สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี ดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย CMU Press และ CMU Journal ติดต่องานธุรการ-การเงิน โทร.05394-3606,3607
ติดต่องานวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ/ ค่าตอบตีพิมพ์ โทร. 05394-3608, 3610, 3612,613
ติดต่องานสำนักพิมพ์และวารสาร โทร. 05394-3603,3604
ติดต่องานนำเสนอผลงานต่างประเทศ/ จริยธรรมวิจัย/ Bio safety/ Lab safety โทร. 05394-3609, 3611
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 05394-3617
ติดต่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม โทร. 05394-3614

เปิดเหมือนปกติ

22/12/2021
📑 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “เขียนอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 2” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565...
21/12/2021

📑 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “เขียนอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 2” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

👤จำนวนจำกัดแค่ 20 ที่นั่งเท่านั้น !!

ผู้ที่สนใจรีบลงทะเบียนด่วนๆได้ตาม QR CODE ดังแนบ

#เขียนอย่างไรให้ปัง #ครั้งที่2
#CMUPRESS

🎊 เขียนอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 2
เตรียมพบกับการอบรมเชิงวิชาการเทคนิคการเขียนจากบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtW2022
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2565
*พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในเดือนธันวาคม 2564 จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

📢📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั...
15/12/2021

📢📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง: อนาคต โอกาสและความท้าทาย (Development of Medical Devices and Advanced Therapy Medicinal Products : Future, Opportunities and Challenges)”

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นวิทยากร

📌💻สามารถเข้าร่วมการเสวนาในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 952 5814 7811

📲ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/MWXjeQy1n2 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 053-943612

#MedicalDevices #AdvancedTherapyMedicinalProducts
#Research #CMU

📢📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง: อนาคต โอกาสและความท้าทาย (Development of Medical Devices and Advanced Therapy Medicinal Products : Future, Opportunities and Challenges)”

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นวิทยากร

📌💻สามารถเข้าร่วมการเสวนาในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 952 5814 7811

📲ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/MWXjeQy1n2 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 053-943612

#MedicalDevices #AdvancedTherapyMedicinalProducts
#Research #CMU

📌 จากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสมือน (VDI) มาให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยใช้งานในช่วงเริ่มต้น สู่โครงก...
11/12/2021

📌 จากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสมือน (VDI) มาให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยใช้งานในช่วงเริ่มต้น สู่โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC : High Performance Computing) เพื่อพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ระดับสากล
📣 ITSC จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา "HPC Leading to Digital University"

09.30 - 10.00
พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวเปิดสัมมนา โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี

10.00 - 10.30
การบรรยายเรื่อง "HPC Leading to Digital University"
โดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ผศ. ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.30 - 12.00
การบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HPC"
โดย คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

📌 ร่วมสัมมนา วันที่ 13 ธันวาคม 2564
Image เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
📌 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://cmu.to/hpcreg

📌 จากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสมือน (VDI) มาให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยใช้งานในช่วงเริ่มต้น สู่โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC : High Performance Computing) เพื่อพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ระดับสากล
📣 ITSC จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา "HPC Leading to Digital University"

09.30 - 10.00
พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวเปิดสัมมนา โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี

10.00 - 10.30
การบรรยายเรื่อง "HPC Leading to Digital University"
โดย รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ผศ. ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.30 - 12.00
การบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HPC"
โดย คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

📌 ร่วมสัมมนา วันที่ 13 ธันวาคม 2564
Image เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
📌 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://cmu.to/hpcreg

#ResearchUniversityNetworkThailand (RUN) ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื...
10/11/2021

#ResearchUniversityNetworkThailand (RUN) ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ" มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ ฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่:
https://thailandresearchexpo2021.com

#RUN #DrivingBCGEconomy
#ResearchExpo2021

Research University Network Thailand (RUN) ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ" มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ ฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่:
https://thailandresearchexpo2021.com

#สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนา "เขียนอย่างไรให้ปัง ...
11/10/2021

#สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนา "เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtWNov

รับจำนวนจำกัด 25 คน เท่านั้น!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-943603-5

#CMUPRESS #ORA

#สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนา "เขียนอย่างไรให้ปัง สำหรับมือใหม่" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtWNov

รับจำนวนจำกัด 25 คน เท่านั้น!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-943603-5

#CMUPRESS #ORA

สามารถรับชม VDO การเสวนาววิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integri...
21/09/2021

สามารถรับชม VDO การเสวนาววิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/Yy69QaDqiZs

#ResearchIntegrity
#GoodResearchPractice
#SoftSkill
#CMU

สามารถรับชม VDO การเสวนาววิชาการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/Yy69QaDqiZs

#ResearchIntegrity
#GoodResearchPractice
#SoftSkill
#CMU

14/09/2021
การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 -2570 และแนวทางการจีดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03/09/2021
o365cmu-my.sharepoint.com

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ งานอบรมเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
ตามลิ้งค์ในเพจนี้ได้เลยค่ะะะ 👇🏻👇🏻

เรียนเชิญรับฟังค่ะ
02/09/2021

เรียนเชิญรับฟังค่ะ

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

📌ในวันพุธที่ 8 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานบริหารงานวิจัย.

🗣โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย.

📲สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

🎥และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
ID: 923 2163 6451

#ResearchIntegrity
#ResearchCMU

02/09/2021
Join our Cloud HD Video Meeting

🔊🔊แจ้งด่วน!!!

ขอแจ้งเปลี่ยน ID ZOOM การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลิ้งสำหรับเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

https://cmu-th.zoom.us/j/91394441936

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

📣📣 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย "การประมาณกา...
01/09/2021

📣📣 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย "การประมาณการบริโภคโคลีนในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์มได้เลยจ้า
👉🏻👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUZqM8iGhIHAPEQ6Go6UT9UE6aq_YEQ8TCkST7HZrurfcZg/viewform?usp=sf_link

งานนี้อาสาสมัครได้รับ ค่ า ต อ บ แ ท น ด้วยนะคะ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เพื่อพัฒนางานที่มีคุณภาพกันนะคะ ✿◡‿◡

📣📣 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย "การประมาณการบริโภคโคลีนในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์มได้เลยจ้า
👉🏻👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUZqM8iGhIHAPEQ6Go6UT9UE6aq_YEQ8TCkST7HZrurfcZg/viewform?usp=sf_link

งานนี้อาสาสมัครได้รับ ค่ า ต อ บ แ ท น ด้วยนะคะ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เพื่อพัฒนางานที่มีคุณภาพกันนะคะ ✿◡‿◡

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"  ...
01/09/2021

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
โดย 2 วิทยากร : รศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร และ ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.

🎥รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
YouTube : Chiang Mai University Press
Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press

#CMUPRESSCMU

👋👋สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
โดย 2 วิทยากร : รศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร และ ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.

🎥รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
YouTube : Chiang Mai University Press
Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiang Mai University Press

#CMUPRESSCMU

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Int...
31/08/2021

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

📌ในวันพุธที่ 8 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานบริหารงานวิจัย.

🗣โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย.

📲สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

🎥และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
ID: 923 2163 6451

#ResearchIntegrity
#ResearchCMU

📣📣สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมงานเสวนา “จริยธรรมการวิจัย: องค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Research Integrity: A Key Element of Good Research Practice)”

📌ในวันพุธที่ 8 กันยายน เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานบริหารงานวิจัย.

🗣โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย.

📲สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://forms.office.com/r/rZwp610c25 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564)

🎥และสามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
ID: 923 2163 6451

#ResearchIntegrity
#ResearchCMU

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ📢📢 จัดการอบรม Patent Search ครั้งที่ 11 สำหรับ #บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม...
03/08/2021

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

📢📢 จัดการอบรม Patent Search ครั้งที่ 11

สำหรับ #บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น

มาเข้าร่วมการอบรมกันเยอะๆ นะคะ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

(*เฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่*)

ในหัวข้อ

🌏 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

✅ "Patent Search" ครั้ง 11 🔎 ✅

ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
🔺 Technology trend
🔺 Research opportunity
🔺 CMU KPI
🔺 Patentability
🔺 Freedom to operate

ในวัน พุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มช.

Online: ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6

(หรือสามารถจองสำหรับกลุ่มใหญ่สำหรับ ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/ภาควิชา จำนวน 15 คนขึ้นไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-746-3388/053-942-640 (อภิญญา)

19/07/2021
ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

LIVE สด ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรร ประจำปีปงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

📣📣สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยง...
28/06/2021

📣📣สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งในระดับชาติและในภาคเหนือของไทย จัดงานเสวนาออนไลน์ “Lanna World IP Day 2021 คิดดี ขายได้ สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่ https://lannawipd2021.app-mice.com

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งในระดับชาติและในภาคเหนือของไทย จัดงานเสวนาออนไลน์ “Lanna World IP Day 2021 คิดดี ขายได้ สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่ https://lannawipd2021.app-mice.com

ภายในงานท่านจะได้ร่วมเสวนาและเรียนรู้ไปกับประสบการณ์ของนักธุรกิจท้องถิ่นที่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ พบกับแหล่งข้อมูลการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ มาค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกันค่ะ

To promote the use of intellectual property rights to build stronger, more competitive and resilient businesses, the United States Patent and Trademark Office and the U.S. Consulate General Chiang Mai, in partnership with national and local partners, will co-organize an online event “Lanna World IP Day 2021 IP & SMEs: Take Your Ideas to Market,” on July 2, 2021. Register now at https://lannawipd2021.app-mice.com/

Highlights include sessions on IP lessons learned from Lanna businesses and IP Marketplaces resources for promoting commercialization of IP. Come explore and learn about innovation, technology, and business networking!

Note: The event will be conducted in Thai.

#WorldIPDay #LannaWorldIPDay #NSP #TLOMJU #CMU #MFU

World Intellectual Property Organization อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MFii : Mae Fah Luang University
Maejo Agro - Food Park : MAP สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา Up-Iti

📣📣มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประก...
01/06/2021

📣📣มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2564 ชิงเงินราวัล พร้อมโล่พระราชทาน

📌สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-942-7620 และ 02-942-7626
หรือ Email : [email protected]

https://www.facebook.com/466910616708303/posts/4009611269104869/
24/05/2021

https://www.facebook.com/466910616708303/posts/4009611269104869/

ข่าว📣‼️สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน

🔹เดินทางมาถึงครั้งที่ #9 แล้ว กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ

"Power of Patent Search #9" 🔎 🌏 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
🔺 Technology trend
🔺 Research opportunity
🔺 CMU KPI
🔺Patent ability
🔺Freedom to operate

ในวัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

โดยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ 🧠 มช.

Online : ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6

(หรือสามารถจองสำหรับกลุ่มใหญ่สำหรับ ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/ภาควิชา จำนวน 15 คนขึ้นไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-746-3388/053-942-640 (อภิญญา)

สายพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพต้องเตรียมพร้อมแล้วค่าจองที่นั่งหน้า Zoom กันนะคะ ถ้าไม่ทัน ติดตามกันได้ที่ Facebook Live ...
12/05/2021

สายพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพต้องเตรียมพร้อมแล้วค่า

จองที่นั่งหน้า Zoom กันนะคะ ถ้าไม่ทัน ติดตามกันได้ที่ Facebook Live ค่า

Let’s start now!

เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565”

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ หรือแสกน QR code ตามรูป
https://zoom.us/j/5886650384?pwd=N20rWlcxbGdYdzJQMkJYSkZOM1VTdz09

Meeting ID: 588 665 0384
Passcode: EN2564

และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.”

#บพข. #PMUC #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #แผนพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ

ที่อยู่

239 Huay Kaew Rd.,
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053943603 - 14

เว็บไซต์

http://rac.oop.cmu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAuto Desiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
งานครับงาน สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่ . ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน . สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย . ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010006, EP010007, EP010008, EP010009 และEP010010 จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาทสังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย . https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620124
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS); One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยงานประชุมวิชาการ iCOMOS ในครั้งที่ 1-3 ที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ University of Minnesota ในปี พ.ศ.2558, ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2561 ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ.2562 จะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการของ iCOMOS นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม และที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการจัดการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทยและนานาประเทศ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้างต้น และเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร 0 5394 8026
.ฝากช่วย กดไลด์ กดแชร์ ให้น้องเยอะๆนะคะ. 👇like & share this link here👇 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=467776356928820&substory_index=0&id=101009846938808 คลิกลิงก์🔝(ตัวสีฟ้าๆ)🔝แล้วกดถูกใจ👍 ให้น้องยิ่งลักษณ์ ยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทยจ.ลำพูน ค่ะ😊 🌸🙏 ขอบพระคุณค่ะ🙏🌸