Clicky

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห, หน่วยงานราชการ, Cha-am.

เปิดเหมือนปกติ

📌เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประจำ...
11/05/2022

📌เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการจัดการภายในพื้นที่ การติดตามงานต่างๆ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

Photos from วนอุทยานเขานางพันธุรัต's post
08/05/2022

Photos from วนอุทยานเขานางพันธุรัต's post

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว...
03/05/2022

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้มีที่อยู่ที่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

📣ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาค สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง เพจ facebook : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือทางโทรศัพท์
032-706051 , 081-8808553 , 091-8507656

📣สแกน QR CORD เพื่ออ่านโครงการได้ค่ะ

ยามค่ำคืน ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จ.เพชรบุรี
27/04/2022

ยามค่ำคืน ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จ.เพชรบุรี

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว...
19/04/2022

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้มีที่อยู่ที่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

📣ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาค สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง เพจ facebook : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือทางโทรศัพท์
032-706051 , 081-8808553 , 091-8507656

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สบอ.3 พบ. ได้จัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต...
05/04/2022

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สบอ.3 พบ. ได้จัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

02/04/2022

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#กรมอุทยานแห่งชาติ #ทรงพระเจริญ

22/03/2022

"วันน้ำโลก" 22 มีนาคม 2564

"22 มีนาคม" ของทุกปีถือเป็น "วันน้ำโลก" (World Water Day) หรือชื่ออย่างเป็นทางการที่ถูกต้อง ต้องเป็น "วันน้ำของโลก" (World Day for Water) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1992 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อให้มนุษย์ทุกคนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลกจะประกอบไปด้วยน้ำกว่า 70% ทว่ามีเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นแหล่งน้ำจืดเหมาะแก่การบริโภค ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

21/03/2022

21 มีนาคม "วันป่าไม้โลก"

วันป่าไม้โลกนั้นเกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาทั่วไปของ “องค์การสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร” หรือ European Cinfederation of Agriculture ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ. 2514 นอกจากนั้นในปีเดียวกัน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ก็ยังได้ประกาศสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ด้วยความคาดหวังของที่จะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จนเกิดการผลักดันให้วันที่ 21 มีนาคม กลายเป็น วันป่าไม้โลก (World Forestry Day)

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
13/03/2022

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

หน่วยงานอื่นๆเห็นความสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากขึ้นในภาระกิจสนธิกำลังเพื่อความมั่นคงของชาติ
03/03/2022

หน่วยงานอื่นๆเห็นความสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากขึ้นในภาระกิจสนธิกำลังเพื่อความมั่นคงของชาติ

03/03/2022

3 มีนาคม ของทุกปี "วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก" (World Wildlife Day)

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ และเพื่อเฉลิมฉลองในความสวยงามและรูปแบบที่หลากหลายของสัตว์ป่าและพืชป่า

ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) คือ “Recovering key species for ecosystem restoration - กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ”

เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

23/02/2022

🚩🚩ด่วน!! รับสมัครงาน ตำแหน่ง งานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า
จำนวนหลายอัตรา ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

รับสมัครวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume ได้ทางอีเมลล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 032-821-568

20/02/2022

สัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภท งู

ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ชนิด

1. งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
2. งูจงอาง (Ophiophagus Hannah)
3. งูทางมะพร้าวเขียว (Gonyosoma prasina)
4. งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata)
5. งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea)
6. งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
7. งูทางมะพร้าวหางดํา หรืองูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถํ้า (Elaphe taeniura)
8. งูสิง (Ptyas korros)
9. งูสิงหางดํา (Ptyas carinatus)
10. งูสิงหางลาย หรืองูสิงลาย (Ptyas mucosus)
11. งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
12. งูหลาม (Python molurus bivittatus)
13. งูหลามปากเป็ด (Python curtus)
14. งูเหลือม (Python reticulatus)

ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand

❌ปิดรับสมัครแล้วค่ะ❌📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง งานอนุรักษ์และป้องกันร...
14/02/2022

❌ปิดรับสมัครแล้วค่ะ❌

📣เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า สามารถสอบถามได้ที่ 081-8808553 , 032-706051 หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ในวันและเวลาราชการ

13/02/2022

นกเงือกสัญลักษณ์ของ "รักแท้" & ตัวแทนความสมบูรณ์ของป่า

13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก"
นกเงือก สัญลักษณ์แห่ง " รักแท้" เมื่อนกเงือกจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้ว จะผูกพันกันแค่ 2 ตัวตลอดชีวิต จะใช้ชีวิตคู่แบบ "ผัวเดียวเมียเดียว" จนแก่เฒ่าหรือกว่าจะตายจากกัน และตัวผู้ยังมีลักษณะของหัวหน้าครอบครัวที่ดี คอยหาอาหารให้และคอยดูแลปกป้องลูกนกและแม่นกให้ปลอดภัย

นกเงือกมีบทบาทเด่นในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า เนื่องจากนกเงือกกินผลไม้สุกเป็นอาหารมากกว่า 300 ชนิด ทั้งผลไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และด้วยพฤติกรรมของนกเงือกบินหาอาหารไปทั่ว และกินผลไม้เข้าไปทั้งผลแล้วขย้อนเมล็ดออกมา จึงสามารถนำพาเมล็ดพันธุ์พืชไปทิ้งไว้ยังที่ต่างๆ และเจริญขึ้นเป็นต้นกล้าได้ทั่วป่า นกเงือกจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแพร่พันธุ์ของพืช ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่า และทำให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ

นกเงือก จึงเป็นส่งที่บ่งชี้ว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เหตุนี้เองทำให้มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือก และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันรักนกเงือก โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

#นกเงือก #ป่าอนุรักษ์ #รักแท้ #ตัวแทนความสมบูรณ์ของป่า #วันรักนกเงือก

📌เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประ...
09/02/2022

📌เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการจัดการภายในพื้นที่ การติดตามงานต่างๆ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมทั้งมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการ...
07/02/2022

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมทั้งมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักค้างแรม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดเพชรบุรี อย่างเคร่งครัด

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
032-706051 , 081-8808553

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ร่วมกับฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (แม่คะเ...
02/02/2022

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ร่วมกับฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (แม่คะเมย) ปฏิบัติการฝึกลาดตระเวนรักษาป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Photos from ดร. วิจารย์ สิมาฉายา Wijarn Simachaya Fanpage's post
30/01/2022

Photos from ดร. วิจารย์ สิมาฉายา Wijarn Simachaya Fanpage's post

14/01/2022

14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษา ความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่าจนทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทําให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะ แวดล้อมจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง ทั้งแปลงได้ ดังนั้นการจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อพ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อม ทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532 - 2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

โดยมีวัตถุประสงควัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ระลึกถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งทําให้ประชาชน จํานวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสําคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือการที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532

#วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ #14มกราคม

📌เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางสโมสรไลออนส์สากลในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง...
26/11/2021

📌เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางสโมสรไลออนส์สากลในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ โดยนายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณชายหาดชะอำ ร่วมกับหน่ายงานต่างๆ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Kaeng Krachan National Park's post
23/11/2021

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Kaeng Krachan National Park's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
16/11/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

📌เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประ...
10/11/2021

📌เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่องการจัดการภายในพื้นที่ การติดตามงานต่างๆ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

📌เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ได้ลงพื้นที่สำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ตั้งแต...
08/11/2021

📌เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ได้ลงพื้นที่สำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน และได้ดำเนินการจัดทำเป็นรายงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นอีกด้วย

📌สแกน QR CODE เพื่อศึกษาข้อมูลรายงานวิจัยความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

📌เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานงานกับทางโรงพยาบ...
29/10/2021

📌เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลชะอำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post
27/10/2021

Photos from สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand's post

1 พฤศจิกายนนี้ เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว ‘เขาพะเนินทุ่ง’ อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
20/10/2021
1 พฤศจิกายนนี้ เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว ‘เขาพะเนินทุ่ง’ อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

1 พฤศจิกายนนี้ เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว ‘เขาพะเนินทุ่ง’ อุทยานฯแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารั […]

#ลมฟ้าอากาศ : ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก-คลื่นลมแรง
08/10/2021
#ลมฟ้าอากาศ : ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก-คลื่นลมแรง

#ลมฟ้าอากาศ : ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก-คลื่นลมแรง

กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือน พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ 5 มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางป.....

📌เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชน☎️ ติดต่อเบอร์ 032-706051🔈inbox : เขตห้ามล...
06/10/2021

📌เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชน

☎️ ติดต่อเบอร์ 032-706051
🔈inbox : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน😃

เอิร์ท-มิกซ์ ดีใจ "นิทานพันดาว" ที่สร้างชื่อคว้ารางวัลใหญ่ของเอเชีย
08/09/2021
เอิร์ท-มิกซ์ ดีใจ "นิทานพันดาว" ที่สร้างชื่อคว้ารางวัลใหญ่ของเอเชีย

เอิร์ท-มิกซ์ ดีใจ "นิทานพันดาว" ที่สร้างชื่อคว้ารางวัลใหญ่ของเอเชีย

ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานประกาศรางวัล ContentAsia Awards 2021 ที่ปีนี้ซีรีส์วายจากไทยอย่าง "นิทานพันดาว" ที่สร้า...

Onepage สรุปกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งปี แหล่งท่องเที่ยวดูนกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
06/09/2021

Onepage สรุปกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งปี แหล่งท่องเที่ยวดูนกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

📔สมุดบันทึกนกของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
02/09/2021

📔สมุดบันทึกนกของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

ที่อยู่

Cha-Am
76120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ จังห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Cha-Am

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Cha-Am (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ อําเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ AZ Film สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุท มือถือติดโปรรายเดือน True-By Maepoen เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ  Rotary Krun