เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.buriramcity.go.th
ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารได้ที่

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งได้ตราขึ้นไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ.พหลพลหยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479

ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตและ

นอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันสมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม 6.0 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ http://bit.ly/2qDovGi
ข้อมูลพื้นฐาน http://bit.ly/2ryb3mr
ที่ตั้งและประชากร http://bit.ly/2ryd1DT
วิสัยทัศน์ พันธกิจ http://bit.ly/2qDsdQa
อำนาจหน้าที่ ดูเพิ่มเติม http://bit.ly/2rl6teD
ร้องเรียนร้องทุกข์ http://bit.ly/2rkbDnO

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโคร...
05/01/2024

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแบ่งสุขปันใจสร้างสายใยรักผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาล พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เภชัชชา ผอ.กองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
#โดยมีการจัดกิจกรรม
- การคัด สุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง /วัดความดัน/เจาะเลือดปลายนิ้ว
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคด้วยตนเอง
- เพื่อสร้างกระแสประชาชนสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) เตรียมความพร้อมสู้วัยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
🎯โดยรับงบประมาณสนับสนุนจาก #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

05/01/2024
วันที่ 4 มกราคม 2567 นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมการจัดทําบริ...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมการจัดทําบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 2

ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้าง Galaxy Entertainment Group (ครั้งที่ 5) ซึ่...
03/01/2024

ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้าง Galaxy Entertainment Group (ครั้งที่ 5) ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมและคาสิโนและร้านอาหาร จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชาสัมพ์นธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
02/01/2024

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชาสัมพ์นธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

🔸วันที่ 2 มกราคม 2567 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล 🎯กล่าวอวยพรเนื่องในเทศก...
02/01/2024

🔸วันที่ 2 มกราคม 2567 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล
🎯กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 แก่พนักงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ
🙏ขอบคุณที่ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเลี้ยง ขนม ข้าวต้ม แก่พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2567 วันนี้ 1 มกราคม 2567 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรี...
01/01/2024

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2567
วันนี้ 1 มกราคม 2567 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธค.66 ...
29/12/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธค.66 - 1 มค.67 เวลา 08.30-16.30 น.

วันนี้(28 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียน...
28/12/2023

วันนี้(28 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายสมเกียรติ พลรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีระวิทยาคาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

👉วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 🎯ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 2...
28/12/2023

👉วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 🎯ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 26 พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

วันนี้(28 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อวยพรพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนื่องในเทศก...
28/12/2023

วันนี้(28 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อวยพรพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1...
28/12/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันนี้(27 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาต...
27/12/2023

วันนี้(27 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันนี้(27 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ...
27/12/2023

วันนี้(27 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบปร...
26/12/2023

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปลักษณะอากาศประจำวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยและ...
26/12/2023

สรุปลักษณะอากาศประจำวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรง
หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน 044-611111 หรือ 199
💻 www.buriramcity.go.th
☎️ 0 4460 2345
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

☠️ โรค NCDs เป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ! __________🍟 ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการก...
26/12/2023

☠️ โรค NCDs เป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งของคนไทย !
__________
🍟 ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม หวานจัด เค็มจัด มันจัด
🍻 การดื่มสุรา สูบบุหรี่เป็นประจำ รวมถึงความเครียด และไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
💪🏽 เมื่อทราบแบบนี้แล้วเราต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรค NCDs เพื่อสุขภาพที่ดีนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
รู้โรค by กรมควบคุมโรค

วันนี้(26 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบตู้เย็นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีรั...
26/12/2023

วันนี้(26 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบตู้เย็นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

25/12/2023

ในวารดิถี ขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ กระผมนายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ขออวยพร ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญปราศจากอุปสรรค ภยันตรายทั้งปวง จงมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมรับกับสิ่งใหม่ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และในทุกๆด้าน ด้วยศีล สมาธิ สติ และปัญญา เพื่อความเจริญก้าวหน้า มั่นคงในชีวิตอาชีพการงานตลอดไป และสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งที่พึงปรารถนา โดยทั่วกัน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ...
22/12/2023

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายการเมืองภายใน Sydney P. Kelly ประจำการ ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกประจำประเทศไทย และนางสาวฉมาพันธ์ คณาชัยวิรุจน์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ในการเข้าพบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหารือข้อราชการและสานต่อสัมพันธ์ทวิภาคีอันดี การศึกษาชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคม และวัฒนธรรมของชาวอีสาณ

วันนี้(21 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพ...
21/12/2023

วันนี้(21 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีราษฎร์เกมส์ 2023 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

21/12/2023

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา (ชั้น 4) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วันนี้(20 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพ่อ...
20/12/2023

วันนี้(20 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ด้านการบริหารจัดการถนนคนเดินเซราะกราว โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ ณห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

19/12/2023
19/12/2023

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ตัดต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย

วันนี้(19 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรี...
19/12/2023

วันนี้(19 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายสมเกียรติ พลรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตัดต้นไม้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ บริเวณหน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

18/12/2023

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566
การประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผลการพิจารณาเห็นชอบ

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566   วันนี้ (18 ธันวาคม 2566) นายสก...
18/12/2023

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
วันนี้ (18 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ร่วมพบปะในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันนี้(18 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายศักดิ์ไพศาล สุทธิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุ...
18/12/2023

วันนี้(18 ธันวาคม 2566) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายศักดิ์ไพศาล สุทธิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
14/12/2023

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

ที่อยู่

9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044602345

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Buriram บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด