กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 335

เปิดเหมือนปกติ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335
24/04/2014

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

23 เม.ย.57 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวได้ร่วมทำพิธีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 และ ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ.ที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

23 เม.ย.57 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวได้ร่วมทำพิธีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ...
24/04/2014

23 เม.ย.57 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวได้ร่วมทำพิธีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 และ ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ.ที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

23 เม.ย.57 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวได้ร่วมทำพิธีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 และ ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ.ที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335
17/04/2014

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร/เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการ ชายแดนไทย(อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง) /และที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายจุดตรวจอาเซียน ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จุดตรวจบ้าน นาหวาย โดยมี พันตำรวจโท รัฐกร อินทนิล เป็นผู้กล่าวรายงาน...ในวันที่ 16 เมษายน 2557... เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร/เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการ   ชายแ...
17/04/2014

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร/เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการ ชายแดนไทย(อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง) /และที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายจุดตรวจอาเซียน ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จุดตรวจบ้าน นาหวาย โดยมี พันตำรวจโท รัฐกร อินทนิล เป็นผู้กล่าวรายงาน...ในวันที่ 16 เมษายน 2557... เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร/เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการ ชายแดนไทย(อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง) /และที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายจุดตรวจอาเซียน ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จุดตรวจบ้าน นาหวาย โดยมี พันตำรวจโท รัฐกร อินทนิล เป็นผู้กล่าวรายงาน...ในวันที่ 16 เมษายน 2557... เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

มอบสิ่งของพระราชทาน
01/04/2014

มอบสิ่งของพระราชทาน

261045 ร้อย.ตชด.335 นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา  ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 พร้อม กพ.ในปกครองร่วมกิจกรรมยกช่อฟ้าวัดนันติยาราม ต.ทุ...
26/03/2014

261045 ร้อย.ตชด.335 นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 พร้อม กพ.ในปกครองร่วมกิจกรรมยกช่อฟ้าวัดนันติยาราม ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน

261045 ร้อย.ตชด.335 นำโดย ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 พร้อม กพ.ในปกครองร่วมกิจกรรมยกช่อฟ้าวัดนันติยาราม ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน

200900 มี.ค.56 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.บ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ...
20/03/2014

200900 มี.ค.56 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.บ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาวฯ

200900 มี.ค.56 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.บ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาวฯ

ตชด.335จับยาบ้า รายย่อย
20/03/2014

ตชด.335จับยาบ้า รายย่อย

จับไม้
12/03/2014

จับไม้

ยาบ้า 3 เม็ด
07/03/2014

ยาบ้า 3 เม็ด

จับไม้
07/03/2014

จับไม้

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับราษฎร บ้าน.ทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ทำแนวป้องกันไฟป่ารอบกองร้อย ตชด....
07/03/2014

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับราษฎร บ้าน.ทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ทำแนวป้องกันไฟป่ารอบกองร้อย ตชด.335

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 ร่วมกับราษฎร บ้าน.ทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ทำแนวป้องกันไฟป่ารอบกองร้อย ตชด.335

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเสริมสร...
07/03/2014

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความสามัคคี

5 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชาแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและความสามัคคี

28 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวร่วมแสดงความยินดี...
07/03/2014

28 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.กิติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.มว.ตชด.3351 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รอง สว.ธกวส.กก.ตชด.33

28 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.335 และครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.กิติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.มว.ตชด.3351 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รอง สว.ธกวส.กก.ตชด.33

๐๔๑๐๐๐ มี.ค.๕๗ ร้อย ตชด.๓๓๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๕ ร.ต.ต.ประสงค์ ปงลังกา รอง สว.(ป) กก.ตช...
05/03/2014

๐๔๑๐๐๐ มี.ค.๕๗ ร้อย ตชด.๓๓๕ โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๕ ร.ต.ต.ประสงค์ ปงลังกา รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓ ร่วมกับ จนท.สภ.เชียงดาว จนท.ทหาร ฉก.ม๔ จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน พร้อมของกลางยาบ้า ๓๐ เม็ด นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.เชียงดาว ดำเนินคดี

มอบจักรยาน
26/02/2014

มอบจักรยาน

ตชด.335 จับกุมยาบ้า
26/02/2014

ตชด.335 จับกุมยาบ้า

111330 ร้อย ตชด.335 ร่วมการแข่งขันกีฬาสหมิตรเกมส์ อำเภอเชียงดาว ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งเข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียง...
12/02/2014

111330 ร้อย ตชด.335 ร่วมการแข่งขันกีฬาสหมิตรเกมส์ อำเภอเชียงดาว ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งเข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 24 ก.พ.57 มี ส่วนราชการในพื้นที่่เข้าร่วมการแข่งขัน 8 หน่วงงาน
ผลการแข่งขันประจำวันทึ่ 11 ก.พ.57 ประเภทกีฬา เซปักตระกร้อประเภททีม ร้อย ตชด.335 ชนะทีม สภ.นาหวาย 2 ต่อ 0 เซต

111330 ร้อย ตชด.335 ร่วมการแข่งขันกีฬาสหมิตรเกมส์ อำเภอเชียงดาว ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งเข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 24 ก.พ.57 มี ส่วนราชการในพื้นที่่เข้าร่วมการแข่งขัน 8 หน่วงงาน
ผลการแข่งขันประจำวันทึ่ 11 ก.พ.57 ประเภทกีฬา เซปักตระกร้อประเภททีม ร้อย ตชด.335 ชนะทีม สภ.นาหวาย 2 ต่อ 0 เซต

โจรกรรมรถ
12/02/2014

โจรกรรมรถ

ปิดล้อมเป้าหมายยาเสพติด
11/02/2014

ปิดล้อมเป้าหมายยาเสพติด

งานไหว้สาวัดฟ้าเวียงอินทร์
08/02/2014

งานไหว้สาวัดฟ้าเวียงอินทร์

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335's cover photo
07/02/2014

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335's cover photo

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335's cover photo
07/02/2014

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335's cover photo

ร่วมงานโสธกรรม
07/02/2014

ร่วมงานโสธกรรม

จับยาบ้า
07/02/2014

จับยาบ้า

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335
05/02/2014

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

041700 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 จับกุมนาย สุนันท์ ทาใจ อายุ 25 ปี 332 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาวฯ พร้อมของกลาง ยาบ้า 200 เม็ด เหตุเกิดถนนสายทุ่งหลุก - ป่างแดง นำส่ง พงส.สภ.เชียงดาว ดำเนินคดี

041700 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 โดยการอำนวยการของ     พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 จับกุมนาย สุนันท์     ทาใจ อายุ 25 ...
05/02/2014

041700 ก.พ.57 ร้อย ตชด.335 โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 จับกุมนาย สุนันท์ ทาใจ อายุ 25 ปี 332 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาวฯ พร้อมของกลาง ยาบ้า 200 เม็ด เหตุเกิดถนนสายทุ่งหลุก - ป่างแดง นำส่ง พงส.สภ.เชียงดาว ดำเนินคดี

มอบผ้าห่ม
29/01/2014

มอบผ้าห่ม

ยาบ้า 62 เม็ด
29/01/2014

ยาบ้า 62 เม็ด

ตชด.335 ตรวจยึดรถ
24/01/2014

ตชด.335 ตรวจยึดรถ

240735 ม.ค.56 ร้อย ตชด.335 จับกุมบุคคลต่างด้าว 3 คน เหตุเกิดถนนสาย บ.แม่อ้อ - บ.แม่เตาะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น...
24/01/2014

240735 ม.ค.56 ร้อย ตชด.335 จับกุมบุคคลต่างด้าว 3 คน เหตุเกิดถนนสาย บ.แม่อ้อ - บ.แม่เตาะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นำส่ง พงส.สภ.เชียงดาว เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกส่งกลับ

ตชด.335 ตรวจยึดรถ
24/01/2014

ตชด.335 ตรวจยึดรถ

รับเสด็จพระเทพฯ รร.ตชด.
23/01/2014

รับเสด็จพระเทพฯ รร.ตชด.

19 ม.ค.56 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจการเตรียมความรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
20/01/2014

19 ม.ค.56 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจการเตรียมความรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙ โดยมี พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 ร.ต.ต.พนารัตน์ จินดากูล ครูใหญ่ รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 ให้การต้อนรับ

19 ม.ค.56 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจการเตรียมความรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙ โดยมี พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 ร.ต.อ.ปรีชา ปาตีคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 ร.ต.ต.พนารัตน์ จินดากูล ครูใหญ่ รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 ให้การต้อนรับ

180900 ม.ค.57 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335      และ ข้าราชการตำรวจในปกครอง ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย ณ พระสถู...
20/01/2014

180900 ม.ค.57 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 และ ข้าราชการตำรวจในปกครอง ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย ณ พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

180900 ม.ค.57 นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.335 และ ข้าราชการตำรวจในปกครอง ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย ณ พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

ที่อยู่

186 หมู่ 4 บ้านแม่จา ตำบลทุ่งข้าวพวง
Chiang Dao
50170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053 - 261424

เว็บไซต์

www.bpp335.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนทีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Dao

แสดงผลทั้งหมด