สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โทร. 0 3289 9772-3
โทรสาร. 0 3289 9774

เปิดเหมือนปกติ

Photos from TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา's post
29/08/2021

Photos from TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา's post

29/08/2021

🔰🧸วันนี้แอดมินขอนำเสนอภาพภารกิจของสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ไปรับชมกันได้เลยครับ…

Photos from Hatwanakorn National Park อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์'s post
26/08/2021

Photos from Hatwanakorn National Park อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์'s post

🏠🌿ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี เดินทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์มรดกโลก พ...
26/08/2021

🏠🌿ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี เดินทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์มรดกโลก พร้อมทั้งตรวจสิ่งงอำนวยความสะดวกเพื่อความเท่าเทียม (อารยสถาปัตย์) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 🔰🍀

🍀25 ส.ค. 64 เวลา 14.30 น. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อออกแบบและเตรียมความพร้อมบริเวณที่จะติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์มรดกโลก ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมไปถึงตรวจติดตามการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ และการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความเท่าเทียม (อารยสถาปัตย์) บริเวณท่าเสด็จ, ห้องน้ำ-ห้องสุขา หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีนายไพโรจน์ นาครักษา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายราชันย์ บุญอยู่ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา งามเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมและตรวจติดตาม 🪴🌿

#สบอ3พบ

🌿🏠 สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาว...
24/08/2021

🌿🏠 สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย⛰🪴

🔸เวลา 13.00 น. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายไพโรจน์ นาครักษา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสถิตย์ จันทรมณี ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานชุมชนของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 (แก่งกระจาน) สบอ.3 สาขาเพชรบุรี 🍀

#สบอ3พบ

แก่งกระจาน ป่าแห่งความหลากหลาย มีพรรณพืชที่โดดเด่น และสัตว์ป่าหายากที่น่าสนใจ ในพื้นที่มรดกโลกอันทรงคุณค่า)  บน Website ...
24/08/2021
แก่งกระจาน ป่าแห่งความหลากหลาย EP.2 | แก่งกระจาน สู่มรดกโลก | 16 ม.ค.64

แก่งกระจาน ป่าแห่งความหลากหลาย มีพรรณพืชที่โดดเด่น และสัตว์ป่าหายากที่น่าสนใจ ในพื้นที่มรดกโลกอันทรงคุณค่า) บน Website https://www.youtube.com/watch?v=JzMDkw2e7HA&t=437s

รายการแก่งกระจาน สู่มรดกโลก สัปดาห์นี้ เสนอตอน แก่งกระจาน ป่าแห่งความหลากหลาย ติดตามชีวิตในผืนป่าได้ในรา...

🛏 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการส่งมอบเตียงไม้ไผ่ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID - 19 โดยมอบให้กับโร...
23/08/2021

🛏 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการส่งมอบเตียงไม้ไผ่ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID - 19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี🎋🪴

🏠🌿 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้จัดทำเตียงไม้ไผ่ ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 33 เตียง สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เป็นเตียงสนามชั่วคราว และดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 โดยได้รับการสนับสนุนไม้ไผ่จากชุมชนหมู่ 3 บ้านพุไทร และหมู่ 5 บ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

#อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
#FightCOVID19

🔰🍀การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ...
23/08/2021

🔰🍀การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน 🔰🌿

🔸นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินและคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 (ห้องแก่งกระจาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

#สบอ3พบ

เผาแล้วผู้กล้าแก่งกระจาน เสียชีวิตขณะลาดตระเวน!https://www.banmuang.co.th/news/region/247322
22/08/2021
เผาแล้วผู้กล้าแก่งกระจาน เสียชีวิตขณะลาดตระเวน!

เผาแล้วผู้กล้าแก่งกระจาน เสียชีวิตขณะลาดตระเวน!
https://www.banmuang.co.th/news/region/247322

วันที่ 22 สิงหาคม ที่วัดท่าเรือสามัคคี อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ...

ผู้ว่าฯประจวบฯสั่งปิดหมู่บ้านกะเหรี่ยงหัวหินติดโควิด 46 คนhttps://www.newtv.co.th/news/87143
22/08/2021
ผู้ว่าฯประจวบฯสั่งปิดหมู่บ้านกะเหรี่ยงติดโควิด 46 คน

ผู้ว่าฯประจวบฯสั่งปิดหมู่บ้านกะเหรี่ยงหัวหินติดโควิด 46 คน
https://www.newtv.co.th/news/87143

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดหมู่บ้านป่าละอูบน ตั้ง รพ.สนามหลังพบกะเหรี่ยงติดเชื้อโควิด 46 คน

🙏🔰 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. มอบหมาย ผอ.พิชัย เป็นประธาน การสวดอภิธรรมศพ พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอุทยานแห่ง...
22/08/2021

🙏🔰 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. มอบหมาย ผอ.พิชัย เป็นประธาน การสวดอภิธรรมศพ พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน 🌿⛰

🔺21/08/64 เวลา 19.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน การสวดอภิธรรมศพคืนสุดท้าย นายอลงกรณ์ หลักกรด พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

🔸โดย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้ฝากความห่วงใยถึงครอบครัวของนายอลงกรณ์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง🌿🙏

#สบอ3พบ

21/08/2021
21/08/2021
naturednpnews.blogspot.com

รุกป่าแม่มะเร็ว จ.เพชรบุรี!! อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก พบสภาพป่าถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ต้นไม้ใหญ่มีค่าถูกโค่นล้ม เร่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) บน Website https://naturednpnews.blogspot.com/2021/08/3-21-2564_20.html

21/08/2021
naturednpnews.blogspot.com

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมมอบเงิน จากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเลและกองทุนสวัสดิการ แก่ครอบครัวผู้พิทักษ์ที่เสียชีวิต) บน Website https://naturednpnews.blogspot.com/2021/08/3-21-2564_7.html

Photos from ยุทธพล  อังกินันทน์'s post
21/08/2021

Photos from ยุทธพล อังกินันทน์'s post

🔰🙏อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมาย ผอ.พิชัย เป็นประธานการสวดอภิธรรมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณ...
21/08/2021

🔰🙏อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมาย ผอ.พิชัย เป็นประธานการสวดอภิธรรมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวพิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่⛰🐘

🔺เวลา 19.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบหมาย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน การสวดอภิธรรมศพ นายอลงกรณ์ หลักกรด พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

🔸โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบหมาย นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.สบอ.3 พบ. เป็นผู้แทน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว นายอลงกรณ์ จากกองทุนสวัสดิการ กรมอุทยานฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท , เงินช่วยเหลือส่วนตัวจาก อธิบดีกรมอุทยานฯ , ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และเงินเงินช่วยเหลือครอบครัวนายอลงกรณ์ จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สบอ.3พบ. ให้แก่มารดาของนายอลงกรณ์🏠🌿

#สบอ3พบ

⛰🌿 ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เดินทางลงพื้นที่ อช.แก่งกระจาน ให้กำลังใจ...
20/08/2021

⛰🌿 ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. เดินทางลงพื้นที่ อช.แก่งกระจาน ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่🍀🔰

🔸20 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.ทสจ.เพชรบุรี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.สบอ.3พบ. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สจป. 10 เพชรบุรี นายอิทธิพล ไทยกมล หน.อช.แก่งกระจาน ร่วมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้กำลังใจครอบครัวผู้พิทักษ์ป่าซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตรวจติดตามการดำเนินการจัดตั้งป้ายสัญลักษณ์มรดกโลก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

🔺โดย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส. ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวนายอลงกรณ์ หลักกรด พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จำนวน 100,000 บาท และกองทุนสวัสดิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท ให้กับมารดาของนายอลงกรณ์ พร้อมทั้งพูดคุย ให้กำลังใจครอบครัวของนายอลงกรณ์ และกำชับให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดูแลช่วยเหลือครอบครัวนายอลงกรณ์ อย่างเต็มที่

🔸สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ อย่างเข้มงวด และ บริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำความห่วงใย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งจนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งได้นำความยินดีมาให้กับคนเพชรบุรี และคนไทยทั้งประเทศ🌳🍀

#สบอ3พบ

20/08/2021
🔰⛰เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบ...
20/08/2021

🔰⛰เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 🌳🌿

🔸20/08/64 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานและแผนการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 (ห้องแก่งกระจาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 🍀🏠

#สบอ3พบ

เปิดวินาที! ชีวิตกลางผืนป่าโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ช่วย จนท.พิทักษ์ป่าสลบในป่า นับเป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนป่าและทรัพยาก...
20/08/2021
เปิดวินาที! ชีวิตกลางผืนป่าโรยตัวช่วย จนท.สลบในป่า | TNN ข่าวดึก | 19 ส.ค. 64

เปิดวินาที! ชีวิตกลางผืนป่าโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ช่วย จนท.พิทักษ์ป่าสลบในป่า นับเป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่น่ายกย่อง) บน Website https://www.youtube.com/watch?v=ToX9Nh64_oM

เจ้าของรีสอร์ทหรู มูลค่า 20 ล้านบาท ที่สร้างรุกแม่น้ำแควน้อย ยอมรื้อถอน-เคลื่อนย้าย ออกจากพื้นที่อุทยานฯไท...

Photos from นสพ.ประจวบโพสต์'s post
20/08/2021

Photos from นสพ.ประจวบโพสต์'s post

[Environment] รับศพ “อลงกรณ์ หลักกรด” ผู้พิทักษ์ป่าผู้จากไป ครอบครัวร่ำไห้เพื่อนเศร้าโศกเสียใจ ด้านกรมอุทยานฯ เตรียมช่วย...
19/08/2021
รับศพ “อลงกรณ์ หลักกรด” ผู้พิทักษ์ป่าผู้จากไป ครอบครัวร่ำไห้เพื่อนเศร้าโศก - ThaiReport Channel

[Environment] รับศพ “อลงกรณ์ หลักกรด” ผู้พิทักษ์ป่าผู้จากไป ครอบครัวร่ำไห้เพื่อนเศร้าโศกเสียใจ ด้านกรมอุทยานฯ เตรียมช่วยเหลือ ครอบครัวและมอบเงินชดเชยตามสิทธิ์แล้ว https://www.thaireportchannel.com/archives/18642

Cr.สบอ.3สาขาเพชรบุรี รับศพ “อลงกรณ์ หลักกรด” ผู้พิทักษ์ […]

พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง  อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย     จากห้วยหนองคลองบึงถึงยอดดอย   ข้านี้คอยพิทักษ์รักษาไพร      พ...
19/08/2021

พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง
อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย

จากห้วยหนองคลองบึงถึงยอดดอย
ข้านี้คอยพิทักษ์รักษาไพร

พิทักษ์ป่าข้านี้มีใจมุ่ง
หมายผดุงถิ่นป่าที่อาศัย

แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางป่าไพร
แต่หัวใจมุ่งมั่นมิสั่นคลอน

ข้าจะรักป่านั้นกว่าชีวิต
ข้าอุทิศกายใจไม่ถอดถอน

ข้าพิทักษ์ป่ามั่นนิรันดร
ข้าขอนอนเฝ้าป่ากว่าชีพวาย..

ขออุทิศแด่….เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นายอลงกรณ์ หลักกรด ผู้พิทักษ์ป่าผู้เสียสละ แห่งป่าแก่งกระจาน

#กลุ่มป่าแก่งกระจานมรดกโลก
#สบอ3พบ.

แก่งกระจาน ผืนป่าใหญ่พรมแดนเชื่อมต่อของเขตภูมิพฤกษ์ พบพรรณไม้หายาก พรรณไม้ถิ่นเดียว และพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกเป็นจำนวนมาก...
19/08/2021
ที่สุดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (EP. 7) – แก่งกระจาน ผืนป่าใหญ่พรมแดนเชื่อมต่อของเขตภูมิพฤก

แก่งกระจาน ผืนป่าใหญ่พรมแดนเชื่อมต่อของเขตภูมิพฤกษ์ พบพรรณไม้หายาก พรรณไม้ถิ่นเดียว และพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกเป็นจำนวนมาก) บน Website https://www.youtube.com/watch?v=I8rO1sD5cD8

แก่งกระจาน ผืนป่าใหญ่พรมแดนเชื่อมต่อของเขตภูมิพฤกษ์ ผืนป่าแก่งกระจานตั้งอยู่ในบริเวณเชื่อมต่อของเขตภู....

"จนท.พิทักษ์ป่าแก่งกระจาน หัวใจวายขณะลาดตระเวน - สำนักข่าวไทย อสมท" https://tna.mcot.net/environment-761217
18/08/2021
จนท.พิทักษ์ป่าแก่งกระจาน หัวใจวายขณะลาดตระเวน

"จนท.พิทักษ์ป่าแก่งกระจาน หัวใจวายขณะลาดตระเวน - สำนักข่าวไทย อสมท" https://tna.mcot.net/environment-761217

เกิดเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน วูบหมดสติ หยุดหายใจขณะลาดตระเวน ส่ง ฮ. ช่วย.....

Photos from สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ - ตอนบน's post
18/08/2021

Photos from สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ - ตอนบน's post

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ! กรมอุทยานฯ เผยรายชื่อ! อุทยานแห่งชาติ 30 แห่ง คว้ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2563) อีก...
18/08/2021
เปิดรายชื่อ! อุทยานแห่งชาติ 30 แห่ง คว้ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2563

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ! กรมอุทยานฯ เผยรายชื่อ! อุทยานแห่งชาติ 30 แห่ง คว้ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2563) อีกด้วย) บน Website http://news.dnp.go.th/news/5351

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายธัญญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดี​ […]

Photos from ThaiQuote's post
17/08/2021

Photos from ThaiQuote's post

👮🏻‍♀️🍀 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส. อส.) 🪴🌳🔰🌿นายพิชัย วัชรวงษ์ไพ...
17/08/2021

👮🏻‍♀️🍀 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส. อส.) 🪴🌳

🔰🌿นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ, ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า, ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าเขตห้ามล่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส. อส.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรสำหรับการจัดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ (อส.อส.) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและครอบคลุมในทุกภารกิจของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🌿🍀โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 (แก่งกระจาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

#สบอ3พบ

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post
17/08/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post

Photos from ประจวบฯ เช็คอิน กิน เที่ยว's post
17/08/2021

Photos from ประจวบฯ เช็คอิน กิน เที่ยว's post

🔰ผอ.พิชัย สั่งเร่งทำโป่งเทียม ป้องกันลัมปี สกิน🔰🔸🌿นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเ...
17/08/2021

🔰ผอ.พิชัย สั่งเร่งทำโป่งเทียม ป้องกันลัมปี สกิน🔰

🔸🌿นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมกับ ทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ดำเนินการจัดทำโป่งเทียม เพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามินให้สัตว์ป่าสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน บริเวณ ซึ่งเป็นโป่งเทียมเพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามิน A D3 E ให้สัตว์ป่าสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน โดยมีเป้าหมายในการจัดทำโป่งเทียมทั้งสิ้น ทั้งสิ้นจำนวน 11 โป่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โป่ง🐘🐃

#อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
#กลุ่มป่าแก่งกระจาน
#มรดกไทยมรดกโลก
#สบอ3พบ

16/08/2021
"จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย แห่งผืนป่าแก่งกระจาน" หนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำเพชรบุรี คือการได้เห็นส...
16/08/2021
จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย แห่งผืนป่าแก่งกระจาน

"จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย แห่งผืนป่าแก่งกระจาน" หนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำเพชรบุรี คือการได้เห็นสัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตตามระบบนิเวศในธรรมชาติ) บน Website https://www.youtube.com/watch?v=VcrIlz0Fb1w

"จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย แห่งผืนป่าแก่งกระจาน"หนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำเพชรบุ...

ที่อยู่

Cha-am
76120

เบอร์โทรศัพท์

+6632899772

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Cha-am

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528