อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, 408 ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว, Chiang Dao.

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ค่ายลูกเสือ อำเภอเชียงดาว เพื่อ...
18/01/2022

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ค่ายลูกเสือ อำเภอเชียงดาว เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในค่ายลูกเสือ

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ปร...
16/01/2022

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้นไม้หักโค่นทับบ้าน นางสาว จันทร์คำ อินแก้ว บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
15/01/2022

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณ จุดเสี่ยง บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19 ) บ้านผู้ป่วยติ...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19 ) บ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนรถเพื่อรับ-ผู้ป่วย เข้ารับการรักษาตัว ณ ศู...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนรถเพื่อรับ-ผู้ป่วย เข้ารับการรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยประจำอำเภอเชียงดาว

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านดอน (หย่อ...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านดอน (หย่อมบ้านแท่นดอกไม้) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19 ) บริเวณร้าน Th...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19 ) บริเวณร้าน The one หมู่ 12 บ้านโรงวัว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน

วันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดล้างคราบน้ำมัน ห...
08/01/2022

วันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดล้างคราบน้ำมัน หน้าตลาดเพียงดาวร่วมกับเทศบาลเชียงดาว

วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ พระธาตุวัดดอนศรีสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถกระเช้า เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ บริเวณ วัดป่าแดง ห...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ให้การสนับสนุนรถกระเช้า เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ บริเวณ วัดป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชนบ้านวังจ๊อม หมู่ที่ 4 และ...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชนบ้านวังจ๊อม หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชนบ้านถ้ำ หมู่ที่ 5 และบ้าน...
05/01/2022

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนน้ำ แก่ประชาชนบ้านถ้ำ หมู่ที่ 5 และบ้านดอน หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

18/11/2021

#อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งิ 📣📣

18/11/2021

บัวขาว บัญชาเมฆ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

18/11/2021

📣วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวนะคะ📣

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 📣 อย่าลืมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในว...
16/11/2021

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

📣 อย่าลืมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กันนะคะ 📣

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

📣เหลือเวลาอีก 2 วันในการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อสามารถติดต่อขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเชียงดาวภายใน ...
16/11/2021

📣เหลือเวลาอีก 2 วันในการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

สามารถติดต่อขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเชียงดาวภายใน วันที่ 17 พ.ย. 2564

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้อ...
12/11/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยสามารถกดลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยสามารถกดลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

20/10/2021
ถาม-ตอบเลือกตั้ง อบต.

"ถาม-ตอบ เลือกตั้ง อบต." โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ...
12/10/2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร 0 5345 5552 ต่อ 102

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร 0 5345 5552 ต่อ 102

📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ 📣ทั้งนี้ เพื...
04/10/2021

📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ 📣

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งก่อนวันจริง ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศุนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทรศัพท์ 0 5345 5552 ต่อ 102

📣ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ 📣

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งก่อนวันจริง ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศุนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทรศัพท์ 0 5345 5552 ต่อ 102

📣ประชาสัมพันธ์📣คู่มือประชาชน "การเลือกตั้ง อบต."
30/09/2021

📣ประชาสัมพันธ์📣
คู่มือประชาชน "การเลือกตั้ง อบต."

📢ประชาสัมพันธ์📣ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
30/09/2021

📢ประชาสัมพันธ์📣
ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

📢ประชาสัมพันธ์📣
ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัค...
29/09/2021

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามโครงการพา...
23/09/2021

🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19
ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
** เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ**

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเซิน" ฉบับที่ 5 (129/2564)
10/09/2021

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเซิน" ฉบับที่ 5 (129/2564)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเซิน" ฉบับที่ 5 (129/2564)

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
28/07/2021

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทย
ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
รวม 16,533 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 16,331 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย
ผู้ป่วยสะสม 514,498 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 10,051 ราย
หายป่วยสะสม 333,268 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 133 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ...
27/07/2021

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด สาขาเชียงดาว

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
27/07/2021

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทย
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

🗓 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 14,150 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 497,965 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 323,217 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 4,170 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 526,828 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 350,643 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 4,264 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 26 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 16,099,670 โดส
----------------------------
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 122,137 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 16,755 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
25/07/2021

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทย
ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

สถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
24/07/2021

สถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดเชียงใหม่
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ด่วน‼️ เชียงใหม่วันนี้ติดโควิดเพิ่ม +54 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
📌วันที่ 24 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 54 ราย
- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
- รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,028 ราย
- รักษาอยู่ใน รพ. 681 ราย
- รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,300 ราย
- เสียชีวิตสะสม 30 ราย

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
24/07/2021

สถานการณ์ COVID - 19 ในประเทศไทย
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
รวม 14,260 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,605 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 655 ราย
ผู้ป่วยสะสม 453,104 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,637 ราย
หายป่วยสะสม 300,363 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 119 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว และผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เตาะ ลงพื้นที่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บริเวณสถานที่กักตัวผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บ้านแม่เตาะหมู่ที่ 11 ตำบลเชียงดาว อำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

408 ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
Chiang Dao
50170

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 455552

เว็บไซต์

http://www.chiangdaosao.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

ช่องทางนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอพพลิเคชั่น Line สามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าร่วมแชทได้ ร่วมพูดคุย สอบถาม รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที

วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) สามารถโทรติดต่อเบอร์ 053-455 552 ต่อ 104 สำนักปลัด โทรสาร ต่อ 106

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Dao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#สภาพ #บ่ใจ่หน้าบ้านตั๋ว ก่อตึงบ่มีไผมาแก้ไขเนาะ ถนนเส้นนี้ #กำนี้ก่บ่ต้องมาหาเสียงเน้อเจ้า #อายเปิ้น ในรูปอาจเห็นบ่ชัด ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง โม้งใหญ่เหลือโอ่งใส่น้ำก่อน เจ้าป่อ 🙄 อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ขอนุญาตสอบถาม นายกนิวัตร จำปี อบต.เชียงดาวไม่มีรถรีเฟอร์เหรอครับ ถึงเอารถกระบะไม่มีหลังคาไปรับผู้ป่วยโควิด 19 ??
ใช้เครื่องจักรกล ที่มีเสียงดัง ส่งเสียงรบกวนให้เดือดร้อนรำคาญ ทุกวัน ... อบต. มีนโบายดูแลอย่างไร
สอบถามครับ ไม่ทราบว่า หมู่ 5 เขตตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว. มีการประกาศใช้ พรบ. ผังเมือง หรือยังครับ
เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ของเชียงดาว จะ Off Line ทุกวันในช่วงเย็นๆ ค่ำๆ ทำไมไม่เปิดใช้งานตลอดเวลาล่ะครับ ของเมืองคอง เมืองงาย เขายังเปิดตลอดเลย
ทุกข์คนเชียงดาว https://www.facebook.com/100024243344933/posts/545465969604843/?app=fbl
สวัสดีครับ