Clicky

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี ดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านงานว?

ติดต่องานธุรการ-การเงิน โทร.05394-3606,3607
ติดต่องานวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ/ ค่าตอบตีพิมพ์ โทร. 05394-3608, 3610, 3612,613
ติดต่องานสำนักพิมพ์และวารสาร โทร. 05394-3603,3604
ติดต่องานนำเสนอผลงานต่างประเทศ/ จริยธรรมวิจัย/ Bio safety/ Lab safety โทร. 05394-3609, 3611
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 05394-3617
ติดต่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม โทร. 05394-3614

เปิดเหมือนปกติ

📌สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการจำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาทอ่านรายละเอียดเพิ...
27/12/2022
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท - สำนักงานบริ

📌สำนักงานบริหารงานวิจัย ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตรา ... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาทรายละเอียดเพิ่มเติมไ...
23/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จ ... Read more

📍 เหลือเวลาสมัครอีก 2 วัน  😃
20/12/2022

📍 เหลือเวลาสมัครอีก 2 วัน 😃

สำนักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกราฟิกดีไซน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/recruit-research/

🏆เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นักวิจัยมช. เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความความยินแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้ร...
15/12/2022

🏆เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นักวิจัยมช. เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความความยินแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติผ่านเวทีการประกวดในต่างประเทศ ดังนี้

---🥉รางวัล Bronze Prize🥉--- ได้แก่ ผลงาน “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลิตผลสด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์ และมีคณะนักวิจัย ดังนี้
1. นายอภิสิทธิ์ ใจบาล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
-------------------------------------
ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์ ด้วยตัวชี้วัดแบบฉลาดที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสีของสารตัวชี้วัด ผสานกับนาโนเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของตัวชี้วัดตรงตามช่วงของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตผลสด สามารถตรวจติดตามคุณภาพของสินค้า ระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ การจำหน่าย ไปจนถึงก่อนการบริโภคทำให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตผลสด.🥬🥦🌶

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย

สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. 🙏 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม...
14/12/2022

สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. 🙏 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการคัดเลือกรางวัล THE Awards Asia 2023
ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting: 994 6641 9109 (https://cmu-th.zoom.us/j/99466419109)

สำนักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 ...
08/12/2022

สำนักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกราฟิกดีไซน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/recruit-research/

🏆มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566...
06/12/2022

🏆มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 12 ผลงาน 👏👏

✨✨มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation ...
28/11/2022

✨✨มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award 2021-2022) จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
--------------------------------------------------------------------------
1. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์
ผลงานชื่อ : “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”
ผู้นิพนธ์ : รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------------
2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงานชื่อ : “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์”
ผู้นิพนธ์ : 1) ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2) รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ 3) ผศ.ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทางวิชาการดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 200,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 🏆🎉

สำหรับรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2538 ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงาน เพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการ อันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 68 เล่ม

ในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 136 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 58 ผลงาน ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 18 ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 45 ผลงาน และด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 15 ผลงาน

โดยผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 ที่ได้รับคัดเลือก มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ดังนี้
1. รางวัลเกียรติยศ (เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 300,000 .- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) ได้แก่ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น (เงินรางวัลสำหรับผู้แต่ง 200,000 .- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
2.1 ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย” โดย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 ด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย” โดยรศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ผลงานชื่อ “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล” โดย รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.4 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงานชื่อ “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์” โดย ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผศ.ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr. https://research.tu.ac.th/ttfbookawards

📌หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับม...
21/11/2022

📌หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine"

🗓ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 2C1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

💻สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/8sQVFMR6ScJekiSd6 (ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

⭐ บพค. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”
.
🎤พบกับการบรรยายพิเศษ (Special talks) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวางแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สามารถนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และกำลังคนด้าน Personalized Medicine
.
📍ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-13.30 น. ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
.
📌ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบ onsite และ online (ผ่านโปรแกรม zoom)
.
👉🏻สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ผ่านทาง QR code ในโปสเตอร์ด้านล่าง หรือผ่านทาง link https://forms.gle/NSPWT6tYUAHVtGJd9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

📢ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่า...
21/11/2022

📢ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งสามสาขาวิชา
📍จัดระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
🟢ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/seminarFeb2023
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566
ℹ️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-943603-5
E-mail: [email protected]

📢ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งสามสาขาวิชา

📍จัดระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

🟢ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/seminarFeb2023
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566

ℹ️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-943603-5
E-mail: [email protected]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่ 3 ของประเท...
11/11/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย QS Asia University Rankings ประจำปี 2023 โดยสำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 760 สถาบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/b0f6fcda-1873-42ef-bc37-671d70ab326e

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Sele...
26/10/2022

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ⛽️

เดินหน้าไม่หยุดยั้งกับงานวิจัย
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ปี 2566

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------
#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง
#สวกติดปีกเกษตรไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Sele...
26/10/2022

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic ข้าวโพด 🌽

เดินหน้าไม่หยุดยั้งกับงานวิจัย
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ปี 2566

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------
#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง
#สวกติดปีกเกษตรไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Sele...
26/10/2022

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร 🐖

เดินหน้าไม่หยุดยั้งกับงานวิจัย
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
Selected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร ปี 2566

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------
#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง
#สวกติดปีกเกษตรไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Sele...
26/10/2022

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร 🛰

เดินหน้าไม่หยุดยั้งกับงานวิจัย
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2566

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------
#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง
#สวกติดปีกเกษตรไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Sele...
26/10/2022

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ Selected Topic โคเนื้อ 🐂

เดินหน้าไม่หยุดยั้งกับงานวิจัย
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic โคเนื้อ ปี 2566

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------
#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง
#สวกติดปีกเกษตรไทย

📌📌หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept propos...
26/10/2022

📌📌หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566📌📌

📤 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น)

🔎 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605

📢📢ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2566
---------------------------------------
❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

📌กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)

🧡 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605
-------------------------------------

#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัย มช. ที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% S...
19/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัย มช. ที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022 โดย Stanford University

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย โดยมาจากการศึกษาเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ซึ่งใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย (citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score))
โดยแบ่งรายชื่อนักวิทยาศาสตร์และการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท (การจัดอันดับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ของนักวิจัย ปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2565) แบ่ง 2 ประเภท คือ

1. ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) โดยใช้ข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2021 ซึ่งมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีนี้ 195,605 ท่าน ในไทย 223 ท่าน ซึ่งมีอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 16 ท่าน จาก 10 สาขา (sub-field)
2. ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2021 สูงที่สุด (citation impact during the single calendar year 2021) ซึ่งมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีนี้ 200,409 ท่าน ในไทย 307 ท่าน ซึ่งมีอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 28 ท่าน จาก 17 สาขา (sub-field)

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/68c722d7-1ce1-429b-8a0e-2e388e282ca5

🔊🔊สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพ...
18/10/2022

🔊🔊สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์ ให้ผลผลิตงานวิจัยที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง

🗓🗓ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. (ต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น)

🔎ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11604

📌📌สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์ ให้ผลผลิตงานวิจัยที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง

🗓🗓ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. และต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ NRIIS ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11604

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก “รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม...
28/09/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก “รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565”
ใน 3 สาขา ดังนี้
(1) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงพาณิชย์
(2) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสาธารณะ
(3) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงวิชาการขั้นสูง

>>เอกสารประกอบการสมัคร>ช่องทางการสมัคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 25...
16/08/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายก สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นผู้รับมอบธงเจ้าภาพในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม Nakara Grand Ballroom, Rua Rasada Hotel ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม การเสวนาหัวข้อ “ถอดบทเร...
16/08/2022

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม การเสวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานวิจับเพื่อพัฒนาพื้นที่” ร่วม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีความเช...
16/08/2022

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ ร่วมเสวนาหัวข้อ “ความคืบหน้าล่าสุด:ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หมวดที่ 1 (ทั่วไป) และหมวดที่ 2 (เฉพาะด้าน) สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม วันที่ 10 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand An...
16/08/2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
(The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม Nakara Grand Ballroom, Rua Rasada Hotel ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายก
อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔴ขอเชิญร่วมฟัง การสัมมนาประชาพิจารณ์ : กรอบแผนปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี...
10/08/2022

🔴ขอเชิญร่วมฟัง การสัมมนาประชาพิจารณ์ : กรอบแผนปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
“อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น หนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลัก
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”

🔴วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น.
🖥โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

📲สนใจเข้าร่วมฟัง : สแกนผ่าน QR Code (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

🔴ขอเชิญร่วมฟัง การสัมมนาประชาพิจารณ์ : กรอบแผนปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
“อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น หนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลัก
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”

🔴วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น.
🖥โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

📲สนใจเข้าร่วมฟัง : สแกนผ่าน QR Code (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ประมวลภาพมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565“CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” วันที่ 22-23 ก...
27/07/2022

ประมวลภาพมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
“CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

23/07/2022
#วันที่2 กับ #งานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วันที่2 กับ #งานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)
📌 พบกับช่วง #กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

22/07/2022
มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

📌กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง #เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ" ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านการบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) PMU-B บพค.
3. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) NIA : National Innovation Agency, Thailand
ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP

#อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกกิจกรรมของเรานะคะ

22/07/2022
มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

📌กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงบ่ายค่า
ในช่วงเวลาของ #การชมบูธนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)" ติดตามชมบูธแบบ Real ของเราได้ ทั้ง 2 วัน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ส่วนท่านไหนไม่สะดวกมาชมด้วยตัวเอง รอรับชมอีกครั้งช่วงเย็นนี้ เวลา 16.00 น. โดยประมาณค่า
#อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกกิจกรรมของเรานะคะ

22/07/2022

📌พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับ “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่📍📍
ในเวลา 13.00 น. #เพื่อเยี่ยมชมบูธนิทรรศการไปพร้อมๆ กันนะคะ

22/07/2022
มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”

#กลับมาพบกับ “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่📍📍

#ในช่วงที่4 #เสวนาวิชาการ หัวข้อ "ทิศทางของงานวิจัยและนวัตกรรมที่พึงปราถนา : มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์"มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”
โดย 1. ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินการรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
#อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกกิจกรรมของเรานะคะ

ประกาศผลการจัดสรรทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี พ.ศ. 2565สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารงานวิจัย(สบว....
08/07/2022
ประกาศผลการจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 - สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทย

ประกาศผลการจัดสรรทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี พ.ศ. 2565
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารงานวิจัย(สบว.)
https://cmu.to/FiwfK

ในการนี้ สบว.จึงใคร่ขอให้ท่านแจ้งผู้ได้รับทุนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำสัญญารับทุน
และแนวทางการบันทึกข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเงิน (เอกสารแนบ 1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ สบว.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนด้วย

ประกาศผลการจัดสรรทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให ... Read more

ที่อยู่

239 Huay Kaew Road
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053943603 - 14

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีที่ต้องแก้ไขให้ถูกครับ
ขออภัยไม่สามารถโพสรูปในเฟของ https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu-qs/
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAuto Desiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
งานครับงาน
สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่
.
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
.
สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
.
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010006, EP010007, EP010008, EP010009 และEP010010 จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาทสังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย
.
https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620124
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS); One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยงานประชุมวิชาการ iCOMOS ในครั้งที่ 1-3 ที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ University of Minnesota ในปี พ.ศ.2558, ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2561 ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ.2562 จะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการของ iCOMOS นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม และที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการจัดการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทยและนานาประเทศ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้างต้น และเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร 0 5394 8026
.ฝากช่วย กดไลด์ กดแชร์ ให้น้องเยอะๆนะคะ.
👇like & share this link here👇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=467776356928820&substory_index=0&id=101009846938808
คลิกลิงก์🔝(ตัวสีฟ้าๆ)🔝แล้วกดถูกใจ👍
ให้น้องยิ่งลักษณ์ ยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทยจ.ลำพูน ค่ะ😊
🌸🙏 ขอบพระคุณค่ะ🙏🌸
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

CNOC ITSC Chiang Mai University ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียง Registration Office Chiang Mai University HealthyCMU BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริห สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง LAND for LIFEs 50 ปี ทันตแพทย์ มช. Research Administration Section Med CMU Changpuak Smart Safety Zone 4.0 - สภ.ช้างเผือก หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพ กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการ อพ สธ- มรชม ภาควิชาการท่องเที่ยว CMRU