วิทยฐานะครูปฐมวัยไทยแลนด์

วิทยฐานะครูปฐมวัยไทยแลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยฐ?

15/02/2024
15/02/2024

มีครูที่ไม่ผ่านบอก
กก.คอมเม้นท์ว่า
ผู้สอนสอนต้องแสดงให้เห็นถึงการสอนที่ตรงกับระดับวิทยฐานะที่ยื่นขอ

เริ่มปี2568  เริ่มเขียนย้ายแบบออนไลน์ มีการนำคะแนนของPA เอามาคิดด้วยนะมี1ตชว.ว่าคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่เขียนย้ายไป...
15/02/2024

เริ่มปี2568 เริ่มเขียนย้ายแบบออนไลน์
มีการนำคะแนนของPA เอามาคิดด้วยนะ
มี1ตชว.ว่าคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่เขียนย้ายไปได้คะแนนสูง และย้ายกลับไปดูแลบิดมารดาก็คะแนนสูง อ่านเลย

15/02/2024

แจกตัวอย่าง สคริปแนวทางการจัดทําวีดีทัศน์แรงบันดาลใจ ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (PA) สายครูผู้สอน (ว9) .....

15/02/2024

🔔 "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา"

📕 กรณีศึกษาสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เป็นแนวคิดใหม่ 4 แห่ง ได้แก่

🚩 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework School)

🚩 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน "BCC Next"

🚩 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ "3D 4H Model"

🚩 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร : นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน "อนาคตกำหนดได้ (Defining the Future)"

❇️ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1f2zQIxtiZGPBZx2llshnRg4cd_nW-19c/view?usp=drivesdk
🙏 Cr. แหล่งที่มาของข้อมูล เอกสารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2564

15/02/2024

เรียนแบบนี้…“เป็นอัจฉริยะแน่นอน”
เด็กทุกคน“…..เป็นอัจฉริยะได้…ถ้าได้รับการฝึก “แบบนี้”
6 ชิ้นงาน+ภาระงาน…สร้างเด็กเป็น ”อัจฉริยะ“
*ต้องฝึกบ่อยๆ จนเชี่ยวชาญ
1️⃣ MIND Map : ทำทุกครั้งที่สอนเรื่องใหม่
หรือ สัปดาห์ละครั้งต่อวิชา รวมปีละ 40 ครั้ง
2️⃣ Story Board : ทำทุกครั้งที่วางแผนการสร้างนวัตกรรม
หรือ หนังสือนิทาน หนังสือสารคดี นิทานหน้าเดียว การเล่าเรื่องราวเป็นขั้นตอน
3️⃣ Project Based Learning : PBL : ทำเดือนละครั้ง
หรือปีละ 8-10 ครั้ง เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์นวัตกรรม การต่อยอด Soft Power ในท้องถิ่น การสร้างรายได้ระหว่างเรียน
4️⃣ Persentation : การนำเสนอคลิป ผ่าน Social Media
หรือ เรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเล่าเรื่อง การร้องเพลง ฯลฯ เดือนละ 1- คลิป ปีละ 8-10 คลิป
5️⃣ ฝึกการอ่านการเขียน : เรื่องราวใหม่ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง /ปีละ 40 เรื่อง
6️⃣ ฝึกทักษะความเป็นคนดี : ฝึกตลอดเวลา เช่น
ความมีวินัย มีระเบียบ ความมีสัมมาคารวะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตร กำหนด แต่ต้องฝึกทุกวัน ตลอดเวลา
✅ นี่คือลักษณะงานที่จะสร้างเด็กเป็น “อัจฉริยะ”
💥 แต่ต้องทำบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย
🔹 ฝึกครั้งเดียว หรือน้อยเกินไป “ไม่เกิด” แน่นอน
#ครูไก่หัวใจครูไทย🇹🇭
#ศึกษานิเทศก์บ้านนอก🇹🇭
#จงรักและภักดี🇹🇭

27/01/2024

+1

ภาษาไทย  ชำนาญการ
27/01/2024

ภาษาไทย ชำนาญการ

27/01/2024
27/01/2024
27/01/2024
23/01/2024

🎯เมื่อเราพูดถึง "เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ" คุณครูหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปให้ถึง
🔸ผลงานทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์การสอน คลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ผลลัพธ์ของผู้เรียน และวิจัยหรือนวัตกรรม จะมีความร้อยรัดและสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ "คิดค้นและปรับเปลี่ยน"
มาร่วมถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับ
📌Starfish Talk แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ในครั้งนี้ จะพาทุกคนไปรับฟังเรื่องราว “แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ” ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 19.00 - 20.00 น.
พบกับแขกรับเชิญที่มาแชร์ประสบการณ์
🔺คุณครูจินตนา ยังจีน ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าชนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
🔺คุณครูนันทวรรณ นิลวรรณา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
🔸พิธีกรดำเนินรายการ: คุณครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
👉ห้ามพลาดเลยนะคะ แล้วพบกันค่า😊
#กคศ #การพัฒนาการศึกษา

23/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
08/01/2024
08/01/2024

ที่อยู่

Chiang Mai

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยฐานะครูปฐมวัยไทยแลนด์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


โรงเรียนรัฐบาล อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด