ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ

ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ກຳລັງແຮງງານ,
ຕະຫລາດແຮງງານ,
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,
ປົກປ້ອງສັງຄົມ,
ແຮງງານເດັກ,
ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ກວດກູ້ລະເບີດທີຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ້ ສປປ ລາວ, ຮັບບໍລີຈາກເລືອດຊວ່ຍເຫຼືອສັງຄົມ.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທິບພະສອນ ສຸຂະທໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ , ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ...
07/07/2021

ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທິບພະສອນ ສຸຂະທໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ , ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ ກ່ຽວກັບ ການບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດຝັງດິິນ ແລະ ລະເບີດລູກຫວ່ານ,ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ສຽມຣຽບ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດໂດຍ ສະຖານທູດອິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍາປະເທດກໍາປູເຈຍ ຮ່ວມກັບສູນປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດອາຊຽນ (ARMAC),ໂດຍມີບັນດາສະຖານທູດປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ປະຈໍາປະເທດກໍາປູເຈຍ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ກະຊວງກຽ່ວຂ້ອງເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຕິດພັນໂດຍກົງກັບ 12 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍຂອງສາກົນ ຍົກເວັ້ນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ 18. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືແນວທາງ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕ່າງໆໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດສູງອີກດ້ວຍ.
ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ຕໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ກ່ຽວກັບສະພາບການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຍັງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເຊິ່ງຍາມໃດລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍການເຊື່ອມສານວຽກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ແຕ່ປີ 1996 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນກໍກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວກໍານົົດແຜນຍຸດທະສາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄລຍະໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2021 – 2030 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ 18 “ຊີວິດທີ່ປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ”
ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ທິບພະສອນ ສຸຂະທໍາມະວົງ ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະເໜີໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜູບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້./
(ຂ່າວສານ ຮສສ)

06/07/2021

#ສືບຕໍ່ເບີກຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນວ່າງງານສະເພາະໂຄວີດ 19
ໃຫ້ພາກສ່ວນວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2021ຜ່ານມານີ້, ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ວິທະຍາສາດ ວຽກແຮງ...
05/07/2021

ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2021ຜ່ານມານີ້, ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ວິທະຍາສາດ ວຽກແຮງງານ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີບັນດາບັນດາ ທ່ານຄະນະກົມ , ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, ຫົວຫນ້າອົງການອ້ອມຂ້າງ,ພ້ອມດວ້ຍພະນັກງານວິຊາ ເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດ ດ້ານວຽກງານແຮງງານ ຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ທົບທວນຄືນ ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານ ແຮງງານ, ນິຕິກໍາ ພາຍໃນປະເທດ ກໍານົດໄວ້ພຽງພໍແລ້ວບໍ່, ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ທິດສະດີ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງຂອງວຽກງານແຮງງານ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກຕົວຈິງ ການຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ວຽກງານແຮງງານ ເຊັ່ນ: ນິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ທີ່່ຕິດພັນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ສົມຄູ່ ກັບວຽກທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ ລວມທັງຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານແຮງງານ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດເປັນ ຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ, ເພື່ອຊອກຫາ “ ຄວາມຈິງ " ເພື່ອຈະໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ບັນຫາອຸດຕັນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກແຮງງານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເພື່ອ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ຊອກຫາທາງອອກ ດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ ທີ່ມີວິທະຍາສາດ ສ້າງການຫັນປ່ຽນ ທີ່ຕັ້ງ ຫນ້າ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນລຸຄາດຫມາຍສູ້ຊົນຕ່າງໆທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 5 (2021-2025) ຕໍ່ຫນ້າ ໂດຍສະເພາະໃນການ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ໃນການເຮັດວຽກ ຕາມຄໍາຂວັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ັັັັງນີ້, ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ ເອົາໃຈໃສ່ຮັບຟັງໃນການນໍາສະເຫນີຂອງບັນດາ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາທີ່ອຸດຕັນ ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ, ບັນຫາກ່ຽວກັບພາລະບົບາດລະຫວ່າງກົມກັບກົມ, ລະ ຫວ່າງກົມກັບສູນ ກັບສະຖາບັນ, ສະນັ້ນ, ສະເຫນີໃຫ້ບັນດາທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຫລັກ ແຫລ່ງ ລົງເລິກເປັນພິເສດ ເພື່ອຊ່ວຍກັນຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະບົດບາດຂອງ ວຽກແຮງງານ ກັບ ວຽກອາຊີວະສຶກສາ ກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂື້ນໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ ລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ກອງປະຊຸມວິຊາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮວ່ມກັນຄົ້ນຄວ້າຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ.....................................
30/06/2021

ກອງປະຊຸມວິຊາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮວ່ມກັນຄົ້ນຄວ້າຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ.
.................................
ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມະຄີມິດຕະພາບພົວພັນຮວ່ມມື, ຄວາມສາມັກ ຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມໃຫ້ທະນົງແກ່ນຍິ່ງໆຂື້ນ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ມິຖຸນາ 2021, ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມວິຊາ ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລາວ-ຫວຽດນາມ (ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ) ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ-ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ສສ ຫວຽດນາມ. ຝ່າຍລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຄະນະວິຊາການຝ່າຍຫວຽດນາມ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຫງຽວນ ແມ໋ງ ເກືອງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຮງງານ-ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນທົບທວນ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ບາງບົດຮຽນທີ່ທອດຖອນໄດ້ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມມື ດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງສອງກະຊວງໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເອກະສານຮ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສອງກະຊວງໃນໄລຍະປີ 2019-2021 ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2021-2025 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອເປັນການກະກຽມດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 7 ປີ 2021.
ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ເຫັນດີເອກະພາບຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຊາບ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານຂອງສອງກະຊວງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິ່ກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນ, ວິຊາການສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນເອກະສານຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເອກະສານຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສາມາດນຳສະເໜີຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງສອງກະຊວງ ແລະ ກ້າວສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ຕ້ອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ວິໄລພົງ ສີສົມຫວັງ ໄດ້ຖືນະໂອກາດນີ້, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງ ສະຫາຍ ຫງວຽນ ແມ໋ງ ເກືອງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂອງກົມຮ່ວມມືສາກົນສະຫາຍ ທີ່ໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ. ຂໍອວຍ ພອນມາຍັງບັນດາສະຫາຍ ຈົ່ງມີພາລະນາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ປະສົບຜົນສົມເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານອັນມີກຽດສະຫງ່າ. /
(ຂ່າວສານ ຮສສ)

ສ ເກົາຫຼີ ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າ 1.320 ໂຕນ ແກ່ ສ​ປ​ປ ລາວ.........    ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານຈ້າວ ຈຳນ...
23/06/2021

ສ ເກົາຫຼີ ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າ 1.320 ໂຕນ ແກ່ ສ​ປ​ປ ລາວ
.........
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານຈ້າວ ຈຳນວນ 1.320 ໂຕນ ມູນຄ່າປະມານ 1,26 ລ້ານໂດລາ ມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານໄພພິບັດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນວຽກງານແຈກຢາຍອາຫານສຸກເສີນ ຊຶ່ງລວມທັງການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ບັນດາຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ລະບົບການ ແຈກຢາຍອາຫານ ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມນຳອີກ.
ພິ​ທີ​ມອບ-ຮັບ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ສາງເກັບ​ມ້ຽນຂອງອົງການອາຫານໂລກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ​ມີ​ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ມູຮົງ ອິມ ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ ​ເກົາ​ຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຢານ ເດລບາເຣີ ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອາຫານ​ໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າ​ຮ່ວມ.
ທ່ານ ຢານ ເດລບາເຣີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ເຂົ້າຈໍານວນໜຶ່ງ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນເຂົ້າສໍາຮອງລວມໃນຂັ້ນສູນກາງ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີໄພພິບັດທີ່ຄາດຄິດເກີດ​ຂຶ້ນ, ເຂົ້າສໍາຮອງເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການອາຫານໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາເຂົ້າ​ເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຂົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານອື່ນໆ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ເປັນຕົ້ນເປັນເຂົ້າສໍາຮອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດເປັນປະຈໍາ. ບັນດາເຂົ້າສໍາຮອງເຫຼົ່ານີ້, ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຂົ້າສໍາຮອງຢູ່ໃນສາງເວລາສຸກເສີນ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບເວລາທີ່ຂາດແຄນອາຫານ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍັງບໍ່ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍ​ຕົນເອງໄດ້ຈາກຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນ ຊຶ່ງປະຊາຊົນ ສາມາດທົດແທນຄືນຈໍານວນທີ່ຢືມຕາມດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ.
ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າກິນ ຜ່ານຄັງແຮເຂົ້າອາຊຽນບວກສາມ ຈໍານວນ 1.000 ໂຕນ ແລະ ປີ 2021 ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຄັງແຮເຂົ້າອາຊຽນຕື່ມອີກ ຈໍານວນ 700 ໂຕນ. ເຊັ່ນດຽວ​ກັນ​ກັບຄັ້ງນີ້, ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າກິນ ຈຳນວນ 1.320 ໂຕນ ຊຶ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ​ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະ ແລະ ຟື້ນຟູໂຄງລ່າງການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໂດຍຈະມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະມານ 55.000 ຄົນ.
ທ່ານ ທູດ ສ ເກົາຫຼີ ກ່າວວ່າ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມທ້າທາຍມາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ມີຄວາມດີໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນມີອາຫານກິນພຽງພໍໃນເວລາມີເຫດການສຸກເສີນ.

(ຂ່າວສານຮສສ)

ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ, ພ້ອມຄະນະ . ໄດ້ເ...
23/06/2021

ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ, ພ້ອມຄະນະ . ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ກອງປະຊຸມສະພາສູງ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 21 ອົງການ ເອັສໂອ ເອັສ ສາກົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ມິຖຸນາ 2021ທີ່ປະເທດໂອຕຼິດ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ. ໂດຍມີບັນດາ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ 137 ປະເທດທົ່ວໂລກເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນການ, ແຜນງານດັ່ງນີ້: ແຜນການພັດທະນາສະຫະພັນ Federation Development; ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພເດັກ Child Safeguarding; ແຜນຍຸດທະສາດ Strategy 2030, ແຜນບູລິມະສີດ 5 Priorities ; ແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ Youth ; ການກວດສອບການເງີນ Financial Auditors; ແຜນພັດທະນາການລະດົມທືນ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກຂອງອົງກອນ Brand Development. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມສະພາສູງ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 21 ຂອງອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນໃນຄັ້ງນີ້ , ບັນດາປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ທີ່ເປັນປະເທດສໍາມະຊິກຂອງອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນ ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງເອົາ ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ຄົນໃໝ່ ຂອງ ອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນ ແລະ ສໍາມະຊິກຂອງສະພາຈໍານວນ 20 ທ່ານ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳແຕ່ລະພາກພື້ນເພື່ອເຂົ້າໄປມີໜ້າທີໃນສະພາ ນຳອີກ.
ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເອັສໂອ ເອັສ ສາກົນ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ1993 ແລະ ເປັນປະເທດອັນດັບທີ 124 ໃນທົ່ວໂລກ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ, ພ້ອມຄະນະ . ໄດ້ເ...
23/06/2021

ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ, ພ້ອມຄະນະ . ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ກອງປະຊຸມສະພາສູງ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 21 ອົງການ ເອັສໂອ ເອັສ ສາກົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ມິຖຸນາ 2021ທີ່ປະເທດໂອຕຼິດ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ. ໂດຍມີບັນດາ ປະທານ ຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ 137 ປະເທດທົ່ວໂລກເຂົ້າຮວ່ມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນການ, ແຜນງານດັ່ງນີ້: ແຜນການພັດທະນາສະຫະພັນ Federation Development; ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພເດັກ Child Safeguarding; ແຜນຍຸດທະສາດ Strategy 2030, ແຜນບູລິມະສີດ 5 Priorities ; ແຜນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ Youth ; ການກວດສອບການເງີນ Financial Auditors; ແຜນພັດທະນາການລະດົມທືນ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກຂອງອົງກອນ Brand Development. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມສະພາສູງ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 21 ຂອງອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນໃນຄັ້ງນີ້ , ບັນດາປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ທີ່ເປັນປະເທດສໍາມະຊິກຂອງອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນ ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງເອົາ ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ຄົນໃໝ່ ຂອງ ອົງການ ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ສາກົນ ແລະ ສໍາມະຊິກຂອງສະພາຈໍານວນ 20 ທ່ານ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳແຕ່ລະພາກພື້ນເພື່ອເຂົ້າໄປມີໜ້າທີໃນສະພາ ນຳອີກ.
ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເອັສໂອ ເອັສ ສາກົນ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ1993 ແລະ ເປັນປະເທດອັນດັບທີ 124 ໃນທົ່ວໂລກ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ເປີດຕົວໂຄງການ ການໃຫ້ອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ...
21/06/2021

ເປີດຕົວໂຄງການ ການໃຫ້ອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການທົດລອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (MECG) ຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືກັນຈາກ UNICEF, ILO and UNCDF ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງພື້ນຖານສຳລັບການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ສປປ ລາວ.ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021, ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ Sara Sekkenes, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ Paul Kelly ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ Beate Dastel, ຮັກສາການຜູ້ຕາງອົງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນແຕ່ປີ 2020-2021 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ອອກແບບໂຄງການໃຫ້ອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມືການດຳເນີນງານ, ແມ່ແບບຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Management Information System ຫຼື MIS) ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ (ລວມທັງການນໍາພາ ແລະ ການປະສານງານ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ພ້ອມທັງສຶກສາເບິ່ງທາງເລືອກທາງການເງິນແບບປະສົມປະສານສໍາລັບກອງທຶນປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ທາງເລືອກຂອງການອອກພັນທະບັນ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍມີເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນ ຈໍານວນ 1,400 ຄົນ ທີຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າຂອງ 2 ເມືອງທົດລອງ ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຊຸດບໍລິການສະຫວັດ ດີການສັງຄົມແບບເຊື່ອມສານໃໝ່, ລວມທັງການບໍລິການສຸຂະພາບເດັກດີ ສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ທັງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ. ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາຮູບແບບການເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ-ເດັກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ແລະ ໄດ້ເລືອກນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ Star Fintech, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ UNTEL, ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໂອນເງິນສົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຜ່ານທາງເອເລັກໂທນິກ (ກະເປົາເງິນເທິງມືຖືຂອງ u-money) ແລະ ປັດຈຸບັນ ທີມງານຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸສາລາ ແຕ່ລະຈຸດ ຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ເລີ່ມການລົງທະບຽນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງຕາມການລາຍງານຈາກທີມງານວ່າ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວ ຈໍານວນ 700 ກວ່າຄົນ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ເດືອນລະ 150,000 ກີບ ໂດຍຈ່າຍເປັນຄັ້ງລະ 2 ເດືອນ ຜ່ານລະບົບ u-money ຊຶ່ງແມ່ນລະບົບຈ່າຍເງິນແບບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍລິສັດ Star Fintech ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ Unitel ໄດ້ສະໜອງໃຫ້. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຍັງອີງໃສ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (MIS) ທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ທັນເວລາ.
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສືບຕໍ່ລົງທະບຽນ ແລະ ດໍາເນີນການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຄັ້ງທໍາອິດແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດແຂວງອັດຕະປີ ແລະ ດໍາເນີນການໃຫ້ອຸດໜູນ ຢູ່ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ/ສິງຫາ 2021.ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕາລີ (DFAT) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມກັນ SDG ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ໂດຍມີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກອົງ ການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ.
(ຂ່າວສານ ຮສສ)

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເສຍຫາຍເກືອບ 100 ຕື້ກີບ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ……………………. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11-14 ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກີດມີສະພາບຝົນຕົກໜັກ ເນື່ອ...
17/06/2021

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເສຍຫາຍເກືອບ 100 ຕື້ກີບ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
…………………….

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11-14 ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກີດມີສະພາບຝົນຕົກໜັກ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງພາຍຸດິເປຣຊັນ (ພາຍຸໂຄກຸມະ) ແລະ ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ພັດປົກຄຸມແຂວງໄຊຍະບູລີ ດ້ວຍກຳລັງແຮງເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າໄຫລຊຸ, ດິນຖະຫລົ່ມ, ນໍ້າຖ້ວມເຮືອນປະຊາຊົນ, ຖ້ວມເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ເສັ້ນທາງຈໍານວນໜຶ່ງຂາດ, ເສົາໄຟຟ້າຫັກ, ມີ 7 ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງຄອບ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງເງິນ, ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ ລວມມູນຄ່າເສຍຫານທັງໝົດເກືອບ 100 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວ່າໝູ່. ມາໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມຄະນະ. ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ລົງເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຈາກ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍການນໍາຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄວ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບຄວາມເສຍຫາຍຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນໄພພິບັດ, ທາງຄະນະນໍາຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງ ກໍຄືຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນເມືອງ ຮ່ວມກັບພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ລົງຊ່ວຍ ເຫລືອໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນໜຶ່ງ ໄປຢູ່ຈຸດປອດໄພ, ເຊິ່ງມີກໍາລັງພົນຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ 1.250 ຄົນ, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ປະເພດລົດບັນທຸກ ຈໍານວນ 30 ຄັນ, ເຮືອກູ້ໄພ-ເຮືອກູ້ຊີບ-ເຮືອທ້ອງແບນ ຈໍານວນ 7 ລໍາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການນໍາຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ກໍໄດ້ສົ່ງທີມງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພ, ກໍາລັງກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງນານ ພ້ອມລົດລາກ ແລະ ລົດບັນທຸກມາຊ່ວຍ, ໄດ້ແກ້ໄຂບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ ເປັນປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ, ນໍ້າດື່ມ ແລະ ໄດ້ລະດົມທຶນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນເບື້້ອງຕົນ.
ສຳລັບຜົນເສຍຫາຍ ຈາກການເອົາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ລວມມີ 56 ບ້ານ, 5.248 ຄອບຄົວ, 20.992 ຄົນ, ຍິງ 8.920 ຄົນ (ສະເພາະເມືອງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 39 ບ້ານ), ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ ຈາກການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນ 94 ຕື້ກີບ, ມີເຮືອນປະຊາຊົນເປ່ເພເສຍຫາຍ 4.221 ຫລັງ, ໃນນັ້ນ ມີເຮືອນປະຊາຊົນ 19 ຫລັງໄດ້ຖືກນໍ້າຊູໜີ, ໄຟຟ້າໄດ້ຖືກຕັດຂາດ 16 ບ້ານ (ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ 7 ບ້ານ, ຍັງ 9 ບ້ານແກ້ໄຂບໍ່ທັນສໍາເລັດ), ໝໍ້ນັບໄຟຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍ 6.050 ໜ່ວຍ (ໃນນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 3.500 ໜ່ວຍ), ເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ 7 ຕົ້ນ ແລະ ຕາຂາຍໄຟຟ້າຖືກຕັດຂາດ 3 ຈຸດ, ສ້ອມແປງຄືນໄດ້ແລ້ວ 1 ຈຸດ, ຈັກສູບນໍ້າປະປາຖືກນໍ້າຖ້ວມເປເພ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວເມືອງໄຊຍະບູລີບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາໄດ້, ເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດເສຍຫາຍທັງໝົດ 25 ເສັ້ນ, ຂົວເບຕົງ 5 ແຫ່ງ, ທໍ່ດາໂລ 3 ແຫ່ງ, ຂົວອູ່ເປ່ເພ 1ແຫ່ງ, ມີລົດໃຫຍ່ຈົມນໍ້າເປເພ 472 ຄັນ, ລົດຈັກ 4.840 ຄັນ, ເຂົ້າສານເສຍຫາຍ 300 ໂຕນ, ໜອງປາ 240 ໜອງ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວສະແດງເຖີງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍມາຍັງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໃນການກຳນົດ 3 ມາດຕະການ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຄື: ມາດຕະການປ້ອງກັນໃນໄລຍະປະຈຸບັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມສະພາບອາກາດແຕ່ຂັ້ນຍ້ານຮອດສູນກາງ ແລະ ປ້ອງກັນໄລຍະຍາວກໍ່ຄືຕິດພັນກັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງ, ມາດຕະການໃນການຕອບໂຕ້ ແມ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມທາງດ້ານກຳລັງຄົນ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນທາງແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບຄວາມເສຍຫາຍເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນວ່າ ທາງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິັບດຂັ້ນສູນກາງຈະໄດ້ສົ່ງທີມງານມາສົມທົບກັບແຂວງ ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂ ບັນດາເມືອງ ແລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ. ພ້ອມນີ້ທທ່ານກໍ່ໄດ້ນໍາເງິນສົດມາມອບ ຈຳນວນ 80 ລ້ານກີບ,ເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນ, ຈາກນັ້ນທ່ານ,ພ້ອມຄະນະ ກໍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ແລະ ເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.
ອິງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ຊຶ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ພົນຕີ ຈັນທອງ ສອນຕະອາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມຄະນະ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ແລະ ເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງຢູ່ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມທັງມອບເງີນສົດ ຈຳນວນ 50 ລ້ານກີບ ເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ຄຳພະຫຍາ ພົມປັນຍາ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມະນະ .

(ຂ່າວສານຮສສ)

ที่อยู่

Chanthaburi
347

ข้อมูลทั่วไป

ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ຂຽນ​ຫຍໍ້ “ ຮສສ “ ແມ່ນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ ຂອງ​ລັດຖະບານ ຊຶ່ງ​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕາມ​ການ ສະ​ເຫ​ນີ ຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ມີພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະບານ ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ ສະຫວັດດີ​ການ​ ສັງຄົມ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ມີໜ້າ​ທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ແລະ ຫັນ​ແນວທາງ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ ແຜນ​ງານ, ​ແຜນການ, ​ໂຄງການ, ​ເປັນ​ລະບຽບ​ ກົດຫມາຍ ​ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ​ ການຈັດຕັ້ງ ​ ແລະ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ງານ​ແຮງ​ງານ ແລະ ວຽກງານສະຫວັດດີ​ການ ​ສັງຄົມ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

85621213003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ສ້າງກຳລັງແຮງງານ, ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,ປົກປ້ອງສັງຄົມ,ແຮງງານເດັກ,ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິຫວັດຊາດ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ບໍລິຈາກເລືອດ ອົງການດາແດງ, ເກັບກູ້ລະເບີດ, ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chanthaburi

แสดงผลทั้งหมด