาชิกครอบครัวชุมชนวัดชุมพร ด้วยความยินดียิ่ง 💛💚

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566🗓️    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นกา...
01/09/2023

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566🗓️
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🗓วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2566🗓    โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการรณรงค์แก้...
01/09/2023

🗓วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2566🗓
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ณ เทศบาลตำบลตาจง เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้เรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

ที่อยู่

100 ม. 12 ตำบล ตาจง อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์
Buriram
31170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด