โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก "เป็นโรงพยาบาลทหารขนาด 30 เตียงที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและเป็นผู้นำสุขภาพชุมชน"
(22)

เป็น รพ. ขนาด 30 เตียง ที่ได้รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล HA ขั้น 3..
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.55 ถึง 22 พ.ย.57..

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดบุคลากรทางการแพทย์ และชุดแพทย์เดินเท้า พร้อมสนับสนุนรถพยา...
19/01/2024

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดบุคลากรทางการแพทย์ และชุดแพทย์เดินเท้า พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลเข้าให้การสนันสนุนด้านการพยาบาลในพิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 โดยในการนี้ประจำจุดปฐมพยาบาลเพื่อให้ บริการด้านการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬา มทบ.26

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระ...
19/01/2024

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 โดยมี พล.ต.สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานพิธี ณ สนามกีฬา มทบ.26

พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมด้วย คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ภรรยาและครอบครัวกำ...
17/01/2024

พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมด้วย คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ภรรยาและครอบครัวกำลังพล รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การเล่นเกมส์นันทนาการ และการจับฉลากสำหรับบุตรครอบครัวกำลังพล โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ มทบ.26

“โครงการกีฬากษัตริย์ศึกเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์”    เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็...
13/01/2024

“โครงการกีฬากษัตริย์ศึกเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์”
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีปิด โครงการกีฬากษัตริย์ศึกเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย นักกีฬาจากทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เปตอง และเซปักตะกร้อ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของกำลังพลภายในหน่วย มทบ.26 โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับทีมชนะการแข่งขัน และมอบโอวาทแก่นักกีฬา ณ สนามกีฬา มทบ.26
#มทบ.26
#กองทัพบก

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง น้องนุช จันทน์มาลา ประธาน สม.ทบ.สาขา มทบ.26...
12/01/2024

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง น้องนุช จันทน์มาลา ประธาน สม.ทบ.สาขา มทบ.26 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก่อนปฐมวัยให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งนี้ พ.ต.หญิง อารีย์ ใจนวน หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก กล่าวรายงานความคืบหน้าในด้านพัฒนาการของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นส่วนงานในความรับผิดชอบของหน่วย โดย มี พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมด้วย คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ภริยา เข้าให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีครอบครัวกำลังพลค่ายสมเด็จเจ้าพระย...
12/01/2024

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีครอบครัวกำลังพลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
โครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย การเจาะเลือด ,ตรวจสุขภาพช่องปาก และเอกซเรย์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าให้การสนับสนุนครอบครัวกำลังพลที่มารับบริการตามโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย พ.อ.หญิง น้องนุช จันทน์มาลา ประธาน สม.ทบ.สาขา มทบ.26 เดินทางตรวจเยี่ยม และตรวจสุขภาพ ตามโครงการดังกล่าว โดยมี พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมด้วย คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ภริยา เข้าให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนหมายเลข 3 มทบ.26

26/12/2023
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ดำเนินการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย โ...
20/12/2023

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ดำเนินการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจาก หน่วยงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำและความรู้เรื่องอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอีกทั้งเพื่อทดสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ทดสอบระบบการสื่อสาร และการประสานงานภายใน ให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยภายในอาคาร ซึ่งภายในกิจกรรมมีการซ้อมแผนดับเพลิงขั้นต้น แผนดับเพลิงขั้นรุนแรงและแผนอพยพบุคลากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันฝึกประสบการณ์ร่วมกัน และประเมินเส้นทางในการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยในโรงพยาบาลต่อไป

20/12/2023
07/12/2023

สำนักพระราชวัง เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

07/12/2023

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลหน่วยสายแพทย์กองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัด...
04/12/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

03/12/2023

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2567
จำนวน 2,716 อัตรา
1. เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2,200 นาย
2. เป็นหนายทหารประทวน
2.1 รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก
- ทหารกองประจำการขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ 20 นาย
- อาสาสมัครทหารพราน 20 นาย
- พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัดกองทัพบก 20 นาย
- รับจากทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ.2563 36 นาย
2.2 รับจากนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป/อาสาสมัครทหารพราน (หญิง) 20 นาย
3. เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) โดยคัดเลือกจากกำลังสำรองหรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1 400 นาย
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดได้ที่ : https://rta.mi.th
สมัครทางเว็บไซต์ :
https://recruitment.rta.mi.th
https://atc.rta.mi.th
https://radd-atc.rta.mi.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 022414037 และ 022414068 - 9 ต่อ 89100, 89105, 89109
#ทหาร #สมัครทหาร

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ จัดบุคลากรทางการแพทย์เข้าให้การสนับสนุนด้านการพยาบาล และมีกำลังพ...
01/12/2023

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ จัดบุคลากรทางการแพทย์เข้าให้การสนับสนุนด้านการพยาบาล และมีกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน โดยการนี้ได้เข้าให้การดูแลด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมอเนกประสงค์ มทบ.26 อ.เมืองฯ จว.บ.ร
#กรมแพทย์ทหารบก
#กองทัพบก

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกสร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าร่วมร่วมพิธี “สวดมนต์ อธิษฐ...
01/12/2023

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 พ.ท.วงศ์สรรค์ สิริชีวเกสร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าร่วมร่วมพิธี “สวดมนต์ อธิษฐานจิต” ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พล.ต.สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา ,คณะแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.26 ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ณ ห้องเรียนหมายเลข 1 นฝ.นศท.มทบ.26
#กรมแพทย์ทหารบก
#กองทัพบก

เมื่อ 16 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใ...
27/11/2023

เมื่อ 16 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่าย พิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมจัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลเพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธาน พร้อมกับ พล.ต. ธวัชชัย ศิลปีโยดม ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี/พญ.ทภ.2 และหัวหน้าหน่วยงานข้างเคียง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยมี พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ให้การต้อนรับ ณ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

27/11/2023

สืบสานประเพณี สุขีลอยกระทง
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทและเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินและกระทำการอันไม่สมควรลงไป

#วันลอยกระทง

เมื่อ 16 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใ...
27/11/2023

เมื่อ 16 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่าย พิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมจัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลเพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธาน พร้อมกับ พล.ต. ธวัชชัย ศิลปีโยดม ผอ.รพ.ค่ายสุรนารีพญ.ทภ.2 และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยข้างเคียง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก นำบุคลากรทางการแพทย์เข้าให้การสนั...
26/11/2023

เมื่อวันที่ 25 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก นำบุคลากรทางการแพทย์เข้าให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จปฎิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการนี้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยวิธี ATK พร้อมด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดชุดแพทย์เดินเท้าจิตอาสา เพื่อให้บริการด้านการพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารอรับเสด็จในครั้งนี้ ณ พื้นที่ อ.หนองกี่ และ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมแพทน์ทหารบก
#กองทัพบก

26/11/2023

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่ม และพัฒนารากฐานสำคัญทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ซึ่งนำมาสู่ความเจริญของประเทศ

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติด้วย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลหน่วยสายแพทย์กองทัพบก

📺https://youtu.be/xsnPq4h9a3k🇹🇭

#วันวชิราวุธ � #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
#รัชกาลที่6
#พระราชทานธงชาติไทย

8 พ.ย. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย กษัตริย์ศึกเกมส์ 66 เพื่อเป็นการสร้างความร...
09/11/2023

8 พ.ย. 66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย กษัตริย์ศึกเกมส์ 66 เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ของกำลังพลในหน่วย และส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ประธานสมาคมแม่บ้านสาขารพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมประชุมร...
07/11/2023

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 คุณ ศุภลักษณ์ สิริชีวเกษร ประธานสมาคมแม่บ้านสาขารพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของ สม.ทบ.สาขา ทภ.2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1 บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำการตรวจสุขภาพทั่วไปทหารใหม่ ตรวจสุ...
03/11/2023

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำการตรวจสุขภาพทั่วไปทหารใหม่ ตรวจสุขภาพฟัน ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV ให้กับทหารใหม่ หน่วย ร.23 พัน4 ผลัดที่ 2/66 ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข 3 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

2 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำการตรวจสุขภาพทั่วไปทหารใหม่ ตรวจสุขภาพฟัน ฉีดว...
03/11/2023

2 พ.ย.66 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำการตรวจสุขภาพทั่วไปทหารใหม่ ตรวจสุขภาพฟัน ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV ให้กับทหารใหม่ หน่วย มทบ.26 ผลัดที่ 2/66 ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข 3 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมแสดงความยินดีให้แก่กำลังพ...
31/10/2023

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ร่วมแสดงความยินดีให้แก่กำลังพล นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมข้อคิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บริเวณภายในอาคาร รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

31 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลั...
31/10/2023

31 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร ซึ่งมทบ.26 มีกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 23 นาย โดยมี พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท ข้อคิดในการดำรงชีวิต และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องพิธีการ มทบ.26

30 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธร...
31/10/2023

30 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายมงคลชัย โกยรัมย์ บิดาของ พลฯเกื้อกูล โกยรัมย์ ทหารกองประจำการสังกัด รพ.ค่ายฯ พร้อมมอบสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 11 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกีย...
30/10/2023

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 66 พ.ท. วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเอกสารสำคัญ เนื่องในโอกาสทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดปลดฯ ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งปลดประจำการ จำนวน 17 นาย จากนั้นได้ให้โอวาท และกล่าวขอบคุณทหารกองประจำการทุกนายที่เสียสละ เพื่อชาติ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ณ บริเวณภายในอาคาร รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

ที่อยู่

147 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
Buriram
31000

เบอร์โทรศัพท์

+6644637308

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด